Brisanje aktivnosti

Kada upotrebljavate Googleove web-lokacije, aplikacije i usluge, neke vaše aktivnosti spremaju se na vaš Google račun. Te aktivnosti možete pronaći i izbrisati na stranici Moja aktivnost, a spremanje većine aktivnosti možete zaustaviti kada god želite.

Brisanje svih aktivnosti

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite stranicu myactivity.google.com.
 2. Iznad aktivnosti dodirnite Izbriši .
 3. Dodirnite Sve vrijeme.
 4. Dodirnite Dalje a zatim Izbriši.

Brisanje pojedinačnih stavki aktivnosti

Time, na primjer, možete obuhvatiti pretraživanje koje ste izvršili na Googleu ili web-lokaciju koju ste posjetili u Chromeu:

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite stranicu myactivity.google.com.
 2. Pomaknite se prema dolje do svoje aktivnosti.
 3. Pronađite stavku koju želite izbrisati. Stavku možete pronaći na nekoliko različitih načina, uključujući sljedeće:
  • Pregledavajte prema danu.
  • Pretražite ili upotrijebite filtre.
 4. Na stavci koju želite izbrisati dodirnite Izbriši .

Brisanje aktivnosti prema datumu ili proizvodu

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite stranicu myactivity.google.com.
 2. Pomaknite se prema dolje do svoje aktivnosti.
 3. Filtrirajte svoju aktivnost. Možete istovremeno filtrirati i prema datumu i prema proizvodu.
  • Da biste filtrirali po datumu: dodirnite Kalendar event. Zatim odaberite datum za prikaz aktivnosti prije tog datuma.
  • Da biste filtrirali po proizvodu: dodirnite Pretraži Pretraži. Zatim odaberite proizvode koje želite uključiti. Neki Googleovi proizvodi ne spremaju aktivnosti na stranicu Moja aktivnost.
 4. Izbrišite aktivnost.
  • Da biste izbrisali sve aktivnosti koje ste filtrirali: pored trake za pretraživanje dodirnite Izbriši a zatim Izbriši rezultate.
  • Da biste izbrisali određene stavke: na stavci koju želite izbrisati dodirnite Izbriši .

Automatsko brisanje aktivnosti

Neke aktivnosti na Google računu možete izbrisati automatski.​

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Gmail .
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite profilnu sliku ili inicijal a zatim Upravljajte svojim Google računom. Ako ne upotrebljavate Gmail, otvorite myaccount.google.com.
 3. Pri vrhu dodirnite Podaci i privatnost.
 4. Pomaknite se do opcije Postavke povijesti.
 5. Dodirnite postavku aktivnosti ili povijesti koju želite automatski brisati.
 6. Pomaknite se i dodirnite Automatsko brisanje.
 7. Dodirom opcije odaberite koliko dugo želite da se aktivnost pohranjuje, a zatim dodirnite a zatim Dalje a zatim Potvrdi da biste spremili svoj odabir.

Savjet: neke aktivnosti mogu isteći ranije od vremenskog okvira koji odaberete. Na primjer, podaci o lokaciji iz općeg područja i IP adrese vašeg uređaja automatski se brišu iz vaše aktivnosti na webu i u aplikacijama nakon 30 dana.

Brisanje aktivnosti na drugim mjestima

Vaše se aktivnosti mogu spremati na neka druga mjesta, a ne samo na stranicu Moja aktivnost. Na primjer, ako ste uključili povijest lokacija, ta se aktivnost sprema na vremensku traku Karata. Vaša povijest lokacija sprema se dok je ne izbrišete. Povijest lokacija možete pregledati i promijeniti na svojoj vremenskoj traci ili na stranici Moja aktivnost na Googleu.

Brisanje drugih aktivnosti koje se spremaju na vaš račun

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite stranicu myactivity.google.com.

 2. Iznad aktivnosti na traci za pretraživanje dodirnite Više Više a zatim Ostale aktivnosti na Googleu.
 3. Ovdje možete učiniti sljedeće:
  • Izbrisati određenu aktivnost: ispod aktivnosti dodirnite Izbriši.
  • Pronaći mjesto gdje možete izbrisati aktivnost: ispod aktivnosti dodirnite Posjeti, Prikaži ili Upravljaj.

