Zarządzanie Historią lokalizacji na iPhonie i iPadzie

Historia lokalizacji to ustawienie na poziomie konta, które zapisuje informacje o miejscach odwiedzanych przez Ciebie z każdym urządzeniem mobilnym, na którym:

 • zalogujesz się na konto Google,
 • włączysz historię lokalizacji,
 • włączysz raportowanie lokalizacji.

Włączenie historii lokalizacji pozwala korzystać z wielu dodatkowych funkcji w usługach Google. Możesz wyświetlać spersonalizowane mapy, otrzymywać rekomendacje na podstawie odwiedzonych miejsc, łatwiej znaleźć swój telefon, otrzymywać bieżące informacje o ruchu na trasie do pracy i dostosować reklamy do swoich potrzeb.

 • Historia lokalizacji na Twoim koncie Google jest domyślnie wyłączona i tylko Ty możesz ją włączyć.
 • Działanie historii lokalizacji możesz w każdej chwili wstrzymać w sekcji Zarządzanie aktywnością na koncie Google.
 • To Ty decydujesz, co zostanie zapisane w historii lokalizacji. Na osi czasu w Mapach Google możesz sprawdzić odwiedzone przez Ciebie miejsca, które możesz edytować lub usunąć z historii lokalizacji.

Wyświetlanie historii lokalizacji i zarządzanie nią na osi czasu

 1. Otwórz Oś czasu.
 2. W lewym górnym rogu wybierz okres, który chcesz wyświetlić.

Usuwanie historii lokalizacji

Historią lokalizacji możesz zarządzać (np. usuwać z niej niektóre informacje) na osi czasu Map Google. Możesz usunąć całą historię lub tylko wybrane elementy.

Ważne: danych historii lokalizacji usuniętych z osi czasu nie można ponownie wyświetlić.

W aplikacji Mapy Google

Usuwanie całej historii lokalizacji

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Twoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej 더보기 A potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Usuń całą historię lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie zakresu historii lokalizacji

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Twoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej 더보기 A potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Usuń zakres historii lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Usuwanie dnia z historii lokalizacji

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Twoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz.
 4. Wybierz dzień, który chcesz usunąć.
 5. Kliknij Więcej 더보기 A potem Usuń dzień.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie przystanku z historii lokalizacji

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Twoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz.
 4. Wybierz dzień z przystankiem, który chcesz usunąć.
 5. Kliknij przystanek, który chcesz usunąć A potem Usuń Usuń .
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
W przeglądarce

Usuwanie całej historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Kliknij Usuń Usuń .
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie dnia z historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Wybierz datę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń Usuń .
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie przystanku z historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Wybierz datę, którą chcesz usunąć.
 3. Obok przystanku, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej A potem Usuń przystanek z historii dnia.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Automatyczne usuwanie historii lokalizacji

Możesz sprawić, by historia lokalizacji starsza niż trzy miesiące lub 18 miesięcy była automatycznie usuwana.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Twoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej 더보기 A potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Co się dzieje po usunięciu całości lub części historii lokalizacji

Jeśli usuniesz całą historię lokalizacji lub jej część, niektóre spersonalizowane funkcje w usługach Google mogą działać gorzej lub nie działać wcale. Przykłady:

 • albumy w Zdjęciach Google automatycznie tworzone na podstawie odwiedzonych przez Ciebie miejsc;
 • rekomendacje na podstawie odwiedzonych przez Ciebie miejsc;
 • przesyłane na bieżąco informacje o godzinach, o których najlepiej wyjść z domu lub pracy, by uniknąć korków.

Ważne: jeśli masz włączone inne ustawienia, np. Aktywność w internecie i aplikacjach, a wstrzymasz działanie historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, informacje mogą nadal zapisywać się na Twoim koncie Google, gdy korzystasz z innych stron, aplikacji i usług Google. Dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane jako część Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach, gdy masz włączone ustawienie Aktywność w internecie i aplikacjach, i (w zależności od ustawień aparatu) dołączane do zdjęć.

Włączanie i wyłączanie historii lokalizacji

Historię lokalizacji na koncie możesz wyłączyć w każdej chwili. Jeśli używasz konta służbowego lub szkolnego, to ustawienie może Ci udostępnić administrator. Jeśli to zrobi, będziesz mieć możliwość korzystania z historii lokalizacji jak każdy inny użytkownik.

