Всичко за Google Посетени сайтове

Получавате по-добри резултати от търсенето и препоръки в продуктите на Google, когато функцията Посетени сайтове е включена.

Посетени сайтове са лични и можете да виждате историята си сако ако сте влезли в профила си в Google.

Преглеждайте и управлявайте историята си в Посетени сайтове

При създаването на профил в Google функцията Посетени сайтове е включена автоматично. Можете да виждате своите Посетени сайтове или да променяте настройките си на адрес www.google.com/history?hl=bg-bg. Научете как да изтривате своите Посетени сайтове, да ги запазвате или да ги редактирате на мобилното си устройство.

Какво се съхранява в Посетени сайтове

Google Посетени сайтове запазва информация за активността ви в мрежата, както и за браузъра ви, включително:

 • търсения с Google;
 • страници, върху които сте кликнали от страницата с резултати от търсенето;
 • показани резултати, включително частни резултати от продукти на Google, като Google+, Gmail и Google Календар;
 • реклами, на които реагирате чрез кликване върху тях или извършване на транзакция на сайта на рекламодателя.
 • IP адреса ви;
 • типа на браузъра ви и езика ви.
 • търсенията ви и друга дейност в Google Карти, включително карти в мрежата

История на браузъра

Предишните ви търсения и друга активност в мрежата също могат да бъдат съхранявани в браузъра ви. Научете повече за управлението на историята на браузъра си в Chrome, Safari, Internet Explorer и Firefox.

Как работи историята, когато не сте в профила си

Възможно е резултатите от търсенето ви и рекламите да бъдат персонализирани посредством търсения, извършени на компютъра ви, дори и без да сте в профила си. За да изключите този тип персонализация, изпълнете следните стъпки:

 1. Посетете google.bg/history/optout, когато не сте влезли в профил в Google.
 2. Кликнете върху Деактивиране на персонализацията въз основа на извършени търсения. Това ще включи настройката за всеки, който използва същия браузър и компютър като вас.

Отстраняване на проблеми с Посетени сайтове

Посетени сайтове не се появява

Възможни са няколко причини, поради които не виждате търсенията си и друга активност в мрежата в Google Посетени сайтове:

 • Историята в Посетени сайтове се записва само когато сте влезли в профила си в Google.
 • Посетени сайтове записва само определени типове търсения, включително Търсене в мрежата, Изображения, Новини, Пазаруване, Карти и Книги.
 • Няма да виждате всички посетени сайтове, освен ако не сте инсталирали Google Toolbar.
Посетени сайтове, които не разпознавате

Google Динамично търсене

Ако сте включили Google Динамично търсене и след въвеждане на думите за търсене направите пауза от поне три секунди, предвиждането за търсенето ще се запази в Посетени сайтове. Предвидените търсения ще се запазят също и ако започнете да въвеждате заявка в Google, след което кликнете някъде върху страницата – например върху някой резултат от търсенето, реклама или корекция на правописа. Тези търсения не се смятат за необичайна активност.

Използване на профила ви на обществени компютри

Ако забележите необичайна активност в своите Посетени сайтове, която не е свързана с предвижданията на Динамично търсене, възможно е профилът ви в Google да е активен на обществен компютър, където други хора могат да търсят с него. Научете как да излезете от профила си в Google

Друга необичайна активност

В случай че никой от двата горни сценария не се отнася до вас, възможно е някой да е осъществил достъп до компютъра ви или до профила ви в Google. Научете как да защитавате профила си