Veiklos ištrynimas

Kai naudojate „Google“ svetaines, programas ir paslaugas, „Google“ paskyroje išsaugomi kai kurie veiklos duomenys. Galite peržiūrėti ir ištrinti šiuos veiklos duomenis puslapyje „Mano veikla“ ir bet kada nutraukti daugelio veiklos duomenų išsaugojimą.

Visos veiklos ištrynimas

 1. Kompiuteryje eikite adresu myactivity.google.com.
 2. Viršuje kairėje spustelėkite „Meniu“ Meniu ir tada Ištrinti veiklą pagal.
 3. Skiltyje „Ištrinti veiklą“ spustelėkite Visas laikotarpis.
 4. Spustelėkite Kitas ir tada Ištrinti.

Atskirų veiklos elementų ištrynimas

Pavyzdžiui, tai gali būti sistemoje „Google“ atlikta paieška arba naudojant naršyklę „Chrome“ aplankyta svetainė.
 1. Kompiuteryje eikite adresu myactivity.google.com.
 2.  Viršuje kairėje spustelėkite „Meniu“ Meniu ir tada  Elemento rodinys.
 3. Slinkite žemyn iki veiklos.
 4. Raskite norimą ištrinti elementą. Elementą galite rasti keliais būdais, įskaitant toliau nurodytus.
  • Naršykite pagal dieną.
  • Ieškokite arba naudokite filtrus.
 5. Prie norimo ištrinti elemento spustelėkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Ištrinti

Susijusių elementų ištrynimas

Pastaba: visa panaši veikla gali nebūti sugrupuota.
 1. Kompiuteryje eikite adresu myactivity.google.com.
 2. Slinkite žemyn iki veiklos.
 3. Raskite norimą ištrinti veiklos grupę. Grupes galite rasti keliais būdais, įskaitant nurodytuosius toliau.
  • Naršykite pagal dieną. (Jei nematote elementų grupių, atlikite toliau nurodytus veiksmus: Viršuje kairėje spustelėkite „Meniu“ Meniu  ir tada Grupės rodinys.)
  • Ieškokite termino arba naudokite filtrus.
  • Raskite veiklą pagal datą arba produktą.
 4. Grupės viršuje pasirinkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Ištrinti.

Veiklos ištrynimas pagal datą arba produktą

 1. Kompiuteryje eikite adresu myactivity.google.com.
 2. Slinkite žemyn iki veiklos
 3. Pasirinkite Filtruoti pagal datą ir produktą.
 4. Čia galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  • Pridėti dienų seką. Palieskite Taikyti.
  • Pasirinkti norimus įtraukti „Google“ produktus. Palieskite Taikyti. (Pastaba: kai kurių „Google“ produktų veiklos duomenys nesaugomi puslapyje „Mano veikla“.)
 5. Jei norite ištrinti veiklą, šalia paieškos juostos pasirinkite „Daugiau“ Daugiau.
  • Jei norite ištrinti konkrečius elementus: palieskite Elemento rodinys. Šalia elementų, kuriuos norite ištrinti, pasirinkite „Daugiau“ Daugiau ir tada „Ištrinti“ Ištrinti.
  • Jei norite ištrinti visus elementus: pasirinkite Ištrinti rezultatus.

Automatinis veiklos ištrynimas

Galite automatiškai ištrinti dalį „Google“ paskyros veiklos.

 1. Kompiuteryje eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Viršutiniame kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veiklos valdikliai“ spustelėkite Tvarkyti veiklos valdiklius.
 4. Skiltyje „Žiniatinklio ir programų veikla“, „YouTube“ istorija“ arba „Vietovių istorija“ spustelėkite Automatinis ištrynimas.
 5. Spustelėję mygtuką pasirinkite, kiek laiko norite saugoti veiklą ir tada Kitas ir tada Patvirtinti, kad išsaugotumėte pasirinkimą.

Pastaba: kai kuri veikla gali baigtis anksčiau nei pasirinktas laikas.

Kitose vietose išsaugotos veiklos ištrynimas

Jūsų veikla gali būti išsaugota kitose vietose, ne puslapyje „Mano veikla“. Pavyzdžiui, jei įjungėte Vietovių istoriją, ta veikla bus išsaugota Žemėlapių laiko skalėje. Galite ištrinti didžiąją dalį veiklos, kuri yra išsaugota tose vietose.

Kitos paskyroje išsaugotos veiklos trynimas

 1. Kompiuteryje eikite adresu myactivity.google.com.
 2. Viršuje kairėje spustelėkite „Meniu“ Meniu ir tada Kita „Google“ veikla.
 3. Čia galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 • Ištrinti konkrečią veiklą: po veikla pasirinkite Ištrinti.
 • Patekti į reikiamą vietą, iš kur norite ištrinti veiklą: po veikla pasirinkite Apsilankyti.

Naršyklės veiklos ištrynimas

Veikla gali būti išsaugota naršyklėje net tuo atveju, jei ištrinsite ją iš puslapio „Mano veikla“.

Veiklos saugojimo sustabdymas

Galite valdyti didžiąją dalį informacijos, pateikiamos puslapyje „Mano veikla“.

 1. Eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veiklos valdikliai“ spustelėkite Tvarkyti veiklos valdiklius.
 4. Išjunkite veiklą, kurios nenorite išsaugoti.

Pastaba: tam tikra veikla neįtraukiama į puslapį „Mano veikla“.

Laikinas veiklos saugojimo sustabdymas

Galite ieškoti žiniatinklyje ir naršyti jį privačiai.

Pastaba: prisijungus prie „Google“ paskyros privataus naršymo lange, paieškos veikla gali būti saugoma toje paskyroje.

Problemų sprendimas

Ištrinta veikla rodoma puslapyje „Mano veikla“

 • Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie interneto. Jei ištrinsite elementus iš puslapio „Mano veikla“ viename įrenginyje, jie vis tiek gali būti rodomi įrenginiuose, kurie yra neprijungti prie interneto. Kai įrenginys bus prijungtas prie interneto, elementai bus pašalinti.
 • Išvalykite talpyklą ir slapukus.

Kaip ištrinama veikla

Kai pasirenkate patys ištrinti veiklą arba veikla automatiškai ištrinama pagal automatinio ištrynimo nustatymą, iš karto pradedame jos pašalinimo iš produkto ir mūsų sistemų procesą.

Pirmiausia siekiame jos iš karto neberodyti, kad duomenų nebebūtų galima naudoti jūsų „Google“ funkcijoms suasmeninti.

Tada pradedame procesą, skirtą saugiai ir visiškai ištrinti duomenis iš saugyklos sistemų. 

Padėdama jums ištrinti duomenis neautomatiškai arba automatiškai „Google“ gali ištrinti tam tikrų tipų veiklą, kai ji nebenaudinga funkcijoms tobulinti. 

Dėl tam tikrų priežasčių, pvz., verslo ar teisinių reikalavimų, „Google“ gali saugoti tam tikrų tipų duomenis ilgesnį laiką.