ลบกิจกรรม

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แอป และบริการต่างๆ ของ Google ระบบจะบันทึกกิจกรรมบางส่วนไว้ในบัญชี Google คุณดูและลบกิจกรรมนี้ได้ในกิจกรรมของฉัน และหยุดบันทึกกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ทุกเมื่อ

ลบทุกกิจกรรม

 1. ไปที่ myactivity.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น ลบกิจกรรมตาม
 3. ใต้ "ลบกิจกรรม" ให้คลิกตั้งแต่เริ่มต้น
 4. คลิกถัดไป จากนั้น ลบ

ลบกิจกรรมทีละรายการ

ตัวอย่างของรายการเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่เคยค้นหาใน Google หรือเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมด้วย Chrome หากต้องการลบ ให้ทำดังนี้
 1. ไปที่ myactivity.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น มุมมองรายการ
 3. เลื่อนลงไปที่กิจกรรม
 4. หารายการที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
  • เรียกดูตามวัน
  • ค้นหาหรือใช้ตัวกรอง
 5. ที่รายการที่ต้องการลบ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ 

ลบรายการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ระบบอาจไม่ได้จับกลุ่มทุกกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน
 1. ไปที่ myactivity.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. เลื่อนลงไปที่กิจกรรม
 3. ค้นหากลุ่มกิจกรรมที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
  • เรียกดูตามวัน (หากไม่เห็นกลุ่มรายการ: ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น มุมมองกลุ่ม)
  • ค้นหาคําหรือใช้ตัวกรอง
  • ค้นหากิจกรรมตามวันที่หรือผลิตภัณฑ์
 4. ที่ด้านบนของกลุ่ม ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ

ลบกิจกรรมตามวันที่หรือผลิตภัณฑ์

 1. ไปที่ myactivity.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. เลื่อนลงไปที่กิจกรรม
 3. เลือกกรองตามวันที่และผลิตภัณฑ์
 4. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เพิ่มช่วงวันที่ แตะใช้
  • เลือกผลิตภัณฑ์ของ Google ที่จะรวม แตะใช้ (หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google ไม่บันทึกกิจกรรมใน "กิจกรรมของฉัน")
 5. ลบกิจกรรมด้วยการแตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ข้างแถบค้นหา
  • หากต้องการลบบางรายการ ให้แตะมุมมองรายการ ข้างรายการที่ต้องการลบ ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ ลบ
  • หากต้องการลบทุกรายการ ให้เลือกลบผลการค้นหา

ลบกิจกรรมโดยอัตโนมัติ

คุณลบกิจกรรมบางอย่างโดยอัตโนมัติได้ในบัญชี Google

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "ส่วนควบคุมกิจกรรม" ให้คลิกจัดการส่วนควบคุมกิจกรรม
 4. คลิกลบอัตโนมัติใต้ "กิจกรรมบนเว็บและแอป" "ประวัติการใช้งาน YouTube" หรือ "ประวัติตำแหน่ง"
 5. คลิกที่ปุ่มเพื่อระบุว่าต้องการเก็บกิจกรรมไว้นานเพียงใด จากนั้น ถัดไป จากนั้น ยืนยันเพื่อบันทึกตัวเลือก

หมายเหตุ: กิจกรรมบางอย่างอาจหมดอายุไปก่อนกรอบเวลาที่เลือก

ลบกิจกรรมในที่อื่นๆ

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ที่อื่นนอกเหนือจาก "กิจกรรมของฉัน" เช่น หากคุณเปิดประวัติตำแหน่ง กิจกรรมนั้นจะบันทึกลงในไทม์ไลน์ของ Maps แทน คุณจะลบกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ในที่เหล่านั้นได้

ลบกิจกรรมอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในบัญชี

 1. ไปที่ myactivity.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรมอื่นๆ ใน Google
 3. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
 • ลบบางกิจกรรม: เลือกลบใต้กิจกรรมนั้น
 • ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อลบกิจกรรม: เลือกเข้าชมใต้กิจกรรมที่ต้องการ

ลบกิจกรรมในเบราว์เซอร์

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ในเบราว์เซอร์ถึงแม้จะลบกิจกรรมนั้นออกจาก "กิจกรรมของฉัน" แล้วก็ตาม

หยุดการบันทึกกิจกรรม

คุณควบคุมข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงในกิจกรรมของฉันได้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "ส่วนควบคุมกิจกรรม" ให้คลิกจัดการส่วนควบคุมกิจกรรม
 4. ปิดกิจกรรมที่ไม่ต้องการบันทึก

หมายเหตุ: กิจกรรมบางอย่างจะไม่รวมอยู่ในกิจกรรมของฉัน

หยุดบันทึกกิจกรรมชั่วคราว

คุณค้นหาและท่องเว็บแบบส่วนตัวได้

หมายเหตุ: หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในหน้าต่างการเรียกดูแบบส่วนตัว กิจกรรมการค้นหาของคุณอาจจัดเก็บอยู่ในบัญชีดังกล่าว

แก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ลบไปแล้วยังปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน"

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว หากคุณลบรายการออกจาก "กิจกรรมของฉัน" ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวยังอาจปรากฏอยู่ในอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ออฟไลน์ แต่เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบก็จะนำรายการที่ลบไว้ออก
 • ล้างแคชและคุกกี้

วิธีลบกิจกรรม

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แอป และบริการต่างๆ ของ Google ระบบจะบันทึกกิจกรรมบางส่วนไว้ในบัญชี Google ระบบจะเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ไว้จนกว่าคุณจะลบออก เช่น เวลาที่คุณลบข้อมูลด้วยตนเองหรือกำหนดระยะเวลาที่จะลบข้อมูลโดยอัตโนมัติในกิจกรรมของฉัน แต่ข้อมูลบางอย่างก็อาจหมดอายุไปก่อนหน้านั้น

เมื่อคุณลบข้อมูล เราจะปฏิบัติตามนโยบายเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นออกไปจากบัญชีอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย ขั้นแรก กิจกรรมที่ลบออกไปจะหยุดแสดงโดยทันทีและจะไม่นำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ Google ให้เหมาะกับคุณอีก จากนั้นเราจะเริ่มขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อลบข้อมูลออกไปจากระบบพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

แม้ว่ากิจกรรมจะลบออกไปแล้ว ระบบอาจเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการ Google ไว้ตลอดอายุการใช้งานบัญชี Google เช่น หลังจากที่คุณลบการค้นหาจาก "กิจกรรมของฉัน" บัญชีจะเก็บข้อเท็จจริงที่ว่าคุณมีการค้นหาบางอย่าง แต่จะไม่ระบุสิ่งที่คุณค้นหา

บางครั้งเราเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เป็นระยะเวลานานเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจบางอย่างหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย เมื่อคุณลบบัญชี Google ข้อมูลจำนวนมากในส่วนนี้จะถูกนำออกไปด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรักษาและเหตุผล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร