Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Under ett vanligt underhållsarbete loggades ett antal användare ut från sina Google-konton. Om du var en av dem loggar du in igen med ditt användarnamn och lösenord på https://accounts.google.com. Om du inte kommer ihåg lösenordet eller inte kan logga in av något annat skäl kan du återställa kontots lösenord här. Av säkerhetsskäl kan våra supporttekniker inte hjälpa dig med lösenordsfrågor.

Ändra eller återställa Google-kontots lösenord

Lösenordet till Google-kontot är samma lösenord som du använder för andra produkter från Google, till exempel Gmail och YouTube. Om du har glömt lösenordet och vill återställa det, eller om du vill byta lösenord av säkerhetsskäl, följer du anvisningarna nedan: 

Jag har glömt lösenordet

Återställ lösenordet

 1. Besök sidan Kontosupport.
 2. Följ anvisningarna. Vi kontrollerar att det är ditt konto genom att ställa några frågor. Svara så gott du kan.
 3. Återställ lösenordet. Välj ett starkt lösenord som du inte redan har använt med detta konto. Läs mer om hur du skapar ett starkt lösenord.

Jag fick inget e-postmeddelande för återställning av lösenord

 • Kolla i mapparna Skräppost eller Massutskick.
 • Lägg till account-recovery-noreply@google.com i adressboken.
 • Begär ett nytt e-postmeddelande.
 • Kolla alla e-postadresser som du kan ha använt till att registrera dig för eller logga in på kontot.

Om det inte går att återställa lösenordet kan du testa att återställa ditt Google-kontot.

Ändra lösenord

Du kan när som helst ändra lösenordet till Google-kontot.

 1. Logga in på Mitt konto.
 2. I avsnittet Inloggning och säkerhet väljer du Logga in på Google.
 3. Välj Lösenord.
 4. Ange det nya lösenordet och välj sedan Ändra lösenord.

Viktigt! Om Android 5.1 eller senare används på din enhet och du måste återställa standardinställningarna måste du vänta 24 timmar från det att lösenordet ändras innan enheten återställs. Av säkerhetsskäl måste du vänta 24 timmar efter återställningen innan du kan använda kontot för att konfigurera enheten. Läs mer om hur du skyddar enheten.

Krav för lösenord

Lösenord till Google-konton måste bestå av minst åtta tecken. Följande tecken kan användas:

 • Stora och små bokstäver. Lösenord är skiftlägeskänsliga, så ett G är inte detsamma som ett g.
 • Siffror
 • Symbolerna ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Mellanslag: Det går inte att använda ett mellanslag i början eller slutet av lösenordet, men det går bra att infoga mellanslag på andra ställen i lösenordet.

Tänk på att du inte kan återställa lösenord från det gångna året. Vi blockerar även vissa lösenord som är enkla att gissa sig till, till exempel 12345678.

Läs mer om hur du skapar säkra lösenord.

 

Om du fortfarande inte kan logga in följer du dessa felsökningssteg.