ניהול של היסטוריית המיקומים ב-iPhone וב-iPad

היסטוריית המיקומים היא הגדרה ברמת חשבון Google ששומרת מקומות שבהם ביקרתם בכל מכשיר נייד שבו:

 • התחברתם לחשבון Google,
 • היסטוריית המיקומים מופעלת, וגם
 • דיווח המיקום מופעל.

כשמפעילים את היסטוריית המיקומים, ייתכן שרואים מספר הטבות במוצרים ובשירותים של Google, כולל מפות מותאמות אישית, המלצות על סמך מקומות שבהם ביקרתם, עזרה באיתור הטלפון, מידע בזמן אמת על תנועה במהלך הנסיעה לעבודה ועוד מודעות מועילות.

 • כברירת מחדל, היסטוריית המיקומים כבויה בחשבון Google ותופעל רק אם תסכימו לכך.
 • אפשר להשהות את היסטוריית המיקומים מתי שרוצים בקטע בחירת פעילויות בחשבון Google.
 • אתם מחליטים מה לשמור בהיסטוריית המיקומים. תוכלו להציג את המקומות שבהם ביקרתם בציר הזמן של מפות Google, וגם לערוך או למחוק מידע בציר הזמן.

הצגה וניהול של היסטוריית המיקומים בציר הזמן

 1. עוברים אל ציר הזמן.
 2. בצד ימין למעלה, בוחרים את תקופת הזמן שרוצים לראות.

מחיקת היסטוריית המיקומים

ניתן לנהל ולמחוק את היסטוריית המיקומים באמצעות ציר הזמן במפות Google. אפשר למחוק את כל ההיסטוריה או רק חלקים ממנה.

חשוב: לאחר שמוחקים פרטים של היסטוריית המיקומים מציר הזמן, לא ניתן לראות אותם שוב.

שימוש באפליקציה מפות Google

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기ואז הגדרות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקה של כל היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기ואז הגדרות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שרוצים למחוק.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기 ואז מוחקים את היום הרצוי.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שכולל תחנה שרוצים למחוק.
 5. מקישים על התחנה שרוצים למחוק ואז מחיקה מחיקה.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.
בדפדפן אינטרנט

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. מקישים על סמל המחיקה מחיקה.
 3. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. מקישים על סמל המחיקה מחיקה.
 4. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. ליד התחנה שרוצים למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הסרת תחנה מהיום.
 4. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת היסטוריית המיקומים באופן אוטומטי

תוכלו לקבוע שהיסטוריית המיקומים תימחק אוטומטית אם הפרטים נוצרו לפני יותר מ-3 חודשים או 18 חודשים.

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기ואז הגדרות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מה קורה אחרי שמוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה

אם מוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה, האיכות של חוויות מסוימות שמותאמות אישית ב-Google עשויה להיות נמוכה יותר, או שלא ניתן יהיה ליהנות יותר מהחוויות האלה. למשל:

 • אלבומים בתמונות Google שנוצרו אוטומטית ממקומות שבהם ביקרתם
 • המלצות המבוססות על מקומות שבהם ביקרתם
 • מידע בזמן אמת לגבי הזמן הכי טוב לצאת מהבית או מהעבודה כדי להימנע מעומסי תנועה.

חשוב: אם הגדרות אחרות מופעלות, למשל פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ייתכן שגם אם תשהו את היסטוריית המיקומים, או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, נתוני מיקום ימשיכו להישמר בחשבון Google שלכם במסגרת השימוש באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

הפעלה או השבתה של היסטוריית המיקומים

אפשר להשבית את היסטוריית המיקומים בחשבון מתי שרוצים. אם אתם משתמשים בחשבון של מקום העבודה או של מוסד הלימודים, מנהל המערכת צריך להפעיל את ההגדרה הזו עבורכם. אם ההגדרה תופעל עבורכם, תוכלו להשתמש בהיסטוריית המיקומים כמו כל משתמש אחר.

