Odstránenie aktivity

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita a kedykoľvek môžete zastaviť ukladanie väčšiny aktivít.

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na myactivity.google.com.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 3. V sekcii Odstránenie aktivity klepnite na Celé obdobie.
 4. Klepnite na Ďalej a potom Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vaše vyhľadávanie na Googli alebo web navštívený v Chrome:

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na myactivity.google.com.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Zobrazenie položiek.
 3. Posuňte zobrazenie nadol na svoju aktivitu.
 4. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. 
  • Použite vyhľadávanie alebo filtre.
 5. Prejdite na položku, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť.

Odstránenie súvisiacich položiek

Poznámka: Všetky podobné aktivity nemusia byť zoskupené.

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na myactivity.google.com.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na svoju aktivitu.
 3. Nájdite skupinu aktivít, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju nájsť rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. (Ak sa nezobrazujú skupiny položiek: vľavo hore klepnite na  ponuku Ponuka a potom Zobrazenie skupín.)
  • Vyhľadajte výraz alebo použite filtre.
  • Nájdite aktivitu podľa dátumu alebo služby.
 4. V hornej časti skupiny klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť.

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na myactivity.google.com.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na svoju aktivitu.
 3. Klepnite na Filtrovať podľa dátumu a služby.
 4. Potom môžete postupovať takto:
  • Uveďte obdobie. Klepnite na Použiť.
  • Vyberte služby Googlu, ktoré chcete zahrnúť. Klepnite na Použiť.
   (Poznámka: Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.)
 5. Aktivitu odstránite tak, že vedľa vyhľadávacieho panela klepnete na Viac Viac.
  • Ak chcete odstrániť konkrétne položky: klepnite na Zobrazenie položiek. Vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť, klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť všetky položky: klepnite na Odstrániť výsledky.

Automatické odstránenie aktivity

Niektoré aktivity v účte Google je možné odstrániť automaticky.

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia a potom Google Účet Google.
 2. Hore klepnite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V sekcii Riadenie aktivity klepnite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. V sekcii Aktivita na internete a v aplikáciách, História YouTube alebo História polohy klepnite na Automatické odstraňovanie.
 5. Klepnite na obdobie, na ktoré si chcete ponechať aktivitu, a potom Ďalej a potom. Svoj výber uložte klepnutím na Potvrdiť.

Poznámka: Platnosť niektorých aktivít môže uplynúť skôr než po vybranom časovom období.

Odstránenie aktivity v iných umiestneniach

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená na daných miestach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej vo vašom účte

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na myactivity.google.com.
 2.  Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom  Iná aktivita na Googli.
 3. Potom môžete postupovať takto:
  • Odstrániť konkrétnu aktivitu: pod požadovanou aktivitou klepnite na Odstrániť.
  • Odstrániť aktivitu po prejdení na príslušného umiestnenia: pod požadovanou aktivitou klepnite na Navštíviť.
Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená v prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete riadiť väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia a potom Google Účet Google.
 2. V hornej časti klepnite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity klepnite na položku Spravovať riadenie aktivity.
 4. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je zahrnutá všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže uložiť.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie

Ako sa odstraňuje vaša aktivita

Keď aktivitu odstránite ručne alebo je odstránená automaticky na základe vášho nastavenia automatického odstraňovania, okamžite sa začne proces jej odstraňovania z príslušnej služby a našich systémov.

Najprv sa ju pokúsime okamžite prestať zobrazovať a už sa pomocou nej nemusia prispôsobovať prostredia vašich služieb Googlu.

Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie údajov z našich ukladacích systémov. 

Google vám pomôže odstrániť údaje ručne alebo automaticky, ale niektoré typy aktivity môže odstrániť aj skôr, keď už nie sú užitočné z hľadiska zlepšenia prostredia. 

Google môže uchovávať určité typy údajov dlhšie časové obdobie na obmedzené účely, ako sú firemné alebo právne podmienky.