Odstránenie aktivity

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita a kedykoľvek môžete zastaviť ukladanie väčšiny aktivít.

Manuálne odstránenie aktivity

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V pravom hornom rohu stránky kliknite na Viac Viac.
 5. Kliknite na Odstrániť aktivitu podľa.
 6. V časti Odstrániť podľa dátumu kliknite na šípku nadol Šípka nadol a vyberte Celé obdobie.
 7. Kliknite na Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vyhľadávanie uskutočnené na Googli alebo web navštívený v Chrome:
 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi:
  • Prehľadávajte podľa témy alebo služby. Hore v časti Odstránenie podľa témy alebo produktu kliknite na Vyskúšať.
  • Vyhľadávajte podľa kľúčového slova alebo dátumu.
 5. Pri položke, ktorú chcete odstrániť, kliknite na Viac Viac.
 6.  Kliknite na možnosť Odstrániť.

Odstránenie súvisiacich položiek

Poznámka: Všetky podobné aktivity nemusia byť zoskupené.
 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. Nájdite skupinu aktivít, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju nájsť rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. (Ak sa nezobrazujú skupiny položiek: v pravom hornom rohu stránky vyberte Viac Viac a potom Zobrazenie skupín.)
  • V hornej časti stránky vyhľadajte výraz alebo použite filtre.
  • Nájdite aktivitu podľa dátumu alebo služby.
 5. V hornej časti skupiny vyberte Viac Viac.
 6. Kliknite na možnosť Odstrániť.

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V hornej časti stránky vyberte Filtrovať podľa dátumu a služby.
 5. Potom postupujte nasledujúcim spôsobom:
  • Uveďte obdobie.
  • Vyberte služby Googlu, ktoré chcete zahrnúť. (Poznámka: Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.)
 6. V hornej časti stránky vyberte Hľadať Hľadať.
 7. Ak chcete odstrániť aktivitu, vedľa vyhľadávacieho panela vyberte Viac Viac.
  • Ak chcete odstrániť konkrétne položky: zvoľte možnosť Vybrať. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť. Vpravo hore vyberte Odstrániť Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť všetky položky: vyberte Odstrániť výsledky.

Automatické odstránenie aktivity

Niektoré aktivity v účte Google je možné odstrániť automaticky.

 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity kliknite na položku Aktivita na internete a v aplikáciách.
 4. V časti Aktivita na webe a v aplikáciách kliknite na Spravovať aktivitu.
 5. V pravej hornej časti kliknite na Viac Viac a potom Ponechať aktivitu na.
 6. Kliknite na tlačidlo požadovaného obdobia ponechania aktivity a voľbu uložte výberom položiek a potom Ďalej a potom Potvrdiť.

Poznámka: Platnosť niektorých aktivít môže uplynúť skôr než po stanovenom časovom období.

Odstránenie aktivity v iných umiestneniach

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená v daných umiestneniach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej v účte

 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V pravom hornom rohu stránky vyberte Viac Viac.
 5. Kliknite na možnosť Iná aktivita na Googli.
 6. Potom môžete:
 • odstrániť konkrétnu aktivitu: pod požadovanou aktivitou vyberte možnosť Odstrániť.
 • odstrániť aktivitu po prejdení do príslušného umiestnenia: pod požadovanou aktivitou klepnite na možnosť Navštíviť.

Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená v prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete riadiť väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity kliknite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je zahrnutá všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže uložiť.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie.

Ako sa odstraňuje vaša aktivita

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Väčšina týchto údajov sa uchováva, kým ich neodstránite. Môžete to urobiť manuálne, prípadne môžete nastaviť časové obdobie pre automatické odstránenie údajov na stránke Moja aktivita. Platnosť niektorých údajov môže vypršať skôr.

Naše pravidlá určujú, že údaje po odstránení používateľom bezpečne a úplne odstránime z príslušného účtu. Odstránenú aktivitu okamžite vymažeme zo zobrazení a už nebude slúžiť na prispôsobenie služieb Googlu. Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie údajov z úložných systémov.

Dokonca aj po odstránení aktivity môžu byť niektoré údaje o využívaní služieb Googlu uchovávané počas celej existencie vášho účtu Google Ak napríklad odstránite vyhľadávanie z Mojej aktivity, v účte sa uloží informácia o tom, že ste niečo vyhľadávali, nie však vyhľadávaný dopyt.

Niekedy uchovávame určité informácie dlhšie, aby sme splnili špecifické obchodné potreby alebo právne podmienky. Keď odstránite svoj účet Google, väčšina týchto informácií bude tiež odstránená.

Prečítajte si, aké údaje uchovávame a prečo.