Správa histórie polohy pre iPhone a iPad

História polohy je nastavenie na úrovni účtu Google, ktoré ukladá miesta navštívené s mobilnými zariadeniami, v ktorých:

 • ste sa prihlásili do účtu Google,
 • ste zapli históriu polohy,
 • máte zapnuté nahlasovanie polohy.

Po zapnutí histórie polohy si môžete v produktoch a službách Googlu všimnúť viacero výhod, napríklad prispôsobené mapy, odporúčania na základe navštívených miest, pomoc s nájdením telefónu, informácie o aktuálnej premávke pri dochádzaní a užitočnejšie reklamy.

 • História polohy je v účte Google predvolene vypnutá. Zapnúť ju môžete iba po prihlásení sa na jej používanie.
 • Históriu polohy môžete kedykoľvek pozastaviť v sekcii Riadenie aktivity v účte Google.
 • Máte pod kontrolou, čo sa do vašej histórie polohy ukladá. Na časovej osi Máp Google si môžete pozrieť navštívené miesta, ktoré môžete upraviť alebo použiť na odstránenie histórie polohy.

Zobrazenie a správa histórie polohy na časovej osi

 1. Prejdite na časovú os.
 2. Vľavo hore vyberte časové obdobie, ktoré chcete zobraziť.

Odstránenie histórie polohy

Údaje histórie polohy môžete spravovať a odstrániť na časovej osi Máp Google. Môžete sa rozhodnúť odstrániť celú históriu alebo iba jej časti.

Dôležité: Ak z časovej osi odstránite nejaké údaje histórie polohy, už ich nebudete môcť znova zobraziť.

Pomocou aplikácie Mapy Google

Odstránenie celej histórie polohy

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac 더보기A potom Nastavenia.
 4. V sekcii Nastavenia polohy klepnite na Odstrániť celú históriu polohy.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie časti histórie polohy

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac 더보기A potom Nastavenia.
 4. V sekcii Nastavenia polohy klepnite na Odstrániť časť histórie polohy.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jedného dňa z histórie polohy

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 4. Vyberte deň, ktorý chcete odstrániť.
 5. Klepnite na Viac 더보기A potom Odstrániť deň.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jednej zastávky z histórie polohy

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 4. Vyberte deň so zastávkou, ktorú chcete odstrániť.
 5. Klepnite na požadovanú zastávku A potom Odstrániť Delete .
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pomocou webového prehliadača

Odstránenie celej histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Klepnite na Odstrániť Delete .
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jedného dňa z histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Vyberte rok, mesiac a deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Klepnite na Odstrániť Delete .
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jednej zastávky z histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Vyberte rok, mesiac a deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Vedľa miesta, ktoré chcete vymazať, klepnite na Viac ViacA potom Odstrániť zastávku z dňa.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Automatické odstránenie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3, 18 alebo 36 mesiacov.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac 더보기A potom Nastavenia.
 4. V sekcii Nastavenia polohy klepnite na Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Čo sa stane po odstránení časti alebo celej histórie polohy

Ak odstránite časť alebo celú históriu polohy, niektoré prispôsobené funkcie na Googli prestanú byť čiastočne alebo úplne k dispozícii. Príklad:

 • albumy vo Fotkách Google automaticky vytvorené z miest, ktoré ste navštívili;
 • odporúčania založené na navštívených miestach;
 • aktuálne informácie o najlepšom čase na odchod domov či do práce, aby ste sa vyhli dopravnej špičke.

Dôležité: Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia (napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách) a pozastavíte históriu polohy alebo z nej odstránite údaje o polohe, môžu byť tieto údaje naďalej uložené v účte Google ako súčasť ostatných webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať ako súčasť vašej aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na fotkách.

Zapnutie alebo vypnutie histórie polohy

Históriu polohy môžete vo svojom účte kedykoľvek vypnúť. Ak používate pracovný alebo školský účet, správca vám musí toto nastavenie sprístupniť. Ak to urobí, budete môcť históriu polohy využívať ako ktorýkoľvek iný používateľ.

 1. Otvorte aplikáciu Google Aplikácia Google.
 2. Vpravo hore klepnite na fotku svojho účtu a potom Spravovať účet Google. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 3. Hore klepnite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 4. Posuňte zobrazenie na Nastavenia histórie.
 5. Klepnite na položku História polohy.
 6. Zapnite alebo vypnite položku História polohy. Ak ju vypnete, potvrďte to a klepnite na Pozastaviť a potom OK.

Ak používate prehliadač, prejdite v účte Google do časti História polohy. Možno sa budete musieť prihlásiť. Zapnite alebo vypnite položku História polohy.

Keď je história polohy zapnutá

 • Google získava históriu polohy zo zariadení, v ktorých ste sa prihlásili a ktoré majú zapnuté nahlasovanie polohy.
  Ak chcete zistiť, ktoré zariadenia majú zapnuté nahlasovanie polohy, klepnite v časti História polohy Google na Zariadenia v tomto účte.
  • Ak chcete vo svojom iPhone alebo iPade zapnúť históriu polohy, udeľte aplikácii Google povolenie na zobrazovanie polohy: otvorte v zariadení Nastavenia a potom klepnite na položky Google  a potom Poloha. Vyberte Vždy.
 • Nastavenie nahlasovania polohy môžete zmeniť v každom zariadení, do ktorého ste sa prihlásili, a môžete obmedziť, ktoré zariadenia poskytujú údaje o polohe zahŕňané do histórie polohy. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, môžete:
  • nahlasovať polohu iba z niektorých svojich zariadení,
  • nahlasovať polohu zo všetkých svojich zariadení,
  • vypnúť históriu polohy vo svojom účte Google. Vaša poloha sa nebude nahlasovať zo žiadnych zariadení a do účtu sa nová história polohy nezaznamená.
 • Nastavenia ďalších služieb určovania polohy vo vašom zariadení, ako sú služby určovania polohy Google, zdieľanie polohy a funkcia Nájdi moje zariadenie, sa nezmenia.

Keď je história polohy vypnutá

 • Poloha zariadenia sa nebude automaticky ukladať do histórie polohy.
 • Predchádzajúca aktivita nebude z vašej histórie polohy odstránená. Môžete ručne odstrániť históriu polohy.
 • Nastavenia ďalších služieb určovania polohy vo vašom zariadení, ako sú služby určovania polohy Google, zdieľanie polohy a funkcia Nájdi moje zariadenie, sa nezmenia.
 • Aj po vypnutí histórie polohy sa môžu niektoré údaje o polohe naďalej ukladať do iných nastavení (napríklad aktivity na internete a v aplikáciách) ako súčasť vašej aktivity v iných službách, ako sú Mapy alebo Vyhľadávanie.

Bežné problémy s lokalizačnými službami

Dostupnosť

História polohy nemusí byť k dispozícii, ak:

 • nie je k dispozícii vo vašej oblasti;
 • nespĺňate určité vekové požiadavky;
 • používate účet Google zriadený zamestnávateľom, školou alebo inou skupinou. Správca vám musí toto nastavenie sprístupniť;
 • ste vypli lokalizačné služby alebo obnovu aplikácií na pozadí.
Obnova aplikácií na pozadí

História polohy môže správne fungovať iba vtedy, keď lokalizačné služby nastavíte na možnosť Vždy a zapnete Obnovu aplikácií na pozadí.

 • Lokalizačné služby používajú na zistenie polohy technológiu GPS, hotspoty Wi‑Fi a vysielače mobilných sietí.
 • Obnova aplikácií na pozadí umožňuje fungovanie nahlasovania polohy, keď aktívne nepoužívate žiadnu aplikáciu Google.

Prečítajte si viac o tom, ako spravovať lokalizačné službyobnovu aplikácií na pozadí.

Spotreba dát

História polohy môže mať veľkú spotrebu dát. Pred jej použitím skontrolujte dátovú tarifu svojho zariadenia.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
70975
false
false