Atrašanās vietu vēstures pārvaldība iPhone tālruņos un iPad planšetdatoros

 

Tuvāko mēnešu laikā iestatījuma “Atrašanās vietu vēsture” nosaukums tiks mainīts uz “Laika skala”. Ja iestatījums “Atrašanās vietu vēsture” ir ieslēgts jūsu kontā, lietotnes un konta iestatījumos var būt redzams nosaukums “Laika skala”. Uzziniet vairāk.

Atrašanās vietu vēsture ir Google konta iestatījums, ar kuru var izveidot laika skalu — personalizētu karti, kas palīdz atcerēties apmeklētās vietas, izmantotos maršrutus un braucienus. Atrašanās vietu vēsture darbojas, kad:

 • esat pierakstījies savā Google kontā;
 • ir ieslēgta atrašanās vietu vēsture;
 • ir ieslēgta ziņošana par atrašanās vietu.

Svarīgi! Jūsu ierīces atrašanās vietas dati periodiski var arī tikt izmantoti fonā. Kad ir ieslēgta atrašanās vietu vēsture, jūsu ierīces atrašanās vieta tiek regulāri saglabāta jūsu ierīcēs un Google serveros, pat ja Google lietotnes netiek izmantotas.

Ieslēdzot atrašanās vietu vēsturi, iespējams, saņemsiet vairākas priekšrocības Google produktos un pakalpojumos, piemēram, tālāk norādītās. 

 • Personalizētas kartes
 • Ieteikumi, kas balstīti uz jūsu apmeklētajām vietām 
 • Risinājumi, kas palīdz atrast:
  • jūsu tālruni; 
  • reāllaika satiksmes informācijas atjauninājumus jūsu ikdienas braucieniem.

Pēc noklusējuma atrašanās vietu vēsture jūsu Google kontā ir atspējota. Lai ieslēgtu atrašanās vietas vēsturi, jums tā ir jāiespējo.

 • Jebkurā brīdī varat izslēgt atrašanās vietu vēsturi Google konta sadaļā Aktivitātes vadīklas.
 • Jūs kontrolējat, kāda informācija tiek saglabāta atrašanās vietu vēsturē. Apmeklētās vietas varat skatīt Google Maps laika skalā un varat rediģēt skalu vai izmantot to, lai dzēstu atrašanās vietu vēsturi.

Atrašanās vietu vēstures skatīšana un pārvaldība laika skalā

 1. Pārejiet uz sadaļu Laika skala.
 2. Augšējā kreisajā stūrī izvēlieties laika periodu, kuru vēlaties skatīt.

Atrašanās vietu vēstures dzēšana

Varat pārvaldīt un dzēst atrašanās vietu vēstures informāciju, izmantojot Google Maps laika skalu. Varat izvēlēties dzēst visu vēsturi vai tikai daļu no tās.

Svarīgi! Izdzēšot atrašanās vietu vēstures informāciju laika skalā, jūs to vairs nevarēsiet skatīt.

Lietotnē Google Maps

Visas atrašanās vietu vēstures dzēšana

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 Un pēc tam Settings (Iestatījumi).
 4. Sadaļā “Location settings” (Atrašanās vietu iestatījumi) pieskarieties vienumam Delete all Location History (Dzēst visu atrašanās vietu vēsturi).
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atrašanās vietu vēstures diapazona dzēšana

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 Un pēc tam Settings (Iestatījumi).
 4. Sadaļā “Location settings” (Atrašanās vietu iestatījumi) pieskarieties vienumam Delete Location History Range (Dzēst atrašanās vietu vēstures diapazonu).
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vienas dienas dzēšana no atrašanās vietu vēstures

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam Show calendar (Rādīt kalendāru) Rādīt kalendāru.
 4. Izvēlieties, kura diena jādzēš.
 5. Pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 Un pēc tam Delete the day (Dzēst dienu).
 6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieturvietas dzēšana no atrašanās vietu vēstures

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam Show calendar (Rādīt kalendāru) Rādīt kalendāru.
 4. Atlasiet dienu, kurā ir pieturvieta, ko vēlaties dzēst.
 5. Pieskarieties pieturvietai, kuru vēlaties dzēst Un pēc tam Delete (Dzēst) Delete .
 6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Tīmekļa pārlūkprogrammā

Visas atrašanās vietu vēstures dzēšana

 1. Tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet savu Google Maps laika skalu.
 2. Pieskarieties vienumam Dzēst Delete .
 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vienas dienas dzēšana no atrašanās vietu vēstures

 1. Tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet savu Google Maps laika skalu.
 2. Izvēlieties gadu, mēnesi un dienu, kuru vēlaties dzēst.
 3. Pieskarieties vienumam Dzēst Delete .
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieturvietas dzēšana no atrašanās vietu vēstures

 1. Tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet savu Google Maps laika skalu.
 2. Izvēlieties gadu, mēnesi un dienu, kuru vēlaties dzēst.
 3. Blakus pieturvietai, ko vēlaties dzēst, pieskarieties vienumam Vēl Vairāk Un pēc tam Noņemt pieturvietu no dienas.
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atrašanās vietu vēstures automātiska dzēšana

Varat izvēlēties automātiski dzēst atrašanās vietu vēsturi, kas ir vecāka par 3 mēnešiem, 18 mēnešiem vai 36 mēnešiem.

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 Un pēc tam Settings (Iestatījumi).
 4. Sadaļā “Location settings” (Atrašanās vietas iestatījumi) pieskarieties vienumam Automatically delete Location History (Automātiski dzēst atrašanās vietu vēsturi).
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kas notiek, kad tiek dzēsta visa atrašanās vietu vēstures informācija vai daļa no tās

Ja izdzēsīsiet visu atrašanās vietu vēstures informāciju vai daļu no tās, dažas personalizētas Google funkcijas var darboties sliktāk vai tikt zaudētas. Piemēram, varbūt nesaņemsiet:

 • ieteikumus atbilstoši vietām, kur esat bijis;
 • reāllaika informāciju par vēlamo laiku, kad doties ceļā no mājām vai darba, lai izvairītos no sastrēgumiem.

Svarīgi! Ja ir ieslēgti citi iestatījumi, piemēram, Darbības tīmeklī un lietotnēs, un jūs apturat atrašanās vietu vēsturi vai dzēšat atrašanās vietas datus no atrašanās vietu vēstures, atrašanās vietu dati var joprojām tikt saglabāti jūsu Google kontā atbilstoši tam, kā izmantojat citas Google vietnes, lietotnes un pakalpojumus. Piemēram, atrašanās vietu dati var tikt saglabāti kā darbības pakalpojumos Meklēšana un Maps, ja iestatījums Darbības tīmeklī un lietotnēs ir ieslēgts, un iekļauti fotoattēlos atkarībā no kameras lietotnes iestatījumiem. Tādējādi var tikt ietverta informācija par jūsu atrašanās vietu, kas tiek noteikta pēc ierīces vispārīgā apgabala un IP adreses.

Jūs visu kontrolējat. Jebkurā brīdī varat pārskatīt savus datus un jebkuras šeit veiktās izvēles vietnē activity.google.com vai savā laika skalā.

Atrašanās vietu vēstures ieslēgšana vai izslēgšana

Jebkurā brīdī varat izslēgt atrašanās vietu vēsturi kontā. Ja izmantojat darba vai mācību iestādes kontu, administratoram šis iestatījums ir jāpadara jums pieejams. Ja tā notiek, jūs varēsiet izmantot atrašanās vietu vēsturi kā jebkurš cits lietotājs.

 1. Atveriet Google lietotni Google lietotne.
 2. Augšējā labajā stūrī pieskarieties konta fotoattēlam un pēc tam Pārvaldīt Google kontu. Iespējams, jums būs jāpierakstās.
 3. Augšdaļā pieskarieties vienumam Dati un konfidencialitāte.
 4. Ritiniet līdz sadaļai “Vēstures iestatījumi”.
 5. Pieskarieties vienumam Atrašanās vietu vēsture.
 6. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietu vēsture. Ja izslēdzat atrašanās vietu vēsturi, apstipriniet izvēli un pieskarieties vienumam Pārtraukt un pēc tam Labi.

Ja izmantojat pārlūkprogrammu, atveriet sava Google konta sadaļu Atrašanās vietu vēsture. Iespējams, jums būs jāpierakstās. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietu vēsture.