Brisanje aktivnosti preglednika

Vaše su aktivnosti možda pohranjene u pregledniku, čak i ako ste ih izbrisali sa stranice Moja aktivnost.

Brisanje pretraživanja u aplikaciji Google s uređaja

Ako upotrebljavate aplikaciju Google na iPhoneu ili iPadu:

 • Vaša aktivnost može biti spremljena na uređaju, čak i ako je izbrišete na stranici Moja aktivnost.
 • Aktivnost koju izbrišete u aplikaciji Google možda se neće izbrisati na stranici Moja aktivnost.

Brisanje nedavnih pretraživanja

Da biste izbrisali nedavna pretraživanja koja se pojavljuju ispod trake za pretraživanje:

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google Aplikacija Google.
 2. Dodirnite traku za pretraživanje a zatim Prikaži sve.
 3. Pronađite pretraživanje koje želite izbrisati, pa ga povucite prstom ulijevo.
 4. Dodirnite Izbriši.

Brisanje svih prošlih pretraživanja

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google Aplikacija Google.
 2. Dodirnite traku za pretraživanje a zatim Prikaži sve.
 3. Dodirnite Izbriši sve a zatim Izbriši povijest na uređaju.

Zaustavljanje spremanja pretraživanja

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google Google pretraživanje.
 2. U donjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Uključi anonimni način. Time se zaustavlja i prikazivanje nedavnih pretraživanja ispod trake za pretraživanje.

Saznajte kako pretraživati i pregledavati privatno.

Isključivanje i brisanje aktivnosti

Većinom podataka možete upravljati na stranici Moja aktivnost.

 1. Otvorite svoj Google račun.
 2. Pri vrhu dodirnite Podaci i privatnost.
 3. U odjeljku Postavke povijesti dodirnite postavku aktivnosti ili povijesti koju ne želite spremati.
 4. Ispod postavke koju ne želite spremiti odaberite Isključi.
 5. Slijedite upute kako biste isključili postavku ili odaberite Isključi ili Isključi i izbriši aktivnost.
  • Ako odaberete Isključi i izbriši aktivnost, slijedite upute za odabir i potvrdu aktivnosti koju želite izbrisati.

Savjet: neke aktivnosti nisu uključene na stranici Moja aktivnost.

Privremeno zaustavljanje spremanja aktivnosti

Možete anonimno pretraživati i pregledavati web.

Savjet: ako se prijavite na Google račun u prozoru za anonimno pregledavanje, vaša aktivnost pretraživanja može se pohraniti na taj račun.

Rješavanje problema

Na stranici Moja aktivnost prikazuje se izbrisana aktivnost

 • Provjerite je li uređaj povezan s internetom. Ako stavke sa stranice Moja aktivnost izbrišete na jednom uređaju, one se još uvijek mogu pojavljivati na drugim uređajima koji su offline. Stavke će se ukloniti kad se uređaj poveže s internetom.
 • Izbrišite predmemoriju i kolačiće.

Način brisanja aktivnosti

Kad odlučite izbrisati aktivnosti ručno ili se aktivnosti izbrišu automatski na temelju vaše postavke automatskog brisanja, odmah pokrećemo postupak njihovog uklanjanja iz proizvoda i svojih sustava.

Najprije nam je cilj što prije ukloniti prikaz tih aktivnosti i ti se podaci možda neće više upotrebljavati za prilagođavanje vašeg doživljaja na Googleu.

Zatim ćemo započeti s postupkom sigurnog i potpunog brisanja podataka iz svojih sustava za pohranu. 

Osim što vam pomaže da podatke izbrišete ručno ili automatski, Google može izbrisati neke vrste aktivnosti i ranije, kad više ne budu korisne za poboljšanje vašeg doživljaja. 

U ograničene svrhe, kao što su poslovni ili pravni uvjeti, Google može zadržati određene vrste podataka dulje vrijeme.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
3918960453142504046
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
70975