מחיקת הפעילות

כשמשתמשים באתרים, באפליקציות ובשירותים של Google, חלק מהפעילות נשמרת בחשבון Google. אפשר להציג ולמחוק את הפעילות הזו בדף 'הפעילות שלי', ואפשר להפסיק את השמירה של רוב סוגי הפעילות בכל עת.

מחיקת כל הפעילות

 1. במחשב, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.
 2. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על סמל התפריט תפריט ואז מחיקת פעילות לפי.
 3. מתחת לקטע "מחיקת פעילות", לוחצים על כל הזמנים.
 4. לוחצים על הבא ואז מחיקה.

מחיקת פריטי פעילות בודדים

פריטים אלה יכולים לכלול, לדוגמה, חיפוש שביצעתם ב-Google או אתר שנכנסתם אליו ב-Chrome:
 1. במחשב, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.
 2.  בצד ימין למעלה, לוחצים על סמל התפריט תפריט ואז  תצוגת פריטים.
 3. גוללים למטה לפעילות שלכם.
 4. מאתרים את הפריט למחיקה. ניתן לחפש פריט במספר דרכים שונות, כולל:
  • עיון לפי יום.
  • מחפשים או משתמשים במסננים.
 5. לצד הפריט שרוצים למחוק, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מחיקה

מחיקת פריטים קשורים

הערה: פעילויות דומות לאו דווקא יקובצו יחד.
 1. במחשב, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.
 2. גוללים למטה לפעילות.
 3. מאתרים את קבוצת הפעילויות שרוצים למחוק. ניתן לחפש קבוצה במספר דרכים שונות, כולל:
  • עיון לפי יום. (אם לא רואים קבוצות של פריטים:  בפינה הימנית העליונה, לוחצים על סמל התפריט תפריט  ואז תצוגת חבילות.)
  • מחפשים מונח או משתמשים במסננים.
  • חיפוש פעילות לפי תאריך או מוצר.
 4. בחלק העליון של קבוצה, בוחרים בסמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מחיקה.

מחיקת פעילות לפי תאריך או לפי מוצר

 1. במחשב, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.
 2. גוללים למטה לפעילות שלכם.
 3. בוחרים באפשרות סינון לפי תאריך ומוצר.
 4. מכאן ניתן:
  • להוסיף טווח תאריכים. מקישים על החלה.
  • לבחור אילו מוצרי Google לכלול. מקישים על החלה. (הערה: בחלק ממוצרי Google לא נשמרות פעילויות בקטע 'הפעילות שלי'.)
 5. כדי למחוק פעילות, בוחרים בסמל האפשרויות הנוספות עוד לצד סרגל החיפוש.
  • כדי למחוק פריטים מסוימים:מקישים על תצוגת פריטים. לצד הפריט שרוצים למחוק, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מחיקה מחיקה.
  • כדי למחוק את כל הפריטים: בוחרים באפשרות מחיקת תוצאות.

מחיקת הפעילות באופן אוטומטי

אפשר למחוק באופן אוטומטי חלק מהפעילות בחשבון Google.

 1. במחשב, עוברים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין למעלה, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "בקרת הפעילות בחשבון", לוחצים על ניהול בקרת הפעילות בחשבון.
 4. מתחת לקטע "פעילות באינטרנט ובאפליקציות", "היסטוריית הפעילות ב-YouTube" או "היסטוריית מיקומים", לוחצים על מחיקה אוטומטית.
 5. לוחצים על הלחצן המתאים לפי משך הזמן לשמירת הפעילות ואז הבא ואז אישור כדי לשמור את האפשרות שבחרתם.

הערה: ייתכן שהתוקף של פעילויות מסוימות יפוג מוקדם יותר מאשר מסגרת הזמן שתבחרו.

מחיקת פעילות במקומות אחרים

הפעילות שלך עשויה להישמר במקומות אחרים, שאינם 'הפעילות שלי'. לדוגמה, אם הפעלתם את היסטוריית המיקומים, פעילות זו תישמר במקום זאת בציר הזמן של 'מפות'. ניתן למחוק את רוב הפעילויות שנשמרות במקומות האלה.

מחיקת פעילויות נוספות שנשמרו בחשבון

 1. במחשב, נכנסים לכתובת myactivity.google.com.
 2. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על סמל התפריט תפריט ואז פעילויות נוספות ב-Google.
 3. מכאן ניתן:
 • למחוק פעילויות מסוימות: מתחת לפעילות שמעוניינים למחוק, בוחרים באפשרות מחיקה.
 • להגיע למקום המתאים כדי למחוק פעילות: מתחת לפעילות שמעוניינים למחוק, בוחרים באפשרות כניסה.

מחיקה של פעילות הדפדפן

הפעילות שלכם עשויה להישמר בדפדפן, גם אם היא תימחק מהקטע 'הפעילות שלי'.

הפסקה של שמירת פעילות

ניתן לשלוט ברוב המידע המוצג בדף 'הפעילות שלי'.

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "הפעילויות שלך באינטרנט", לוחצים על ניהול הפעילויות שלך באינטרנט.
 4. משביתים כל פעילות שלא מעוניינים לשמור.

הערה: פעילויות מסוימות אינן נכללות בדף 'הפעילות שלי'.

הפסקה זמנית של שמירת הפעילות

אפשר לחפש ולגלוש באינטרנט בפרטיות.

הערה: אם נכנסים לחשבון Google בחלון גלישה פרטית, ייתכן שפעילות החיפוש שלכם תישמר בחשבון זה.

פתרון בעיות

פעילות שנמחקה מוצגת בקטע 'הפעילות שלי'

 • מוודאים שהמכשיר מחובר לאינטרנט. אם מוחקים פריטים מ'הפעילות שלי' במכשיר אחד, הם עשויים להמשיך להופיע במכשירים אחרים שאינם מחוברים לאינטרנט. כשהמכשיר יתחבר לאינטרנט, הפריטים יוסרו.
 • מנקים את המטמון ואת קובצי ה-Cookie.

איך הפעילות נמחקת

אם אתם מוחקים פעילות באופן ידני, או אם פעילות נמחקת באופן אוטומטי בהתאם להגדרת המחיקה האוטומטית שקבעתם, אנחנו מתחילים מיד בתהליך ההסרה של הפעילות מהמוצר ומהמערכות שלנו.

המטרה שלנו היא קודם כל להסיר את הגישה לנתונים, כדי שהם לא יוצגו יותר ולא ישמשו יותר להתאמה אישית של החוויה שלכם ב-Google.

לאחר מכן, אנחנו מתחילים בתהליך שמטרתו למחוק באופן בטוח ומלא את הנתונים ממערכות האחסון שלנו. 

Google עשויה למחוק פעילות מסוגים מסוימים עוד לפני שאתם מוחקים את הנתונים באופן ידני, או לפני שמגיע מועד המחיקה האוטומטית שקבעתם, אם הפעילות הזו לא יכולה לתרום יותר לשיפור של חוויית השימוש שלכם.

למטרות מוגבלות, כגון דרישות עסקיות או משפטיות, Google עשויה לשמור סוגים מסוימים של נתונים למשך תקופה ארוכה יותר.