Veiklos ištrynimas

Kai naudojate „Google“ svetaines, programas ir paslaugas, „Google“ paskyroje išsaugomi kai kurie veiklos duomenys. Galite peržiūrėti ir ištrinti šiuos veiklos duomenis puslapyje „Mano veikla“ ir bet kada nutraukti daugelio veiklos duomenų išsaugojimą.

Neautomatinis veiklos ištrynimas

Visos veiklos ištrynimas

 1. Kompiuteryje eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Viršutiniame kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veikla ir laiko juosta“ spustelėkite Mano veikla.
 4. Puslapio viršuje dešinėje spustelėkite „Daugiau“ Daugiau.
 5. Spustelėkite Ištrinti veiklą pagal.
 6. Po parinktimi „Ištrinti pagal datą“ spustelėkite rodyklę žemyn Rodyklė žemyn ir pasirinkite Visas laikas.
 7. Spustelėkite Ištrinti.

Atskirų veiklos elementų ištrynimas

Pavyzdžiui, tai gali būti sistemoje „Google“ atlikta paieška arba naudojant naršyklę „Chrome“ aplankyta svetainė.
 1. Kompiuteryje eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Viršutiniame kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veikla ir laiko juosta“ spustelėkite Mano veikla.
 4. Raskite norimą ištrinti elementą. Elementą galite rasti keliais būdais, įskaitant toliau nurodytus.
  • Naršyti pagal temą arba produktą Viršuje, skiltyje „Ištrinti pagal temą ar produktą“ spustelėkite Išbandyti.
  • Ieškoti pagal raktinį žodį arba datą.
 5. Šalia elemento, kurį norite ištrinti, spustelėkite „Daugiau“ Daugiau.
 6.  Spustelėkite Ištrinti.

Susijusių elementų ištrynimas

Pastaba: visa panaši veikla gali nebūti sugrupuota.
 1. Kompiuteryje eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Viršutiniame kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veikla ir laiko juosta“ spustelėkite Mano veikla.
 4. Raskite norimą ištrinti veiklos grupę. Grupes galite rasti keliais būdais, įskaitant nurodytuosius toliau.
  • Naršykite pagal dieną. (Jei nematote elementų grupių: puslapio viršuje dešinėje pasirinkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Grupės rodinys.)
  • Puslapio viršuje ieškokite įvedę terminą arba naudokite filtrus.
  • Raskite veiklą pagal datą arba produktą.
 5. Grupės viršuje pasirinkite „Daugiau“ Daugiau.
 6. Spustelėkite Ištrinti.

Veiklos ištrynimas pagal datą arba produktą

 1. Kompiuteryje eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Viršutiniame kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veikla ir laiko juosta“ spustelėkite Mano veikla.
 4. Puslapio viršuje pasirinkite Filtruoti pagal datą ir produktą.
 5. Čia galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  • Pridėti dienų seką.
  • Pasirinkti norimus įtraukti „Google“ produktus. (Pastaba: kai kurių „Google“ produktų veiklos duomenys nesaugomi puslapyje „Mano veikla“.)
 6. Puslapio viršuje pasirinkite „Ieškoti“ Ieškoti.
 7. Jei norite ištrinti veiklą, šalia paieškos juostos pasirinkite „Daugiau“ Daugiau.
  • Jei norite ištrinti tam tikrus elementus: pasirinkite Pasirinkti. Pasirinkite norimus ištrinti elementus. Viršuje dešinėje pasirinkite „Ištrinti“ Ištrinti.
  • Jei norite ištrinti visus elementus: pasirinkite Ištrinti rezultatus.

Automatinis veiklos ištrynimas

Galite automatiškai ištrinti dalį „Google“ paskyros veiklos.

 1. Kompiuteryje eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Viršutiniame kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veiklos valdikliai“ spustelėkite Žiniatinklio ir programų veikla arba „YouTube“ istorija ir tada Tvarkyti veiklą.
 4. Viršuje dešinėje spustelėkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Išsaugoti veiklą.
 5. Spustelėję mygtuką pasirinkite, kiek laiko norite saugoti veiklą ir tada Kitas Patvirtinti, kad išsaugotumėte pasirinkimą.

