Zarządzanie Historią lokalizacji na iPhonie i iPadzie

Historia lokalizacji to ustawienie na poziomie konta, które zapisuje informacje o miejscach odwiedzanych przez Ciebie z każdym urządzeniem mobilnym, na którym:

 • zalogujesz się na konto Google,
 • włączysz historię lokalizacji,
 • włączysz raportowanie lokalizacji.

Włączenie historii lokalizacji pozwala korzystać z wielu dodatkowych funkcji w usługach Google. Możesz wyświetlać spersonalizowane mapy, otrzymywać rekomendacje na podstawie odwiedzonych miejsc, łatwiej znaleźć swój telefon, otrzymywać bieżące informacje o ruchu na trasie do pracy i dostosować reklamy do swoich potrzeb.

 • Historia lokalizacji na Twoim koncie Google jest domyślnie wyłączona i tylko Ty możesz ją włączyć.
 • Działanie historii lokalizacji możesz w każdej chwili wstrzymać w sekcji Zarządzanie aktywnością na koncie Google.
 • To Ty decydujesz, co zostanie zapisane w historii lokalizacji. Na osi czasu w Mapach Google możesz sprawdzić odwiedzone przez Ciebie miejsca, które możesz edytować lub usunąć z historii lokalizacji.

Wyświetlanie historii lokalizacji i zarządzanie nią na osi czasu

 1. Otwórz Oś czasu.
 2. W lewym górnym rogu wybierz okres, który chcesz wyświetlić.

Usuwanie Historii lokalizacji

Historią lokalizacji możesz zarządzać (np. usuwać z niej niektóre informacje) na osi czasu Map Google. Możesz usunąć całą historię lub tylko wybrane elementy.

Ważne: danych Historii lokalizacji usuniętych z osi czasu nie można ponownie wyświetlić.

W aplikacji Mapy Google

Usuwanie całej Historii lokalizacji

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej 더보기 A potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Usuń całą historię lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie zakresu Historii lokalizacji

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej 더보기 A potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Usuń zakres historii lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie dnia z historii lokalizacji

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz.
 4. Wybierz dzień, który chcesz usunąć.
 5. Kliknij Więcej 더보기 A potem Usuń dzień.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie przystanku z Historii lokalizacji

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz.
 4. Wybierz dzień z przystankiem, który chcesz usunąć.
 5. Kliknij przystanek, który chcesz usunąć A potem Usuń Usuń .
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
W przeglądarce

Usuwanie całej Historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Kliknij Usuń Usuń .
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie dnia z historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Wybierz datę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń Usuń .
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie przystanku z Historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Wybierz datę, którą chcesz usunąć.
 3. Obok przystanku, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej A potem Usuń przystanek z historii dnia.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Automatyczne usuwanie historii lokalizacji

Możesz wybrać opcję automatycznego usuwania historii lokalizacji starszej niż 3 miesiące, 18 miesięcy lub 36 miesięcy.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej 더보기 A potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Co się dzieje po usunięciu całości lub części Historii lokalizacji

Jeśli usuniesz całą Historię lokalizacji lub jej część, niektóre spersonalizowane funkcje w usługach Google mogą działać gorzej lub nie działać wcale. Przykłady:

 • albumy w Zdjęciach Google automatycznie tworzone na podstawie odwiedzonych przez Ciebie miejsc;
 • rekomendacje na podstawie odwiedzonych przez Ciebie miejsc;
 • przesyłane na bieżąco informacje o godzinach, o których najlepiej wyjść z domu lub pracy, by uniknąć korków.

Ważne: jeśli masz włączone inne ustawienia, np. Aktywność w internecie i aplikacjach, a wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, informacje mogą nadal zapisywać się na Twoim koncie Google, gdy korzystasz z innych stron, aplikacji i usług Google. Dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane jako część Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach, gdy masz włączone ustawienie Aktywność w internecie i aplikacjach, i (w zależności od ustawień aparatu) dołączane do zdjęć.

Włączanie i wyłączanie Historii lokalizacji

Historię lokalizacji na koncie możesz wyłączyć w każdej chwili. Jeśli używasz konta służbowego lub szkolnego, to ustawienie może Ci udostępnić administrator. Jeśli to zrobi, będziesz mieć możliwość korzystania z Historii lokalizacji jak każdy inny użytkownik.

