Upravljanje poviješću lokacija za iPhone i iPad

Povijest lokacija postavka je na razini Google računa koja sprema lokacije koje posjećujete dok sa sobom imate mobilni uređaj:

 • na kojem ste prijavljeni na svoj Google račun
 • na kojem ste uključili Povijest lokacija
 • na kojem ste uključili Izvješćivanje o lokaciji.

Uz uključenu Povijest lokacija možete primijetiti niz prednosti na različitim Googleovim proizvodima i uslugama, uključujući prilagođene karte, preporuke na temelju posjećenih mjesta, pomoć pri pronalaženju telefona, informacije o prometu u stvarnom vremenu dok putujete na posao i korisnije oglase.

 • Povijest lokacija za vaš Google račun isključena je prema zadanim postavkama i uključit će se samo ako je vi uključite.
 • Povijest lokacija možete u bilo kojem trenutku pauzirati u Kontrolama aktivnosti svojeg Google računa.
 • Možete odrediti što se sprema u Povijest lokacija. Mjesta koja ste posjetili možete vidjeti na vremenskoj traci Google karata koju možete uređivati ili upotrebljavati za brisanje Povijesti lokacija.

Pregled povijesti lokacija i upravljanje njome na vremenskoj traci

 1. Otvorite stavku Vremenska traka.
 2. U gornjem lijevom kutu odaberite razdoblje koje želite vidjeti.

Brisanje povijesti lokacija

Podacima povijesti lokacija možete upravljati i brisati ih na vremenskoj traci Google karata. Možete izbrisati cijelu povijest ili samo neke njene dijelove.

Važno: kad izbrišete podatke povijesti lokacija s vremenske trake, više ih nećete moći vidjeti.

Upotreba aplikacije Google karte

Brisanje cijele povijesti lokacija

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijal Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više 더보기 A zatim Postavke.
 4. U odjeljku Postavke lokacije dodirnite Izbriši svu povijest lokacija.
 5. Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje raspona povijesti lokacija

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijal Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više 더보기 A zatim Postavke.
 4. U odjeljku Postavke lokacije dodirnite Izbriši raspon povijesti lokacija.
 5. Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje jednog dana iz povijesti lokacija

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijal Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Dodirnite Prikaži kalendar Prikaži kalendar.
 4. Odaberite dan koji želite izbrisati.
 5. Dodirnite Više 더보기A zatim Izbriši dan.
 6. Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje jednog mjesta iz povijesti lokacija

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijal Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Dodirnite Prikaži kalendar Prikaži kalendar.
 4. Odaberite dan s mjestom koje želite izbrisati.
 5. Dodirnite mjesto koje želite izbrisati A zatim Izbriši Delete .
 6. Slijedite upute na zaslonu.
Upotreba web-preglednika

Brisanje cijele povijesti lokacija

 1. U web-pregledniku otvorite vremensku traku Google karata.
 2. Dodirnite Izbriši Delete .
 3. Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje jednog dana iz povijesti lokacija

 1. U web-pregledniku otvorite vremensku traku Google karata.
 2. Odaberite godinu, mjesec i dan koji želite izbrisati.
 3. Dodirnite Izbriši Delete .
 4. Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje jednog mjesta iz povijesti lokacija

 1. U web-pregledniku otvorite vremensku traku Google karata.
 2. Odaberite godinu, mjesec i dan koji želite izbrisati.
 3. Pored mjesta koje želite izbrisati dodirnite Više VišeA zatim Ukloni mjesto iz dana.
 4. Slijedite upute na zaslonu.

Automatsko brisanje povijesti lokacija

Možete odabrati automatsko brisanje povijesti lokacija koja je starija od 3, 18 ili 36 mjeseci.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijal Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više 더보기A zatim Postavke.
 4. U odjeljku Postavke lokacije dodirnite Automatsko brisanje povijesti lokacija.
 5. Slijedite upute na zaslonu.

Što se događa nakon brisanja cijele povijesti lokacija ili njezinog dijela

Ako izbrišete cijelu povijest lokacija ili njezin dio, neki prilagođeni sadržaji na Googleu možda će se promijeniti ili će se prestati prikazivati. Na primjer:

 • albumi u Google fotografijama automatski izrađeni na temelju mjesta koja ste posjetili
 • preporuke na temelju mjesta koja ste posjetili
 • informacije u stvarnom vremenu o tome kada je najbolje vrijeme da krenete kući ili na posao kako biste izbjegli prometne gužve.

Važno: ako su uključene druge postavke kao što je aktivnost na webu i u aplikacijama, a pauzirali ste povijest lokacija ili izbrisali podatke o lokaciji iz povijesti lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na vaš Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremati kao dio vaše aktivnosti na Pretraživanju i Kartama kada je uključena postavka Aktivnost na webu i u aplikacijama te navoditi na vašim fotografijama ovisno o postavkama aplikacije fotoaparata.

Uključivanje ili isključivanje povijesti lokacija

Uvijek možete isključiti povijest lokacija za svoj račun. Ako upotrebljavate račun na poslu ili u školi, administrator vam mora omogućiti tu postavku. Nakon toga ćete moći upotrebljavati povijest lokacija kao i svi drugi korisnici.

 1. Otvorite aplikaciju Google Aplikacija Google.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite fotografiju računa a zatim Upravljajte svojim Google računom. Možda ćete se morati prijaviti.
 3. Pri vrhu dodirnite Podaci i privatnost.
 4. Pomaknite se do odjeljka Postavke povijesti.
 5. Dodirnite Povijest lokacija.
 6. Uključite ili isključite povijest lokacija. Ako isključite povijest lokacija, potvrdite i dodirnite Pauziraj a zatim U redu.

U pregledniku otvorite odjeljak Povijest lokacija svojeg Google računa. Možda ćete se morati prijaviti. Uključite ili isključite Povijest lokacija.

Kad je povijest lokacija uključena

 • Google prima povijest lokacija samo za one uređaje na kojima ste prijavljeni i na kojima je uključeno izvješćivanje o lokaciji.
  Da biste vidjeli za koje je uređaje uključeno Izvješćivanje o lokaciji, u odjeljku "Google povijest lokacija" dodirnite Uređaji na ovom računu.
  • Da biste uključili Povijest lokacija na iPhoneu ili iPadu, dopustite aplikaciji Google da vidi vašu lokaciju: na uređaju otvorite Postavke, a zatim dodirnite Google a zatim Lokacija. Odaberite Uvijek.
 • Postavku Izvješćivanje o lokaciji možete promijeniti za svaki uređaj na kojem ste prijavljeni, Također možete ograničiti uređaje koji će pružati podatke o lokaciji za uključivanje u povijest lokacija. Ako želite promijeniti postavke Povijesti lokacija, možete odabrati sljedeće:
  • prijavljivati lokaciju sa samo nekih uređaja
  • prijavljivati lokaciju sa svih uređaja
  • isključiti Povijest lokacija za svoj Google račun. Vaša se lokacija neće prijavljivati ni s jednog vašeg uređaja i vaša nova povijest lokacija neće se pohranjivati na vaš račun.
 • Vaše postavke za ostale usluge lokacije na uređaju, kao što su Googleove usluge lokacije, Dijeljenje lokacije i Pronađi moj uređaj, neće se promijeniti.

Kada je povijest lokacija isključena

 • Lokacije vašeg uređaja neće se automatski spremati u vašu povijest lokacija.
 • Prethodne aktivnosti neće se izbrisati iz vaše Povijesti lokacija. Povijest lokacija možete ručno izbrisati.
 • Vaše postavke za ostale usluge lokacije na uređaju, kao što su Googleove usluge lokacije, Dijeljenje lokacije i Pronađi moj uređaj, neće se promijeniti.
 • Neki podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati u drugim postavkama, kao što je Aktivnost na webu i u aplikacijama, u okviru vaše upotrebe drugih usluga, primjerice Pretraživanja i Karata, čak i nakon što isključite povijest lokacija.

Uobičajeni problemi s uslugama lokacije

Dostupnost

Povijest lokacija možda neće biti dostupna:

 • Ako nije dostupna u vašoj regiji.
 • Ako ne udovoljavate određenim dobnim ograničenjima.
 • Ako je vaš Google račun izrađen u okviru posla, škole ili neke druge organizacije. Administrator će vam možda morati omogućiti tu postavku.
 • Ako ste isključili usluge lokacije ili osvježavanje aplikacije u pozadini.
Osvježavanje aplikacije u pozadini

Povijest lokacija ispravno će funkcionirati samo ako je postavka Usluge lokacije postavljena na Uvijek i uključeno je osvježavanje aplikacije u pozadini.

 • Usluge lokacije upotrebljavaju GPS, Wi-Fi žarišne točke i tornjeve mobilnih mreža za utvrđivanje vaše lokacije.
 • Osvježavanje aplikacije u pozadini omogućuje funkcioniranje izvješćivanja o lokaciji dok aktivno ne upotrebljavate određenu Googleovu aplikaciju.

Saznajte više o upravljanju uslugama lokacije i osvježavanjem aplikacije u pozadini.

Podatkovni promet

Povijest lokacija može uzrokovati veliki podatkovni promet. Prije upotrebe te značajke provjerite podatkovni paket uređaja.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
70975
false