Управление на „История на местоположенията“ за iPhone и iPad

„История на местоположенията“ е настройка на ниво профил, която запазва местата, които посещавате с всяко мобилно устройство, на което:

 • сте влезли в профила си в Google;
 • сте включили „История на местоположенията“; и
 • сте включили „Отчитане на местоположението“.

Когато включите „История на местоположенията“, може да получите редица предимства в продуктите и услугите ни, включително персонализирани карти, препоръки въз основа посетените от вас места, помощ за намиране на телефона ви, информация в реално време за трафика по пътя до работното ви място и по-полезни реклами.

 • По подразбиране настройката е изключена за профила ви в Google и може да се включи само ако я активирате.
 • Можете да поставите „История на местоположенията“ на пауза по всяко време от контролите за активността в профила си в Google.
 • Вие избирате какво да се запазва в „История на местоположенията“. Можете да видите местата, които сте посетили, в „Хронология“ в Google Карти, която можете да редактирате или да използвате, за да изтриете своята „История на местоположенията“.

Преглед и управление на „История на местоположенията“ в хронологията ви

 1. Отворете своята хронология.
 2. Горе вляво изберете периода от време, който искате да видите.

Изтриване на записи в „История на местоположенията“

Можете да управлявате и изтривате данните си в „История на местоположенията“ чрез хронологията в Google Карти. Можете да изтриете цялата си история или само части от нея.

Важно: Когато през хронологията изтриете данни в „История на местоположенията“, повече няма да можете да ги виждате.

Използване на приложението Google Карти

Изтриване на всички записи в „История на местоположенията“

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ 더보기 и след това Настройки.
 4. Под „Настройки за местоположението“ докоснете Изтриване на цялата „История на местоположенията“.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на период от „История на местоположенията“

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ 더보기 и след това Настройки.
 4. В „Настройки за местоположението“ докоснете Изтриване на период от „История на местоположенията“.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на ден от „История на местоположенията“

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Докоснете иконата за показване на календара Показване на календара.
 4. Изберете деня, който искате да изтриете.
 5. Докоснете „Още“ 더보기 и след това Изтриване на деня.
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на спиране от „История на местоположенията“

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Докоснете иконата за показване на календара Показване на календара.
 4. Изберете деня със спирането, което искате да изтриете.
 5. Докоснете спирането, което искате да изтриете и след това „Изтриване“ Delete .
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.
Използване на уеб браузър

Изтриване на всички записи в „История на местоположенията“

 1. В уеб браузъра си отворете хронологията в Google Карти.
 2. Докоснете „Изтриване“ Delete .
 3. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на ден от „История на местоположенията“

 1. В уеб браузъра си отворете хронологията в Google Карти.
 2. Изберете годината, месеца и деня, който искате да изтриете.
 3. Докоснете „Изтриване“ Delete .
 4. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на спиране от „История на местоположенията“

 1. В уеб браузъра си отворете хронологията в Google Карти.
 2. Изберете годината, месеца и деня, който искате да изтриете.
 3. До спирането, което искате да изтриете, докоснете „Още“ Още и след това Премахване на спирането от деня.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана.

Автоматично изтриване на записите в „История на местоположенията“

Можете да изберете автоматично изтриване на записите в „История на местоположенията“, по-стари от 3, 18 или 36 месеца.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ 더보기 и след това Настройки.
 4. Под „Настройки за местоположението“ докоснете Автомат. изтриване на записи в „История на местоположенията“.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.

Какво става, след като изтриете някои или всички записи в „История на местоположенията“

Ако изтриете някои или всички записи в „История на местоположенията“, част от персонализираната практическа работа в Google може да влоши качеството си или да престане да бъде такава. Например:

 • албуми в Google Снимки, създавани автоматично от посетените от вас места;
 • препоръки въз основа на посетените от вас места;
 • информация в реално време за най-добрия час на тръгване към дома или работното място, за да избегнете трафика.

Важно: Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и поставите на пауза „История на местоположенията“ или изтриете данните за местоположението от функцията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположението вследствие на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Например данни за местоположението може да се запазват като част от активността ви в Търсене и Карти, когато настройката Активност в мрежата и приложенията е активирана, и да се включват в снимките ви в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

Включване или изключване на „История на местоположенията“

По всяко време можете да изключите „История на местоположенията“ за профила си. В случай че използвате служебен или училищен профил, администраторът ви трябва да ви предостави достъп до тази настройка. Ако го направи, ще можете да използвате „История на местоположенията“ като всеки друг потребител.

 1. Отворете приложението Google Приложението Google.
 2. Горе вдясно докоснете снимката на профила си и след това Управление на профила ви в Google. Може да се наложи да влезете в него.
 3. В горната част докоснете Данни и поверителност.
 4. Превъртете до „Настройки на историята“.
 5. Докоснете История на местоположенията.
 6. Включете или изключете История на местоположенията. Ако изключите функцията, потвърдете и докоснете Поставяне на пауза и след това OK.

Ако използвате браузър, отворете секцията История на местоположенията в профила си в Google. Може да се наложи да влезете в него. Включете или изключете История на местоположенията.

Когато функцията „История на местоположенията“ е включена

 • Google получава записи в „История на местоположенията“ само за устройствата, на които сте влезли в профила си и сте включили „Отчитане на местоположението“.
  За да видите на кои устройства сте включили „Отчитане на местоположението“, докоснете Устройства, свързани с този профил под Google История на местоположенията.
  • За да включите „История на местоположенията“ на своя iPhone или iPad, разрешете на приложението Google да вижда местоположението ви: Отворете настройките на устройството си, след което докоснете Google и след това Location. Изберете Always.
 • Можете да промените настройката за „Отчитане на местоположението“ за всяко устройство, на което сте влезли в профила си, и да ограничите кои устройства да предоставят данни за местоположението, които да бъдат включени в „История на местоположенията“. Ако искате да промените настройките си за „История на местоположенията“, можете да изберете:
  • Местоположението ви да се отчита само от някои от устройствата ви, а от други – не.
  • Местоположението ви да се отчита от всичките ви устройства.
  • Да изключите „История на местоположенията“ за профила си в Google. Местоположението ви няма да се отчита от никое от устройствата ви и в профила ви няма да се създават нови записи в „История на местоположенията“.
 • Настройките ви за другите услуги за местоположение на устройството ви, като например услугите на Google за местоположение, функцията за споделяне на местоположението и „Намиране на устройството ми“, не се променят.

Когато функцията „История на местоположенията“ е изключена

 • Местоположенията на устройството ви няма да се запазват автоматично в „История на местоположенията“.
 • Предишната активност не се изтрива от функцията. Можете да изтриете записите в нея ръчно.
 • Настройките ви за другите услуги за местоположение на устройството ви, като например услугите на Google за местоположение, функцията за споделяне на местоположението и „Намиране на устройството ми“, не се променят.
 • Някои данни за местоположението може да продължат да се запазват в други настройки (например „Активност в мрежата и приложенията“) като част от използването от ваша страна на други услуги (например Търсене и Карти) дори след като изключите „История на местоположенията“.

Често срещани проблеми с услугите за местоположение

Наличност

„История на местоположенията“ може да не е налице, ако:

 • не се предлага в региона ви;
 • не отговаряте на определени възрастови ограничения;
 • профилът ви в Google е създаден от работното ви място, учебното ви заведение или друга група – може да се наложи администраторът ви да ви предостави достъп до тази настройка;
 • сте изключили услугите за местоположение или Background App Refresh.
Background App Refresh

„История на местоположенията“ може да работи правилно само ако за услугите за местоположение е зададено Винаги и функцията Background App Refresh е включена.

 • Услугите за местоположение използват GPS, Wi-Fi точки за достъп и мобилни базови станции, за да определят местоположението ви.
 • Background App Refresh позволява на „Отчитане на местоположението“ да работи, когато не използвате активно приложение на Google.

Научете повече за това, как да управлявате услугите за местоположението и Background App Refresh.

Използване на данни

„История на местоположенията“ може да ползва много данни. Преди да използвате функцията, прегледайте плана за мобилни данни на устройството си.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
70975
false