Ja atrašanās vietu vēsture ir ieslēgta

 • Ja atrašanās vietu vēsture ir ieslēgta (pat tad, kad neizmantojat Google lietotnes), precīza ierīces atrašanās vieta tiek regulāri saglabāta:
  • jūsu ierīcēs;
  • Google serveros.
 • Lai uzzinātu, kurās ierīcēs ir ieslēgta ziņošana par atrašanās vietu, sadaļā “Google atrašanās vietu vēsture” pieskarieties virsrakstam “Ierīces šajā kontā”.
  • Lai ieslēgtu atrašanās vietu vēsturi iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā, piešķiriet Google lietotnei atļauju skatīt jūsu atrašanās vietu: atveriet ierīces lietotni Settings (Iestatījumi) un pēc tam pieskarieties vienumam Google and then Location (Atrašanās vieta). Izvēlieties iestatījumu Always (Vienmēr).
 • Varat mainīt ziņošanas par atrašanās vietu iestatījumus katrai ierīcei, kurā esat pierakstījies, kā arī norādīt, ka atrašanās vietu vēsturē jāiekļauj tikai noteiktu ierīču atrašanās vietas dati. Ja vēlaties mainīt atrašanās vietu vēstures iestatījumus, varat izvēlēties tālāk norādītās iespējas.
  • Ziņot par atrašanās vietu tikai no noteiktām ierīcēm.
  • Ziņot par atrašanās vietu no visām savām ierīcēm.
  • Izslēgt atrašanās vietu vēsturi savam Google kontam. No jūsu ierīcēm netiks ziņoti jūsu atrašanās vietas dati, un jūsu kontā netiks reģistrēti jauni atrašanās vietu vēstures dati.
 • Citu jūsu ierīcē izmantoto atrašanās vietu pakalpojumu, piemēram, Google atrašanās vietu pakalpojumu, atrašanās vietas kopīgošanas un pakalpojuma “Atrast ierīci”, iestatījumi netiks mainīti.

Ja atrašanās vietu vēsture ir izslēgta

 • Atrašanās vietu vēsturē netiks regulāri saglabāta ierīces precīza atrašanās vieta.
 • No atrašanās vietu vēstures netiks dzēstas iepriekšējās darbības. Varat manuāli dzēst atrašanās vietu vēsturi.
 • Citu jūsu ierīcē izmantoto atrašanās vietu pakalpojumu, piemēram, Google atrašanās vietu pakalpojumu, atrašanās vietas kopīgošanas un pakalpojuma “Atrast ierīci”, iestatījumi netiks mainīti.
 • Pat pēc atrašanās vietu vēstures dzēšanas noteikti atrašanās vietas dati var tikt saglabāti citos iestatījumos, piemēram, “Darbības tīmeklī un lietotnēs”, atbilstoši tam, kā izmantojat citus pakalpojumus, piemēram, Meklēšana un Maps. Darbības tīmeklī un lietotnēs var arī ietvert informāciju par jūsu atrašanās vietu, kas tiek noteikta pēc jūsu ierīces vispārējā apgabala un IP adreses.

Bieži sastopamas problēmas ar atrašanās vietu pakalpojumiem

Pieejamība

Atrašanās vietu vēsture var nebūt pieejama gadījumos, ja:

 • šis pakalpojums nav pieejams jūsu reģionā;
 • jūs neatbilstat noteiktiem vecuma ierobežojumiem;
 • jūsu Google konts ir darba, mācību iestādes vai citas grupas konts; administratoram, iespējams, šis iestatījums ir jāpadara jums pieejams;
 • jūs esat izslēdzis atrašanās vietu pakalpojumus vai lietotnes atsvaidzināšanu fonā.
Lietotnes atsvaidzināšana fonā

Atrašanās vietu vēsture var darboties pareizi tikai tad, ja atrašanās vietu pakalpojumu iestatījums ir Vienmēr un ir ieslēgta lietotņu atsvaidzināšana fonā.

 • Lai atrašanās vietu pakalpojumos noteiktu jūsu atrašanās vietu, tiek izmantota GPS sistēma, Wi-Fi tīklāji un mobilo sakaru tīkla torņi.
 • Lietotnes atsvaidzināšana fonā nodrošina ziņošanu par atrašanās vietu laikā, kad aktīvi neizmantojat Google lietotni.

Uzziniet vairāk par to, kā pārvaldīt atrašanās vietu pakalpojumus un lietotņu atsvaidzināšanu fonā.

Datu izmantošana

Atrašanās vietu vēsturei var tikt izmantots daudz datu. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārskatiet savas ierīces datu plānu.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne