Webb- och appaktivitet på Google

Dina sökningar och din webbaktivitet sparas när funktionen Webb- och appaktivitet har aktiverats och du är inloggad på ditt Google-konto. På så sätt kan du få bättre resultat och rekommendationer i Googles produkter.

Du bestämmer vad som sparas och du kan ta bort tidigare sökningar och webbaktivitet eller inaktivera Webb- och appaktivitet när du vill.

Aktivera eller inaktivera Webb- och appaktivitet

 1. Öppna sidan Kontohistorik.
 2. Dra reglaget till läget av eller på.
 3. Om du även vill ta med historik från Chrome och andra appar markerar du rutan bredvid Ta med historik från Chrome och andra appar i Webb- och appaktivitet.

Visa eller radera webb- och appaktivitet

Visa webb- och appaktivitet

www.google.com/history ser du vad som har sparats i webb- och appaktiviteten.

Om du aktiverade alternativet Ta med historik från Chrome och andra appar i Webb- och appaktivitet kan du visa informationen på sidan med ytterligare webb- och appaktivitet.

Radera webb- och appaktivitet

Vad sparas i webb- och appaktiviteten?

Webb- och appaktivitet

Google använder din webb- och appaktivitet för att exempelvis ge dig bättre sökresultat i alla produkter från Google som du använder. Om du till exempel har sökt på ditt favoritlag tidigare kan Google visa Nu-kort med kommande matchtider eller resultat.

När Webb- och appaktivitet är aktiverat sparar Google information som:

 • sökningar du har gjort i Googles produkter, exempelvis Sök och Maps
 • om du har sökt från en webbläsare eller app
 • hur du har använt sökresultaten, bland annat vilka resultat du klickar på
 • annonser du visar intresse för genom att klicka på annonsen eller genom att slutföra en transaktion på annonsörens webbplats
 • din IP-adress
 • typ av webbläsare och språk
 • resultaten som visas, vilket inkluderar resultat från information på enheten (t.ex. aktuella appar eller namn på kontakter som du har sökt på) och privata resultat från Googles produkter som Google+, Gmail och Google Kalender.

Så här används informationen som samlas in

Läs de vanliga frågorna om sekretesspolicyn om du vill veta mer om hur Google hanterar sökfrågor i allmänhet.

Historik från Chrome och andra appar

När du markerar rutan bredvid Ta med historik från Chrome och andra appar i Webb- och appaktivitet sparar Google viss information.

 • Din webbhistorik i Chrome (om du är inloggad och har aktiverat Chrome Sync) sparas. Med den här informationen får du mer exakta resultat och förslag. Om du till exempel läser en massa artiklar om ditt favoritlag så kanske ett alternativ om att få nyhetsuppdateringar om laget visas.
 • Information om appar som du använder och de uppgifter de delar med Google sparas. På så sätt kan du till exempel visa webbplatser eller innehåll som du har tittat på i andra appar i Googles sökresultat.

Så fungerar Webb- och appaktivitet när du är utloggad

Dina sök- och annonsresultat kan anpassas med sökrelaterade aktiviteter från enheten även när du är utloggad. Gör så här om du vill inaktivera den här typen av sökanpassningar:

 1. Besök google.com/history/optout när du är utloggad från ditt Google-konto.
 2. Klicka på Inaktivera anpassade resultat baserade på sökaktivitet. Inställningen inaktiveras då för alla som använder samma webbläsare och enhet som du.

Felsöka problem med Webb- och appaktivitet

Sökningar som jag har gjort visas inte

Det finns flera orsaker till att sökningar inte visas:

 • Sökningar registreras bara när du är inloggad på ditt Google-konto.
 • I webb- och appaktiviteten registreras bara vissa typer av sökningar, bland annat sökningar på webben eller i Bilder, Nyheter, Shopping, Maps och Böcker.
Sökningar och webbaktivitet som jag inte känner igen visas

Sökförslag

Om Google Instant är aktiverat sparas sökförslag i webb- och appaktivitet när du gör en sökning som du sedan pausar. Sökförslagen sparas också om du börjar söka på något på Google och sedan klickar någon annanstans på sidan, till exempel på sökresultat, annonser eller rättade stavfel.

Aktivitet från andra webbplatser

Om du upptäcker ovanlig aktivitet i webb- och appaktiviteten som inte är relaterad till förslag i Google Instant kan du ha besökt en webbplats eller blogg från tredje part som har implementerat Google Sök eller Google Maps på sidan, till exempel i en lista med sökresultat, vägbeskrivningar eller andra användningsområden. När du är inloggad på Google kan sådana resultat sparas i din historik som visas på www.google.com/history.

Aktivitet från appar som inte kommer från Google

Vissa appar kan dela aktivitet med Google för att göra det enklare för dig att hitta information från appen. Om du inte vill att den här informationen ska sparas i webb- och appaktiviteten avmarkerar du rutan bredvid Ta med historik från Chrome och andra appar i Webb- och appaktivitet på sidan Kontohistorik.

Annan ovanlig aktivitet

Om inget av ovanstående hjälper kan det vara så att du är inloggad på ditt Google-konto på en offentlig dator där andra kan söka med ditt konto eller så kan någon ha kommit åt din dator eller ditt Google-konto. Läs om hur du skyddar ditt konto.

Webbläsarhistorik

Dina sökningar och webbplatser som du besöker kan också sparas i webbläsaren eller Google Verktygsfält. Läs mer om hur du tar bort historiken i Chrome, Safari, Internet Explorer, Verktygsfält och Firefox.

hc_author_kelly

Kaley jobbar i supportteamet för Google Konton och det är hon som har skrivit den här hjälpsidan. Du får gärna ge förslag på hur artikeln kan förbättras nedan.