Odstránenie aktivity

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita a kedykoľvek môžete zastaviť ukladanie väčšiny aktivít.

Manuálne odstránenie aktivity

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V pravom hornom rohu stránky kliknite na Viac Viac.
 5. Kliknite na Odstrániť aktivitu podľa.
 6. V sekcii Odstrániť podľa dátumu klepnite na šípku nadol Šípka nadol a vyberte Celé obdobie.
 7. Kliknite na Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vyhľadávanie uskutočnené na Googli alebo web navštívený v Chrome:
 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa témy alebo služby. Hore v časti Odstránenie podľa témy alebo produktu kliknite na Vyskúšať.
  • Vyhľadávajte podľa kľúčového slova alebo dátumu.
 5. Prejdite na položku, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na Viac Viac.
 6.  Kliknite na Odstrániť.

Odstránenie súvisiacich položiek

Poznámka: Všetky podobné aktivity nemusia byť zoskupené.
 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. Nájdite skupinu aktivít, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju nájsť rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. (Ak sa nezobrazujú skupiny položiek: v pravom hornom rohu stránky vyberte Viac Viac a potom Zobrazenie skupín.)
  • V hornej časti stránky vyhľadajte výraz alebo použite filtre.
  • Nájdite aktivitu podľa dátumu alebo služby.
 5. V hornej časti skupiny vyberte Viac Viac.
 6. Kliknite na Odstrániť.

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V hornej časti stránky vyberte Filtrovať podľa dátumu a služby.
 5. Potom postupujte nasledujúcim spôsobom:
  • Uveďte obdobie.
  • Vyberte služby Googlu, ktoré chcete zahrnúť. (Poznámka: Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.)
 6. V hornej časti stránky vyberte Hľadať Hľadať.
 7. Ak chcete odstrániť aktivitu, vedľa vyhľadávacieho panela vyberte Viac Viac.
  • Ak chcete odstrániť konkrétne položky: zvoľte možnosť Vybrať. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť. Vpravo hore vyberte Odstrániť Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť všetky položky: vyberte Odstrániť výsledky.

Automatické odstránenie aktivity

Niektoré aktivity v účte Google je možné odstrániť automaticky.

 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V sekcii Riadenie aktivity kliknite na položku Aktivita na internete a v aplikáciách alebo História na YouTube a potom Spravovať aktivitu.
 4. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Ponechať aktivitu.
 5. Klepnite na obdobie, na ktoré si chcete ponechať aktivitu, a potom Ďalej . Svoju voľbu uložte klepnutím na Potvrdiť.

Poznámka: Platnosť niektorých aktivít môže uplynúť skôr než po vybranom časovom období.

Odstránenie aktivity v iných umiestneniach

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená na daných miestach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej v účte

 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V pravom hornom rohu stránky vyberte Viac Viac.
 5. Kliknite na možnosť Iná aktivita na Googli.
 6. Potom môžete:
 • Odstrániť konkrétnu aktivitu: pod požadovanou aktivitou vyberte Odstrániť.
 • Odstrániť aktivitu po prejdení do príslušného umiestnenia: pod požadovanou aktivitou klepnite na Navštíviť.

Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená v prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete riadiť väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity kliknite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je zahrnutá všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže uložiť.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie

Ako sa odstraňuje vaša aktivita

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Väčšina týchto údajov sa uchováva, kým ich neodstránite. Môžete to urobiť manuálne, prípadne môžete nastaviť časové obdobie pre automatické odstránenie údajov na stránke Moja aktivita. Platnosť niektorých údajov môže vypršať skôr.

V súlade s našimi pravidlami údaje po odstránení používateľom bezpečne a úplne odstránime z príslušného účtu. Odstránenú aktivitu okamžite vymažeme zo zobrazenia a už nebude slúžiť na prispôsobenie vašich služieb Googlu. Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie údajov z úložných systémov.

Dokonca aj po odstránení aktivity môžu byť niektoré údaje o využívaní služieb Googlu uchovávané počas celej existencie vášho účtu Google. Ak napríklad z časti Moja aktivita odstránite určité vyhľadávanie, v účte sa uloží informácia o tom, že ste niečo vyhľadávali, nie však vyhľadávaný dopyt.

Niekedy uchovávame určité informácie dlhšie, aby sme splnili špecifické obchodné potreby alebo právne podmienky. Keď odstránite svoj účet Google, väčšina týchto informácií bude tiež odstránená.

Prečítajte si, aké údaje uchovávame a prečo.