 1. Otwórz aplikację Google Aplikacja Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe a potem Zarządzaj kontem Google. W razie potrzeby zaloguj się.
 3. U góry kliknij Dane i prywatność.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia historii”.
 5. Kliknij Historia lokalizacji.
 6. Włącz lub wyłącz opcję Historia lokalizacji. Jeśli ją wyłączysz, potwierdź to i kliknij Wstrzymaj a potem OK.

Jeśli korzystasz z przeglądarki, otwórz sekcję Historia lokalizacji na koncie Google. W razie potrzeby zaloguj się. Włącz lub wyłącz Historię lokalizacji.

Gdy historia lokalizacji jest włączona

 • Google odbiera dane historii lokalizacji ze wszystkich urządzeń, na których się zalogujesz i włączysz raportowanie lokalizacji.

  Aby sprawdzić, na których urządzeniach jest włączone raportowanie lokalizacji, w sekcji „Historia lokalizacji Google” kliknij Urządzenia na tym koncie.

  • Aby włączyć historię lokalizacji na iPhonie lub iPadzie, zezwól swojej aplikacji Google na wyświetlanie Twojej lokalizacji: otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia, a potem kliknij Google a potem Lokalizacja. Wybierz Zawsze.
 • Możesz zmienić ustawienie raportowania lokalizacji dla każdego urządzenia, na którym zalogujesz się na swoje konto Google, i wybrać, które urządzenia mają być uwzględniane w historii lokalizacji. Jeśli chcesz zmienić ustawienia Historii lokalizacji, możesz:
  • wybrać raportowanie lokalizacji tylko z wybranych urządzeń,
  • wybrać raportowanie lokalizacji ze wszystkich swoich urządzeń,
  • wyłączyć Historię lokalizacji na koncie Google. Twoja lokalizacja nie będzie raportowana z żadnego z Twoich urządzeń. Na Twoim koncie nie będzie rejestrowana nowa historia lokalizacji.
 • Te ustawienia nie mają wpływu na działanie innych usług lokalizacyjnych na urządzeniu, np. Usług lokalizacyjnych Google, udostępniania lokalizacji ani funkcji Znajdź moje urządzenie.

Gdy historia lokalizacji jest wyłączona

 • Lokalizacja urządzenia nie jest automatycznie zapisywana w historii lokalizacji.
 • Poprzednia aktywność nie jest usuwana z Historii lokalizacji. Możesz ręcznie usunąć swoją historię lokalizacji.
 • Te ustawienia nie mają wpływu na działanie innych usług lokalizacyjnych na urządzeniu, np. Usług lokalizacyjnych Google, udostępniania lokalizacji ani funkcji Znajdź moje urządzenie.
 • Niektóre dane o lokalizacji mogą być w dalszym ciągu zapisywane w innych ustawieniach, takich jak Aktywność w internecie i aplikacjach, w ramach innych usług, takich jak wyszukiwarka czy Mapy, nawet po wyłączeniu historii lokalizacji.

Typowe problemy z usługami lokalizacyjnymi

Dostępność

Historia lokalizacji może być niedostępna, jeśli:

 • Funkcja nie jest dostępna w Twoim regionie.
 • Nie spełniasz wymogów wiekowych.
 • Masz konto Google z pracy, szkoły lub innej grupy. Możliwe, że administrator musi Ci udostępnić to ustawienie.
 • Masz wyłączone usługi lokalizacyjne lub odświeżanie aplikacji w tle.
Odświeżanie aplikacji w tle

Aby Historia lokalizacji działała prawidłowo, dla usług lokalizacyjnych musi być wybrane ustawienie Zawsze, a funkcja Odświeżanie aplikacji w tle musi być włączona.

 • Aby określić Twoją lokalizację, usługi lokalizacyjne korzystają z GPS-u, hotspotów Wi-Fi oraz nadajników sieci komórkowych.
 • Dzięki funkcji odświeżania aplikacji w tle Raportowanie lokalizacji działa nawet wtedy, gdy nie korzystasz aktywnie z aplikacji Google.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu usługami lokalizacyjnymiodświeżaniem aplikacji w tle.

Użycie danych

Historia lokalizacji może wykorzystywać duże ilości danych. Zanim z niej skorzystasz, sprawdź pakiet danych na swoim urządzeniu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
70975
false