Изтриване на активността ви

Когато използвате наши сайтове, приложения и услуги, част от активността ви се запазва в профила ви в Google. По всяко време можете да намерите и изтриете тези данни от „Моята активност“, както и да спрете запазването на повечето активности.

Изтриване на цялата активност

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Над активността си кликнете върху Изтриване .
 3. Кликнете върху За цялото време.
 4. Кликнете върху Напред и след това Изтриване.

Изтриване на отделни елементи от активността

Това например може да включва търсене, което сте извършили с Google, или уебсайт, който сте посетили в Chrome:
 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Превъртете надолу до активността си.
 3. Намерете елемента, който искате да изтриете. Можете да направите това по няколко различни начина, включително следните:
  • Прегледайте елементите по дни.
  • Извършете търсене или използвайте филтри.
 4. В елемента, който искате да изтриете, кликнете върху „Изтриване“ .

Изтриване на активност по дата или по продукт

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Превъртете надолу до активността си.
 3. Филтрирайте активността си. Можете да филтрирате едновременно по дата и по продукт.
  • За да филтрирате по дата, изберете иконата на календар event. След това изберете дата, за да видите активността преди тази дата.
  • За да филтрирате по продукт, изберете иконата за търсене Търсене. След това изберете продуктите, които искате да включите. Активността в някои продукти на Google не се запазва в „Моята активност“.
 4. Изтрийте желаната активност.
  • За да изтриете цялата филтрирана активност, до лентата за търсене изберете Изтриване и след това Изтриване на резултатите.
  • За да изтриете конкретен елемент, в него кликнете върху „Изтриване“ 

Автоматично изтриване на активността ви

Можете да зададете част от активността в профила ви в Google да се изтрива автоматично.

 1. На компютъра си отворете профила си в Google.
 2. В левия навигационен панел кликнете върху Данни и персонализиране.
 3. Под „Контроли за активността“ кликнете върху Управление на контролите ви за активността.
 4. Кликнете върху Автоматично изтриване под „Активност в мрежата и приложенията“, „История в YouTube“ или „История на местоположенията“.
 5. Изберете за какъв период искате да се съхранява активността ви, като кликнете върху съответния бутон и след това Напред и след това Потвърждаване, за да запазите избора си.

Забележка: Срокът за съхранение за част от активността може да изтече преди избрания от вас период от време.

Изтриване на активност от други места

Активността ви може да е запазена на места, различни от „Моята активност“. Ако например сте включили История на местоположенията, съответната активност ще се съхранява в хронологията ви в Карти. В състояние сте да изтриете повечето видове активност, съхранявана на тези места.

Изтриване на друга активност, запазена в профила ви

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. В лентата за търсене над активността си кликнете върху „Още“ Още и след това Друга активност в Google.
 3. Оттук можете:
  • да изтриете определена активност: кликнете върху Изтриване под съответната активност.
  • да намерите откъде да изтриете дадена активност: под съответната активност кликнете върху опцията за отварянето, преглеждането или управлението ѝ.

Изтриване на активност от браузъра

Активността ви може да се съхранява в браузъра ви дори ако я изтриете от „Моята активност“.

Спиране на запазването на активността

Можете да контролирате повечето видове информация, която се показва в „Моята активност“.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и персонализиране в левия навигационен панел.
 3. Под „Контроли за активността“ кликнете върху Управление на контролите ви за активността.
 4. Изключете активността, която не искате да се запазва.

Забележка: Част от активността не се запазва в „Моята активност“.

Временно спиране на запазването на активността

Можете да търсите и сърфирате в мрежата частно.

Забележка: Ако влезете в профила си в Google в прозорец за частно сърфиране, активността ви при търсене може да бъде съхранена в този профил.

Отстраняване на проблеми

Изтритата активност се показва в „Моята активност“

 • Уверете се, че устройството е свързано с интернет. Ако изтриете елементи от „Моята активност“ на едно устройство, те може да продължат да се показват на всички устройства, които са офлайн. Когато съответните устройства се свържат с интернет, елементите ще бъдат премахнати.
 • Изчистете кеша и „бисквитките“ си.

Как се изтрива активността ви

Когато решите да изтриете дадена активност ръчно или тя бъде премахната автоматично въз основа на настройката ви за автоматично изтриване, веднага започваме премахването ѝ от продукта и системите ни.

Първо се стремим незабавно да я премахнем така, че да не се показва, а данните вече не може да се използват за персонализиране на практическата ви работа с Google.

След това започваме процес на безопасно и пълно изтриване на данните от системите ни за съхранение.

Наред с помощта за ръчно или автоматично изтриване на данните ви Google може да изтрие някои типове активност по-рано, когато съответната информация вече не е полезна за подобряване на практическата ви работа.

За ограничени цели, като например бизнес или законови изисквания, Google може да запази определени типове данни за по-дълъг период от време.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
70975
false