ປ່ຽນ ຫຼື ຣີເຊັດລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫຼື ຣີເຊັດມັນຖ້າທ່ານລືມມັນໄດ້. ລະຫັດຜ່ານບັນຊີ Google ຂອງທ່ານຖືກໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນຂອງ Google ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: Gmail ແລະ YouTube.

Change your password

  1. Open your Google Account. You might need to sign in.
  2. Under "Security," select Signing in to Google.
  3. Choose Password. You might need to sign in again.
  4. Enter your new password, then select Change Password.

Change password

ຣີເຊັດລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃໝ່

  1. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອກູ້ຄືນບັນຊີຂອງທ່ານ. ຈະມີການຖາມທ່ານບາງຄຳຖາມເພື່ອຢືນຢັນວ່າມັນແມ່ນບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ຈະມີການສົ່ງອີເມວໃຫ້ທ່ານ.  ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ:

2. ເລືອກລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍໃຊ້ກັບບັນຊີນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ. ສຶກສາວິທີສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ເດົາຍາກ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານປ່ຽນ ຫຼື ຣີເຊັດລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຖືກນຳອອກຈາກລະບົບຢູ່ທຸກບ່ອນ ຍົກເວັ້ນ:

ແກ້ໄຂບັນຫາລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານກຳລັງມີບັນຫາໃນການຣີເຊັດລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້, ກະລຸນາ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ.