Thay đổi mật khẩu tài khoản Google của bạn

Để thay đổi mật khẩu tài khoản Google của bạn, hãy truy cập trang thay đổi mật khẩu của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể làm theo các bước được liệt kê dưới đây:

  1. Đi tới tab bảo mật tài khoản Google.
  2. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google của mình, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi nhấp vào Đăng nhập.
  3. Trong hộp Mật khẩu, nhấp Thay đổi mật khẩu.

Bạn cần đăng nhập để thay đổi mật khẩu tài khoản Google của mình. Nếu bạn không thể đăng nhập hoặc bạn quên mật khẩu, chỉ cần nhập tên người dùng của bạn trên trang hỗ trợ mật khẩu để đặt lại mật khẩu và phục hồi quyền truy cập vào tài khoản của mình.