Brisanje aktivnosti

Kada upotrebljavate Googleove web-lokacije, aplikacije i usluge, neke vaše aktivnosti spremaju se na vaš Google račun. Te aktivnosti možete pregledati i izbrisati na stranici Moja aktivnost, a spremanje većine aktivnosti možete zaustaviti kada god želite.

Ručno brisanje aktivnosti

Brisanje svih aktivnosti

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke a zatim Google Google račun.
 2. Pri vrhu dodirnite Podaci i prilagodba.
 3. U odjeljku "Aktivnost i vremenska traka" dodirnite Moja aktivnost.
 4. Desno od trake za pretraživanje dodirnite Više Više a zatim Izbriši aktivnost po.
 5. Ispod stavke "Brisanje po datumu" dodirnite strelicu dolje Donja strelica a zatim Sve vrijeme.
 6. Dodirnite Izbriši.

Brisanje pojedinačnih stavki aktivnosti

Time, na primjer, možete obuhvatiti pretraživanje koje ste izvršili na Googleu ili web-lokaciju koju ste posjetili u Chromeu:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke a zatim Google Google račun.
 2. Pri vrhu dodirnite Podaci i prilagodba.
 3. U odjeljku "Aktivnost i vremenska traka" dodirnite Moja aktivnost.
 4. Pronađite stavku koju želite izbrisati. Stavke možete pronaći na nekoliko različitih načina, uključujući sljedeće:
  • Pregledavajte prema danu. Desno od trake za pretraživanje dodirnite Više Više a zatim Prikaz stavki.
  • Pretražite ili upotrijebite filtre.
 5. Na stavci koju želite izbrisati dodirnite Više Višea zatim Izbriši.

Brisanje povezanih stavki

Napomena: možda neće biti moguće grupirati sve slične aktivnosti.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke a zatim Google Google račun.
 2. Pri vrhu dodirnite Podaci i prilagodba.
 3. U odjeljku "Aktivnost i vremenska traka" dodirnite Moja aktivnost.
 4. Pronađite grupu aktivnosti koju želite izbrisati. Možete je pronaći na više načina, uključujući:
  • Pregledavajte prema danu. (Ako ne vidite grupe stavki, u gornjem desnom kutu dodirnite Više Višea zatim Skupni prikaz.)
  • Pri vrhu stranice pretražite pojam ili upotrijebite filtre.
  • Pronađite aktivnost prema datumu ili proizvodu.
 5. Pri vrhu grupe dodirnite Više Višea zatim Izbriši.

Brisanje aktivnosti prema datumu ili proizvodu

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke a zatim Google Google račun.
 2. Pri vrhu dodirnite Podaci i prilagodba.
 3. U odjeljku "Aktivnost i vremenska traka" dodirnite Moja aktivnost.
 4. Pri vrhu stranice dodirnite Filtriraj po datumu i proizvodu.
 5. Ovdje možete učiniti sljedeće:
  • Dodati datumski raspon. Dodirnite Primijeni.
  • Odabrati Googleove proizvode koje želite uključiti. Dodirnite Primijeni.
   (Napomena: neki Googleovi proizvodi ne spremaju aktivnosti na stranicu Moja aktivnost.)
 6. Da biste izbrisali aktivnost, pored trake za pretraživanje dodirnite Više Više.
  • Da biste izbrisali određene stavke, dodirnite Odaberi. Dodirnite stavke koje želite izbrisati. U gornjem desnom kutu dodirnite Brisanje Izbriši.
  • Da biste izbrisali sve stavke, dodirnite Izbriši rezultate.

Automatsko brisanje aktivnosti

Neke aktivnosti na Google računu možete izbrisati automatski.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke a zatim Google Google račun.
 2. Pri vrhu dodirnite Podaci i prilagodba.
 3. U odjeljku "Kontrole aktivnosti" dodirnite Aktivnost na webu i u aplikacijama ili Povijest na YouTubeu a zatim Upravljanje aktivnostima.
 4. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Pohrani aktivnosti.
 5. Dodirom opcije odaberite koliko dugo želite da se aktivnost pohranjuje a zatim Dalje Potvrdi da biste spremili svoj odabir.

