Quản lý Lịch sử vị trí trên iPhone và iPad

Lịch sử vị trí là một tùy chọn cài đặt cấp Tài khoản Google giúp bạn lưu mọi nơi bạn đến trên mọi thiết bị di động đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình,
 • Bạn đã bật Lịch sử vị trí và
 • Tính năng Báo cáo vị trí đã bật.

Khi bật Lịch sử vị trí, bạn có thể được hưởng một số lợi ích trên các sản phẩm và dịch vụ của Google. Những lợi ích này bao gồm bản đồ cá nhân hóa, nội dung đề xuất dựa trên các địa điểm bạn đã ghé thăm, tính năng tìm điện thoại, thông tin giao thông theo thời gian thực trên tuyến đường bạn đi làm và quảng cáo hữu ích hơn.

 • Theo mặc định, tính năng Lịch sử vị trí trên tài khoản Google của bạn bị tắt và bạn chỉ có thể bật tính năng này nếu chọn sử dụng.
 • Bạn có thể tạm dừng Lịch sử vị trí bất kỳ lúc nào trong mục Kiểm soát hoạt động của Tài khoản Google.
 • Bạn kiểm soát nội dung được lưu trong Lịch sử vị trí của mình. Bạn có thể xem những nơi bạn đã đến trong Dòng thời gian của Google Maps và đồng thời có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin thông qua Dòng thời gian.

Xem và quản lý Lịch sử vị trí trong Dòng thời gian

 1. Truy cập vào trang Dòng thời gian của bạn.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem.

Xóa Lịch sử vị trí

Bạn có thể quản lý và xóa thông tin Lịch sử vị trí của mình qua Dòng thời gian trên Google Maps. Trên trang này, bạn có thể xóa tất cả hoặc chỉ một phần Lịch sử vị trí.

Lưu ý quan trọng: Khi xóa thông tin Lịch sử vị trí khỏi Dòng thời gian, bạn sẽ không thể xem lại thông tin này.

Sử dụng ứng dụng Google Maps

Xóa tất cả Lịch sử vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào Menu Trình đơn Sau đó biểu tượng Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 Sau đó Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa tất cả Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một phần Lịch sử vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào Menu Trình đơn Sau đó biểu tượng Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 Sau đó Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa phạm vi Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình

Xóa một ngày khỏi Lịch sử vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào Menu Trình đơn Sau đó biểu tượng Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 Sau đó Xóa ngày.
 6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một điểm dừng khỏi Lịch sử vị trí

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào Menu Trình đơn Sau đó biểu tượng Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày có điểm dừng bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào điểm dừng bạn muốn xóa Sau đó biểu tượng Xóa Xóa.
 6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Sử dụng trình duyệt web

Xóa tất cả Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web của bạn, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một ngày khỏi Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web của bạn, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một điểm dừng khỏi Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web của bạn, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể mà bạn muốn xóa.
 3. Bên cạnh điểm dừng bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm Sau đó Xóa điểm dừng khỏi ngày.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tự động xóa Lịch sử vị trí

Bạn có thể chọn tự động xóa thông tin Lịch sử vị trí đã quá 3 tháng hoặc 18 tháng.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào Menu Trình đơn Sau đó biểu tượng Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 Sau đó Cài đặt.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Tự động xóa Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Điều gì xảy ra sau khi bạn xóa một phần hoặc toàn bộ Lịch sử vị trí

Nếu xóa một phần hoặc toàn bộ Lịch sử vị trí, thì bạn có thể bị mất hoặc không tận hưởng được hết những trải nghiệm dành riêng cho mình trên toàn bộ Google. Ví dụ:

 • Các album mà Google Photos tự động tạo từ những nơi bạn đã đến
 • Thông tin đề xuất dựa trên những nơi bạn đã đến
 • Thông tin theo thời gian thực về thời điểm thích hợp nhất để về nhà hoặc đi làm để tránh đường đông

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đã bật các tùy chọn cài đặt khác như Hoạt động web và ứng dụng và tạm dừng Lịch sử vị trí hoặc xóa dữ liệu vị trí khỏi Lịch sử vị trí, thì dữ liệu vị trí của bạn vẫn có thể được lưu vào Tài khoản Google trong quá trình bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Ví dụ: dữ liệu vị trí có thể lưu dưới dạng hoạt động trên Tìm kiếm và Maps khi tùy chọn cài đặt Hoạt động web và ứng dụng đang bật. Dữ liệu này có thể có trong ảnh của bạn tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt trong ứng dụng máy ảnh.

