ลบกิจกรรม

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แอป และบริการต่างๆ ของ Google ระบบจะบันทึกกิจกรรมบางส่วนไว้ในบัญชี Google คุณดูและลบกิจกรรมนี้ได้ใน "กิจกรรมของฉัน" และหยุดบันทึกกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ทุกเมื่อ

ลบทุกกิจกรรม

 1. ไปที่ myactivity.google.com ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะลบ เหนือกิจกรรม
 3. แตะตั้งแต่เริ่มต้น
 4. แตะถัดไป จากนั้น ลบ

ลบกิจกรรมทีละรายการ

ตัวอย่างของรายการเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่เคยค้นหาใน Google หรือเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมด้วย Chrome หากต้องการลบ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ myactivity.google.com ใน iPhone หรือ iPad
 2. เลื่อนลงไปที่กิจกรรม
 3. หารายการที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
  • เรียกดูตามวัน
  • ค้นหาหรือใช้ตัวกรอง
 4. แตะลบ ที่รายการที่ต้องการลบ

ลบกิจกรรมตามวันที่หรือผลิตภัณฑ์

 1. ไปที่ myactivity.google.com ใน iPhone หรือ iPad
 2. เลื่อนลงไปที่กิจกรรม
 3. กรองกิจกรรม คุณกรองกิจกรรมตามวันที่และผลิตภัณฑ์พร้อมกันได้
  • หากต้องการกรองตามวันที่ ให้แตะ "ปฏิทิน" event จากนั้น เลือกวันที่เพื่อดูกิจกรรมก่อนวันที่ดังกล่าว
  • หากต้องการกรองตามผลิตภัณฑ์ ให้แตะค้นหา ค้นหา จากนั้น เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวมไว้ ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google ไม่บันทึกกิจกรรมใน "กิจกรรมของฉัน"
 4. ลบกิจกรรม
  • หากต้องการลบกิจกรรมทั้งหมดที่คุณกรองไว้ ข้างแถบค้นหา ให้แตะลบ จากนั้น ลบผลการค้นหา
  • หากต้องการลบบางรายการ ให้แตะลบ ที่รายการที่ต้องการลบ

ลบกิจกรรมโดยอัตโนมัติ

คุณลบกิจกรรมบางอย่างโดยอัตโนมัติได้ในบัญชี Google​

 1. ใน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอป Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ จากนั้น จัดการบัญชี Google หากไม่ได้ใช้ Gmail ให้ไปที่ myaccount.google.com
 3. แตะข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านบน
 4. เลื่อนไปที่ "การตั้งค่าประวัติ"
 5. แตะการตั้งค่ากิจกรรมหรือประวัติที่ต้องการให้ลบอัตโนมัติ
 6. เลื่อนและแตะลบอัตโนมัติ
 7. แตะตัวเลือกเพื่อระบุว่าต้องการเก็บกิจกรรมไว้นานเพียงใด จากนั้น ถัดไป จากนั้น ยืนยันเพื่อบันทึกตัวเลือก

เคล็ดลับ: กิจกรรมบางอย่างอาจหมดอายุไปก่อนกรอบเวลาที่เลือก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณจากพื้นที่ทั่วไปและที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ซึ่งจะลบออกจากกิจกรรมบนเว็บและแอปโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 30 วัน

ลบกิจกรรมในที่อื่นๆ

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ที่อื่นนอกเหนือจาก "กิจกรรมของฉัน" เช่น หากคุณเปิดประวัติตำแหน่ง กิจกรรมนั้นจะบันทึกลงในไทม์ไลน์ของ Maps แทน ระบบจะบันทึกประวัติตำแหน่งไว้จนกว่าคุณจะลบทิ้ง คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนประวัติตำแหน่งของตัวเองในไทม์ไลน์หรือที่ส่วนกิจกรรมของฉันใน Google

ลบกิจกรรมอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในบัญชี

 1. ไปที่ myactivity.google.com ใน iPhone หรือ iPad

 2. เหนือกิจกรรม ในแถบค้นหา ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กิจกรรมอื่นๆ ใน Google
 3. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • ลบบางกิจกรรม: แตะลบใต้กิจกรรมนั้น
  • ดูว่าจะลบกิจกรรมได้จากที่ใด: ใต้กิจกรรมที่ต้องการ ให้แตะเข้าชม ดู หรือจัดการ

