ຈັດການປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານສຳລັບ iPhone ແລະ iPad

ປະຫວັດສະຖານທີ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າລະດັບບັນຊີ Google ທີ່ບັນທຶກບ່ອນທີ່ທ່ານໄປພ້ອມກັບແຕ່ລະອຸປະກອນມືຖືເຊິ່ງ:

 • ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ,
 • ທ່ານໄດ້ເປີດປະຫວັດສະຖານທີ່ ແລະ
 • ອຸປະກອນນັ້ນເປີດການລາຍງານສະຖານທີ່.

ເມື່ອທ່ານເປີດປະຫວັດສະຖານທີ່, ທ່ານອາດຈະເຫັນປະໂຫຍດຫຼາຍໆຢ່າງໃນທົ່ວຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Google, ເຊິ່ງຮວມມີແຜນທີ່ທີ່ປັບແຕ່ງເປັນແບບສ່ວນຕົວ, ການແນະນຳທີ່ອີງໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານເຄີຍໄປ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ການອັບເດດການຈະລາຈອນແບບສົດໆກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານ ແລະ ໂຄສະນາທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ.

 • ລະບົບຈະປິດປະຫວັດສະຖານທີ່ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາດເປີດມັນໄດ້ຖ້າທ່ານເລືອກເປີດ.
 • ທ່ານສາມາດຢຸດປະຫວັດສະຖານທີ່ໄວ້ຊົ່ວຄາວໄດ້ທຸກເວລາໃນ ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ທ່ານເຄີຍໄປໄດ້ໃນ ທາມລາຍຂອງ Google ແຜນທີ່ ແລະ ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ລຶບຂໍ້ມູນຜ່ານທາມລາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ເບິ່ງ ແລະ ຈັດການປະຫວັດສະຖານທີ່ໃນທາມລາຍ

 1. ໄປຫາ ທາມລາຍ ຂອງທ່ານ.
 2. ຢູ່ສ່ວນເທິງເບື້ອງຊ້າຍ, ກະລຸນາເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຫັນ.
ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ
 1. ໄປຫາ ທາມລາຍ ຂອງທ່ານ.
 2. ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມເບື້ອງຂວາ, ກະລຸນາແຕະ ການຕັ້ງຄ່າ Settings and then ລຶບຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທັງໝົດ.
 3. ຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການລຶບປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທັງໝົດ.
 4. ແຕະ ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່.
ເປີດ ຫຼື ປິດປະຫວັດສະຖານທີ່

ທ່ານສາມາດປິດປະຫວັດສະຖານທີ່ສຳລັບບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ບັນຊີບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ໂຮງຮຽນ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຕ້ັງຄ່ານີ້ມີໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້. ຖ້າພວກເຂົາເຮັດ, ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ປະຫວັດສະຖານທີ່ຄືກັນກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນ.

 1. ເປີດ Google app Google app.
 2. ຢູ່ສ່ວນເທິງເບື້ອງຂວາ, ກະລຸນາແຕະຮູບບັນຊີຂອງທ່ານ and then ຈັດການບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ.
 3. ແຕະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ and then ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ and then ປະຫວັດສະຖານທີ່ Google.
 4. ເປີດ ຫຼື ປິດການຕັ້ງຄ່າ. ຖ້າທ່ານປິດມັນ, ກະລຸນາຢືນຢັນໂດຍການແຕະ ຢຸດເກັບຮັກສາສະຖານທີ່.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ, ກະລຸນາໄປທີ່ຂໍ້ ປະຫວັດສະຖານທີ່ ຂອງບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ເປີດ ຫຼື ປິດ ປະຫວັດສະຖານທີ່.

ເມື່ອປະຫວັດສະຖານທີ່ເປີດຢູ່

 • Google ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບປະຫວັດສະຖານທີ່ສຳລັບແຕ່ລະອຸປະກອນເມື່ອທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ທ່ານເປີດການລາຍງານສະຖານທີ່ເທົ່ານັ້ນ.
  ເພື່ອເບິ່ງວ່າອຸປະກອນໃດເປີດການລາຍງານສະຖານທີ່, ຢູ່ກ້ອງ "ປະຫວັດສະຖານທີ່ Google", ກະລຸນາແຕະ ອຸປະກອນໃນບັນຊີນີ້.
  • ເພື່ອເປີດປະຫວັດສະຖານທີ່ໃນ iPhone ຫຼື iPad ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາອະນຸຍາດໃຫ້ Google app ເຫັນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ: ເປີດການຕັ້ງຄ່າໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແລ້ວແຕະ Google  ແລ້ວຈາກນັ້ນ ສະຖານທີ່. ເລືອກ ທຸກເທື່ອ.
 • ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລາຍງານສະຖານທີ່ສຳລັບແຕ່ລະອຸປະກອນທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຈຳກັດວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນໃດໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທີ່ຈະຮວມຢູ່ໃນປະຫວັດສະຖານທີ່ໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເລືອກ:
  • ລາຍງານສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກບາງອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນອື່ນ.
  • ລາຍງານສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານທັງໝົດ.
  • ປິດປະຫວັດສະຖານທີ່ສຳລັບບັນຊີ Google. ຈະບໍ່ມີການລາຍງານສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນໃດໆຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ມີປະຫວັດສະຖານທີ່ໃໝ່ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.
 • ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານສຳລັບການບໍລິການສະຖານທີ່ອື່ນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນວ່າ ການບໍລິການສະຖານທີ່ຂອງ Google ແລະ ຊອກຫາອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ເມື່ອປະຫວັດສະຖານທີ່ປິດຢູ່

 • ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ໃໝ່ບໍ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ.
 • ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານມາບໍ່ຖືກລຶບອອກຈາກປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດ ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ ໄດ້.
 • ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານສຳລັບການບໍລິການສະຖານທີ່ອື່ນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນວ່າ ການບໍລິການສະຖານທີ່ຂອງ Google ແລະ ຊອກຫາອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ປ່ຽນແປງ.
 • ບາງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ອາດຈະສືບຕໍ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວເວັບ ແລະ ແອັບ, ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ການບໍລິການອື່ນໆຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ຊອກຫາ ແລະ ແຜນທີ່, ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປິດປະຫວັດສະຖານທີ່ແລ້ວ.

ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປກັບການບໍລິການສະຖານທີ່

ການມີໃຫ້ນຳໃຊ້

ປະຫວັດສະຖານທີ່ອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຖ້າ:

 • ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນພາກພື້ນຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານອາຍຸສະເພາະ.
 • ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານແມ່ນບັນຊີບ່ອນເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ກຸ່ມອື່ນ. ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄ່ານີ້ມີໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້.
 • ທ່ານໄດ້ປິດ ການບໍລິການສະຖານທີ່ ຫຼື ການໂຫຼດແອັບໃນພື້ນຫຼັງຄືນໃໝ່.
ການໂຫຼດແອັບໃນພື້ນຫຼັງຄືນໃໝ່

ປະຫວັດສະຖານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ເມື່ອຕັ້ງຄ່າການບໍລິການສະຖານທີ່ເປັນ ທຸກເທື່ອ ແລະ ການໂຫຼດແອັບໃນພື້ນຫຼັງຄືນໃໝ່ເປີດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.

 • ການບໍລິການສະຖານທີ່ນຳໃຊ້ GPS, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ແລະ ເສົາສັນຍານເຄືອຂ່າຍມືຖືເພື່ອກຳນົດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
 • ການໂຫຼດແອັບໃນພື້ນຫຼັງຄືນໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ການລາຍງານສະຖານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແອັບ Google ໃດໜຶ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີຈັດການ ການບໍລິການສະຖານທີ່ ແລະ ການໂຫຼດແອັບໃນພື້ນຫຼັງຄືນໃໝ່.

ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ

ປະຫວັດສະຖານທີ່ສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ກະລຸນາກວດເບິ່ງແພັກເກດອິນເຕີເນັດຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.