Slett søk og surfeaktivitet

Søkene dine og surfeaktiviteten din lagres i loggen over nett- og appaktivitet når denne funksjonaliteten er slått på og du er logget på Google-kontoen din. Du bestemmer hva som lagres, og du kan slette det eller slå av innstillingen når du vil.

Slett søk og surfeaktivitet

Du kan slette tidligere søk og annen aktivitet fra siden for nett- og app-aktivitet. Finn ut mer om hva som lagres i nett- og app-aktiviteten din.

På datamaskiner

Slett ett element om gangen

 1. Gå til siden med nett- og appaktivitet. Du blir kanskje bedt om å logge på Google-kontoen din.
 2. Merk av i boksen ved elementet du vil slette. Du kan slette elementer fra en hel dag ved å merke av ved siden av en dato.
 3. Trykk på Slett øverst på siden.

Slett hele loggen din

 1. Gå til siden med nett- og appaktivitet. Du blir kanskje bedt om å logge på Google-kontoen din.
 2. Trykk på MenyMore > Slett > Avansert øverst til høyre.
 3. Trykk på Alltid > Fjern > Slett.

Merk: Hvis du vil slette elementer fra en spesifikk dag, trykker du på kalenderen øverst på siden for å finne datoen du er ute etter. 

I Android-appen

Tips: Hvis du vil slette de nylige søkene dine under søkefeltet, kan du trykke og holde på søket du vil slette > OK. Søket slettes da fra Google-appen samt nett- og app-aktiviteten din.

Slett ett element om gangen

 1. nett- og appaktivitet -delen under «Aktivitetslagring» trykker du på Administrer aktivitet. Du blir kanskje bedt om å logge på Google-kontoen din.
 2. Merk av boksen ved elementet du vil slette. Du kan slette elementer fra en hel dag ved å merke av ved siden av en dato.
 3. Trykk på Slett øverst på siden.

Slett hele loggen din

 1. nett- og appaktivitet -delen under «Aktivitetslagring» trykker du på Administrer aktivitet. Du blir kanskje bedt om å logge på Google-kontoen din.
 2. Trykk på MenyMore > Slett > Avansert øverst til høyre.
 3. Trykk på Alltid > Fjern > Slett.

Merk: Hvis du vil slette elementer fra en spesifikk dag, trykker du på kalenderen øverst på siden for å finne datoen du er ute etter. 

I iPhone- eller iPad-appen

Alle søk du gjør via Google-appen, lagres på iPhone- eller iPad-enheten (i enhetsloggen) og i loggen over nett- og appaktivitet.

Slett nylige søk fra enheten

Når du søker i Google-appen, kan du se at nylige søk vises som forslag under søkefeltet. Du kan slette disse søkene direkte fra søkefeltet.

 1. Åpne Google-appen .
 2. Trykk i søkefeltet som vises når du åpner appen.
 3. Sveip søket du vil fjerne, mot venstre.
 4. Trykk på Slett.

Merk: Alle søkene du har slettet fra under søkefeltet, slettes også fra enhetsloggen på iPhone eller iPad, men en kopi av søkene blir liggende i loggen over nett- og appaktiviteten din.

Slett alle tidligere søk på enheten
 1. Åpne Google-appen .
 2. Trykk i søkefeltet som vises når du åpner appen.
 3. Trykk på Vis søkeloggen
 4. Oppe til høyre trykker du på Slett alt > Tøm loggen på enheten.

Merk: Alle søkene du har slettet fra Google-appen, blir slettet fra loggen på iPhone- eller- iPad-enheten, men en kopi av søkene blir værende i loggen over nett- og appaktiviteten din.

Slutt å lagre søk på enheten
 1. Åpne Google-appen .
 2. Trykk på bildet ditt øverst til venstre på startskjermen.
 3. Trykk på Personvern > Nettlesing.
 4. Slå «Logg lagret på enheten» av (grå). Når «Logg lagret på enheten» er slått av, blir ikke nye søk lagret på enheten. Sidene du besøker, blir heller ikke lagret i «Nylige».
Slett søk fra Nett- og app-aktivitet

Alle søkene du har slettet fra Google-appen, slettes også fra loggen på iPhone- eller iPad-enheten, men en kopi av søkene blir liggende i loggen over nett- og appaktivitet. Følg instruksjonene nedenfor for å fjerne søkene fra loggen over nett- og appaktivitet.

Slett ett element om gangen

 1. Gå til siden med nett- og appaktivitet. Det kan hende du blir bedt om å logge på Google-kontoen din.
 2. Merk av boksen ved elementet du vil slette. Du kan slette elementer fra en hel dag ved å merke av ved siden av en dato.
 3. Trykk på  Slett øverst på siden.

Slett hele loggen din

 1. Gå til siden med nett- og appaktivitet. Du blir kanskje bedt om å logge på Google-kontoen din.
 2. Øverst til høyre trykker du på More > Slett > Avansert.
 3. Trykk på Alltid > Fjern > Slett.

 

Merk: Hvis du vil slette elementer fra en spesifikk dag, trykker du på kalenderen øverst på siden for å finne datoen du er ute etter. 

I mobilnettlesere

Slett ett element om gangen

 1. Gå til siden med nett- og appaktivitet. Det kan hende du blir bedt om å logge på Google-kontoen din.
 2. Merk av boksen ved elementet du vil slette. Du kan slette elementer fra en hel dag ved å merke av ved siden av en dato.
 3. Trykk på Slett øverst på siden.

Slett hele loggen din

 1. Gå til siden med nett- og appaktivitet. Det kan hende du blir bedt om å logge på Google-kontoen din.
 2. Trykk på MenyMore > Slett > Avansert øverst til høyre.
 3. Trykk på Alltid > Fjern > Slett.

Merk: Hvis du vil slette elementer fra en spesifikk dag, trykker du på kalenderen øverst på siden for å finne datoen du er ute etter. 

Forhindre at fremtidige søk lagres

 1. Gå til Aktivitetslagring-siden.
 2. Slå bryteren av. 

Tips: Hvis du iblant ønsker å hindre at søkene dine lagres, kan du søke i et inkognitovindu i Google Chrome mens du ikke er logget på Google-kontoen din. Hvis du bruker en annen nettleser enn Google Chrome, kan du sjekke i nettleserens egne instruksjoner om den har en lignende privat surfemodus.

Problemer med å slette tidligere søk

Tidligere søk vises i rapporten over kontoaktivitet

Noen ganger kan søkene du sletter fra loggsiden, fortsatt være synlige i Google-oversikten i en kort periode.

Søkene vises fortsatt på siden med nett- og app-aktivitet etter at de er slettet

Hvis søkene fremdeles vises etter at du har slettet dem, kan du prøve å tømme nettleserens buffer og fjerne informasjonskapslene.

Hva skjer med søke- og surfeaktiviteten når den slettes?

Når du sletter elementer fra loggen over nett- og appaktivitet, er de ikke knyttet til Google-kontoen din lenger. Google kan imidlertid lagre aktivitet separat for å hindre nettsøppel og misbruk, og for å forbedre tjenestene våre.

Nettleserloggen

Søkene dine og nettstedene du går til, kan også lagres i nettleseren eller i Google-verktøylinjen. Finn ut hvordan du sletter loggen i Chrome, Safari, Internet Explorer, verktøyraden og Firefox.