Atrašanās vietu vēstures pārvaldība iPhone tālruņos un iPad planšetdatoros

Atrašanās vietu vēsture ir Google konta līmeņa iestatījums, kas saglabā datus par vietām, kur esat bijis, ja jums līdzi ir bijusi kāda mobilā ierīce, kurā:

 • esat pierakstījies savā Google kontā;
 • esat ieslēdzis atrašanās vietu vēsturi;
 • ir ieslēgta ziņošana par atrašanās vietu.

Ieslēdzot atrašanās vietu vēsturi, iespējams, pamanīsiet vairākas priekšrocības Google produktos un pakalpojumos, tostarp personalizētas kartes, ieteikumus, pamatojoties uz jūsu apmeklētajām vietām, palīdzību atrast jūsu tālruni, jaunāko reāllaika informāciju par satiksmi ceļā no mājām uz darbu, kā arī citas noderīgas reklāmas.

 • Pēc noklusējuma atrašanās vietu vēsture jūsu Google kontam ir izslēgta. Ja vēlaties, varat to ieslēgt.
 • Jebkurā brīdī varat pārtraukt atrašanās vietu vēstures saglabāšanu sava Google konta sadaļā Aktivitātes vadīklas.
 • Jūs kontrolējat, kāda informācija tiek saglabāta jūsu atrašanās vietu vēsturē. Savas apmeklētās vietas varat apskatīt Google Maps laika skalā, ko varat rediģēt vai izmantot, lai dzēstu savu atrašanās vietu vēsturi.

Atrašanās vietu vēstures skatīšana un pārvaldība laika skalā

 1. Pārejiet uz sadaļu Laika skala.
 2. Augšējā kreisajā stūrī izvēlieties laika periodu, kuru vēlaties skatīt.

Atrašanās vietu vēstures dzēšana

Varat pārvaldīt un dzēst atrašanās vietu vēstures informāciju, izmantojot Google Maps laika skalu. Varat izvēlēties dzēst visu vēsturi vai tikai daļu no tās.

Svarīgi! Izdzēšot atrašanās vietu vēstures informāciju laika skalā, jūs to vairs nevarēsiet skatīt.

Lietotnē Google Maps

Visas atrašanās vietu vēstures informācijas dzēšana

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 Un pēc tam Settings (Iestatījumi).
 4. Sadaļā “Location settings” (Atrašanās vietu iestatījumi) pieskarieties vienumam Delete all Location History (Dzēst visu atrašanās vietu vēsturi).
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atrašanās vietu vēstures diapazona dzēšana

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 Un pēc tam Settings (Iestatījumi).
 4. Sadaļā “Location settings” (Atrašanās vietu iestatījumi) pieskarieties vienumam Delete Location History Range (Dzēst atrašanās vietu vēstures diapazonu).
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vienas dienas dzēšana no atrašanās vietu vēstures

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam Rādīt kalendāru Rādīt kalendāru.
 4. Izvēlieties, kura diena jādzēš.
 5. Pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 Un pēc tam Delete the day (Dzēst dienu).
 6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieturvietas dzēšana no atrašanās vietu vēstures

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam Rādīt kalendāru Rādīt kalendāru.
 4. Atlasiet dienu, kurā ir pieturvieta, ko vēlaties dzēst.
 5. Pieskarieties pieturvietai, kuru vēlaties dzēst Un pēc tam Delete (Dzēst) Delete .
 6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Tīmekļa pārlūkprogrammā

Visas atrašanās vietu vēstures dzēšana

 1. Tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet savu Google Maps laika skalu.
 2. Pieskarieties vienumam Dzēst Delete .
 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vienas dienas dzēšana no atrašanās vietu vēstures

 1. Tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet savu Google Maps laika skalu.
 2. Izvēlieties gadu, mēnesi un dienu, kuru vēlaties dzēst.
 3. Pieskarieties vienumam Dzēst Delete .
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieturvietas dzēšana no atrašanās vietu vēstures

 1. Tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet savu Google Maps laika skalu.
 2. Izvēlieties gadu, mēnesi un dienu, kuru vēlaties dzēst.
 3. Blakus pieturvietai, ko vēlaties dzēst, pieskarieties vienumam Vēl Vēl Un pēc tam Noņemt pieturvietu no dienas.
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atrašanās vietu vēstures automātiska dzēšana

Varat izvēlēties automātiski dzēst atrašanās vietu vēsturi, kas ir vecāka par 3 mēnešiem, 18 mēnešiem vai 36 mēnešiem.

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 Un pēc tam Settings (Iestatījumi).
 4. Sadaļā “Location settings” (Atrašanās vietas iestatījumi) pieskarieties vienumam Automatically delete Location History (Automātiski dzēst atrašanās vietu vēsturi).
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kas notiek, kad tiek dzēsta visa atrašanās vietu vēstures informācija vai daļa no tās

Ja izdzēsīsiet visu atrašanās vietu vēstures informāciju vai daļu no tās, dažas personalizētas Google funkcijas var darboties sliktāk vai tikt zaudētas. Piemēri.

 • Google fotoattēlu albumi, kas tiek automātiski izveidoti pēc jūsu apmeklētajām vietām
 • Ieteikumi, kas balstīti uz jūsu apmeklētajām vietām
 • Reāllaika informācija par piemērotāko laiku izbraukšanai no mājām vai darba, lai izvairītos no sastrēgumiem

Svarīgi! Ja ir ieslēgti citi iestatījumi, piemēram, Darbības tīmeklī un lietotnēs, un jūs apturat atrašanās vietu vēsturi vai dzēšat atrašanās vietas datus no atrašanās vietu vēstures, atrašanās vietu dati var joprojām tikt saglabāti jūsu Google kontā atbilstoši tam, kā izmantojat citas Google vietnes, lietotnes un pakalpojumus. Piemēram, atrašanās vietu dati var tikt saglabāti atbilstoši jūsu veiktajām darbībām pakalpojumos Meklēšana un Maps, kad iestatījums Darbības tīmeklī un lietotnēs ir ieslēgts un iekļauts jūsu fotoattēlos atkarībā no jūsu kameras lietotnes iestatījumiem.

Atrašanās vietu vēstures ieslēgšana vai izslēgšana

Jebkurā brīdī varat izslēgt atrašanās vietu vēsturi kontā. Ja izmantojat darba vai mācību iestādes kontu, administratoram šis iestatījums ir jāpadara jums pieejams. Ja tā notiek, jūs varēsiet izmantot atrašanās vietu vēsturi kā jebkurš cits lietotājs.

 1. Atveriet Google lietotni Google lietotne.
 2. Augšējā labajā stūrī pieskarieties konta fotoattēlam un pēc tam Pārvaldīt Google kontu. Iespējams, jums būs jāpierakstās.
 3. Augšdaļā pieskarieties vienumam Dati un konfidencialitāte.
 4. Ritiniet līdz sadaļai “Vēstures iestatījumi”.
 5. Pieskarieties vienumam Atrašanās vietu vēsture.
 6. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietu vēsture. Ja izslēdzat atrašanās vietu vēsturi, apstipriniet izvēli, pieskaroties vienumam Pārtraukt un pēc tam Labi.

Ja izmantojat pārlūkprogrammu, atveriet sava Google konta sadaļu Atrašanās vietu vēsture. Iespējams, jums būs nepieciešams pierakstīties. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietu vēsture.

Ja atrašanās vietu vēsture ir ieslēgta

 • Google serveri saņem atrašanās vietu vēstures datus par katru ierīci, kurā esat pierakstījies un kurā ir ieslēgta ziņošana par atrašanās vietu.
  Lai skatītu, kurās ierīcēs ir ieslēgta ziņošana par atrašanās vietu, sadaļā “Google atrašanās vietu vēsture” pieskarieties vienumam Ierīces šajā kontā.
  • Lai ieslēgtu atrašanās vietu vēsturi savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā, piešķiriet savai Google lietotnei atļauju skatīt jūsu atrašanās vietu: atveriet ierīces lietotni Settings (Iestatījumi), pēc tam pieskarieties vienumam Google un pēc tam Location (Atrašanās vieta). Izvēlieties opciju Always (Vienmēr).
 • Varat mainīt ziņošanas par atrašanās vietu iestatījumu katrai ierīcei, kurā esat pierakstījies, kā arī varat noteikt, kuru ierīču atrašanās vietas dati tiks iekļauti atrašanās vietu vēsturē. Ja vēlaties mainīt atrašanās vietu vēstures iestatījumus, varat izvēlēties tālāk norādītās opcijas.
  • Ziņot par atrašanās vietu tikai no noteiktām ierīcēm.
  • Ziņot par atrašanās vietu no visām savām ierīcēm.
  • Izslēgt atrašanās vietu vēsturi savam Google kontam. No jūsu ierīcēm netiks ziņoti jūsu atrašanās vietas dati, un jūsu kontā netiks reģistrēti jauni atrašanās vietu vēstures dati.
 • Citu jūsu ierīcē izmantoto atrašanās vietu pakalpojumu, piemēram, Google atrašanās vietu pakalpojumu, atrašanās vietas kopīgošanas un pakalpojuma “Atrast ierīci”, iestatījumi netiks mainīti.

Ja atrašanās vietu vēsture ir izslēgta

 • Jūsu ierīces atrašanās vietas netiks automātiski saglabātas atrašanās vietu vēsturē.
 • No atrašanās vietu vēstures netiks dzēstas iepriekšējās darbības. Varat manuāli dzēst atrašanās vietu vēsturi.
 • Citu jūsu ierīcē izmantoto atrašanās vietu pakalpojumu, piemēram, Google atrašanās vietu pakalpojumu, atrašanās vietas kopīgošanas un pakalpojuma “Atrast ierīci”, iestatījumi netiks mainīti.
 • Pat pēc atrašanās vietu vēstures dzēšanas daļa atrašanās vietas datu var tikt saglabāti citos iestatījumos, piemēram, “Darbības tīmeklī un lietotnēs”, atbilstoši tam, kā izmantojat citus pakalpojumus, piemēram, Meklēšana un Maps.

Bieži sastopamas problēmas ar atrašanās vietu pakalpojumiem

Pieejamība

Atrašanās vietu vēsture var nebūt pieejama gadījumos, ja:

 • šis pakalpojums nav pieejams jūsu reģionā;
 • jūs neatbilstat noteiktiem vecuma ierobežojumiem;
 • jūsu Google konts ir darba, mācību iestādes vai citas grupas konts; administratoram, iespējams, šis iestatījums ir jāpadara jums pieejams;
 • jūs esat izslēdzis atrašanās vietu pakalpojumus vai lietotnes atsvaidzināšanu fonā.
Lietotnes atsvaidzināšana fonā

Atrašanās vietu vēsture var darboties pareizi tikai tad, ja atrašanās vietu pakalpojumu iestatījums ir Vienmēr un ir ieslēgta lietotņu atsvaidzināšana fonā.

 • Lai atrašanās vietu pakalpojumos noteiktu jūsu atrašanās vietu, tiek izmantota GPS sistēma, Wi-Fi tīklāji un mobilo sakaru tīkla torņi.
 • Lietotnes atsvaidzināšana fonā nodrošina ziņošanu par atrašanās vietu laikā, kad aktīvi neizmantojat Google lietotni.

Uzziniet vairāk par to, kā pārvaldīt atrašanās vietu pakalpojumus un lietotņu atsvaidzināšanu fonā.

Datu izmantošana

Atrašanās vietu vēsturei var tikt izmantots daudz datu. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārskatiet savas ierīces datu plānu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
70975
false