Изтриване на активността ви

Когато използвате наши сайтове, приложения и услуги, част от активността ви се запазва в профила ви в Google. По всяко време можете да преглеждате и изтривате тези данни от „Моята активност“, както и да спрете запазването на повечето активности.

Изтриване на цялата активност

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Горе вляво кликнете върху иконата за меню Меню и след това Изтриване на активност по.
 3. Под „Изтриване на активността“ кликнете върху За цялото време.
 4. Кликнете върху Напред и след това Изтриване.

Изтриване на отделни елементи от активността

Това например може да включва търсене, което сте извършили с Google, или уебсайт, който сте посетили в Chrome:
 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2.  Горе вляво докоснете иконата за меню Меню и след това По отделни елементи.
 3. Превъртете надолу до активността си.
 4. Намерете елемента, който искате да изтриете. Можете да направите това по няколко различни начина, включително следните:
  • Прегледайте елементите по дни.
  • Извършете търсене или използвайте филтри.
 5. В елемента, който искате да изтриете, кликнете върху „Още“ Още и след това Изтриване.

Изтриване на сродни елементи

Забележка: Възможно е не всички подобни активности да са групирани заедно.
 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Превъртете надолу до активността.
 3. Намерете групата от активности, която искате да изтриете. Можете да направите това по няколко различни начина, включително следните:
  • Прегледайте елементите по дни. (Ако не виждате групи от елементи, горе вляво кликнете върху иконата за меню Меню и след това По групи.)
  • Извършете търсене за дадена дума или използвайте филтри.
  • Намерете активност по дата или по продукт.
 4. В горната част на групата изберете „Още“ Още и след това Изтриване.

Изтриване на активност по дата или по продукт

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Превъртете надолу до активността си.
 3. Изберете Филтриране по дата и продукт.
 4. Оттук можете:
  • Да добавите период от време. Докоснете Прилагане.
  • Да изберете кои продукти на Google да бъдат включени. Докоснете Прилагане. (Забележка: Активността в някои продукти на Google не се запазва в „Моята активност“.)
 5. За да изтриете активност, изберете „Още“ Още до лентата за търсене.
  • За да изтриете определени елементи, докоснете По отделни елементи. До елементите, които искате да изтриете, изберете „Още“ Още и след това „Изтриване“ Изтриване.
  • За да изтриете всички елементи, изберете Изтриване на резултатите.

Автоматично изтриване на активността ви

Можете да зададете част от активността в профила ви в Google да се изтрива автоматично.

 1. На компютъра си отворете профила си в Google.
 2. В левия навигационен панел кликнете върху Данни и персонализиране.
 3. Под „Контроли за активността“ кликнете върху Управление на контролите ви за активността.
 4. Кликнете върху Автоматично изтриване под „Активност в мрежата и приложенията“, „История в YouTube“ или „История на местоположенията“.
 5. Изберете за какъв период искате да се съхранява активността ви, като кликнете върху съответния бутон и след това Напред и след това Потвърждаване, за да запазите избора си.

Забележка: Срокът за съхранение за част от активността може да изтече преди избрания от вас период от време.

Изтриване на активност от други места

Активността ви може да е запазена на места, различни от „Моята активност“. Ако например сте включили История на местоположенията, съответната активност ще се съхранява в хронологията ви в Карти. В състояние сте да изтриете повечето видове активност, съхранявана на тези места.

Изтриване на друга активност, запазена в профила ви

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Горе вляво кликнете върху иконата за меню Меню и след това Друга активност в Google.
 3. Оттук можете:
 • Да изтриете определена активност: Изберете Изтриване под съответната активност.
 • Да стигнете до правилното място, за да изтриете дадена активност: Под съответната активност изберете опцията за отварянето ѝ.

Изтриване на активност от браузъра

Активността ви може да се съхранява в браузъра ви дори ако я изтриете от „Моята активност“.

Спиране на запазването на активността

Можете да контролирате повечето видове информация, която се показва в „Моята активност“.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и персонализиране в левия навигационен панел.
 3. Под „Контроли за активността“ кликнете върху Управление на контролите ви за активността.
 4. Изключете активността, която не искате да се запазва.

Забележка: Част от активността не се запазва в „Моята активност“.

Временно спиране на запазването на активността

Можете да търсите и сърфирате в мрежата частно.

Забележка: Ако влезете в профила си в Google в прозорец за частно сърфиране, активността ви при търсене може да бъде съхранена в този профил.

Отстраняване на проблеми

Изтритата активност се показва в „Моята активност“

 • Уверете се, че устройството е свързано с интернет. Ако изтриете елементи от „Моята активност“ на едно устройство, те може да продължат да се показват на всички устройства, които са офлайн. Когато съответните устройства се свържат с интернет, елементите ще бъдат премахнати.
 • Изчистете кеша и „бисквитките“ си.

Как се изтрива активността ви

Когато решите да изтриете дадена активност ръчно или тя бъде премахната автоматично въз основа на настройката ви за автоматично изтриване, веднага започваме премахването ѝ от продукта и системите ни.

Първо се стремим незабавно да я премахнем така, че да не се показва, а данните вече не може да се използват за персонализиране на практическата ви работа с Google.

След това започваме процес на безопасно и пълно изтриване на данните от системите ни за съхранение.

Наред с помощта за ръчно или автоматично изтриване на данните ви Google може да изтрие някои типове активност по-рано, когато съответната информация вече не е полезна за подобряване на практическата ви работа.

За ограничени цели, като например бизнес или законови изисквания, Google може да запази определени типове данни за по-дълъг период от време.