ลบกิจกรรมในเบราว์เซอร์

ระบบอาจเก็บกิจกรรมไว้ในเบราว์เซอร์ ถึงแม้คุณจะลบกิจกรรมนั้นออกจาก "กิจกรรมของฉัน" แล้วก็ตาม

ลบการค้นหาในแอป Google ออกจากอุปกรณ์

หากคุณใช้แอป Google ใน iPhone หรือ iPad

ลบการค้นหาล่าสุด

วิธีลบการค้นหาล่าสุดที่แสดงอยู่ใต้แถบค้นหา

 1. เปิดแอป Google แอป Google ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะแถบค้นหา จากนั้น ดูทั้งหมด
 3. ค้นหาข้อมูลการค้นหาที่ต้องการนำออก แล้วเลื่อนไปทางซ้าย
 4. แตะลบ

ลบการค้นหาที่ผ่านมาทั้งหมด

 1. เปิดแอป Google แอป Google ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะแถบค้นหา จากนั้น ดูทั้งหมด
 3. แตะล้างทั้งหมด จากนั้น ล้างประวัติในอุปกรณ์

หยุดบันทึกการค้นหา

 1. เปิดแอป Google Google Search ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น เปิดโหมดไม่ระบุตัวตน การดำเนินการนี้จะทำให้การค้นหาล่าสุดไม่ปรากฏใต้แถบค้นหาอีกต่อไปด้วย

ดูวิธีค้นหาและท่องเว็บแบบส่วนตัว

ปิดและลบกิจกรรม

คุณควบคุมข้อมูลส่วนใหญ่ใน "กิจกรรมของฉัน" ได้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. แตะข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านบน
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้แตะการตั้งค่ากิจกรรมหรือประวัติที่ไม่ต้องการบันทึก
 4. เลือกปิดในส่วนการตั้งค่าที่ไม่ต้องการบันทึก
 5. ทำตามขั้นตอนเพื่อปิดการตั้งค่า หรือเลือกปิดหรือปิดและลบกิจกรรม
  • หากคุณเลือกปิดและลบกิจกรรม ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อเลือกและยืนยันกิจกรรมที่ต้องการลบ

เคล็ดลับ: กิจกรรมบางอย่างจะไม่รวมอยู่ใน "กิจกรรมของฉัน"

หยุดบันทึกกิจกรรมชั่วคราว

คุณค้นหาและท่องเว็บแบบส่วนตัวได้

เคล็ดลับ: หากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในหน้าต่างการเรียกดูแบบส่วนตัว กิจกรรมการค้นหาของคุณอาจจัดเก็บอยู่ในบัญชีดังกล่าว

แก้ปัญหา

กิจกรรมที่ลบไปแล้วยังปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน"

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว หากคุณลบรายการออกจาก "กิจกรรมของฉัน" ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวยังอาจปรากฏอยู่ในอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ออฟไลน์ แต่เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบก็จะนำรายการที่ลบไว้ออก
 • ล้างแคชและคุกกี้

วิธีลบกิจกรรม

เมื่อคุณเลือกที่จะลบกิจกรรมด้วยตนเองหรือมีการลบกิจกรรมโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าการลบอัตโนมัติ เราจะเริ่มขั้นตอนการนํากิจกรรมออกจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ และระบบของเราทันที

ก่อนอื่นเราจะตั้งเป้าหมายเป็นการนำข้อมูลออกเพื่อไม่ให้ใครเห็นได้อีกโดยทันที และข้อมูลนั้นจะใช้ในการปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน Google ในแบบของคุณไม่ได้อีก

จากนั้นเราจะเริ่มขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อลบข้อมูลออกจากระบบพื้นที่เก็บข้อมูลของเราให้หมดและปลอดภัย 

Google อาจลบกิจกรรมบางประเภทเร็วขึ้นเมื่อไม่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณอีกต่อไป ควบคู่ไปกับการช่วยคุณลบข้อมูลด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ 

Google อาจเก็บรักษาข้อมูลบางประเภทต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัด เช่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางธุรกิจหรือกฎหมาย

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก