Brisanje aktivnosti

Kada upotrebljavate Googleove web-lokacije, aplikacije i usluge, neke vaše aktivnosti spremaju se na vaš Google račun. Te aktivnosti možete pregledati i izbrisati na stranici Moja aktivnost, a spremanje većine aktivnosti možete zaustaviti kada god želite.

Brisanje svih aktivnosti

 1. Na računalu otvorite myactivity.google.com.
 2. U gornjem lijevom kutu kliknite Izbornik Izbornik a zatim Brisanje aktivnosti.
 3. U odjeljku Brisanje aktivnosti kliknite Sve vrijeme.
 4. Kliknite Dalje a zatim Izbriši.

Brisanje pojedinačnih stavki aktivnosti

Time, na primjer, možete obuhvatiti pretraživanje koje ste izvršili na Googleu ili web-lokaciju koju ste posjetili u Chromeu:
 1. Na računalu otvorite myactivity.google.com.
 2. U gornjem lijevom kutu kliknite Izbornik Izbornik a zatim Prikaz stavki.
 3. Pomaknite se prema dolje do svoje aktivnosti.
 4. Pronađite stavku koju želite izbrisati. Stavke možete pronaći na nekoliko različitih načina, uključujući sljedeće:
  • Pregledavajte prema danu.
  • Pretražite ili upotrijebite filtre.
 5. Na stavci koju želite izbrisati kliknite Više Više a zatim Izbriši.

Brisanje povezanih stavki

Napomena: možda neće biti moguće grupirati sve slične aktivnosti.
 1. Na računalu otvorite myactivity.google.com.
 2. Pomaknite se prema dolje do aktivnosti.
 3. Pronađite grupu aktivnosti koju želite izbrisati. Možete je pronaći na više načina, uključujući:
  • Pregledavajte prema danu. (Ako ne vidite grupe stavki, u gornjem lijevom kutu kliknite Izbornik Izbornik a zatim Prikaz skupine.)
  • Potražite pojam ili upotrijebite filtre.
  • Pronađite aktivnost prema datumu ili proizvodu.
 4. Pri vrhu grupe odaberite Više Više a zatim Izbriši.

Brisanje aktivnosti prema datumu ili proizvodu

 1. Na računalu otvorite myactivity.google.com.
 2. Pomaknite se prema dolje do svoje aktivnosti
 3. Odaberite Filtriraj po datumu i proizvodu.
 4. Ovdje možete učiniti sljedeće:
  • Dodati datumski raspon. Dodirnite Primijeni.
  • Odabrati Googleove proizvode koje želite uključiti. Dodirnite Primijeni. (Napomena: neki Googleovi proizvodi ne spremaju aktivnosti na stranicu Moja aktivnost.)
 5. Da biste izbrisali aktivnost, pored trake za pretraživanje odaberite Više Više.
  • Da biste izbrisali određene stavke, dodirnite Prikaz stavki. Pored stavki koje želite izbrisati odaberite Više Više a zatim Izbriši Izbriši.
  • Da biste izbrisali sve stavke, odaberite Izbriši rezultate.

Automatsko brisanje aktivnosti

Neke aktivnosti na Google računu možete izbrisati automatski.

 1. Na računalu otvorite svoj Google račun.
 2. Na gornjoj lijevoj navigacijskoj ploči kliknite Podaci i prilagodba.
 3. U odjeljku Kontrole aktivnosti kliknite Upravljanje kontrolama aktivnosti.
 4. U odjeljku Aktivnost na webu i u aplikacijama, Povijest na YouTubeu ili Povijest lokacija kliknite Automatsko brisanje.
 5. Klikom na gumb odredite koliko dugo želite da se aktivnost pohranjuje a zatim Dalje a zatim Potvrdi da biste spremili odabir.

Napomena: neke aktivnosti mogu isteći ranije od vremenskog okvira koji odaberete.

Brisanje aktivnosti na drugim mjestima

Vaše se aktivnosti mogu spremati na neka druga mjesta, a ne samo na stranicu Moja aktivnost. Na primjer, ako ste uključili Povijest lokacija, ta se aktivnost sprema na vremensku traku Karata. Većinu aktivnosti spremljenih na tim mjestima možete izbrisati.

Brisanje drugih aktivnosti koje se spremaju na vaš račun

 1. Na računalu otvorite myactivity.google.com.
 2. U gornjem lijevom kutu kliknite Izbornik Izbornik a zatim Ostale aktivnosti na Googleu.
 3. Ovdje možete učiniti sljedeće:
 • Izbrisati određenu aktivnost: ispod aktivnosti odaberite Izbriši.
 • Pronaći mjesto gdje možete izbrisati aktivnost: ispod aktivnosti odaberite Posjeti.

Brisanje aktivnosti preglednika

Vaše su aktivnosti možda pohranjene u pregledniku, čak i ako ste ih izbrisali sa stranice Moja aktivnost.

Zaustavljanje spremanja aktivnosti

Većinom podataka koji se prikazuju na stranici Moja aktivnost možete upravljati.

 1. Otvorite svoj Google račun.
 2. Na lijevoj navigacijskoj ploči kliknite Podaci i prilagodba.
 3. U odjeljku "Kontrole aktivnosti" kliknite Upravljanje kontrolama aktivnosti.
 4. Isključite aktivnost koju ne želite spremati.

Napomena: neke aktivnosti nisu uključene na stranici Moja aktivnost.

Privremeno zaustavljanje spremanja aktivnosti

Možete anonimno pretraživati i pregledavati web.

Napomena: ako se prijavite na Google račun u prozoru za anonimno pregledavanje, vaša aktivnost pretraživanja može se pohraniti na taj račun.

Rješavanje problema

Na stranici Moja aktivnost prikazuje se izbrisana aktivnost

 • Provjerite je li uređaj povezan s internetom. Ako stavke sa stranice Moja aktivnost izbrišete na jednom uređaju, one se još uvijek mogu pojavljivati na drugim uređajima koji su offline. Stavke će se ukloniti kad se uređaj poveže s internetom.
 • Izbrišite predmemoriju i kolačiće.

Način brisanja aktivnosti

Kada upotrebljavate Googleove web-lokacije, aplikacije i usluge, neke vaše aktivnosti spremaju se na vaš Google račun. Većina tih podataka pohranjuje se dok ih ne izbrišete, primjerice kada ih ručno izbrišete ili postavite razdoblja za automatsko brisanje podataka na stranici Moja aktivnost. Pohrana nekih podataka može isteći i ranije.

Kada izbrišete podatke, s vašeg ih računa uklanjamo u cijelosti i na siguran način prema svojim pravilima. Kao prvo, odmah uklanjamo prikaz izbrisane aktivnosti i prestajemo je upotrebljavati za prilagodbu vašeg doživljaja na Googleu. Zatim započinjemo s postupkom sigurnog i potpunog brisanja podataka iz naših sustava za pohranu.

No čak i kada se neka aktivnost izbriše, neki podaci o vašoj upotrebi Googleovih usluga mogu se zadržati dokle god imate Google račun. Na primjer, nakon što izbrišete pretraživanje na stranici Moja aktivnost, na vašem računu pohranit će se informacija o tome da ste pretraživali, ali ne i ono što ste tražili.

Ponekad zadržavamo određene podatke na dulje razdoblje radi ispunjavanja određenih poslovnih potreba ili pravnih uvjeta. Kada izbrišete svoj Google račun, uklanja se i velik dio tih podataka.

Saznajte više o tome koje podatke zadržavamo i zašto.