 1. פותחים את Google app Google app.
 2. בצד שמאל למעלה, מקישים על תמונת החשבון ואז ניהול חשבון Google. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון.
 3. מקישים על מידע אישי ופרטיות ואז הפעילויות שלך באינטרנט ואז היסטוריית מיקומים ב-Google.
 4. מפעילים או משביתים את היסטוריית המיקומים. אם משביתים את ההגדרה, צריך לאשר ולהקיש על הפסקת שמירה של מיקום.

אם משתמשים בדפדפן, יש לעבור לקטע היסטוריית המיקומים בחשבון Google. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון. מפעילים או משביתים את היסטוריית המיקומים.

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת

 • Google מקבלת את היסטוריית המיקומים של כל מכשיר שאתם מחוברים בו לחשבון ושהפעלתם בו את דיווח המיקום.
  כדי לראות באילו מכשירים היסטוריית המיקומים מופעלת, בקטע 'היסטוריית מיקומים ב-Google', מקישים על מכשירים בחשבון זה.
  • כדי להפעיל את היסטוריית המיקומים ב-iPhone או ב-iPad, יש להעניק ל-Google app הרשאה לראות את המיקום שלכם: פותחים את הגדרות המכשיר מקישים על Google  ואז מיקום. בוחרים תמיד.
 • אפשר לשנות את ההגדרה של דיווח מיקום בכל המכשירים המחוברים ולקבוע אילו מהמכשירים שמספקים נתוני מיקום ייכללו בהיסטוריית המיקומים. אם רוצים לשנות את הגדרות היסטוריית המיקומים, יש מספר אפשרויות:
  • לדווח על המיקום רק מחלק מהמכשירים.
  • לדווח על המיקום מכל המכשירים.
  • להשבית את היסטוריית המיקומים בחשבון Google. המיקום לא ידווח מאף מכשיר, ולא תתועד היסטוריית מיקומים חדשה בחשבון.
 • ההגדרות לשירותי מיקום אחרים במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google ו'איפה המכשיר שלי', לא ישתנו.

כשהיסטוריית המיקומים כבויה

 • מידע חדש על מיקומים לא יישמר עוד בהיסטוריית המיקומים.
 • פעילות קודמת לא תימחק מהיסטוריית המיקומים. אפשר למחוק את היסטוריית המיקומים באופן ידני.
 • ההגדרות לשירותי מיקום אחרים במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google ו'איפה המכשיר שלי', לא ישתנו.
 • ייתכן שנתוני מיקום מסוימים עדיין יישמרו בהגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, כחלק מהפעילות שלכם בשירותים אחרים, כמו חיפוש ומפות, גם לאחר השבתה של היסטוריית המיקומים.

בעיות נפוצות הקשורות לשירותי המיקום

זמינות

ייתכן שהיסטוריית המיקומים לא תהיה זמינה במקרים הבאים:

 • היא לא זמינה באזור שלכם.
 • אתם לא עומדים במגבלות גיל מסוימות.
 • חשבון Google שלכם פועל באמצעות העבודה, מוסד הלימודים או קבוצה אחרת. ייתכן שמנהל המערכת יצטרך להפעיל את ההגדרה הזו עבורכם.
 • השבתתם את שירותי המיקום או רענון האפליקציות ברקע.
רענון אפליקציות ברקע

היסטוריית המיקומים תפעל כמו שצריך רק אם שירותי המיקום מוגדרים לערך תמיד ו'רענון אפליקציות ברקע' מופעל.

 • כדי לקבוע את המיקום שלכם, שירותי המיקום מתבססים על GPS, נקודות Wi-Fi לשיתוף אינטרנט ואנטנות סלולריות.
 • התכונה 'רענון אפליקציות ברקע' מאפשרת לדיווח המיקום לפעול גם כשלא משתמשים באופן פעיל ב-Google app.

למידע נוסף על ניהול של שירותי מיקום ורענון אפליקציות ברקע.

שימוש בחבילת גלישה

היסטוריית המיקומים יכולה לצרוך כמות גדולה של נתונים. לפני שמשתמשים בתכונה מומלץ לבדוק את תוכנית הנתונים במכשיר שלכם.