Quản lý Nhật ký vị trí trên iPhone và iPad

 

Trong thời gian tới, tên của chế độ cài đặt Nhật ký vị trí sẽ thay đổi thành Dòng thời gian. Nếu tài khoản của bạn đang bật Nhật ký vị trí, thì bạn có thể sẽ tìm thấy Dòng thời gian trong phần cài đặt ứng dụng và tài khoản. Tìm hiểu thêm.

Nhật ký vị trí là một chế độ cài đặt trong Tài khoản Google để tạo Dòng thời gian cho riêng bạn. Đây là một bản đồ cá nhân lưu lại những địa điểm bạn từng đến, những tuyến đường bạn từng đi và những chuyến đi bạn từng thực hiện. Chế độ Nhật ký vị trí hoạt động khi:

 • Bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 • Chế độ Nhật ký vị trí đang bật.
 • Tính năng Báo cáo vị trí đang bật.

Lưu ý quan trọng: Thông tin vị trí của thiết bị cũng có thể định kỳ được sử dụng trong nền. Khi bạn bật chế độ Nhật ký vị trí, ngay cả khi bạn không sử dụng các ứng dụng của Google, thông tin về vị trí chính xác của thiết bị bạn đang sử dụng vẫn thường xuyên được lưu vào các thiết bị của bạn và máy chủ của Google.

Khi chế độ Nhật ký vị trí đang bật, bạn có thể được hưởng một số lợi ích trên các sản phẩm và dịch vụ của Google, chẳng hạn như: 

 • Bản đồ dành riêng cho bạn
 • Các đề xuất dựa trên những địa điểm bạn từng đến 
 • Tính năng tìm:
  • Điện thoại của bạn 
  • Thông tin cập nhật theo thời gian thực về tình hình giao thông trên tuyến đường mà bạn đi làm

Theo mặc định, chế độ Nhật ký vị trí sẽ tắt đối với Tài khoản Google của bạn. Bạn phải tự bật chế độ Nhật ký vị trí.

 • Bạn có thể tắt Nhật ký vị trí bất cứ lúc nào trong mục Kiểm soát hoạt động của Tài khoản Google.
 • Bạn kiểm soát nội dung được lưu trong Nhật ký vị trí. Bạn có thể xem những địa điểm mà bạn từng đến trong Dòng thời gian trên Google Maps. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xoá Nhật ký vị trí.

Xem và quản lý Nhật ký vị trí trong Dòng thời gian

 1. Truy cập vào trang Dòng thời gian của bạn.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn khoảng thời gian bạn muốn xem.

Xoá dữ liệu Nhật ký vị trí

Bạn có thể quản lý và xoá dữ liệu Nhật ký vị trí của mình qua Dòng thời gian trên Google Maps. Trên trang này, bạn có thể xoá tất cả hoặc chỉ một phần dữ liệu Nhật ký vị trí.

Lưu ý quan trọng: Khi xoá dữ liệu Nhật ký vị trí khỏi Dòng thời gian, bạn sẽ không thể xem lại thông tin này.

Sử dụng ứng dụng Google Maps

Xoá tất cả dữ liệu Nhật ký vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Lựa chọn khác 더보기Rồi Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xoá tất cả Nhật ký vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xoá một phần dữ liệu Nhật ký vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Lựa chọn khác 더보기Rồi Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xoá phạm vi Nhật ký vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xoá một ngày khỏi Nhật ký vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày bạn muốn xoá.
 5. Nhấn vào biểu tượng Lựa chọn khác 더보기Rồi Xoá ngày.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xoá một điểm dừng khỏi Nhật ký vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày có điểm dừng bạn muốn xoá.
 5. Nhấn vào điểm dừng bạn muốn xoá Rồi biểu tượng Xoá Xoá .
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Sử dụng trình duyệt web

Xoá tất cả dữ liệu Nhật ký vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Xoá Xoá .
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xoá một ngày khỏi Nhật ký vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể bạn muốn xoá.
 3. Nhấn vào biểu tượng Xoá Xoá .
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xoá một điểm dừng khỏi Nhật ký vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể bạn muốn xoá.
 3. Bên cạnh điểm dừng bạn muốn xoá, hãy nhấn vào biểu tượng Lựa chọn khác Xem thêmRồi Xoá điểm dừng khỏi ngày.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tự động xoá dữ liệu Nhật ký vị trí

Bạn có thể chọn tự động xoá dữ liệu Nhật ký vị trí đã lưu được hơn 3 tháng, 18 tháng hoặc 36 tháng.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Lựa chọn khác 더보기Rồi Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Tự động xoá Nhật ký vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Điều gì xảy ra sau khi bạn xoá một phần hoặc toàn bộ dữ liệu Nhật ký vị trí

Nếu xoá một phần hoặc toàn bộ dữ liệu Nhật ký vị trí, thì bạn có thể bị mất hoặc không tận hưởng được hết những trải nghiệm dành riêng cho mình trên toàn bộ Google. Ví dụ:

 • Bạn có thể không nhận được đề xuất dựa trên những địa điểm bạn từng đến.
 • Bạn có thể không được cung cấp thông tin theo thời gian thực về thời điểm thích hợp nhất để về nhà hoặc đi làm để tránh tắc đường.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đã bật các chế độ cài đặt khác như Hoạt động trên web và ứng dụng và tạm dừng lưu Nhật ký vị trí hoặc xoá dữ liệu vị trí khỏi Nhật ký vị trí, thì dữ liệu vị trí của bạn vẫn có thể được lưu vào Tài khoản Google trong quá trình bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Ví dụ: dữ liệu vị trí có thể được lưu trong quá trình hoạt động trên Google Tìm kiếm và Google Maps khi bạn bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng. Dữ liệu vị trí cũng có thể có trong ảnh của bạn, tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt ứng dụng máy ảnh. Dữ liệu hoạt động này có thể bao gồm cả thông tin về vị trí của bạn dựa trên khu vực khái quát và địa chỉ IP của thiết bị.

