Odstránenie aktivity

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita a kedykoľvek môžete zastaviť ukladanie väčšiny aktivít.

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Prejdite vo svojom počítači na myactivity.google.com.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 3. V sekcii Odstránenie aktivity kliknite na Celé obdobie.
 4. Kliknite na Ďalej a potom Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vyhľadávanie uskutočnené na Googli alebo web navštívený v Chrome:
 1. Prejdite vo svojom počítači na myactivity.google.com.
 2.  Vľavo hore kliknite na ponuku Ponuka a potom  Zobrazenie položiek.
 3. Posuňte zobrazenie nadol na svoju aktivitu.
 4. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa.
  • Použite vyhľadávanie alebo filtre.
 5. Pri položke, ktorú chcete odstrániť, kliknite na Viac Viac a potom Odstrániť

Odstránenie súvisiacich položiek

Poznámka: Všetky podobné aktivity nemusia byť zoskupené.
 1. Prejdite vo svojom počítači na myactivity.google.com.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na aktivitu.
 3. Nájdite skupinu aktivít, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju nájsť rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. (Ak sa nezobrazujú skupiny položiek:  vľavo hore kliknite na ponuku Ponuka  a potom Zobrazenie skupín.)
  • Vyhľadajte výraz alebo použite filtre.
  • Nájdite aktivitu podľa dátumu alebo služby.
 4. V hornej časti skupiny vyberte Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

 1. Prejdite vo svojom počítači na myactivity.google.com.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na svoju aktivitu.
 3. Vyberte Filtrovať podľa dátumu a služby.
 4. Potom môžete postupovať takto:
  • Uveďte obdobie. Klepnite na Použiť.
  • Vyberte služby Googlu, ktoré chcete zahrnúť. Klepnite na Použiť. (Poznámka: Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.)
 5. Ak chcete odstrániť aktivitu, vedľa vyhľadávacieho panela vyberte Viac Viac.
  • Ak chcete odstrániť konkrétne položky: klepnite na Zobrazenie položiek. Vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť, vyberte  Viac Viac a potom Odstrániť Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť všetky položky: vyberte Odstrániť výsledky.

Automatické odstránenie aktivity

Niektoré aktivity vo vašom účte Google je možné odstrániť automaticky.

 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom kliknite paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V sekcii Riadenie aktivity kliknite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. V sekcii Aktivita na internete a v aplikáciách, História YouTube alebo História polohy kliknite na Automatické odstraňovanie.
 5. Kliknite na obdobie, ktoré si chcete ponechať aktivitu, a potom Ďalej a potom. Svoju voľbu uložte kliknutím na Potvrdiť.

Poznámka: Platnosť niektorých aktivít môže uplynúť skôr než po vybranom období.

Odstránenie aktivity v iných umiestneniach

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená na daných miestach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej vo vašom účte

 1. Prejdite vo svojom počítači na myactivity.google.com.
 2. Vľavo hore kliknite na ponuku Ponuka a potom Iná aktivita na Googli.
 3. Potom môžete:
 • odstrániť konkrétnu aktivitu: pod požadovanou aktivitou vyberte možnosť Odstrániť.
 • odstrániť aktivitu po prejdení do príslušného umiestnenia: pod požadovanou aktivitou klepnite na možnosť Navštíviť.

Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená vo vašom prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete riadiť väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity kliknite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je zahrnutá všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže uložiť.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte svoju vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie

Ako sa odstraňuje vaša aktivita

Keď aktivitu odstránite ručne alebo je odstránená automaticky na základe vášho nastavenia automatického odstraňovania, okamžite sa začne proces jej odstraňovania z príslušnej služby a našich systémov.

Najprv sa ju pokúsime okamžite prestať zobrazovať a už sa pomocou nej nemusia prispôsobovať prostredia vašich služieb Googlu.

Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie údajov z našich ukladacích systémov. 

Google vám pomôže odstrániť údaje ručne alebo automaticky, ale niektoré typy aktivity môže odstrániť aj skôr, keď už nie sú užitočné z hľadiska zlepšenia prostredia. 

Google môže uchovávať určité typy údajov dlhšie časové obdobie na obmedzené účely, ako sú firemné alebo právne podmienky.