Visa och kontrollera din sök- och webbhistorik

Dina sökningar och din webbaktivitet sparas när funktionen Webb- och appaktivitet har aktiverats och du är inloggad på ditt Google-konto. På så sätt kan du få bättre resultat och rekommendationer i Googles produkter.

Du bestämmer vad som sparas och du kan ta bort tidigare sökningar och webbaktivitet eller inaktivera Webb- och appaktivitet när du vill.

Aktivera eller inaktivera Webb- och appaktivitet

 1. Besök sidan Kontohistorik. Du kanske måste logga in på ditt Google-konto.
 2. Dra reglaget till läget av eller på.
 3. Om du även vill ta med historik från Chrome och andra appar markerar du rutan bredvid Ta med historik från Chrome och andra appar i Webb- och appaktivitet.

Visa eller radera webb- och appaktivitet

Visa webb- och appaktivitet

www.google.com/history ser du vad som har sparats i webb- och appaktiviteten, inklusive historik från Chrome och andra appar.

Radera webb- och appaktivitet

Detta sparas i webb- och appaktiviteten

Webb- och appaktivitet

Google använder till exempel din webb- och appaktivitet för att ge dig bättre sökresultat i alla produkter från Google som du använder. Om du till exempel har sökt på ditt favoritlag tidigare kan Google visa Nu-kort med kommande matchtider eller resultat.

Detta sparas

När Webb- och appaktivitet är aktiverat sparar Google till exempel följande information:

 • sökningar och andra saker som du gör i Googles produkter och tjänster, till exempel Sök och Maps
 • information om anslutningen, bland annat plats, språk och om du använder en webbläsare eller app
 • information om hur du har använt produkterna, bland annat vilka sökresultat du klickar på
 • annonser du visar intresse för genom att klicka på annonsen eller genom att köpa något på annonsörens webbplats
 • din IP-adress
 • resultaten som visas, vilket omfattar resultat från information på enheten (t.ex. aktuella appar eller namn på kontakter som du har sökt efter) och sökresultat från andra produkter från Google.

Så används informationen som samlas in

Läs de vanliga frågorna om sekretesspolicyn om du vill veta mer om hur Google hanterar sökfrågor i allmänhet.

Aktivitet från Chrome och andra appar

När du markerar rutan bredvid Ta med historik från Chrome och andra appar i Webb- och appaktivitet sparar Google viss information.

 • Din webbhistorik i Chrome (om du är inloggad och har aktiverat Chrome Sync) sparas. Med den här informationen får du mer exakta resultat och förslag. Om du till exempel läser en massa artiklar om ditt favoritlag så kanske ett alternativ om att få nyhetsuppdateringar om laget visas.
 • Information om appar som du använder och de uppgifter de delar med Google sparas. På så sätt kan du till exempel visa webbplatser eller innehåll som du har tittat på i andra appar i Googles sökresultat.

Så fungerar Webb- och appaktivitet när du är utloggad

Dina sök- och annonsresultat kan anpassas med sökrelaterade aktiviteter från enheten även när du är utloggad.

Om du vill inaktivera den här typen av anpassade sökningar läser du om hur du söker och surfar privat.

Felsökning

Sökningar som jag har gjort visas inte

Det finns flera orsaker till att sökningar inte visas:

 • Sökningar registreras bara när du är inloggad på ditt Google-konto.
 • I webb- och appaktiviteten sparas bara vissa typer av sökningar, bland annat sökningar på webben eller i Bilder, Nyheter, Shopping, Maps och Böcker.
Aktivitet jag inte känner igen visas

Om något som du inte känner igen visas på sidan Historik kan det bero på något av följande:

Sökförslag

Om Google Instant är aktiverat sparas sökförslag i webb- och appaktiviteten när du gör en sökning som du sedan pausar. Sökförslagen sparas också om du börjar söka på något på Google och sedan klickar någon annanstans på sidan, till exempel på sökresultat, annonser eller rättade stavfel.

Aktivitet från andra webbplatser

Det kan hända att du har besökt en webbplats eller blogg från tredje part som har implementerat Google Sök eller Google Maps på sidan, till exempel i en lista med sökresultat eller vägbeskrivningar. När du är inloggad på Google kan sådana resultat sparas i din historik.

Aktivitet från appar som inte kommer från Google

Vissa appar kan dela aktivitet med Google för att göra det enklare för dig att hitta information från appen. Om du inte vill att den här informationen ska sparas i webb- och appaktiviteten avmarkerar du rutan bredvid Ta med historik från Chrome och andra appar i webb- och appaktiviteten på sidan Aktivitetsinställningar.

Annan ovanlig aktivitet

Om du tror att historiken visas av någon annan anledning än de anledningar som beskrivs ovan kan det hända att någon har loggat in på Google-kontot på en offentlig dator, där andra söker med ditt konto. Läs om hur du skyddar ditt konto.

Webbläsarhistorik

Dina sökningar och webbplatser som du besöker kan också sparas i webbläsaren eller Google Verktygsfält. Läs mer om hur du tar bort historiken i Chrome, Safari, Internet Explorer, Verktygsfält och Firefox.