Bạn nắm quyền kiểm soát. Bạn luôn có thể xem lại dữ liệu và lựa chọn của mình tại đây, trên trang activity.google.com hoặc Dòng thời gian của bạn.

Bật hoặc tắt chế độ lưu Nhật ký vị trí

Bạn có thể tắt chế độ lưu Nhật ký vị trí trong tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn sử dụng tài khoản do cơ quan hoặc trường học cung cấp, quản trị viên của bạn cần phải cấp cho bạn quyền thay đổi chế độ cài đặt này. Khi được phép điều chỉnh chế độ cài đặt, bạn sẽ có thể sử dụng Nhật ký vị trí như bất kỳ người dùng nào khác.

 1. Mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 4. Di chuyển đến phần "Cài đặt nhật ký".
 5. Nhấn vào Nhật ký vị trí.
 6. Bật hoặc tắt chế độ lưu Nhật ký vị trí. Nếu bạn tắt chế độ lưu Nhật ký vị trí, hãy xác nhận và nhấn vào Tạm dừng sau đó Ok.

Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt, hãy chuyển đến phần Nhật ký vị trí trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập. Bật hoặc tắt chế độ lưu Nhật ký vị trí.

Khi chế độ lưu Nhật ký vị trí đang bật

 • Khi bạn bật chế độ lưu Nhật ký vị trí, ngay cả khi bạn không sử dụng các ứng dụng của Google, thông tin về vị trí chính xác của thiết bị bạn đang sử dụng vẫn thường xuyên được lưu vào:
  • Các thiết bị của bạn
  • Các máy chủ của Google
 • Để xem thiết bị nào đã bật tính năng Báo cáo vị trí, hãy nhấn vào "Các thiết bị sử dụng tài khoản này" trong mục "Nhật ký vị trí trên Google".
  • Để bật chế độ lưu Nhật ký vị trí trên iPhone hoặc iPad, hãy cấp cho ứng dụng Google quyền xem thông tin vị trí của bạn: Mở mục Cài đặt của thiết bị, sau đó nhấn vào Google and then Vị trí. Chọn Luôn sử dụng.
 • Bạn có thể thay đổi chế độ Báo cáo vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và giới hạn thiết bị nào cung cấp dữ liệu vị trí trong Nhật ký vị trí. Nếu muốn thay đổi chế độ lưu Nhật ký vị trí của mình, bạn có thể chọn:
  • Chỉ báo cáo vị trí của bạn trên một số thiết bị và không báo cáo trên những thiết bị khác.
  • Báo cáo vị trí từ tất cả các thiết bị.
  • Tắt chế độ lưu Nhật ký vị trí cho Tài khoản Google của bạn. Vị trí của bạn sẽ không được báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào và dữ liệu Nhật ký vị trí mới sẽ không được lưu vào tài khoản.
 • Chế độ cài đặt cho các dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google, Chia sẻ vị trí và Tìm thiết bị của tôi, sẽ không thay đổi.

Khi chế độ lưu Nhật ký vị trí đang tắt

 • Thông tin vị trí chính xác của thiết bị sẽ không thường xuyên được lưu vào Nhật ký vị trí của bạn.
 • Hoạt động trước đó sẽ không bị xoá khỏi Nhật ký vị trí. Bạn có thể xoá dữ liệu Nhật ký vị trí theo cách thủ công.
 • Chế độ cài đặt cho các dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google, Chia sẻ vị trí và Tìm thiết bị của tôi, sẽ không thay đổi.
 • Ngay cả sau khi bạn tắt chế độ lưu Nhật ký vị trí, một số dữ liệu vị trí vẫn có thể tiếp tục được lưu trong các chế độ cài đặt khác, chẳng hạn như Hoạt động trên web và ứng dụng, trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ khác, chẳng hạn như Tìm kiếm và Maps. Trang Hoạt động trên web và ứng dụng có thể bao gồm cả thông tin về vị trí của bạn dựa trên khu vực khái quát và địa chỉ IP của thiết bị.

Các vấn đề thường gặp với dịch vụ vị trí

Khả năng sử dụng

Nhật ký vị trí có thể không có sẵn nếu:

 • Tính năng này không được cung cấp ở khu vực của bạn.
 • Bạn không đáp ứng giới hạn độ tuổi nhất định.
 • Tài khoản Google của bạn do cơ quan, trường học hay nhóm khác cung cấp. Quản trị viên của bạn có thể cần phải cho phép bạn thay đổi chế độ cài đặt này.
 • Bạn đã tắt Dịch vụ vị trí hoặc tính năng Làm mới ứng dụng trong nền.
Làm mới ứng dụng trong nền

Nhật ký vị trí chỉ có thể hoạt động đúng cách nếu Dịch vụ vị trí được đặt thành Luôn bật và tính năng Làm mới ứng dụng trong nền cũng bật.

 • Dịch vụ vị trí sử dụng GPS, điểm phát sóng Wi-Fi và trạm phát sóng di động để xác định vị trí của bạn.
 • Tính năng Làm mới ứng dụng trong nền cho phép tính năng Báo cáo vị trí hoạt động khi bạn không sử dụng ứng dụng Google.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý Dịch vụ vị tríLàm mới ứng dụng trong nền.

Sử dụng dữ liệu

Nhật ký vị trí có thể sử dụng nhiều dữ liệu. Trước khi sử dụng tính năng này, hãy xem lại gói dữ liệu trên thiết bị của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính