Usuwanie aktywności

Gdy korzystasz ze stron, aplikacji i usług Google, część Twojej aktywności jest zapisywana na koncie Google. Możesz przeglądać tę aktywność i usuwać jej elementy na stronie Moja aktywność. Możesz też w dowolnym czasie zatrzymać zapisywanie większości danych o aktywności.

Usuwanie całej aktywności

 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Usuń aktywność według.
 3. W okienku „Usuń aktywność” kliknij Cały okres.
 4. Kliknij Dalej a potem Usuń.

Usuwanie pojedynczych elementów aktywności

Może to być na przykład hasło wyszukiwane w Google albo strona odwiedzona w Chrome:
 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2.  W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Widok elementów.
 3. Przewiń w dół do swojej aktywności.
 4. Znajdź element, który chcesz usunąć. Możesz to zrobić na kilka sposobów, na przykład:
  • znaleźć go według dnia,
  • użyć wyszukiwania lub filtrów.
 5. Przy elemencie, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń

Usuwanie powiązanych elementów

Uwaga: podobna aktywność nie zawsze jest pogrupowana razem.
 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2. Przewiń w dół do aktywności.
 3. Znajdź grupę aktywności, którą chcesz usunąć. Możesz to zrobić na kilka sposobów, na przykład:
  • znaleźć ją według dnia (jeśli nie widzisz grup elementów, w lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Widok grup);
  • wyszukać hasło lub użyć filtrów;
  • znaleźć aktywność według daty lub usługi.
 4. U góry grupy wybierz Więcej Więcej a potem Usuń.

Usuwanie aktywności według daty lub usługi

 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2. Przewiń w dół do swojej aktywności.
 3. Wybierz Filtruj według daty i usługi.
 4. Tutaj możesz:
  • Wybrać zakres dat. Kliknij Zastosuj.
  • Wybrać usługi Google, które chcesz uwzględnić. Kliknij Zastosuj. Uwaga: niektóre usługi Google nie zapisują aktywności w Mojej aktywności.
 5. Aby usunąć aktywność, obok paska wyszukiwania wybierz Więcej Więcej.
  • Aby usunąć wybrane elementy: kliknij Widok elementów. Obok elementu, który chcesz usunąć, wybierz Więcej Więcej a potem Usuń Usuń.
  • Aby usunąć wszystkie elementy: wybierzUsuń wyniki.

Automatyczne usuwanie aktywności

Możesz ustawić automatyczne usuwanie aktywności na koncie Google.

 1. Na komputerze wejdź na swoje konto Google.
 2. W lewym górnym panelu użytkownika kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Zarządzanie aktywnością.
 4. Kliknij Automatyczne usuwanie w sekcjach „Aktywność w internecie i aplikacjach”, „Historia lokalizacji” i „Historia w YouTube”.
 5. Kliknij przycisk odpowiadający okresowi, przez jaki dane mają być przechowywane a potem Dalej a potem Potwierdź, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: niektóre dane mogą zniknąć przed wybranym okresem.

Usuwanie aktywności w innych miejscach

Twoja aktywność może być zapisywana nie tylko na stronie Moja aktywność, ale też w innych miejscach. Jeśli na przykład włączysz Historię lokalizacji, związana z nią aktywność będzie zapisywana na osi czasu Map. Możesz usunąć większość aktywności, która jest zapisywana w tych miejscach.

Usuwanie innej aktywności zapisanej na koncie

 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Inna aktywność w Google.
 3. Tutaj możesz:
 • Usunąć określoną aktywność: wybierz Usuń pod aktywnością.
 • Przejść do miejsca, w którym zapisana jest aktywność, by ją usunąć: wybierz Zobacz (lub Wyświetl) pod aktywnością.

Usuwanie aktywności z przeglądarki

Twoja aktywność może być przechowywana w przeglądarce, nawet jeśli usuniesz ją z Mojej aktywności.

Wyłączanie zapisywania aktywności

Masz kontrolę nad większością danych wyświetlanych na stronie Moja aktywność.

 1. Wejdź na swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Zarządzanie aktywnością.
 4. Wyłącz aktywność, której nie chcesz zapisywać.

Uwaga: niektóre rodzaje aktywności nie są uwzględniane na stronie Moja aktywność.

Tymczasowe wyłączenie zapisywania aktywności

Możesz wyszukiwać i przeglądać strony internetowe w trybie prywatnym.

Uwaga: jeśli w oknie przeglądania prywatnego zalogujesz się na konto Google, Twoje wyszukiwania mogą być zapisywane na tym koncie.

Rozwiązywanie problemów

Usunięta aktywność nadal wyświetla się w Mojej aktywności

 • Upewnij się, że urządzenie jest połączone z internetem. Jeśli usuniesz elementy z Mojej aktywności na jednym urządzeniu, mogą one nadal pojawiać się na innym urządzeniu, które jest offline. Elementy zostaną usunięte, gdy tylko urządzenie połączy się z internetem.
 • Wyczyść pamięć podręczną i usuń pliki cookie

Jak usuwana jest Twoja aktywność

Jeśli zdecydujesz się usunąć aktywność ręcznie lub aktywność została automatycznie usunięta zgodnie z Twoimi ustawieniami, natychmiast rozpoczniemy proces usuwania jej z usługi i naszych systemów.

Najpierw zadbamy o to, żeby dane natychmiast przestały być widoczne i nie służyły już do personalizacji sposobu, w jaki korzystasz z usług Google.

Następnie rozpoczniemy proces bezpiecznego i całkowitego usuwania danych z naszych systemów pamięci.

Google pomaga Ci w ręcznym i automatycznym usuwaniu danych, ale może też usuwać niektóre typy aktywności wcześniej, gdy nie służą już do poprawy działania usług.

W ograniczonych celach, na przykład ze względu na wymagania biznesowe lub prawne, Google może przechowywać niektóre typy danych przez dłuższy czas.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?