חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

שינוי או איפוס של הסיסמה לחשבון Google

הסיסמה לחשבון Google היא אותה סיסמה שבה אתה משתמש במוצרי Google אחרים, כגון Gmail ו-YouTube. אם שכחת את הסיסמה וברצונך לאפס אותה, או אם ברצונך לשנות את הסיסמה מטעמי אבטחה, בצע את הצעדים שבהמשך. 

שכחת את הסיסמה

אם אינך יודע מהי הסיסמה שלך לחשבון Google, בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר סיסמה חדשה.

 1. עבור לדף בעיות בכניסה.
 2. בחר ב'אני לא יודע מה הסיסמה שלי'.
 3. הזן את כתובת האימייל שלך ובצע את ההוראות המופיעות במסך.
שינוי סיסמה

תוכל לשנות את הסיסמה לחשבון Google בכל עת. 

 1. היכנס אל החשבון שלי.
 2. בקטע כניסה ואבטחה, בחר באפשרות כניסה אל Google.
 3. בחר באפשרות סיסמה.
 4. הזן את פרטי הסיסמה החדשה ולאחר מכן בחר באפשרות שנה סיסמה.

חשוב: אם אתה משתמש במכשיר Android מגירסה 5.1 ואילך ואתה צריך לבצע איפוס להגדרות היצרן, עליך לחכות 24 שעות לאחר שינוי הסיסמה לפני שתוכל לאפס את המכשיר. מטעמי אבטחה, לא תוכל להשתמש בחשבון כדי להגדיר את המכשיר לאחר איפוס אם הסיסמה שונתה בתוך 24 שעות לפני האיפוס. קרא כיצד להגן על המכשיר.

דרישות הסיסמה

על סיסמאות Googleלהיות באורך של 8 תווים לפחות. הן יכולות לכלול:

 • אותיות רישיות ואותיות קטנות. יש להקפיד על אותיות רישיות בעת הזנת סיסמאות, ולכן יש להבדיל בין G ו-g.
 • מספרים
 • הסמלים האלה: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • רווחים: לא תוכל להשתמש ברווח בתחילתה או בסופה של הסיסמה, אך מותר להשתמש ברווחים בתוך הסיסמה.

זכור, לא תוכל להשתמש שוב בסיסמה מהשנה האחרונה. כמו כן, חסמנו סיסמאות מסוימות שקל לנחש, כמו למשל '12345678'.

 

קרא מידע נוסף על יצירת סיסמאות חזקות.