Smazání aktivity

Když používáte weby, aplikace a služby Google, část vaší aktivity se ukládá do vašeho účtu Google. Tuto aktivitu můžete zobrazit a smazat v sekci Moje aktivita. Ukládání většiny aktivit lze kdykoli zastavit.

Smazání veškeré aktivity

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Smazat aktivitu podle data.
 3. V sekci Smazat aktivitu klepněte na Za celou dobu.
 4. Klepněte na Další a poté Smazat.

Smazání jednotlivých položek aktivity

Jednotlivá položka aktivity může být například vyhledávání na Googlu nebo návštěva určitého webu v Chromu:

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Zobrazení položek.
 3. Přejděte dolů k aktivitě.
 4. Vyhledejte položku, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech.
  • Použijte vyhledávání nebo filtry.
 5. U položky, kterou chcete smazat, klepněte na ikonu možností Možnostia poté Smazat.

Smazání souvisejících položek

Poznámka: Podobnou aktivitu nelze vždy seskupit.

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2. Přejděte dolů k aktivitě.
 3. Vyhledejte skupinu nebo aktivitu, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech. (Pokud skupinu položek nevidíte: Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Zobrazení balíčků.)
  • Vyhledejte nějaký výraz nebo použijte filtry.
  • Vyhledejte aktivitu podle data nebo služby.
 4. V horní části skupiny klepněte na ikonu možností Možnostia poté Smazat.

Smazání aktivity podle data nebo služby

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2. Přejděte dolů k aktivitě.
 3. Klepněte na Filtrovat podle data a služby.
 4. K dispozici budou následující možnosti:
  • Zadejte období.
  • Vyberte, které služby Google chcete zahrnout. (Poznámka: Některé služby Google aktivitu do Mojí aktivity neukládají.)
 5. Chcete-li smazat aktivitu, vedle vyhledávacího pole klepněte na ikonu možností Možnosti.
  • Pokud chcete smazat určité položky: Klepněte na Zobrazení položek. Vedle položky, kterou chcete smazat, klepněte na ikonu možností Možnosti a poté Smazat Smazat.
  • Chcete-li smazat všechny položky: Klepněte na Smazat výsledky.

Automatické smazání aktivity

Některé z aktivit v účtu Google můžete automaticky smazat.

  1. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail .
  2. Vpravo nahoře klepněte na svůj profilový obrázek nebo iniciálu a poté Spravovat účet Google. Pokud Gmail nepoužíváte, přejděte na adresu myaccount.google.com.
 1. Nahoře klepněte na Data a přizpůsobení.
 2. V sekci Ovládací prvky aktivity klepněte na Spravovat ovládací prvky aktivity.
 3. V sekci Aktivita na webu a v aplikacích, Historie YouTube nebo Historie polohy klepněte na Automatické mazání.
 4. Klepněte na požadovanou dobu ponechání aktivity a poté Další a poté Potvrdit.

Poznámka: Platnost některých aktivit může vypršet dříve než doba, kterou nastavíte.

Smazání aktivity na jiných místech

Aktivita se může ukládat i na jiná místa, než je Moje aktivita. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato aktivita se ukládá na časovou osu v Mapách. Většinu takto uložené aktivity můžete smazat.

Smazání ostatní aktivity uložené v účtu

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte na adresu myactivity.google.com.
 2.  Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté  Jiná aktivita na Googlu.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
  • Smazat konkrétní aktivitu: Pod požadovanou aktivitou vyberte Smazat.
  • Přejít na místo, kde lze aktivitu smazat: Pod požadovanou aktivitou vyberte Navštívit.

Smazání aktivity v prohlížeči

Vaše aktivita může být uložena v prohlížeči, a to i když ji smažete z Mojí aktivity.

Smazání vyhledávání v aplikaci Google ze zařízení

Pokud v iPhonu či iPadu používáte aplikaci Google:

 • Vaše aktivita se může ukládat do zařízení, i když ji smažete z Mojí aktivity.
 • Aktivita smazaná v aplikaci Google nebude smazána z Mojí aktivity.

Smazání nedávných vyhledávání

Postup smazání nedávných vyhledávání, která se zobrazují pod vyhledávacím polem:

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Google Aplikace Google.
 2. Klepněte na vyhledávací pole a poté Zobrazit vše.
 3. Najděte vyhledávací dotaz, který chcete smazat, a přetáhněte jej vlevo.
 4. Klepněte na Smazat.

Smazání všech minulých vyhledávání

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Google Aplikace Google.
 2. Klepněte na vyhledávací pole a poté Zobrazit vše.
 3. Klepněte na Vymazat vše a poté Vymazat historii v zařízení.

Zastavení ukládání vyhledávacích dotazů

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Google Vyhledávání Google.
 2. Vpravo dole klepněte na ikonu možností Více a poté Zapnout anonymním režim. Tato akce také způsobí, že se pod vyhledávacím polem přestanou zobrazovat nedávná vyhledávání.

Přečtěte si, jak vyhledávat a prohlížet anonymně.

Zastavení ukládání aktivity

Většinu informací zobrazených v Mojí aktivitě máte plně pod kontrolou.

  1. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail .
  2. Vpravo nahoře klepněte na svůj profilový obrázek nebo iniciálu a poté Spravovat účet Google. Pokud Gmail nepoužíváte, přejděte na adresu myaccount.google.com.
 1. Nahoře klepněte na Data a přizpůsobení.
 2. V sekci Ovládací prvky aktivity klepněte na Spravovat ovládací prvky aktivity.
 3. Vypněte aktivitu, kterou nechcete ukládat.

Poznámka: Část vaší aktivity v Mojí aktivitě není zahrnuta.

Dočasné zastavení ukládání aktivity

Internet můžete prohlížet a prohledávat soukromě.

Poznámka: Pokud se k účtu Google přihlásíte v anonymním okně, vaše aktivita vyhledávání se uloží do příslušného účtu.

Odstraňování problémů

Smazaná aktivita se v Mojí aktivitě nadále zobrazuje

 • Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu. Pokud položky smažete z Mojí aktivity v jednom zařízení, mohou se nadále zobrazovat v ostatních zařízeních, která jsou offline. Položky budou odstraněny, až se zařízení připojí k internetu.
 • Vymažte mezipaměť a soubory cookie.

Jak je vaše aktivita mazána

Když se smažete aktivitu ručně nebo je smazána automaticky na základě nastavení automatického mazání, okamžitě zahájíme proces odstranění aktivity z příslušné služby a našich systémů.

Nejdříve se snažíme ihned je odstranit z viditelných míst. Data také již nebudou používána k personalizaci vašeho prostředí na Googlu.

Následně zahájíme proces bezpečného a úplného smazání z našich úložných systémů.

Kromě toho, že vám umožňujeme smazat data ručně nebo automaticky, může Google určité typy aktivity smazat dříve, když už tato data nejsou nijak užitečná ke zlepšování vašeho uživatelského dojmu.

Pro omezené účely, např. obchodní nebo právní, si může společnost Google ponechat určité typy dat delší dobu.