Xóa hoạt động của bạn

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể tìm và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Xóa tất cả hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấp vào Xóa .
 3. Nhấp vào mục Từ trước đến nay. 
 4. Nhấp vào Tiếp theo sau đó Xóa.

Xóa các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể bao gồm nội dung bạn đã tìm kiếm trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.
 3. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm một mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày.
  • Tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc.
 4. Trên mục bạn muốn xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa .

Xóa hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.
 3. Lọc hoạt động của bạn. Bạn có thể đồng thời lọc theo ngày và sản phẩm.
  • Để lọc theo ngày: Chọn biểu tượng Lịch event. Sau đó, hãy chọn một ngày để tìm hoạt động trước ngày đó.
  • Để lọc theo sản phẩm: Chọn biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm. Sau đó, hãy chọn những sản phẩm mà bạn muốn lọc. Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trong trang Hoạt động của tôi.
 4. Xóa hoạt động.
  • Để xóa tất cả hoạt động bạn đã lọc: Bên cạnh thanh tìm kiếm, hãy chọn Xóa sau đó Xóa kết quả.
  • Để xóa một số mục: Trên mục bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Xóa  . 

Tự động xóa hoạt động

Bạn có thể tự động xóa một số hoạt động trong Tài khoản Google của mình.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào một chế độ cài đặt hoạt động hoặc nhật ký mà bạn muốn tự động xóa. 
 4. Nhấp vào Xóa tự động.
 5. Nhấp vào nút tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào sau đó Tiếp theo sau đó Xác nhận để lưu lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một số hoạt động có thể hết hạn sớm hơn khung thời gian bạn chọn.

Xóa hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài trang Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Nhật ký vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

Xóa hoạt động khác đã lưu vào tài khoản của bạn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Trên thanh tìm kiếm ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Hoạt động khác trên Google.
 3. Tại đây, bạn có thể:
  • Xóa một số hoạt động. Bên dưới hoạt động muốn xóa, hãy nhấp vào Xóa sau đó Xóa.
  • Tìm vị trí cần xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động, hãy nhấp vào Truy cập, Xem hoặc Quản lý.

Xóa hoạt động trên trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa khỏi trang Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào một hoạt động hoặc nhật ký mà bạn không muốn lưu.
 4. Tắt chế độ "Hoạt động trên web và ứng dụng" sau đó Tạm dừng sau đó  Tôi hiểu.

Lưu ý: Không phải tất cả hoạt động đều xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể sẽ được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Các hoạt động đã xóa vẫn xuất hiện trong trang Hoạt động của tôi

 • Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã kết nối với Internet. Nếu bạn xóa các mục khỏi trang Hoạt động của tôi trên một thiết bị, thì chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị khác không nối mạng. Khi thiết bị đó kết nối với Internet, các mục này sẽ bị xóa.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Cách Google xóa hoạt động của bạn

Khi bạn chọn xóa hoạt động theo cách thủ công hoặc xóa hoạt động tự động dựa trên chế độ cài đặt xóa tự động, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay quá trình xóa hoạt động đó khỏi sản phẩm và các hệ thống của mình.

Trước tiên, chúng tôi cố gắng xóa ngay hoạt động khỏi chế độ xem và dữ liệu đó sẽ không còn được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google nữa.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn. 

Ngoài việc giúp bạn xóa dữ liệu theo cách thủ công hoặc tự động, Google có thể xóa một số loại hoạt động sớm hơn khi không còn cần để cải thiện trải nghiệm cho bạn. 

Để đáp ứng một số mục đích, như yêu cầu của hoạt động kinh doanh hoặc yêu cầu pháp lý, Google có thể giữ lại một số loại dữ liệu trong một khoảng thời gian lâu hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false