Xem và kiểm soát Hoạt động trên web và ứng dụng

Nếu bạn bật Hoạt động trên web và ứng dụng, thì nội dung tìm kiếm và hoạt động của bạn trên các dịch vụ khác của Google sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Nhờ đó, bạn có thể trải nghiệm nhiều nội dung và dịch vụ cá nhân hóa hơn, chẳng hạn như khả năng tìm kiếm nhanh hơn và mục đề xuất hữu ích hơn về ứng dụng và nội dung.

Bạn có thể tắt Hoạt động trên web và ứng dụng hoặc xóa hoạt động trước đây bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Nếu có Tài khoản Google thông qua nơi làm việc hoặc trường học, bạn có thể cần liên hệ với quản trị viên để bật dịch vụ Hoạt động trên web và ứng dụng bổ sung cho tổ chức của bạn.

Bật hoặc tắt Hoạt động trên web và ứng dụng

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Kiểm soát hoạt động. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Bật hoặc tắt Hoạt động trên web và ứng dụng.
 3. Khi bạn bật Hoạt động trên web và ứng dụng:
  • Bạn có thể đánh dấu hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động trên các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google".
  • Bạn có thể chọn hộp bên cạnh "Bao gồm cả bản ghi âm thanh".

Lưu ý: Một số trình duyệt và thiết bị có thể có các tùy chọn cài đặt khác ảnh hưởng đến cách lưu hoạt động này.

Xem hoặc xóa hoạt động

Bạn có thể xem và xóa Hoạt động trên web và ứng dụng của mình bằng cách truy cập trang Hoạt động của tôi. Hãy tìm hiểu thêm về cách xóa hoạt động theo cách thủ công hoặc thiết lập tính năng xóa tự động.

Những nội dung được lưu vào Hoạt động trên web và ứng dụng

Thông tin về nội dung tìm kiếm và hoạt động khác của bạn trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google

Khi bạn bật Hoạt động trên web và ứng dụng, Google lưu các thông tin như:

 • Các nội dung tìm kiếm và hoạt động khác mà bạn thực hiện trên các sản phẩm và dịch vụ của Google, như Maps và Play
 • Vị trí, ngôn ngữ, địa chỉ IP, đường liên kết giới thiệu và thông tin về việc bạn sử dụng trình duyệt hay ứng dụng
 • Quảng cáo bạn nhấp vào hoặc những thứ bạn mua trên trang web của một nhà quảng cáo
 • Thông tin trên thiết bị của bạn như các ứng dụng gần đây hoặc tên liên hệ bạn đã tìm kiếm

Lưu ý: Hoạt động có thể được lưu kể cả khi bạn không có kết nối Internet.

Thông tin về trình duyệt và hoạt động khác của bạn trên những trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google

Khi bật Hoạt động trên web và ứng dụng, bạn có thể lưu những hoạt động bổ sung như:

 • Các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo
 • Các trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google, bao gồm cả dữ liệu mà ứng dụng chia sẻ với Google
 • Lịch sử duyệt web của bạn trên Chrome
 • Sử dụng và chẩn đoán Android, như mức pin và lỗi hệ thống

Để cho phép Google lưu thông tin này:

 • Bạn phải bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng.
 • Đánh dấu hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử Chrome và hoạt động trên những trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google".

Lịch sử Chrome của bạn chỉ được lưu nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google và bật Chrome Sync. Tìm hiểu về Chrome Sync.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị dùng chung hoặc đăng nhập bằng nhiều tài khoản, thì hoạt động có thể được lưu vào tài khoản mặc định trên trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng.

Bản ghi âm

Khi bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng, bạn có thể lưu các bản ghi âm kèm theo hoạt động của mình khi bạn tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps. Tìm hiểu về bản ghi âm.

Để cho phép Google lưu thông tin này:

 • Bạn phải bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng.
 • Bạn phải chọn hộp bên cạnh "Bao gồm cả bản ghi âm thanh".

Cách Google sử dụng hoạt động đã lưu

Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng hoạt động đã lưu của bạn và bảo mật nội dung đó.

Để biết thêm thông tin về cách Google xử lý các cụm từ tìm kiếm nói chung, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Chính sách quyền riêng tư.

Cách hoạt động của Hoạt động trên web và ứng dụng khi bạn đăng xuất

Kết quả tìm kiếm và quảng cáo của bạn có thể được tùy chỉnh dựa trên hoạt động liên quan đến tìm kiếm, kể cả khi bạn đã đăng xuất. Để tắt loại tùy chỉnh tìm kiếm này, bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư. Tìm hiểu cách thức.

Lịch sử trình duyệt

Trong trang Kiểm soát hoạt động, bạn cũng có thể đánh dấu hộp "Bao gồm lịch sử Chrome và hoạt động trên những trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google". Khi đánh dấu hộp này, bạn có thể kiểm soát liệu hoạt động trên thiết bị của mình có được lưu hay không.

Các nội dung tìm kiếm và trang web bạn truy cập cũng có thể được lưu trữ trong trình duyệt của bạn hoặc Thanh công cụ của Google. Tìm hiểu cách xóa lịch sử duyệt web của bạn trên Chrome, Thanh công cụ, Safari, Internet Explorer hoặc Firefox.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?