Hantera lösenordet till ditt Google-konto

Glömt lösenordet

Om du har glömt lösenordet till Google-kontot följer du dessa steg för att ange ett nytt.

  1. Öppna sidan för problem med att logga in.
  2. Välj ”Jag vet inte vad jag har för lösenord”.
  3. Ange din e-postadress och följ anvisningarna på skärmen.

Byta lösenord

Du kan byta lösenordet till Google-kontot när som helst. Vi rekommenderar att du byter det regelbundet för att hålla kontot säkert.

  1. Logga in på kontoinställningssidan på Google.
  2. I avsnittet Logga in väljer du Lösenord.
  3. Följ anvisningarna och byt lösenordet.

Obs! Du måste använda ditt nya lösenord till Google-kontot nästa gång du loggar in i andra Google-produkter, till exempel Gmail och YouTube.

Viktigt: Om enheten körs med Android 5.1 eller senare versioner och måste återställa den till standardinställningarna måste du vänta i 72 timmar efter att du har bytt lösenordet innan du kan återställa enheten. Av säkerhetsskäl kan du inte använda ett konto som du har bytt lösenord för någon gång under de senaste 72 timmar till att konfigurera enheten efter återställningen. Läs om hur du skyddar enheten.

Lösenordskrav

Lösenordet till Google-kontot måste innehålla minst 8 tecken. Det kan innehålla:

  • Stora och små bokstäver. Lösenord är skiftlägeskänsliga, så ”G” är inte detsamma som ”g”.
  • Siffror
  • Dessa symboler: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
  • Blanksteg

Tänk på att du inte kan återanvända ett lösenord som du har använt under det senaste året. Vi har dessutom blockerat vissa lösenord som är lätta att gissa, till exempel ”12345678”.

Läs mer om att skapa starka lösenord.

hc_author_kelly

Kaley jobbar i supportteamet för Google Konton och det är hon som har skrivit den här hjälpsidan. Du får gärna ge förslag på hur artikeln kan förbättras nedan.