Smazání aktivity

Když používáte weby, aplikace a služby Google, část vaší aktivity se ukládá do vašeho účtu Google. Tuto aktivitu můžete zobrazit a smazat v sekci Moje aktivita. Ukládání většiny aktivit lze kdykoli zastavit.

Smazání veškeré aktivity

 1. V počítači přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2. Vlevo nahoře klikněte na nabídku Nabídka a poté Smazat aktivitu podle data.
 3. V sekci Smazat aktivitu klikněte na Za celou dobu.
 4. Klikněte na Další a poté Smazat.

Smazání jednotlivých položek aktivity

Jednotlivá položka aktivity může být například vyhledávání na Googlu nebo návštěva určitého webu v Chromu:
 1. V počítači přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2.   Vlevo nahoře klikněte na nabídku Nabídka a poté  Zobrazení položek.
 3. Přejděte dolů k aktivitě.
 4. Vyhledejte položku, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech.
  • Použijte vyhledávání nebo filtry.
 5. U položky, kterou chcete smazat, klikněte na ikonu možností Možnostia poté Smazat.

Smazání souvisejících položek

Poznámka: Podobnou aktivitu nelze vždy seskupit.
 1. V počítači přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2. Přejděte dolů k aktivitě.
 3. Vyhledejte skupinu nebo aktivitu, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech. (Pokud skupinu položek nevidíte:   Vlevo nahoře klikněte na nabídku Nabídka  a poté Zobrazení balíčků.)
  • Vyhledejte nějaký výraz nebo použijte filtry.
  • Vyhledejte aktivitu podle data nebo služby.
 4. V horní části skupiny vyberte ikonu možností Možnosti a poté Smazat.

Smazání aktivity podle data nebo služby

 1. V počítači přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2. Přejděte dolů k aktivitě.
 3. Vyberte možnost Filtrovat podle data a služby.
 4. K dispozici budou následující možnosti:
  • Zadejte období. Klepněte na Použít.
  • Vyberte, které služby Google chcete zahrnout. Klepněte na Použít. (Poznámka: Některé služby Google aktivitu do Mojí aktivity neukládají.)
 5. Chcete-li aktivitu smazat, vedle vyhledávacího pole vyberte ikonu možností Možnosti.
  • Pokud chcete smazat určité položky: Klepněte na Zobrazení položek. Vedle položky, kterou chcete smazat, vyberte ikonu možností  Možnosti a poté Smazat Smazat.
  • Smazání všech položek: Vyberte Smazat výsledky.

Automatické smazání aktivity

Některé z aktivit v účtu Google můžete automaticky smazat.

 1. V počítači přejděte do účtu Google.
 2. Na navigačním panelu vlevo nahoře klikněte na Data a personalizace.
 3. V sekci Ovládací prvky aktivity klikněte na Spravovat ovládací prvky aktivity.
 4. V sekci Aktivita na webu a v aplikacích, Historie YouTube nebo Historie polohy klikněte na Automatické mazání.
 5. Klikněte na tlačítko, které určuje, jak dlouho se má aktivita ponechat a poté Další a poté Kliknutím na Potvrdit nastavení uložte.

Poznámka: Platnost některých aktivit může vypršet dříve než doba, kterou nastavíte.

Smazání aktivity na jiných místech

Aktivita se může ukládat i na jiná místa, než je Moje aktivita. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato aktivita se ukládá na časovou osu v Mapách. Většinu takto uložené aktivity můžete smazat.

Smazání ostatní aktivity uložené v účtu

 1. V počítači přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2. Vlevo nahoře klikněte na nabídku Nabídka a poté Jiná aktivita na Googlu.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
 • Smazat konkrétní aktivitu: Pod požadovanou aktivitou vyberte Smazat.
 • Přejít na místo, kde lze aktivitu smazat: Pod požadovanou aktivitou vyberte Navštívit.

Smazání aktivity v prohlížeči

Vaše aktivita může být uložena v prohlížeči, a to i když ji smažete z Mojí aktivity.

Zastavení ukládání aktivity

Většinu informací zobrazených v sekci Moje aktivita máte plně pod kontrolou.

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Data a personalizace.
 3. V sekci Ovládací prvky aktivity klikněte na Spravovat ovládací prvky aktivity.
 4. Vypněte aktivitu, kterou nechcete ukládat.

Poznámka: Část vaší aktivity v Mojí aktivitě není zahrnuta.

Dočasné zastavení ukládání aktivity

Internet můžete prohlížet a prohledávat soukromě.

Poznámka: Pokud se k účtu Google přihlásíte v anonymním okně, vaše aktivita vyhledávání se uloží do příslušného účtu.

Odstraňování problémů

Smazaná aktivita se v Mojí aktivitě nadále zobrazuje

 • Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu. Pokud položky smažete z Mojí aktivity v jednom zařízení, mohou se nadále zobrazovat v ostatních zařízeních, která jsou offline. Po připojení zařízení k internetu budou položky odstraněny.
 • Vymažte mezipaměť a soubory cookie.

Jak je vaše aktivita mazána

Když se smažete aktivitu ručně nebo je smazána automaticky na základě nastavení automatického mazání, okamžitě zahájíme proces odstranění aktivity z příslušné služby a našich systémů.

Nejdříve se snažíme ihned je odstranit z viditelných míst. Data také již nebudou používána k personalizaci vašeho prostředí na Googlu.

Následně zahájíme proces bezpečného a úplného smazání z našich úložných systémů.

Kromě toho, že vám umožňujeme smazat data ručně nebo automaticky, může Google určité typy aktivity smazat dříve, když už tato data nejsou nijak užitečná ke zlepšování vašeho uživatelského dojmu.

Pro omezené účely, např. obchodní nebo právní, si může společnost Google ponechat určité typy dat delší dobu.