Napomena: neke aktivnosti mogu isteći ranije od vremenskog okvira koji odaberete.

Brisanje aktivnosti na drugim mjestima

Vaše se aktivnosti mogu spremati na neka druga mjesta, a ne samo na stranicu Moja aktivnost. Na primjer, ako ste uključili Povijest lokacija, ta se aktivnost sprema na vremensku traku Karata. Većinu aktivnosti spremljenih na tim mjestima možete izbrisati.

Brisanje drugih aktivnosti koje se spremaju na vaš račun

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke a zatim Google Google račun.
 2. Pri vrhu dodirnite Podaci i prilagodba.
 3. U odjeljku "Aktivnost i vremenska traka" dodirnite Moja aktivnost.
 4. Desno od trake za pretraživanje dodirnite Više Više a zatim Ostale aktivnosti na Googleu.
 5. Ovdje možete učiniti sljedeće:
  • Izbrisati određenu aktivnost: ispod aktivnosti dodirnite Izbriši.
  • Pronaći mjesto gdje možete izbrisati aktivnost: ispod aktivnosti dodirnite Posjeti.
Brisanje aktivnosti preglednika

Vaše su aktivnosti možda pohranjene u pregledniku, čak i ako ste ih izbrisali sa stranice Moja aktivnost.

Zaustavljanje spremanja aktivnosti

Većinom podataka koji se prikazuju na stranici Moja aktivnost možete upravljati.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Postavke a zatim Google Google račun.
 2. Pri vrhu dodirnite Podaci i prilagodba.
 3. Ispod stavke "Kontrole aktivnosti" dodirnite Upravljanje kontrolama aktivnosti.
 4. Isključite aktivnost koju ne želite spremati.

Napomena: neke aktivnosti nisu uključene na stranici Moja aktivnost.

Privremeno zaustavljanje spremanja aktivnosti

Možete anonimno pretraživati i pregledavati web.

Napomena: ako se prijavite na Google račun u prozoru za anonimno pregledavanje, vaša aktivnost pretraživanja može se pohraniti na taj račun.

Rješavanje problema

Na stranici Moja aktivnost prikazuje se izbrisana aktivnost

 • Provjerite je li uređaj povezan s internetom. Ako stavke sa stranice Moja aktivnost izbrišete na jednom uređaju, one se još uvijek mogu pojavljivati na drugim uređajima koji su offline. Stavke će se ukloniti kad se uređaj poveže s internetom.
 • Izbrišite predmemoriju i kolačiće.

Način brisanja aktivnosti

Kada upotrebljavate Googleove web-lokacije, aplikacije i usluge, neke vaše aktivnosti spremaju se na vaš Google račun. Većina tih podataka pohranjuje se dok ih ne izbrišete, primjerice kada ih ručno izbrišete ili postavite razdoblja za automatsko brisanje podataka na stranici Moja aktivnost. Pohrana nekih podataka može isteći i ranije.

Kada izbrišete podatke, s vašeg ih računa uklanjamo u cijelosti i na siguran način prema svojim pravilima. Kao prvo, odmah uklanjamo prikaz izbrisane aktivnosti i prestajemo je upotrebljavati za prilagodbu vašeg doživljaja na Googleu. Zatim započinjemo s postupkom sigurnog i potpunog brisanja podataka iz naših sustava za pohranu.

No čak i kada se neka aktivnost izbriše, neki podaci o vašoj upotrebi Googleovih usluga mogu se zadržati dokle god imate Google račun. Na primjer, nakon što izbrišete pretraživanje na stranici Moja aktivnost, na vašem računu pohranit će se informacija o tome da ste pretraživali, ali ne i ono što ste tražili.

Ponekad zadržavamo određene podatke na dulje razdoblje radi ispunjavanja određenih poslovnih potreba ili pravnih uvjeta. Kada izbrišete svoj Google račun, uklanja se i velik dio tih podataka.

Saznajte više o tome koje podatke zadržavamo i zašto.