מחיקת הפעילות

כשמשתמשים באתרים, באפליקציות ובשירותים של Google, חלק מהפעילות נשמרת בחשבון Google. תוכלו למצוא ולמחוק את הפעילות הזו בדף 'הפעילות שלי', ותוכלו להפסיק את השמירה של רוב סוגי הפעילות מתי שתרצו.

מחיקת כל הפעילות

 1. ב-iPhone או ב-iPad, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.
 2. מעל הפעילות, מקישים על סמל המחיקה .
 3. מקישים על כל הזמנים.
 4. מקישים על 'הבא' ואז מחיקה.

מחיקת פריטי פעילות בודדים

פריטים אלה יכולים לכלול, לדוגמה, חיפוש שביצעתם ב-Google או אתר שנכנסתם אליו ב-Chrome:

 1. ב-iPhone או ב-iPad, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.
 2. גוללים למטה לפעילות שלכם.
 3. מאתרים את הפריט למחיקה. ניתן לחפש פריט במספר דרכים שונות, כולל:
  • מעיינים לפי יום.
  • מחפשים או משתמשים במסננים.
 4. לצד הפריט שרוצים למחוק, מקישים על סמל המחיקה .

מחיקת פעילות לפי תאריך או לפי מוצר

 1. ב-iPhone או ב-iPad, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.
 2. גוללים למטה לפעילות שלכם.
 3. מסננים את הפעילות. אפשר לסנן לפי תאריך ומוצר בו-זמנית.
  • כדי לסנן לפי תאריך: מקישים על סמל היומן event. לאחר מכן, בוחרים תאריך כדי למצוא פעילות לפני התאריך הזה.
  • כדי לסנן לפי מוצר: מקישים על סמל החיפוש חיפוש. לאחר מכן, בוחרים את המוצרים שרוצים לכלול. בחלק ממוצרי Google לא נשמרות פעילויות בדף 'הפעילות שלי'.
 4. מוחקים את הפעילות.
  • כדי למחוק פעילות לאחר הסינון: מקישים על מחיקה ואז מחיקת התוצאות שלצד סרגל החיפוש.
  • כדי למחוק פריטים מסוימים: מקישים על סמל המחיקה לצד הפריט שרוצים למחוק  .

מחיקת הפעילות באופן אוטומטי

אפשר למחוק באופן אוטומטי חלק מהפעילות בחשבון Google.

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את אפליקציית Gmail .
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על האות המייצגת אותו ואז ניהול חשבון Google שלך. אם אתם לא משתמשים ב-Gmail, עליכם להיכנס לכתובת myaccount.google.com.
 3. בחלק העליון, מקישים על נתונים ופרטיות.
 4. גוללים לקטע "הגדרות ההיסטוריה". 
 5. מקישים על הגדרה של פעילות או היסטוריה שרוצים שתימחק באופן אוטומטי.
 6. גוללים ומקישים על מחיקה אוטומטית.
 7. מקישים על האפשרות של משך הזמן הרצוי לשמירת הפעילות ואז הבא ואז אישור לשמירת הבחירה.

הערה: ייתכן שהתוקף של פעילויות מסוימות יפוג עוד לפני שתסתיים מסגרת הזמן שתבחרו.

מחיקת פעילות במקומות אחרים

הפעילות שלכם עשויה להישמר גם במקומות אחרים, ולא רק במסגרת 'הפעילות שלי'. לדוגמה, אם הפעלתם את היסטוריית המיקומים, פעילות זו תישמר בציר הזמן של 'מפות'. ניתן למחוק את רוב הפעילויות שנשמרות במקומות האלה.

מחיקת פעילויות נוספות שנשמרו בחשבון

 1. ב-iPhone או ב-iPad, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.

 2. מעל הפעילות שלכם, בסרגל החיפוש, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז  פעילות נוספת ב-Google.
 3. מכאן תוכלו:
  • למחוק פעילות מסוימת: מתחת לפעילות, מקישים על מחיקה.
  • למצוא איפה מוחקים את הפעילות: מתחת לפעילות, מקישים על כניסה, תצוגה או ניהול.

איך למחוק את הפעילות בדפדפן

הפעילות שלכם עשויה להישמר בדפדפן, גם אם אתם מוחקים אותה מהקטע 'הפעילות שלי'.

