Quản lý Nhật ký vị trí trên iPhone và iPad

Lịch sử vị trí là một tùy chọn cài đặt cấp Tài khoản Google giúp bạn lưu thông tin về các địa điểm mà bạn đã đến trên mọi thiết bị di động đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình,
 • Bạn đã bật Lịch sử vị trí, và
 • Bạn cũng đã bật tính năng Báo cáo vị trí cho thiết bị.

Khi bật Lịch sử vị trí, bạn có thể được hưởng một số lợi ích trên các sản phẩm và dịch vụ của Google. Những lợi ích này bao gồm bản đồ dành riêng cho bạn, các đề xuất dựa trên những địa điểm mà bạn đã ghé thăm, tính năng tìm điện thoại, thông tin giao thông theo thời gian thực trên tuyến đường mà bạn đi làm và các quảng cáo hữu ích hơn.

 • Theo mặc định, tính năng Lịch sử vị trí trên Tài khoản Google của bạn đang tắt. Bạn chỉ có thể bật tính năng Lịch sử vị trí nếu chọn sử dụng tính năng này.
 • Bạn luôn có thể tạm dừng Lịch sử vị trí trong mục Kiểm soát hoạt động của Tài khoản Google.
 • Bạn kiểm soát những nội dung được lưu trong Lịch sử vị trí của mình. Bạn có thể xem những địa điểm mà bạn đã đến trong Dòng thời gian trên Google Maps. Đây là nơi mà bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa Lịch sử vị trí của mình.

Xem và quản lý Nhật ký vị trí trong Dòng thời gian

 1. Truy cập vào trang Dòng thời gian của bạn.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem.

Xóa Nhật ký vị trí

Bạn có thể quản lý và xóa thông tin Nhật ký vị trí của mình qua Dòng thời gian trên Google Maps. Trên trang này, bạn có thể xóa tất cả hoặc chỉ một phần Nhật ký vị trí.

Lưu ý quan trọng: Khi xóa thông tin Nhật ký vị trí khỏi Dòng thời gian, bạn sẽ không thể xem lại thông tin này.

Sử dụng ứng dụng Google Maps

Xóa tất cả Nhật ký vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기Rồi Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa tất cả Nhật ký vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một phần Nhật ký vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기Rồi Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa phạm vi Nhật ký vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một ngày khỏi Nhật ký vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기Rồi Xóa ngày.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một điểm dừng khỏi Nhật ký vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày có điểm dừng bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào điểm dừng bạn muốn xóa Rồi biểu tượng Xóa Xóa .
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Sử dụng trình duyệt web

Xóa tất cả Nhật ký vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa .
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một ngày khỏi Nhật ký vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa .
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một điểm dừng khỏi Nhật ký vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể mà bạn muốn xóa.
 3. Bên cạnh điểm dừng bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmRồi Xóa điểm dừng khỏi ngày.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tự động xóa Nhật ký vị trí

Bạn có thể chọn tự động xóa Nhật ký vị trí đã quá 3 tháng, 18 tháng hoặc 36 tháng.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기Rồi Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Tự động xóa Nhật ký vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Điều gì xảy ra sau khi bạn xóa một phần hoặc toàn bộ thông tin Nhật ký vị trí

Nếu xóa một phần hoặc toàn bộ thông tin Nhật ký vị trí, thì bạn có thể bị mất hoặc không tận hưởng được hết những trải nghiệm dành riêng cho mình trên toàn bộ Google. Ví dụ:

 • Các album mà Google Photos tự động tạo từ những nơi bạn đã đến
 • Thông tin đề xuất dựa trên những nơi bạn đã đến
 • Thông tin theo thời gian thực về thời điểm thích hợp nhất để về nhà hoặc đi làm để tránh đường đông

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đã bật các chế độ cài đặt khác như Hoạt động trên web và ứng dụng và tạm dừng Nhật ký vị trí hoặc xóa dữ liệu vị trí khỏi Nhật ký vị trí, thì dữ liệu vị trí của bạn vẫn có thể được lưu vào Tài khoản Google trong quá trình bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Ví dụ: dữ liệu vị trí có thể lưu dưới dạng hoạt động trên Tìm kiếm và Maps khi chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng đang bật. Dữ liệu này có thể có trong ảnh của bạn tùy thuộc vào các chế độ cài đặt trong ứng dụng máy ảnh.

