Uw locatiegeschiedenis beheren voor iPhone en iPad

Locatiegeschiedenis is een instelling in uw Google-account waarmee wordt opgeslagen waar u met uw mobiele apparaat naartoe gaat, als:

 • u bent ingelogd op uw Google-account,
 • u Locatiegeschiedenis heeft ingeschakeld, en
 • Locatiemelding op het apparaat is ingeschakeld.

Als u Locatiegeschiedenis inschakelt, ondervindt u hier mogelijk voordeel van in meerdere Google-producten en -services. Via Locatiegeschiedenis kunnen we u bijvoorbeeld gepersonaliseerde kaarten bieden, aanbevelingen doen op basis van plaatsen die u heeft bezocht, helpen uw telefoon te vinden, in realtime verkeersupdates doorgeven voor uw woon-werkverkeer en relevantere advertenties weergeven.

 • Locatiegeschiedenis is standaard uitgeschakeld voor uw Google-account en kan alleen worden ingeschakeld als u hiervoor kiest.
 • U kunt Locatiegeschiedenis op elk gewenst moment onderbreken in de Activiteitsopties van uw Google-account.
 • U bepaalt wat er wordt opgeslagen in uw Locatiegeschiedenis. U kunt in de tijdlijn van Google Maps bekijken waar u bent geweest en u kunt via de tijdlijn ook gegevens bewerken of verwijderen.

Uw locatiegeschiedenis bekijken en beheren in de tijdlijn

 1. Ga naar uw tijdlijn.
 2. Kies linksboven de periode die u wilt zien.

Locatiegeschiedenis verwijderen

U kunt uw gegevens van Locatiegeschiedenis beheren en verwijderen via de Google Maps-tijdlijn. U kunt uw gehele geschiedenis verwijderen of alleen bepaalde delen ervan.

Belangrijk: Als u de gegevens van Locatiegeschiedenis uit de tijdlijn verwijdert, kunt u die gegevens niet meer bekijken.

Via de Google Maps-app

De volledige locatiegeschiedenis verwijderen

 1. Open de Google Maps-app Google Maps op uw iPhone of iPad.
 2. Tik linksboven op Menu Menu En dan Mijn tijdlijn Tijdlijn.
 3. Tik rechtsboven op Meer 더보기 En dan Instellingen.
 4. Tik onder 'Locatie-instellingen' op Volledige Locatiegeschiedenis verwijderen.
 5. Volg de instructies op het scherm.

Een periode uit de locatiegeschiedenis verwijderen

 1. Open de Google Maps-app Google Maps op uw iPhone of iPad.
 2. Tik linksboven op Menu Menu En dan Mijn tijdlijn Tijdlijn.
 3. Tik rechtsboven op Meer 더보기 En dan Instellingen.
 4. Tik onder 'Locatie-instellingen' op Periode uit Locatiegeschiedenis verwijderen.
 5. Volg de instructies op het scherm.

Een dag uit de locatiegeschiedenis verwijderen

 1. Open de Google Maps-app Google Maps op uw iPhone of iPad.
 2. Tik linksboven op Menu Menu En dan Mijn tijdlijn Tijdlijn.
 3. Tik op Agenda weergeven Agenda weergeven.
 4. Selecteer de dag die u wilt verwijderen.
 5. Tik op Meer 더보기 En dan De dag verwijderen.
 6. Volg de instructies op het scherm.

Een stop uit de locatiegeschiedenis verwijderen

 1. Open de Google Maps-app Google Maps op uw iPhone of iPad.
 2. Tik linksboven op Menu Menu En dan Mijn tijdlijn Tijdlijn.
 3. Tik op Agenda weergeven Agenda weergeven.
 4. Selecteer de dag met een stop die u wilt verwijderen.
 5. Tik op de stop die u wilt verwijderen En dan Verwijderen Verwijderen.
 6. Volg de instructies op het scherm.
Via een webbrowser

De volledige locatiegeschiedenis verwijderen

 1. Open de Google Maps-tijdlijn in uw webbrowser.
 2. Tik op Verwijderen Verwijderen.
 3. Volg de instructies op het scherm.

Een dag uit de locatiegeschiedenis verwijderen

 1. Open de Google Maps-tijdlijn in uw webbrowser.
 2. Kies het jaar, de maand en de dag die u wilt verwijderen.
 3. Tik op Verwijderen Verwijderen.
 4. Volg de instructies op het scherm.

Een stop uit de locatiegeschiedenis verwijderen

 1. Open de Google Maps-tijdlijn in uw webbrowser.
 2. Kies het jaar, de maand en de dag die u wilt verwijderen.
 3. Tik naast de stop die u wilt verwijderen op Meer Meer En dan Stop uit dag verwijderen.
 4. Volg de instructies op het scherm.

Uw locatiegeschiedenis automatisch verwijderen

U kunt ervoor kiezen de locatiegeschiedenis die ouder is dan drie of achttien maanden, automatisch te verwijderen.

 1. Open de Google Maps-app Google Maps op uw iPhone of iPad.
 2. Tik linksboven op Menu Menu En dan Mijn tijdlijn Tijdlijn.
 3. Tik rechtsboven op Meer 더보기 En dan Instellingen.
 4. Tik onder 'Locatie-instellingen' op Locatiegeschiedenis automatisch verwijderen.
 5. Volg de instructies op het scherm.

Wat er gebeurt nadat u de locatiegeschiedenis volledig of gedeeltelijk heeft verwijderd

Als u de locatiegeschiedenis volledig of gedeeltelijk verwijdert, kunnen sommige gepersonaliseerde functies van Google minder goed of helemaal niet meer werken. Voorbeeld:

 • Albums in Google Foto's die automatisch worden gemaakt op basis van plaatsen die u heeft bezocht.
 • Aanbevelingen op basis van plaatsen die u heeft bezocht.
 • Realtime informatie over de beste tijd om naar huis of naar het werk te vertrekken om files te omzeilen.

Belangrijk: Als u andere instellingen zoals Web- en app-activiteit heeft ingeschakeld en u de locatiegeschiedenis onderbreekt of locatiegegevens uit de locatiegeschiedenis verwijdert, slaat u mogelijk nog steeds locatiegegevens op in uw Google-account doordat u gebruikmaakt van andere Google-sites, -apps en -services. Er kunnen bijvoorbeeld locatiegegevens worden opgeslagen als onderdeel van uw activiteit op Zoeken en Maps wanneer uw Web- en app-activiteit is ingeschakeld. Ook kunnen er gegevens worden opgenomen in uw foto's, afhankelijk van de instellingen van uw camera-app.

Locatiegeschiedenis in- of uitschakelen

U kunt Locatiegeschiedenis voor uw account op elk gewenst moment uitschakelen. Als u een werk- of schoolaccount gebruikt, moet uw beheerder deze instelling voor u beschikbaar maken. Als uw beheerder dit doet, kunt u net als elke andere gebruiker Locatiegeschiedenis gebruiken.

 1. Open de Google-app Google-app.
 2. Tik rechtsboven op uw accountfoto en vervolgens Je Google-account beheren. Log in als u dit nog niet hebt gedaan.
 3. Tik op Persoonlijke info en privacy en vervolgens Activiteitsopties en vervolgens Locatiegeschiedenis van Google.
 4. Schakel Locatiegeschiedenis in of uit. Als u de functie uitschakelt, tikt u op Opslaan van locatie stoppen om te bevestigen.

Als u in een browser werkt, gaat u naar het gedeelte Locatiegeschiedenis van uw Google-account. Log in als u dit nog niet hebt gedaan. Schakel Locatiegeschiedenis in of uit.

Wanneer Locatiegeschiedenis is ingeschakeld

 • Google ontvangt alleen Locatiegeschiedenis van apparaten waarop u bent ingelogd en waarop Locatiemelding is ingeschakeld.
  Als u wilt controleren op welke apparaten Locatiemelding is ingeschakeld, tikt u onder 'Locatiegeschiedenis van Google' op Apparaten verbonden met dit account.
  • Als u Locatiegeschiedenis op uw iPhone of iPad wilt inschakelen, moet u uw Google-app toestemming geven om uw locatie te bekijken. Open hiervoor de instellingen van uw apparaat en tik op Google en dan Locatie. Kies Altijd.
 • U kunt de instelling Locatiemelding aanpassen voor elk apparaat waarop u bent ingelogd en beperken welke apparaten de locatiegegevens leveren die worden opgenomen in de locatiegeschiedenis. Als u uw instellingen voor Locatiegeschiedenis wilt wijzigen, kunt u kiezen uit de volgende opties:
  • Vanaf sommige apparaten uw locatie doorgeven en vanaf andere niet.
  • Uw locatie doorgeven vanaf al uw apparaten.
  • Locatiegeschiedenis uitschakelen voor uw Google-account. Uw locatie wordt vanaf geen van uw apparaten doorgegeven en er wordt geen nieuwe Locatiegeschiedenis geregistreerd in uw account.
 • Dit heeft geen effect op uw instellingen voor andere locatieservices op uw apparaat, zoals Google Locatieservices en 'Vind mijn apparaat'.

Wanneer Locatiegeschiedenis is uitgeschakeld

 • Nieuwe locatiegegevens worden niet meer opgeslagen in uw locatiegeschiedenis.
 • Eerdere activiteit wordt niet verwijderd uit uw locatiegeschiedenis. U kunt uw locatiegeschiedenis handmatig verwijderen.
 • Dit heeft geen effect op uw instellingen voor andere locatieservices op uw apparaat, zoals Google Locatieservices en 'Vind mijn apparaat'.
 • Sommige locatiegegevens kunnen nog wel worden opgeslagen in andere instellingen, zoals 'Web- en app-activiteit', als onderdeel van uw gebruik van andere services zoals Google Zoeken en Maps, zelfs als u Locatiegeschiedenis heeft uitgeschakeld.

Bekende problemen met locatieservices

Beschikbaarheid

Locatiegeschiedenis is mogelijk niet beschikbaar in de volgende gevallen:

 • De functie is niet beschikbaar in uw regio.
 • U voldoet niet aan de leeftijdsbeperkingen.
 • U gebruikt een Google-account voor uw werk, school of een andere groep. Uw beheerder moet mogelijk deze instelling voor u beschikbaar maken.
 • U heeft Locatieservices of Ververs op achtergrond uitgeschakeld.
Ververs op achtergrond

Locatiegeschiedenis kan alleen goed werken als Locatieservices is ingesteld op Altijd en als 'Ververs op achtergrond' is ingeschakeld.

 • Locatieservices maakt gebruik van gps, wifi-hotspots en telefoonmasten om uw locatie te bepalen.
 • 'Ververs op achtergrond' zorgt ervoor dat Locatiemelding ook werkt wanneer u een Google-app niet actief gebruikt.

Meer informatie over het beheer van Locatieservices en Ververs op achtergrond.

Gegevensgebruik

Locatiegeschiedenis kan veel mobiele data gebruiken. Controleer voordat u deze functie gebruikt de databundel van uw apparaat.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?