Bật hoặc tắt Lịch sử vị trí

Bạn có thể tắt Lịch sử vị trí trong tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học, quản trị viên của bạn cần phải cho phép bạn quyền thay đổi tùy chọn cài đặt này. Khi được phép điều chỉnh tùy chọn cài đặt, bạn sẽ có thể sử dụng Lịch sử vị trí như bất kỳ người dùng nào khác.

 1. Mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 3. Nhấn vào Thông tin cá nhân và quyền riêng tư sau đó Kiểm soát hoạt động sau đó Lịch sử vị trí trên Google.
 4. Bật hoặc tắt Lịch sử vị trí. Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này, hãy xác nhận bằng cách nhấn vào Ngừng lưu trữ vị trí.

Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt, hãy chuyển đến phần Lịch sử vị trí trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập. Bật hoặc tắt Lịch sử vị trí.

Khi tính năng Lịch sử vị trí bật

 • Google chỉ nhận được Lịch sử vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và đã bật tính năng Báo cáo vị trí.
  Để xem thiết bị nào đã bật Báo cáo vị trí, hãy nhấn vào Các thiết bị trên tài khoản này trong mục "Lịch sử vị trí trên Google".
  • Để bật Lịch sử vị trí trên iPhone hoặc iPad, hãy cấp cho ứng dụng Google quyền xem vị trí của bạn: Mở mục Cài đặt của thiết bị, sau đó nhấn vào Google sau đó Vị trí. Chọn Luôn cho phép.
 • Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt Báo cáo vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và xác định những thiết bị cung cấp dữ liệu vị trí trong Lịch sử vị trí Nếu muốn thay đổi tùy chọn cài đặt Lịch sử vị trí của mình, bạn có thể chọn:
  • Chỉ báo cáo vị trí của bạn từ một số thiết bị và không báo cáo trên những thiết bị khác.
  • Báo cáo vị trí từ tất cả các thiết bị.
  • Tắt Lịch sử vị trí cho Tài khoản Google của bạn. Vị trí của bạn sẽ không được báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào và Lịch sử vị trí mới sẽ không được lưu vào tài khoản.
 • Các tùy chọn cài đặt cho dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google và Tìm thiết bị, sẽ không thay đổi.

Khi tính năng Lịch sử vị trí tắt

 • Thông tin vị trí mới sẽ không còn được lưu vào Lịch sử vị trí của bạn.
 • Hoạt động trước đó sẽ không bị xóa khỏi Lịch sử vị trí. Bạn có thể xóa Lịch sử vị trí của mình theo cách thủ công.
 • Các tùy chọn cài đặt cho dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google và Tìm thiết bị, sẽ không thay đổi.
 • Ngay cả sau khi bạn tắt Lịch sử vị trí, một số dữ liệu vị trí vẫn có thể tiếp tục được lưu trong các tùy chọn cài đặt khác, như Hoạt động web và ứng dụng, trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ khác, như Tìm kiếm và Maps.

Các vấn đề thường gặp với dịch vụ vị trí

Khả năng sử dụng

Lịch sử vị trí có thể không có sẵn nếu:

 • Tính năng này không được cung cấp ở khu vực của bạn.
 • Bạn không đáp ứng giới hạn độ tuổi nhất định.
 • Tài khoản Google của bạn được thiết lập qua cơ quan, trường học hay nhóm khác. Quản trị viên của bạn có thể cần phải cho phép bạn được thay đổi tùy chọn cài đặt này.
 • Bạn đã tắt Location Services (Dịch vụ vị trí) hoặc tính năng Background App Refresh (Làm mới ứng dụng nền).
Làm mới ứng dụng nền

Lịch sử vị trí chỉ có thể hoạt động đúng cách nếu Dịch vụ vị trí được đặt thành Luôn bật và tính năng Làm mới ứng dụng nền cũng bật.

 • Dịch vụ vị trí sử dụng GPS, điểm phát sóng Wi-Fi và trạm phát sóng di động để xác định vị trí của bạn.
 • Tính năng Làm mới ứng dụng nền cho phép Báo cáo vị trí hoạt động khi bạn không sử dụng ứng dụng Google.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý Location Services (Dịch vụ vị trí) và tính năng Background App Refresh (Làm mới ứng dụng nền).

Sử dụng dữ liệu

Lịch sử vị trí có thể sử dụng nhiều dữ liệu. Trước khi sử dụng tính năng này, hãy xem lại gói dữ liệu trên thiết bị của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?