Pastaba: kai kuri veikla gali baigtis anksčiau nei pasirinktas laikas.

Kitose vietose išsaugotos veiklos ištrynimas

Jūsų veikla gali būti išsaugota kitose vietose, ne puslapyje „Mano veikla“. Pavyzdžiui, jei įjungėte Vietovių istoriją, ta veikla bus išsaugota Žemėlapių laiko skalėje. Galite ištrinti didžiąją dalį veiklos, kuri yra išsaugota tose vietose.

Kitos paskyroje išsaugotos veiklos trynimas

 1. Kompiuteryje eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Viršutiniame kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veikla ir laiko juosta“ spustelėkite Mano veikla.
 4. Puslapio viršuje dešinėje pasirinkite „Daugiau“ Daugiau.
 5. Spustelėkite Kita „Google“ veikla.
 6. Čia galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 • Ištrinti konkrečią veiklą: po veikla pasirinkite Ištrinti.
 • Patekti į reikiamą vietą, iš kur norite ištrinti veiklą: po veikla pasirinkite Apsilankyti.

Naršyklės veiklos ištrynimas

Veikla gali būti išsaugota naršyklėje net tuo atveju, jei ištrinsite ją iš puslapio „Mano veikla“.

Veiklos saugojimo sustabdymas

Galite valdyti didžiąją dalį informacijos, pateikiamos puslapyje „Mano veikla“.

 1. Eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Duomenys ir suasmeninimas.
 3. Skiltyje „Veiklos valdikliai“ spustelėkite Tvarkyti veiklos valdiklius.
 4. Išjunkite veiklą, kurios nenorite išsaugoti.

Pastaba: tam tikra veikla neįtraukiama į puslapį „Mano veikla“.

Laikinas veiklos saugojimo sustabdymas

Galite ieškoti žiniatinklyje ir naršyti jį privačiai.

Pastaba: prisijungus prie „Google“ paskyros privataus naršymo lange, paieškos veikla gali būti saugoma toje paskyroje.

Problemų sprendimas

Ištrinta veikla rodoma puslapyje „Mano veikla“

 • Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie interneto. Jei ištrinsite elementus iš puslapio „Mano veikla“ viename įrenginyje, jie vis tiek gali būti rodomi įrenginiuose, kurie yra neprijungti prie interneto. Kai įrenginys bus prijungtas prie interneto, elementai bus pašalinti.
 • Išvalykite talpyklą ir slapukus.

Kaip ištrinama veikla

Kai naudojate „Google“ svetaines, programas ir paslaugas, „Google“ paskyroje išsaugomi kai kurie veiklos duomenys. Daugelis šių duomenų saugomi, kol juos ištrinate neautomatiškai arba nustatytą laikotarpį, kol yra ištrinami automatiškai puslapyje „Mano veikla“. Kai kurių duomenų galiojimas gali baigtis anksčiau.

Laikomės politikos ištrintus duomenis saugiai ir visiškai pašalinti iš paskyros. Pirma, ištrinta veikla iš karto pašalinama iš peržiūros ir nebenaudojama jūsų „Google“ funkcijoms suasmeninti. Tada pradedame procesą, skirtą saugiai ir visiškai ištrinti duomenis iš saugyklos sistemų.

Net kai veikla ištrinama, kai kurie „Google“ paslaugų naudojimo duomenys gali būti saugomi visą „Google“ paskyros naudojimo laiką. Pvz., ištrynus paiešką iš „Mano veiklos“, paskyroje bus išsaugota, kad kažko ieškojote, bet ne tai, ko ieškojote.

Kartais tam tikrą informaciją ilgą laiką išsaugome tam, kad atitiktų konkrečius verslo poreikius ar teisinius reikalavimus. Ištrynus „Google“ paskyrą, dauguma šios informacijos taip pat pašalinama.

Sužinokite daugiau apie tai, kokius duomenis saugome ir kodėl tai darome.