 1. Otwórz aplikację Google Aplikacja Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe a potem Zarządzaj kontem Google. Zaloguj się w razie potrzeby.
 3. Kliknij Dane i personalizacja a potem Zarządzanie aktywnością a potem Historia lokalizacji Google.
 4. Włącz lub wyłącz historię lokalizacji. Jeśli ją wyłączysz, potwierdź to i kliknij Nie zapisuj już lokalizacji.

Jeśli korzystasz z przeglądarki, otwórz sekcję Historia lokalizacji na koncie Google. Zaloguj się w razie potrzeby. Włącz lub wyłącz historię lokalizacji.

Gdy historia lokalizacji jest włączona

 • Google odbiera dane historii lokalizacji ze wszystkich urządzeń, na których się zalogujesz i włączysz raportowanie lokalizacji.

  Aby sprawdzić, na których urządzeniach jest włączone raportowanie lokalizacji, w sekcji „Historia lokalizacji Google” kliknij Urządzenia na tym koncie.

  • Aby włączyć historię lokalizacji na iPhonie lub iPadzie, zezwól swojej aplikacji Google na wyświetlanie Twojej lokalizacji: otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia, a potem kliknij Google a potem Lokalizacja. Wybierz Zawsze.
 • Możesz zmienić ustawienie raportowania lokalizacji dla każdego urządzenia, na którym zalogujesz się na swoje konto Google, i wybrać, które urządzenia mają być uwzględniane w historii lokalizacji. Jeśli chcesz zmienić ustawienia historii lokalizacji, możesz:
  • wybrać raportowanie lokalizacji tylko z wybranych urządzeń,
  • wybrać raportowanie lokalizacji ze wszystkich swoich urządzeń,
  • wyłączyć historię lokalizacji na koncie Google. Twoja lokalizacja nie będzie raportowana z żadnego z Twoich urządzeń, a na Twoim koncie nie będzie rejestrowana nowa historia lokalizacji.
 • Te ustawienia nie mają wpływu na działanie innych usług lokalizacyjnych na urządzeniu, np. Usług lokalizacyjnych Google czy funkcji Znajdź moje urządzenie.

Gdy historia lokalizacji jest wyłączona

 • Lokalizacja urządzenia nie jest automatycznie zapisywana w historii lokalizacji.
 • Poprzednia aktywność nie jest usuwana z historii lokalizacji. Możesz usunąć swoją historię lokalizacji samodzielnie.
 • Te ustawienia nie mają wpływu na działanie innych usług lokalizacyjnych na urządzeniu, np. Usług lokalizacyjnych Google czy funkcji Znajdź moje urządzenie.
 • Po wyłączeniu historii lokalizacji niektóre dane o lokalizacji mogą być w dalszym ciągu zapisywane w innych ustawieniach, takich jak Aktywność w internecie i aplikacjach, w ramach innych usług, na przykład wyszukiwarka lub Mapy.

Typowe problemy z usługami lokalizacyjnymi

Dostępność

Historia lokalizacji może być niedostępna, jeśli:

 • funkcja nie jest dostępna w Twoim regionie;
 • nie spełniasz wymogów wiekowych;
 • masz konto Google z pracy, szkoły lub innej grupy. Możliwe, że administrator musi Ci udostępnić to ustawienie;
 • masz wyłączone usługi lokalizacyjne lub odświeżanie aplikacji w tle.
Odświeżanie aplikacji w tle

Aby Historia lokalizacji działała prawidłowo, dla usług lokalizacyjnych musi być wybrane ustawienie Zawsze, a funkcja Odświeżanie aplikacji w tle musi być włączona.

 • Aby określić Twoją lokalizację, usługi lokalizacyjne korzystają z GPS-u, hotspotów Wi-Fi oraz nadajników sieci komórkowych.
 • Dzięki funkcji odświeżania aplikacji w tle Raportowanie lokalizacji działa nawet wtedy, gdy nie korzystasz aktywnie z aplikacji Google.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu usługami lokalizacyjnymiodświeżaniem aplikacji w tle.

Użycie danych

Historia lokalizacji może wykorzystywać duże ilości danych. Zanim z niej skorzystasz, sprawdź abonament transmisji danych na swoim urządzeniu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?