Bật hoặc tắt Nhật ký vị trí

Bạn có thể tắt chế độ Nhật ký vị trí trong tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học, quản trị viên của bạn cần phải cho phép bạn quyền thay đổi chế độ cài đặt này. Khi được phép điều chỉnh chế độ cài đặt, bạn sẽ có thể sử dụng Nhật ký vị trí như bất kỳ người dùng nào khác.

 1. Mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 4. Di chuyển đến phần "Cài đặt nhật ký".
 5. Nhấn vào Nhật ký vị trí.
 6. Bật hoặc tắt Nhật ký vị trí. Nếu bạn tắt chế độ Nhật ký vị trí, hãy xác nhận và nhấn vào Tạm dừng sau đó Ok.

Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt, hãy chuyển đến phần Nhật ký vị trí trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập. Bật hoặc tắt Nhật ký vị trí.

Khi chế độ Nhật ký vị trí bật

 • Google chỉ nhận được Nhật ký vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và đã bật tính năng Báo cáo vị trí.
  Để xem thiết bị nào đã bật Báo cáo vị trí, hãy nhấn vào Các thiết bị trên tài khoản này trong mục "Lịch sử vị trí trên Google".
  • Để bật Lịch sử vị trí trên iPhone hoặc iPad, hãy cấp cho ứng dụng Google quyền xem vị trí của bạn: Mở mục Cài đặt của thiết bị, sau đó nhấn vào Google  sau đó Vị trí. Chọn Luôn cho phép.
 • Bạn có thể thay đổi chế độ Báo cáo vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và giới hạn những thiết bị cung cấp dữ liệu vị trí trong Nhật ký vị trí. Nếu muốn thay đổi tùy chọn Lịch sử vị trí của mình, bạn có thể chọn:
  • Chỉ báo cáo vị trí của bạn từ một số thiết bị và không báo cáo trên những thiết bị khác.
  • Báo cáo vị trí từ tất cả các thiết bị.
  • Tắt Lịch sử vị trí cho Tài khoản Google của bạn. Vị trí của bạn sẽ không được báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào và Nhật ký vị trí mới sẽ không được lưu vào tài khoản.
 • Chế độ cài đặt cho các dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google, Chia sẻ vị trí và Tìm thiết bị, sẽ không thay đổi.

Khi chế độ Nhật ký vị trí tắt

 • Vị trí của thiết bị sẽ không được tự động lưu vào Nhật ký vị trí.
 • Hoạt động trước đó sẽ không bị xóa khỏi Lịch sử vị trí. Bạn có thể xóa Nhật ký vị trí theo cách thủ công.
 • Chế độ cài đặt cho các dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google, Chia sẻ vị trí và Tìm thiết bị, sẽ không thay đổi.
 • Ngay cả sau khi bạn tắt chế độ Nhật ký vị trí, một số dữ liệu vị trí vẫn có thể tiếp tục được lưu trong các chế độ cài đặt khác, chẳng hạn như Hoạt động trên web và ứng dụng, trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ khác, chẳng hạn như Tìm kiếm và Maps.

Các vấn đề thường gặp với dịch vụ vị trí

Khả năng sử dụng

Nhật ký vị trí có thể không có sẵn nếu:

 • Tính năng này không được cung cấp ở khu vực của bạn.
 • Bạn không đáp ứng giới hạn độ tuổi nhất định.
 • Tài khoản Google của bạn được thiết lập qua cơ quan, trường học hay nhóm khác. Quản trị viên của bạn có thể cần phải cho phép bạn thay đổi chế độ cài đặt này.
 • Bạn đã tắt Dịch vụ vị trí hoặc tính năng Làm mới ứng dụng nền (Background App Refresh).
Làm mới ứng dụng nền

Nhật ký vị trí chỉ có thể hoạt động đúng cách nếu Dịch vụ vị trí được đặt thành Luôn bật và tính năng Làm mới ứng dụng nền cũng bật.

 • Dịch vụ vị trí sử dụng GPS, điểm phát sóng Wi-Fi và trạm phát sóng di động để xác định vị trí của bạn.
 • Tính năng Làm mới ứng dụng nền cho phép Báo cáo vị trí hoạt động khi bạn không sử dụng ứng dụng Google.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý Dịch vụ vị tríLàm mới ứng dụng nền.

Sử dụng dữ liệu

Nhật ký vị trí có thể sử dụng nhiều dữ liệu. Trước khi sử dụng tính năng này, hãy xem lại gói dữ liệu trên thiết bị của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false