Odstránenie aktivity

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita a kedykoľvek môžete zastaviť ukladanie väčšiny aktivít.

Manuálne odstránenie aktivity

Odstránenie všetkej aktivity

  1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Spravovať účet Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na Údaje a prispôsobenie.
 2. V sekcii Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita
 3. V pravom hornom rohu stránky klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 4. V sekcii Odstrániť podľa dátumu klepnite na šípku nadol Šípka nadol a potom Celé obdobie.
 5. Klepnite na Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vyhľadávanie uskutočnené na Googli alebo web navštívený v Chrome:

  1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Spravovať účet Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na Údaje a prispôsobenie.
 2. V sekcii Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita
 3. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. V pravom hornom rohu stránky klepnite na Viac Viac a potom Zobrazenie položiek.
  • Použite vyhľadávanie alebo filtre.
 4. Prejdite na položku, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie súvisiacich položiek

Poznámka: Všetky podobné aktivity nemusia byť zoskupené.

  1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Spravovať účet Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na Údaje a prispôsobenie.
 2. V sekcii Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita
 3. Nájdite skupinu aktivít, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju nájsť rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. (Ak sa nezobrazujú skupiny položiek: klepnite v pravom hornom rohu stránky na Viac Viac a potom Zobrazenie skupín.)
  • V hornej časti stránky vyhľadajte výraz alebo použite filtre.
  • Nájdite aktivitu podľa dátumu alebo služby.
 4. V hornej časti skupiny klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

  1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Spravovať účet Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na Údaje a prispôsobenie.
 2. V sekcii Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita
 3. Klepnite v hornej časti stránky na Filtrovať podľa dátumu a služby.
 4. Potom postupujte nasledujúcim spôsobom:
  • Uveďte obdobie.
  • Vyberte služby Googlu, ktoré chcete zahrnúť. (Poznámka: Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.)
 5. Klepnite v hornej časti stránky na Hľadať Hľadať.
 6. Aktivitu odstránite tak, že vedľa vyhľadávacieho panela klepnete na Viac Viac.
  • Ak chcete odstrániť konkrétne položky: klepnite na Vybrať. Klepnite na položky, ktoré chcete odstrániť. Vpravo hore klepnite na Odstrániť Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť všetky položky: klepnite na Odstrániť výsledky.

Automatické odstránenie aktivity

Niektoré aktivity v účte Google je možné odstrániť automaticky

  1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Spravovať účet Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na Údaje a prispôsobenie.
 2. V sekcii Riadenie aktivity klepnite na položku Aktivita na internete a v aplikáciách alebo História na YouTube a potom Spravovať aktivitu.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Ponechať aktivitu.
 4. Klepnite na obdobie, na ktoré si chcete ponechať aktivitu, a potom Ďalej . Svoj výber uložte klepnutím na Potvrdiť.

Poznámka: Platnosť niektorých aktivít môže uplynúť skôr než po vybranom časovom období.

Odstránenie aktivity z iných umiestnení

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená na daných miestach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej v účte

  1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Spravovať účet Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 1. Klepnite hore na Údaje a prispôsobenie.
 2. V sekcii Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita
 3. V pravom hornom rohu stránky klepnite na Viac Viac a potom Iná aktivita na Googli.
 4. Potom môžete:
  • Odstrániť konkrétnu aktivitu: pod požadovanou aktivitou klepnite na Odstrániť.
  • Odstrániť aktivitu po prejdení do príslušného umiestnenia: pod požadovanou aktivitou klepnite na Navštíviť alebo Zobraziť.

Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená v prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Odstránenie vyhľadávaní aplikácií Google zo zariadenia

Ak v iPhone alebo iPade používate aplikáciu Google:

 • Vaša aktivita sa môže uložiť do zariadenia, a to aj vtedy, ak ju odstránite zo sekcie Moja aktivita.
 • Aktivita, ktorú odstránite v aplikácii Google, sa nemusí odstrániť zo sekcie Moja aktivita.

Odstránenie nedávnych vyhľadávaní

Ak chcete odstrániť nedávne vyhľadávania, ktoré sa zobrazujú pod vyhľadávacím panelom, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte vo svojom iPhone alebo iPade aplikáciu Google Aplikácia Google.
 2. Klepnite na vyhľadávací panel a potom Zobraziť všetko.
 3. Nájdite vyhľadávanie, ktoré chcete odstrániť, a potom ho potiahnite doľava.
 4. Klepnite na možnosť Odstrániť.

Odstránenie všetkých predchádzajúcich vyhľadávaní

 1. Otvorte vo svojom iPhone alebo iPade aplikáciu Google Aplikácia Google.
 2. Klepnite na vyhľadávací panel a potom Zobraziť všetko.
 3. Klepnite na Vymazať všetko a potom Vymazať históriu zariadenia.

Zastavenie ukladania vyhľadávaní

 1. Otvorte vo svojom iPhone alebo iPade aplikáciu Google Vyhľadávanie Google.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Zapnúť anonymný režim. Nedávne vyhľadávania sa tiež prestanú zobrazovať pod vyhľadávacím panelom.

Prečítajte si, ako vyhľadávať a prehliadať v súkromí.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete riadiť väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

  1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Spravovať účet Google. Ak Gmail nepoužívate, prejdite na myaccount.google.com.
 1. V hornej časti klepnite na Údaje a prispôsobenie.
 2. V časti Riadenie aktivity klepnite na Spravovať riadenie aktivity.
 3. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je zahrnutá všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže uložiť.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie

Ako sa odstraňuje vaša aktivita

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Väčšina týchto údajov sa uchováva, kým ich neodstránite. Môžete to urobiť manuálne, prípadne môžete nastaviť časové obdobie pre automatické odstránenie údajov na stránke Moja aktivita. Platnosť niektorých údajov môže vypršať skôr.

V súlade s našimi pravidlami údaje po odstránení používateľom bezpečne a úplne odstránime z príslušného účtu. Odstránenú aktivitu okamžite vymažeme zo zobrazenia a už nebude slúžiť na prispôsobenie vašich služieb Googlu. Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie údajov z úložných systémov.

Dokonca aj po odstránení aktivity môžu byť niektoré údaje o využívaní služieb Googlu uchovávané počas celej existencie vášho účtu Google. Ak napríklad z časti Moja aktivita odstránite určité vyhľadávanie, v účte sa uloží informácia o tom, že ste niečo vyhľadávali, nie však vyhľadávaný dopyt.

Niekedy uchovávame určité informácie dlhšie, aby sme splnili špecifické obchodné potreby alebo právne podmienky. Keď odstránite svoj účet Google, väčšina týchto informácií bude tiež odstránená.

Prečítajte si, aké údaje uchovávame a prečo.