Pozostawanie zalogowanym na konto Google lub wylogowanym z niego

Gdy zalogujesz się na swoje konto, możesz korzystać z usług Google od razu po ich otwarciu. Możesz na przykład szybko sprawdzić pocztę w Gmailu lub przejrzeć wcześniejsze wyszukiwania w Chrome.

Pozostawanie zalogowanym

Jeśli przeglądarka ciągle Cię wylogowuje z konta Google, możesz wypróbować te rozwiązania:

Pozostawanie wylogowanym

Po zalogowaniu się na konto Google pozostajesz zalogowany, aż się wylogujesz.

Jeśli używasz komputera publicznego lub urządzenia innej osoby:

  1. Przeglądaj strony w trybie prywatnym.
  2. Gdy skończysz, zamknij wszystkie okna przeglądania prywatnego. Nastąpi automatyczne wylogowanie.

Pozostawanie wylogowanym z kont innych niż Google

Te wskazówki mogą pomóc Ci uniknąć automatycznego logowania się na kontach innych niż Google.

Wylogowywanie się na urządzeniu innej osoby

Ważne: jeśli hasło jest zapisane na urządzeniu innej osoby, zmień jewyloguj się z tego urządzenia. Dzięki temu nikt inny nie będzie mógł się zalogować na Twoje konto.

  1. Otwórz swoje konto Google.
  2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Bezpieczeństwo.
  3. W panelu Twoje urządzenia kliknij Zarządzaj urządzeniami.
  4. Wybierz urządzenie.
  5. Kliknij Usuń.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne