จัดการประวัติตำแหน่งของ iPhone และ iPad

ประวัติตำแหน่งเป็นการตั้งค่าระดับบัญชี Google ซึ่งจะบันทึกสถานที่ที่คุณนำอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องไปด้วยโดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 • คุณเปิดประวัติตำแหน่งไว้แล้ว และ
 • อุปกรณ์ได้เปิดการรายงานตำแหน่งอยู่

เมื่อเปิดประวัติตำแหน่ง คุณอาจเห็นประโยชน์มากมายจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google ซึ่งรวมถึงแผนที่ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ คำแนะนำที่อิงตามสถานที่ที่คุณเคยไป ความช่วยเหลือในการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตการจราจรแบบเรียลไทม์สำหรับการเดินทาง และโฆษณาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 • ประวัติตำแหน่งในบัญชี Google จะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น และจะเปิดเมื่อคุณเลือกใช้บริการนี้เท่านั้น
 • คุณอาจหยุดใช้ประวัติตำแหน่งชั่วคราวได้ทุกเมื่อในส่วนควบคุมกิจกรรมของบัญชี Google
 • คุณเป็นผู้ควบคุมสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติตำแหน่ง คุณดูสถานที่ต่างๆ ที่เคยไปได้ในไทม์ไลน์ของ Google Maps รวมถึงสามารถแก้ไข หรือเข้าไปเพื่อลบประวัติตำแหน่งได้

ดูและจัดการประวัติตำแหน่งในไทม์ไลน์

 1. ไปที่ไทม์ไลน์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการดู

ลบประวัติตำแหน่ง

คุณจัดการและลบข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ด้วยไทม์ไลน์ของ Google Maps โดยจะเลือกลบประวัติทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

ข้อมูลสำคัญ: เมื่อลบข้อมูลประวัติตำแหน่งออกจากไทม์ไลน์แล้ว คุณจะไม่เห็นข้อมูลนั้นอีก

ใช้แอป Google Maps

ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมแล้ว การตั้งค่า
 4. ในส่วน "การตั้งค่าตำแหน่ง" ให้แตะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด
 5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ลบช่วงเวลาหนึ่งในประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมแล้ว การตั้งค่า
 4. ในส่วน "การตั้งค่าตำแหน่ง" ให้แตะลบช่วงเวลาในประวัติตำแหน่ง
 5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ลบข้อมูลของวันหนึ่งออกจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน
 4. เลือกวันที่ต้องการลบ
 5. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบวัน
 6. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ลบจุดแวะออกจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน
 4. เลือกวันที่มีจุดแวะซึ่งคุณจะลบ
 5. แตะจุดแวะที่ต้องการลบ แล้ว ลบ ลบ
 6. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ
ใช้เว็บเบราว์เซอร์

ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. แตะ "ลบ" ลบ
 3. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ลบข้อมูลของวันหนึ่งออกจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. เลือกปี เดือน และวันที่จะลบ
 3. แตะ "ลบ" ลบ
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ลบจุดแวะออกจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. เลือกปี เดือน และวันที่จะลบ
 3. ข้างๆ จุดแวะที่ต้องการลบ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว นำจุดแวะออกจากวัน
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกลบประวัติตําแหน่งที่เก่ากว่า 3 เดือน, 18 เดือน หรือ 36 เดือนโดยอัตโนมัติได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 4. ในส่วน "การตั้งค่าตำแหน่ง" ให้แตะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด
 5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณลบประวัติตำแหน่งไปบางส่วนหรือทั้งหมด

หากคุณลบประวัติตำแหน่งไปบางส่วนหรือทั้งหมด ประสบการณ์การใช้งานบางอย่างใน Google ที่ปรับให้เหมาะกับคุณอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือหายไปเลย เช่น

 • อัลบั้มที่ Google Photos สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากสถานที่ที่คุณเคยไป
 • รายการแนะนำที่อิงจากสถานที่ที่คุณเคยไป
 • ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลาที่ควรออกเดินทางกลับบ้านหรือออกไปทำงานเพื่อเลี่ยงรถติด

ข้อมูลสำคัญ: หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และหยุดใช้ประวัติตำแหน่งชั่วคราวหรือลบข้อมูลตำแหน่งออกจากประวัติตำแหน่ง อาจยังมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่งลงในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google เช่น อาจมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps เมื่อการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปเปิดอยู่ และรวมอยู่ในรูปภาพของคุณโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูป

เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง

คุณปิดประวัติตำแหน่งของบัญชีได้ทุกเมื่อ หากคุณใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่านี้แก่คุณก่อน เมื่อให้สิทธิ์แล้ว คุณก็จะใช้ประวัติตำแหน่งเหมือนผู้ใช้คนอื่นๆ ได้

 1. เปิดแอป Google แอป Google
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะรูปภาพบัญชี จากนั้น จัดการบัญชี Google คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้
 3. แตะข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านบน
 4. เลื่อนไปที่ "การตั้งค่าประวัติ"
 5. แตะ ประวัติตําแหน่ง
 6. เปิดหรือปิดประวัติตําแหน่ง หากปิดประวัติตําแหน่ง ให้ยืนยันและแตะหยุดชั่วคราว จากนั้น ตกลง

หากคุณใช้เบราว์เซอร์ ให้ไปที่ส่วนประวัติตำแหน่งของบัญชี Google โดยอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง

เมื่อประวัติตำแหน่งเปิดอยู่

 • Google จะได้รับประวัติตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้และเปิดการรายงานตำแหน่งไว้เท่านั้น
  หากต้องการดูอุปกรณ์ที่เปิดการรายงานตำแหน่งไว้ ในส่วน "Google ประวัติตำแหน่ง" ให้แตะอุปกรณ์ในบัญชีนี้
  • หากต้องการเปิดประวัติตำแหน่งใน iPhone หรือ iPad โปรดให้สิทธิ์แอป Google ในการดูตำแหน่งของคุณ โดยเปิดการตั้งค่าของอุปกรณ์ จากนั้นแตะ Google จากนั้น ตำแหน่ง เลือกทุกครั้ง
 • คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการรายงานตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้ และจำกัดอุปกรณ์ที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อรวมไว้ในประวัติตำแหน่งได้ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าประวัติตำแหน่ง คุณอาจเลือกที่จะทำดังต่อไปนี้
  • รายงานตำแหน่งจากอุปกรณ์บางเครื่องเท่านั้น
  • รายงานตำแหน่งจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง
  • ปิดประวัติตำแหน่งของบัญชี Google โดยจะไม่มีการรายงานตำแหน่งจากอุปกรณ์ใดเลย และจะไม่มีการบันทึกประวัติตำแหน่งใหม่ลงในบัญชีของคุณ
 • การตั้งค่าสำหรับบริการตำแหน่งอื่นๆ ในอุปกรณ์ เช่น บริการตำแหน่งของ Google, การแชร์ตำแหน่ง และบริการหาอุปกรณ์ของฉัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อประวัติตำแหน่งปิดอยู่

 • ระบบจะไม่บันทึกตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณไว้ในประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
 • กิจกรรมก่อนหน้าจะไม่ถูกลบออกจากประวัติตำแหน่ง โดยคุณจะลบประวัติตำแหน่งด้วยตนเองได้
 • การตั้งค่าสำหรับบริการตำแหน่งอื่นๆ ในอุปกรณ์ เช่น บริการตำแหน่งของ Google, การแชร์ตำแหน่ง และบริการหาอุปกรณ์ของฉัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ข้อมูลตำแหน่งบางอย่างอาจยังบันทึกลงในการตั้งค่าอื่นๆ ต่อไป เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการอื่นๆ เช่น Search และ Maps แม้จะปิดประวัติตำแหน่งไปแล้ว

ปัญหาที่พบได้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการตำแหน่ง

ความพร้อมใช้งาน

ประวัติตำแหน่งอาจใช้ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • ไม่พร้อมใช้งานในภูมิภาคของคุณ
 • อายุของคุณไม่ตรงตามข้อจำกัดอายุ
 • บัญชี Google ของคุณเป็นบัญชีจากที่ทำงาน โรงเรียน หรือกลุ่มอื่น ผู้ดูแลระบบอาจจำเป็นต้องทำให้คุณใช้การตั้งค่านี้ได้
 • คุณปิดบริการตำแหน่งหรือการรีเฟรชแอปพื้นหลังไว้
การรีเฟรชแอปพื้นหลัง

ประวัติตำแหน่งจะทำงานได้อย่างถูกต้องหากตั้งค่าบริการตำแหน่งเป็นทุกครั้งและเปิดการรีเฟรชแอปพื้นหลังไว้เท่านั้น

 • บริการตำแหน่งใช้ GPS, ฮอตสปอต Wi-Fi และเสาเครือข่ายมือถือเพื่อระบุตำแหน่งของคุณ
 • การรีเฟรชแอปพื้นหลังทำให้การรายงานตำแหน่งทำงานได้เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานแอป Google อยู่ในขณะนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการบริการตำแหน่งและการรีเฟรชแอปพื้นหลัง

การใช้อินเทอร์เน็ต

ประวัติตำแหน่งอาจใช้อินเทอร์เน็ตปริมาณมาก โปรดตรวจสอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ก่อนใช้ฟีเจอร์นี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
70975