Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Trong thời gian bảo trì thông thường, nhiều người dùng bị đăng xuất khỏi tài khoản Google của họ. Nếu bạn bị ảnh hưởng, vui lòng đăng nhập lại bằng tên người dùng và mật khẩu mà bạn thường sử dụng tại https://accounts.google.com. Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vì một lý do khác, hãy khôi phục mật khẩu tài khoản của bạn tại đây. Vì lý do bảo mật, nhân viên hỗ trợ không thể trợ giúp các vấn đề về mật khẩu.

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Bạn có thể thay đổi mật khẩu của bạn vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên. Mật khẩu Tài khoản Google của bạn được sử dụng để truy cập vào nhiều sản phẩm của Google, như Gmail và YouTube.

Thay đổi mật khẩu của bạn

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Trong "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
  3. Chọn Mật khẩu. Nếu bạn nhìn thấy một lời nhắc đăng nhập, hãy đăng nhập lại. 
  4. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Thay đổi mật khẩu.

Quan trọng: Nếu bạn đang chạy Android 5.1 trở lên, bạn cần phải chờ 24 giờ sau khi thay đổi mật khẩu của bạn để thực hiện đặt lại cài đặt gôc. Tìm hiểu cách bảo vệ thiết bị của bạn.

Đặt lại mật khẩu của bạn

  1. Chuyển tới Trang hỗ trợ tài khoản.
  2. Làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận đó là tài khoản của bạn và sẽ có một email gửi đến cho bạn. Nếu bạn không nhận được email:
  • Kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư hàng loạt của bạn
  • Thêm noreply@google.com vào sổ địa chỉ của bạn.
  • Yêu cầu email khác.
  • Kiểm tra tất cả địa chỉ email mà bạn có thể đã sử dụng để đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình.

  3. Chọn một mật khẩu mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Khắc phục vấn đề với mật khẩu của bạn

Nếu bạn đang gặp vấn đề khi đặt lại mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy trợ giúp thêm.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.