Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Ändra eller återställa Google-kontots lösenord

Lösenordet till Google-kontot är samma lösenord som du använder för andra produkter från Google, till exempel Gmail och YouTube. Om du har glömt lösenordet och vill återställa det, eller om du vill byta lösenord av säkerhetsskäl, följer du anvisningarna nedan: 

Jag har glömt lösenordet

Om du inte vet vad du har för lösenord till Google-kontot skapar du ett nytt lösenord så här:

 1. Besök sidan Har du problem med att logga in?
 2. Välj Jag vet inte vad jag har för lösenord.
 3. Ange din e-postadress och följ anvisningarna på skärmen.
Jag vill byta lösenord

Du kan när som helst ändra lösenordet till Google-kontot.

 1. Logga in på Mitt konto.
 2. I avsnittet Inloggning och säkerhet väljer du Logga in på Google.
 3. Välj Lösenord.
 4. Ange det nya lösenordet och välj sedan Ändra lösenord.

Viktigt! Om Android 5.1 eller senare används på din enhet och du måste återställa standardinställningarna måste du vänta 24 timmar från det att lösenordet ändras innan enheten återställs. Av säkerhetsskäl måste du vänta 24 timmar efter återställningen innan du kan använda kontot för att konfigurera enheten. Läs mer om hur du skyddar enheten.

Krav för lösenord

Lösenord till Google-konton måste bestå av minst åtta tecken. Följande tecken kan användas:

 • Stora och små bokstäver. Lösenord är skiftlägeskänsliga, så ett G är inte detsamma som ett g.
 • Siffror
 • Symbolerna ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Mellanslag: Det går inte att använda ett mellanslag i början eller slutet av lösenordet, men det går bra att infoga mellanslag på andra ställen i lösenordet.

Tänk på att du inte kan återställa lösenord från det gångna året. Vi blockerar även vissa lösenord som är enkla att gissa sig till, till exempel 12345678.

 

Läs mer om hur du skapar säkra lösenord.