Изтриване на търсения и активност при сърфиране

Вашите търсения и активност при сърфиране се запазват в Активност в мрежата и приложенията, когато функцията е включена и сте влезли в профила си в Google. Вие контролирате какво да се запазва и можете да го изтриете или да изключите настройката по всяко време.

Изтриване на търсенията и активността ви при сърфиране

Можете да изтриете предишните си търсения или друга активност от страницата „Активност в мрежата и приложенията“. Научете повече за това, какво се запазва там.

Компютър

Изтриване на елементи един по един

 1. Посетете страницата Активност в мрежата и приложенията. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. Поставете отметка в квадратчето до елемента, който искате да изтриете. Можете да изтриете елементите за цял ден, като поставите отметка в квадратчето до съответната дата.
 3. В горната част на страницата докоснете Изтриване.

Изтриване на цялата ви история

 1. Посетете страницата Активност в мрежата и приложенията. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. В горния десен ъгъл докоснете иконата за менюMore > Изтриване > Разширени.
 3. Докоснете За всички времена > Премахване > Изтриване.

Забележка: Ако искате да изтриете елементите от конкретна дата, докоснете календара в горната част на страницата, за да намерите желаната от вас. 

Приложение за Android

Съвет: Ако искате да изтриете скорошно търсене под полето за целта, докоснете го и задръжте > OK. Търсенето ще бъде премахнато от приложението Google и вашата Активност в мрежата и приложенията.

Изтриване на елементи един по един

 1. В секцията Активност в мрежата и приложенията в „Контроли за активността“ докоснете Управление на активността. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. Поставете отметка в квадратчето до елемента, който искате да изтриете. Можете да изтриете елементите за цял ден, като поставите отметка в квадратчето до съответната дата.
 3. В горната част на страницата докоснете Изтриване.

Изтриване на цялата ви история

 1. В секцията Активност в мрежата и приложенията в „Контроли за активността“ докоснете Управление на активността. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. В горния десен ъгъл докоснете иконата за менюMore > Изтриване > Разширени.
 3. Докоснете За всички времена > Премахване > Изтриване.

Забележка: Ако искате да изтриете елементите от конкретна дата, докоснете календара в горната част на страницата, за да намерите желаната от вас. 

Приложение за iPhone или iPad

Всички търсения, извършени от вас с помощта на приложението Google, се съхраняват на вашия iPhone или iPad (историята на устройството), както и в Активност в мрежата и приложенията.

Изтриване на скорошни търсения от устройството ви

Когато търсите с приложението Google, е възможно скорошни заявки да се показват като предложения под полето за търсене. Можете да изтриете тези търсения направо от това поле.

 1. Отворете приложението Google .
 2. Докоснете полето за търсене, което се показва при отваряне на приложението.
 3. Прекарайте пръст наляво през търсенето, което искате да премахнете.
 4. Докоснете Изтриване.

Забележка: Всички заявки, които изтриете под полето за търсене, ще бъдат премахнати от историята на устройството ви iPhone или iPad, но копие от тях ще остане във вашата Активност в мрежата и приложенията.

Изтриване на всички предишни търсения от устройството ви
 1. Отворете приложението Google .
 2. Докоснете полето за търсене, което се показва при отваряне на приложението.
 3. Докоснете Преглед на историята на търсенията.
 4. В горния десен ъгъл докоснете Изчистване на всичко > Изчистване на историята в устройството.

Забележка: Всички заявки, които изтриете от приложението Google, ще бъдат премахнати от историята на устройството ви iPhone или iPad, но копие от тях ще остане в записите ви в Активност в мрежата и приложенията.

Спиране на запазването на търсенията в устройството ви
 1. Отворете приложението Google .
 2. В горния ляв ъгъл на началния екран докоснете снимката си.
 3. Докоснете Поверителност > Сърфиране.
 4. Изключете „История в устройството“ (превключвателят ще стане сив). Когато функцията е деактивирана, новите търсения няма да се запазват на устройството ви и посетените от вас страници няма да се съхраняват в „Скорошни“.
Изтриване на търсенията от записите ви в Активност в мрежата и приложенията

Всички заявки, които изтриете от приложението Google, ще бъдат премахнати от историята на устройството ви iPhone или iPad, но копие от тях ще остане във записите ви в Активност в мрежата и приложенията. Изпълнете инструкциите по-долу, за да премахнете търсенията от функцията.

Изтриване на елементи един по един

 1. Посетете страницата Активност в мрежата и приложенията. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. Поставете отметка в квадратчето до елемента, който искате да изтриете. Можете да изтриете елементите за цял ден, като поставите отметка в квадратчето до съответната дата.
 3. В горната част на страницата докоснете Изтриване.

Изтриване на цялата ви история

 1. Посетете страницата Активност в мрежата и приложенията. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. В горния десен ъгъл докоснете иконата за менюMore > Изтриване > Разширени.
 3. Докоснете За всички времена > Премахване > Изтриване.

 

Забележка: Ако искате да изтриете елементите от конкретна дата, докоснете календара в горната част на страницата, за да намерите желаната от вас. 

Мобилен браузър

Изтриване на елементи един по един

 1. Посетете страницата Активност в мрежата и приложенията. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. Поставете отметка в квадратчето до елемента, който искате да изтриете. Можете да изтриете елементите за цял ден, като поставите отметка в квадратчето до съответната дата.
 3. В горната част на страницата докоснете Изтриване.

Изтриване на цялата ви история

 1. Посетете страницата Активност в мрежата и приложенията. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. В горния десен ъгъл докоснете иконата за менюMore > Изтриване > Разширени.
 3. Докоснете За всички времена > Премахване > Изтриване.

Забележка: Ако искате да изтриете елементите от конкретна дата, докоснете календара в горната част на страницата, за да намерите желаната от вас. 

Предотвратяване на запазването на бъдещи търсения

 1. Посетете страницата Контроли за активността.
 2. Преместете превключвателя в изключено положение. 

Съвет: Ако от време на време искате да предотвратите запазването на заявките, можете да търсите в прозорец в режим „инкогнито“ в Chrome, без да сте влезли в профила си в Google. В случай че ползвате друг браузър, проверете в помощните му инструкции дали предлага подобна опция за частно сърфиране.

Проблеми при изтриването на предишните ми търсения

Предишните търсения се показват в отчета ми „Дейност в профила“

Понякога търсенията, които сте изтрили от страницата с историята им, ще продължат да бъдат видими за кратък период от време в Google Табло за управление.

Търсенията продължават да се показват на страницата „Активност в мрежата и приложенията“, след като са били изтрити

Ако имате такъв проблем, опитайте да изчистите кеша и „бисквитките“ на браузъра си.

Какво се случва с търсенията и активността ви при сърфиране, когато бъдат изтрити

Когато изтриете елементи от Активност в мрежата и приложенията, те вече не са свързани с профила ви в Google. Възможно е обаче да съхраняваме активността отделно с цел предотвратяване на спама и злоупотребите и подобряване на услугите си.

История на браузъра

Търсенията ви и сайтовете, които посещавате, може също да се съхраняват в браузъра ви или в Google Toolbar. Научете как да изтривате историята си в Chrome, Safari, Internet Explorer, Toolbar и Firefox.