Изтриване на активността ви

Когато използвате наши сайтове, приложения и услуги, част от активността ви се запазва в профила ви в Google. По всяко време можете да намерите и изтриете тези данни от „Моята активност“, както и да спрете запазването на повечето активности.

Изтриване на цялата активност

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Над активността си кликнете върху Изтриване .
 3. Кликнете върху За цялото време.
 4. Кликнете върху Напред и след това Изтриване.

Изтриване на отделни елементи от активността

Това например може да включва търсене, което сте извършили с Google, или уебсайт, който сте посетили в Chrome:
 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Превъртете надолу до активността си.
 3. Намерете елемента, който искате да изтриете. Можете да направите това по няколко различни начина, включително следните:
  • Прегледайте елементите по дни.
  • Извършете търсене или използвайте филтри.
 4. В елемента, който искате да изтриете, кликнете върху „Изтриване“ .

Изтриване на активност по дата или по продукт

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. Превъртете надолу до активността си.
 3. Филтрирайте активността си. Можете да филтрирате едновременно по дата и по продукт.
  • За да филтрирате по дата, изберете иконата на календар event. След това изберете дата, за да видите активността преди тази дата.
  • За да филтрирате по продукт, изберете иконата за търсене Търсене. След това изберете продуктите, които искате да включите. Активността в някои продукти на Google не се запазва в „Моята активност“.
 4. Изтрийте желаната активност.
  • За да изтриете цялата филтрирана активност, до лентата за търсене изберете Изтриване и след това Изтриване на резултатите.
  • За да изтриете конкретен елемент, в него кликнете върху „Изтриване“ .

Автоматично изтриване на активността ви

Можете да зададете част от активността в профила ви в Google да се изтрива автоматично.

 1. Отворете профила си в Google на компютъра си.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху съответната настройка за активността или историята, която искате да се изтрива автоматично.
 4. Кликнете върху Автоматично изтриване.
 5. Изберете за какъв период искате да се съхранява активността ви, като кликнете върху съответния бутон и след това Напред и след това Потвърждаване, за да запазите избора си.

Пояснение: Срокът за съхранение за част от активността може да изтече преди избрания от вас период от време. Например информацията за местоположението, свързана с общия район и IP адреса на устройството ви, се изтрива автоматично от „Активност в мрежата и приложенията“ след 30 дни.

Изтриване на активност от други места

Активността ви може да е запазена на места, различни от „Моята активност“. Ако например сте включили История на местоположенията, съответната активност ще се съхранява в хронологията ви в Карти. В състояние сте да изтриете повечето видове активност, съхранявана на тези места.

Изтриване на друга активност, запазена в профила ви

 1. Отворете myactivity.google.com на компютъра си.
 2. В лентата за търсене над активността си кликнете върху „Още“ Още и след това Друга активност в Google.
 3. Оттук можете:
  • да изтриете определена активност: под съответната активност кликнете върху Изтриване и след това Изтриване.
  • да намерите откъде да изтриете дадена активност: под съответната активност кликнете върху опцията за отварянето, преглеждането или управлението ѝ.

Изтриване на активност от браузъра

Активността ви може да се съхранява в браузъра ви дори ако я изтриете от „Моята активност“.

Изключване и изтриване на активност

Можете да контролирате повечето видове информация в „Моята активност“.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху настройката за активността или историята, която не искате да се запазва.
 4. Под съответната настройка изберете Изключване.
 5. Изпълнете стъпките, за да изключите настройката, или изберете Изключване или Изключване и изтриване на активността.
  • Ако изберете Изключване и изтриване на активността, изпълнете стъпките, за да посочите и потвърдите активността, която искате да изтриете.

Пояснение: Част от активността не се запазва в „Моята активност“.

Временно спиране на запазването на активността

Можете да търсите и сърфирате в мрежата частно.

Пояснение: Ако влезете в профила си в Google в прозорец за частно сърфиране, активността ви при търсене може да бъде съхранена в този профил.

Отстраняване на проблеми

Изтритата активност се показва в „Моята активност“

 • Уверете се, че устройството е свързано с интернет. Ако изтриете елементи от „Моята активност“ на едно устройство, те може да продължат да се показват на всички устройства, които са офлайн. Когато съответните устройства се свържат с интернет, елементите ще бъдат премахнати.
 • Изчистете кеша и „бисквитките“ си.

Как се изтрива активността ви

Когато решите да изтриете дадена активност ръчно или тя бъде премахната автоматично въз основа на настройката ви за автоматично изтриване, веднага започваме премахването ѝ от продукта и системите ни.

Първо се стремим незабавно да я премахнем така, че да не се показва, а данните вече не може да се използват за персонализиране на практическата ви работа с Google.

След това започваме процес на безопасно и пълно изтриване на данните от системите ни за съхранение.

Наред с помощта за ръчно или автоматично изтриване на данните ви Google може да изтрие някои типове активност по-рано, когато съответната информация вече не е полезна за подобряване на практическата ви работа.

За ограничени цели, като например бизнес или законови изисквания, Google може да запази определени типове данни за по-дълъг период от време.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
5267774913178578171
true
Търсене в Помощния център
true
true
true