מחיקה מהמכשיר של חיפושים שבוצעו באמצעות אפליקציית Google

אם משתמשים באפליקציית Google ב-iPhone או ב-iPad:

 • ייתכן שהפעילות שלכם תישמר במכשיר, גם אם מחקתם אותה מהקטע 'הפעילות שלי'.
 • ייתכן שפעילות שתימחק באפליקציית Google לא תימחק מהקטע 'הפעילות שלי'.

מחיקת חיפושים אחרונים

כדי למחוק חיפושים אחרונים המוצגים למעלה מתחת לסרגל החיפוש:

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את אפליקציית Google Google app.
 2. מקישים על סרגל החיפוש ואז הצגת הכול.
 3. מאתרים את החיפוש שרוצים להסיר, ומחליקים אותו ימינה.
 4. מקישים על מחיקה.

מחיקת כל החיפושים הקודמים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את אפליקציית Google Google app.
 2. מקישים על סרגל החיפוש ואז הצגת הכול.
 3. מקישים על ניקוי הכול ואז ניקוי ההיסטוריה במכשיר.

הפסקה של שמירת חיפושים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את אפליקציית Google חיפוש Google.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הפעלת המצב האנונימי. פעולה זו תפסיק גם את הצגת החיפושים האחרונים מתחת לסרגל החיפוש.

לרשותכם הוראות לחיפוש ועיון באופן פרטי.

איך להפסיק לשמור פעילות

תוכלו לשלוט ברוב המידע המוצג בדף 'הפעילות שלי'.

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את אפליקציית Gmail .
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על האות המייצגת אותו ואז ניהול חשבון Google שלך. אם אתם לא משתמשים ב-Gmail, עליכם להיכנס לכתובת myaccount.google.com.
 3. בחלק העליון, מקישים על נתונים ופרטיות.
 4. גוללים לקטע "הגדרות ההיסטוריה".
 5. מקישים על פעילות או על היסטוריה שלא רוצים לשמור.
 6. משביתים את ההגדרה "פעילות באינטרנט ובאפליקציות" ואז השהיה ואז הבנתי.

הערה: פעילויות מסוימות אינן נכללות בדף 'הפעילות שלי'.

הפסקה זמנית של שמירת הפעילות

אתם יכולים לחפש ולגלוש באינטרנט בפרטיות.

הערה: אם נכנסתם לחשבון Google בחלון גלישה פרטית, ייתכן שפעילות החיפוש שלכם תישמר בחשבון זה.

פתרון בעיות

פעילות שנמחקה מוצגת בקטע 'הפעילות שלי'

 • מוודאים שהמכשיר מחובר לאינטרנט. אם מוחקים פריטים מ'הפעילות שלי' במכשיר אחד, הם עשויים להמשיך להופיע במכשירים אחרים שאינם מחוברים לאינטרנט. כשהמכשיר יתחבר לאינטרנט, הפריטים יוסרו.
 • מנקים את המטמון ואת קובצי ה-Cookie.

איך הפעילות נמחקת

אם אתם מוחקים פעילות באופן ידני, או אם פעילות נמחקת באופן אוטומטי בהתאם להגדרת המחיקה האוטומטית שקבעתם, אנחנו מתחילים מיד בתהליך ההסרה של הפעילות מהמוצר ומהמערכות שלנו.

המטרה שלנו היא קודם כל להסיר את הגישה לנתונים, כדי שהם לא יוצגו יותר ולא ישמשו יותר להתאמה אישית של החוויה שלכם ב-Google.

לאחר מכן, אנחנו מתחילים בתהליך שמטרתו למחוק באופן בטוח ומלא את הנתונים ממערכות האחסון שלנו. 

Google עשויה למחוק פעילות מסוגים מסוימים עוד לפני שאתם מוחקים את הנתונים באופן ידני, או לפני שמגיע מועד המחיקה האוטומטית שקבעתם, אם הפעילות הזו לא יכולה לתרום יותר לשיפור של חוויית השימוש שלכם.

למטרות מוגבלות, כגון דרישות עסקיות או משפטיות, Google עשויה לשמור סוגים מסוימים של נתונים למשך תקופה ארוכה יותר.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
70975
false
false