ניהול של היסטוריית המיקומים ב-iPhone וב-iPad

היסטוריית המיקומים היא הגדרה ברמת חשבון Google ששומרת מקומות שבהם ביקרתם עם כל המכשירים הניידים שבהם:

 • התחברתם לחשבון Google,
 • הפעלתם את היסטוריית המיקומים, וגם
 • מופעל דיווח המיקום במכשיר.

לאחר שתפעילו את היסטוריית המיקומים, ייתכן שתבחינו יתרונות במוצרים ובשירותים של Google, כולל מפות מותאמות אישית, המלצות על סמך מקומות שבהם ביקרתם, עזרה באיתור הטלפון, מידע על תנועה בזמן אמת במהלך הנסיעה היומית ומודעות שימושיות יותר.

 • כברירת מחדל, היסטוריית המיקומים כבויה בחשבון Google. ההגדרה תופעל רק אם תסכימו לכך.
 • תוכלו להשהות את היסטוריית המיקומים מתי שתרצו דרך ההגדרה הפעילויות שלך באינטרנט בחשבון Google.
 • השליטה על מה שנשמר בהיסטוריית המיקומים בידיכם. תוכלו לעיין במקומות שבהם ביקרתם בציר הזמן של מפות Google, וניתן לערוך אותו או להשתמש בו כדי למחוק היסטוריית המיקומים.

הצגה וניהול של היסטוריית המיקומים בציר הזמן

 1. עוברים אל ציר הזמן.
 2. בצד ימין למעלה, בוחרים את תקופת הזמן שרוצים לראות.

מחיקת היסטוריית המיקומים

ניתן לנהל ולמחוק את היסטוריית המיקומים באמצעות ציר הזמן במפות Google. אפשר למחוק את כל ההיסטוריה או רק חלקים ממנה.

חשוב: לאחר שמוחקים פרטים של היסטוריית המיקומים מציר הזמן, לא ניתן לראות אותם שוב.

שימוש באפליקציה מפות Google

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל שלכם או האות הראשונה של שמכם עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기ואז הגדרות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקה של כל היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל שלכם או האות הראשונה של שמכם עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기ואז הגדרות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל שלכם או האות הראשונה של שמכם עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שרוצים למחוק.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기ואז מחיקת היום.
 6. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל שלכם או האות הראשונה של שמכם עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שכולל תחנה שרוצים למחוק.
 5. מקישים על התחנה שרוצים למחוק ואז מחיקה מחיקה.
 6. פועלים לפי ההוראות במסך.
בדפדפן אינטרנט

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. מקישים על סמל המחיקה מחיקה.
 3. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. מקישים על סמל המחיקה מחיקה.
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. ליד התחנה שרוצים למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספותואז הסרת תחנה מיום.
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת היסטוריית מיקומים באופן אוטומטי

תוכלו לקבוע שהיסטוריית המיקומים תימחק אוטומטית אם הפרטים נוצרו לפני יותר מ-3 חודשים או 18 חודשים.

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל שלכם או האות הראשונה של שמכם עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기ואז הגדרות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות במסך.

מה קורה לאחר שמוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה

אם מוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה, האיכות של חוויות מסוימות שמותאמות אישית ב-Google עשויה להיות נמוכה יותר, או שהן לא יהיו זמינות יותר כלל. למשל:

 • אלבומים בתמונות Google שנוצרו אוטומטית ממקומות שבהם ביקרתם
 • המלצות המבוססות על מקומות שבהם ביקרתם
 • מידע בזמן אמת לגבי הזמן הכי טוב לצאת מהבית או מהעבודה, כדי להימנע מעומסי תנועה.

חשוב: אם הגדרות אחרות מופעלות, למשל פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ייתכן שגם אם תשהו את היסטוריית המיקומים, או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, נתוני מיקום ימשיכו להישמר בחשבון Google שלכם במסגרת השימוש באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google, המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

הפעלה או השבתה של היסטוריית המיקומים

אפשר להשבית את היסטוריית המיקומים בחשבון מתי שרוצים. אם אתם משתמשים בחשבון של מקום העבודה או של מוסד הלימודים, מנהל המערכת צריך להפעיל את ההגדרה הזו עבורכם. אם ההגדרה תופעל עבורכם, תוכלו להשתמש בהיסטוריית המיקומים כמו כל משתמש אחר.

 1. פותחים את Google app Google app.
 2. בצד שמאל למעלה, מקישים על תמונת החשבון ואזניהול חשבון Google. ייתכן שתצטרכו להיכנס לחשבון.
 3. מקישים על נתונים ופרטיות ואזהפעילויות שלך באינטרנט ואז היסטוריית מיקומים ב-Google.
 4. מפעילים או משביתים את היסטוריית מיקומים. אם משביתים את ההגדרה, צריך לאשר ולהקיש על הפסקת שמירה של מיקום.

אם משתמשים בדפדפן, יש לעבור לקטע היסטוריית המיקומים בחשבון Google. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון. מפעילים או משביתים את היסטוריית המיקומים.

כשהיסטוריית מיקומים מופעלת

 • Google מקבלת את היסטוריית המיקומים של כל מכשיר שאתם מחוברים בו לחשבון ושהפעלתם בו את דיווח המיקום.
  כדי לראות באילו מכשירים היסטוריית המיקומים מופעלת, בקטע "היסטוריית מיקומים ב-Google", מקישים על מכשירים בחשבון זה.
  • כדי להפעיל את היסטוריית המיקומים ב-iPhone או ב-iPad, יש להעניק ל-Google app הרשאה לראות את המיקום שלכם: פותחים את הגדרות המכשיר ומקישים על Google  ואז מיקום. בוחרים באפשרות תמיד.
 • תוכלו לשנות את ההגדרה של דיווח מיקום בכל מכשיר שבו נכנסתם, ולקבוע אילו מהמכשירים שמספקים נתוני מיקום ייכללו בהיסטוריית המיקומים. אם רוצים לשנות את הגדרות היסטוריית המיקומים, יש מספר אפשרויות:
  • לדווח על המיקום רק מחלק מהמכשירים.
  • לדווח על המיקום מכל המכשירים.
  • להשבית את היסטוריית המיקומים בחשבון Google. המיקום לא ידווח מאף מכשיר, ולא תתועד היסטוריית מיקומים חדשה בחשבון.
 • לא יהיה שינוי בהגדרות של שירותי מיקום אחרים במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google ו'איפה המכשיר שלי'.

כשהיסטוריית מיקומים מושבתת

 • מיקומי המכשיר לא יישמרו באופן אוטומטי בהיסטוריית המיקומים.
 • פעילות קודמת לא תימחק מהיסטוריית המיקומים. אתם יכולים למחוק את היסטוריית המיקומים באופן ידני.
 • לא יהיה שינוי בהגדרות של שירותי מיקום אחרים במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google ו'איפה המכשיר שלי'.
 • ייתכן שנתוני מיקום מסוימים עדיין יישמרו בהגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, כחלק מהפעילות שלכם בשירותים אחרים, כמו חיפוש ומפות, גם לאחר השבתת היסטוריית המיקומים.

בעיות נפוצות הקשורות לשירותי המיקום

זמינות

ייתכן שהיסטוריית המיקומים לא תהיה זמינה במקרים הבאים:

 • היא לא זמינה באזור שלכם.
 • אתם לא עומדים במגבלות גיל מסוימות.
 • חשבון Google שלכם פועל באמצעות העבודה, מוסד הלימודים או קבוצה אחרת. ייתכן שמנהל המערכת יצטרך להפעיל את ההגדרה הזו עבורכם.
 • השבתתם את שירותי המיקום או את רענון האפליקציות ברקע.
רענון אפליקציות ברקע

היסטוריית המיקומים תפעל כמו שצריך רק אם שירותי המיקום מוגדרים לערך תמיד ו'רענון אפליקציות ברקע' מופעל.

 • כדי לקבוע את המיקום שלכם, שירותי המיקום מתבססים על GPS, נקודות Wi-Fi לשיתוף אינטרנט ואנטנות סלולריות.
 • התכונה 'רענון אפליקציות ברקע' מאפשרת לדיווח המיקום לפעול גם כשלא משתמשים באופן פעיל ב-Google app.

למידע נוסף על ניהול שירותי מיקום ורענון אפליקציות ברקע.

שימוש בנתונים

היסטוריית המיקומים יכולה לצרוך כמות גדולה של נתונים. לפני שמשתמשים בתכונה מומלץ לבדוק את תוכנית הנתונים במכשיר שלכם.