Xóa hoạt động của bạn

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể tìm và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Xoá tất cả hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trangmyactivity.google.com.
 2. Ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấp vào Xoá .
 3. Nhấp vào mục Từ trước đến nay.
 4. Nhấp vào Tiếp theo sau đó Xoá.

Xoá các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể là một nội dung bạn đã tìm kiếm trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.
 3. Tìm mục bạn muốn xoá. Bạn có thể tìm một mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày.
  • Tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc.
 4. Tại mục bạn muốn xoá, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá .

Xoá hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.
 3. Lọc hoạt động của bạn. Bạn có thể đồng thời lọc theo ngày và sản phẩm.
  • Để lọc theo ngày: Chọn biểu tượng Lịch event. Sau đó, hãy chọn một ngày để tìm hoạt động trước ngày đó.
  • Để lọc theo sản phẩm: Chọn biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm. Sau đó, hãy chọn những sản phẩm bạn muốn lọc. Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trong trang Hoạt động của tôi.
 4. Xoá hoạt động.
  • Để xoá tất cả hoạt động bạn đã lọc: Bên cạnh thanh tìm kiếm, hãy chọn biểu tượng Xoá sau đóXoá kết quả.
  • Để xoá một số mục cụ thể: Tại mục bạn muốn xoá, hãy chọn biểu tượng Xoá .

Tự động xoá hoạt động

Bạn có thể tự động xoá một số hoạt động trong Tài khoản Google của mình.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào một chế độ cài đặt nhật ký hoặc cài đặt hoạt động bạn muốn tự động xoá.
 4. Nhấp vào Tự động xoá.
 5. Nhấp vào nút tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào sau đó Tiếp theo sau đó Xác nhận để lưu lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một số hoạt động có thể hết hạn sớm hơn khung thời gian bạn chọn. Ví dụ: thông tin vị trí về khu vực khái quát và địa chỉ IP của thiết bị sẽ tự động được xoá khỏi phần Hoạt động trên web và ứng dụng sau 30 ngày.

Xoá hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài trang Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Nhật ký vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn. Bạn có thể xoá hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

Xoá hoạt động khác đã lưu vào tài khoản của bạn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Trên thanh tìm kiếm ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Hoạt động khác trên Google.
 3. Tại đây, bạn có thể:
  • Xoá một số hoạt động cụ thể. Bên dưới hoạt động muốn xoá, hãy nhấp vào Xoá sau đó Xoá.
  • Tìm vị trí của hoạt động cần xoá: Bên dưới hoạt động, hãy nhấp vào Truy cập, Xem hoặc Quản lý.

Xoá hoạt động trên trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt, ngay cả khi bạn xoá hoạt động khỏi trang Hoạt động của tôi.

Tắt và xoá hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin trên trang Hoạt động của tôi.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào một chế độ hoạt động hoặc nhật ký mà bạn không muốn lưu.
 4. Trong chế độ cài đặt bạn không muốn lưu, hãy chọn Tắt.
 5. Làm theo các bước để tắt chế độ cài đặt này hoặc chọn Tắt hoặc Tắt và xoá hoạt động.
  • Nếu bạn chọn Tắt và xoá hoạt động, hãy làm theo các bước để chọn và xác nhận hoạt động bạn muốn xoá.

Lưu ý: Không phải tất cả hoạt động đều xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi.

Tạm thời dừng lưu hoạt động

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể sẽ được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Các hoạt động đã xoá vẫn xuất hiện trong trang Hoạt động của tôi

 • Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã kết nối với Internet. Nếu bạn xoá các mục khỏi trang Hoạt động của tôi trên một thiết bị, thì chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị khác không nối mạng. Khi thiết bị đó kết nối với Internet, các mục này sẽ được xoá.
 • Xoá bộ nhớ đệm và cookie.

Cách Google xóa hoạt động của bạn

Khi bạn chọn xóa hoạt động theo cách thủ công hoặc xóa hoạt động tự động dựa trên chế độ cài đặt xóa tự động, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay quá trình xóa hoạt động đó khỏi sản phẩm và các hệ thống của mình.

Trước tiên, chúng tôi cố gắng xóa ngay hoạt động khỏi chế độ xem và dữ liệu đó sẽ không còn được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google nữa.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn. 

Ngoài việc giúp bạn xóa dữ liệu theo cách thủ công hoặc tự động, Google có thể xóa một số loại hoạt động sớm hơn khi không còn cần để cải thiện trải nghiệm cho bạn. 

Để đáp ứng một số mục đích, như yêu cầu của hoạt động kinh doanh hoặc yêu cầu pháp lý, Google có thể giữ lại một số loại dữ liệu trong một khoảng thời gian lâu hơn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính