Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Quên mật khẩu, đổi mật khẩu, hoặc cài lại mật khẩu cho tài khoản Google của bạn

Mật khẩu Tài khoản Google của bạn chính là mật khẩu bạn sử dụng cho các sản phẩm khác của Google như Gmail và YouTube. Nếu bạn quên mật khẩu của mình và muốn đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu vì lý do bảo mật, hãy làm theo các bước bên dưới. 

Quên mật khẩu

Nếu bạn không biết mật khẩu Tài khoản Google của mình, hãy làm theo các bước sau để đặt một mật khẩu mới.

 1. Truy cập trang sự cố khi đăng nhập.
 2. Chọn “Tôi không biết mật khẩu của mình”.
 3. Nhập địa chỉ email của bạn và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Thay đổi mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào. 

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", hãy chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu.
 4. Nhập thông tin mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Thay đổi mật khẩu. 

Quan trọng: Nếu đang chạy Android 5.1 trở lên trên thiết bị của mình và cần khôi phục cài đặt gốc, bạn cần đợi 24 giờ sau khi thay đổi mật khẩu để đặt lại thiết bị của mình. Vì mục đích bảo mật, bạn không thể sử dụng tài khoản nếu bạn thay đổi mật khẩu trong vòng 24 giờ để thiết lập thiết bị sau khi đặt lại. Tìm hiểu cách bảo vệ thiết bị của bạn.

Yêu cầu mật khẩu

Mật khẩu tài khoản Google phải dài tối thiểu 8 ký tự. Mật khẩu có thể bao gồm:

 • Chữ hoa và chữ thường. Mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường nên "G" sẽ khác với "g".
 • Số
 • Những ký hiệu sau: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Dấu cách: Bạn không thể sử dụng dấu cách ở đầu hoặc cuối mật khẩu của mình nhưng có thể sử dụng dấu cách bên trong mật khẩu.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể sử dụng lại mật khẩu từ năm qua. Chúng tôi cũng đã khóa một số mật khẩu dễ đoán như “12345678”.

 

Tìm hiểu thêm về cách tạo mật khẩu mạnh.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.