Odstránenie vašej aktivity

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita. Ukladanie väčšiny aktivít môžete kedykoľvek zastaviť.

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Vo svojom počítači prejdite na myactivity.google.com.
 2. Nad aktivitou kliknite na Odstrániť .
 3. Kliknite na Celé obdobie
 4. Kliknite na Ďalej a potom Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vyhľadávanie uskutočnené na Googli alebo web navštívený v Chrome:
 1. Vo svojom počítači prejdite na myactivity.google.com.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na svoju aktivitu.
 3. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa.
  • Použite vyhľadávanie alebo filtre.
 4. Pri položke, ktorú chcete odstrániť, kliknite na Odstrániť 

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

 1. Vo svojom počítači prejdite na myactivity.google.com.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na svoju aktivitu.
 3. Použite pre aktivitu filter. Naraz môžete filtrovať podľa dátumu aj služby.
  • Filtrovanie podľa dátumu: vyberte Kalendár event. Potom vyberte dátum a vyhľadajte aktivitu pred týmto dátumom.
  • Filtrovanie podľa služby: vyberte Vyhľadávanie Hľadať. Potom vyberte služby, ktoré chcete zahrnúť. Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.
 4. Odstráňte aktivitu.
  • Ak chcete odstrániť všetku aktivitu, ktorú ste filtrovaním našli: vedľa vyhľadávacieho panela vyberte Odstrániť a potom Odstrániť výsledky.
  • Ak chcete odstrániť určité položky: pri položke, ktorú chcete odstrániť, vyberte Odstrániť  . 

Automatické odstraňovanie aktivity

Niektoré aktivity vo vašom účte Google je možné odstraňovať automaticky.

 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom kliknite paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V sekcii Riadenie aktivity kliknite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. V sekcii Aktivita na internete a v aplikáciách, História YouTube alebo História polohy kliknite na Automatické odstraňovanie.
 5. Kliknite na obdobie, ktoré si chcete ponechať aktivitu, a potom Ďalej a potom. Svoju voľbu uložte kliknutím na Potvrdiť.

Poznámka: Platnosť niektorých aktivít môže uplynúť skôr než po vybranom období.

Odstránenie aktivity v iných umiestneniach

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená na daných miestach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej vo vašom účte

 1. Vo svojom počítači prejdite na myactivity.google.com.
 2. Nad aktivitou kliknite vo vyhľadávacom paneli na Viac Viac a potom Iná aktivita na Googli.
 3. Potom môžete:
  • Odstrániť určitú aktivitu. Kliknite pod ňou na Odstrániť.
  • Zistiť, kde môžete danú aktivitu odstrániť: Pod aktivitou kliknite na Navštíviť, Zobraziť alebo Spravovať.

Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená vo vašom prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete ovládať väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity kliknite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je uvedená všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na internete môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do svojho účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže ukladať.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie.

Ako sa odstraňuje vaša aktivita

Keď aktivitu odstránite ručne alebo je odstránená automaticky na základe vášho nastavenia automatického odstraňovania, okamžite sa začne proces jej odstraňovania z príslušnej služby a našich systémov.

Najprv sa ju pokúsime okamžite prestať zobrazovať a už sa pomocou nej nemusia prispôsobovať prostredia vašich služieb Googlu.

Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie údajov z našich ukladacích systémov. 

Google vám pomôže odstrániť údaje ručne alebo automaticky, ale niektoré typy aktivity môže odstrániť aj skôr, keď už nie sú užitočné z hľadiska zlepšenia prostredia. 

Google môže uchovávať určité typy údajov počas dlhšieho obdobia na obmedzené účely, ako sú firemné alebo právne podmienky.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
70975
false