เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยหรือรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่ลืมรหัสได้ คุณต้องใช้รหัสผ่านสำหรับบัญชี Google เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google มากมาย เช่น Gmail และ YouTube

เปลี่ยนรหัสผ่าน

  1. เปิดบัญชี Google คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้
  2. ในส่วน "ความปลอดภัย" ให้เลือกการลงชื่อเข้าใช้ Google
  3. เลือกรหัสผ่าน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง
  4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ แล้วเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่าน

  1. ทำตามขั้นตอนการกู้คืนบัญชี ระบบจะถามคำถามต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของคุณจริง จากนั้นจะส่งอีเมลให้คุณ  หากไม่ได้รับอีเมล ให้ทำดังนี้

2. เลือกรหัสผ่านที่คุณยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้ ดูวิธีสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน

หากคุณเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน คุณจะออกจากระบบทุกที่ยกเว้นในอุปกรณ์ต่อไปนี้

แก้ปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หากพบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร