ניהול של הסיסמה לחשבון Google

שכחתי את הסיסמה

אם אתה לא יודע מה הסיסמה לחשבון Google, בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר סיסמה חדשה.

  1. עבור אל הדף בעיות בכניסה.
  2. בחר באפשרות 'אני לא יודע מה הסיסמה שלי'.
  3. הזן את כתובת האימייל ובצע את ההנחיות שבמסך.

שינוי סיסמה

ניתן לשנות את הסיסמה לחשבון Google בכל עת. אנו ממליצים לשנות אותה על בסיס קבוע כדי להגביר את אבטחת החשבון.

  1. היכנס אל הדף של הגדרות חשבון Google.
  2. בקטע כניסה בחר באפשרות סיסמה.
  3. בצע את ההנחיות לשינוי הסיסמה.

שים לב: יהיה עליך להשתמש בסיסמה החדשה של חשבון Google בפעם הבאה שתיכנס אל מוצרי Google אחרים, כמו Gmail ו-YouTube.

חשוב: אם יש לך Android מגרסה 5.1 ואילך ועליך לבצע איפוס להגדרות היצרן, כדי לאפס את המכשיר עליך להמתין 72 שעות לאחר שינוי הסיסמה. מטעמי בטיחות, לא ניתן להשתמש בחשבון כדי להגדיר את המכשיר לאחר האיפוס אם הסיסמה שונתה בטווח של 72 שעות. קרא מידע נוסף כיצד להגן על המכשיר.

דרישות הסיסמה

סיסמאות של חשבון Google צריכות להיות באורך של 8 תווים לפחות. הן יכולות לכלול:

  • אותיות גדולות וקטנות. בסיסמאות יש חשיבות לגודל האות, כך ש-"G" שונה מ-"g".
  • מספרים
  • הסמלים הבאים: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
  • רווחים

זכור שלא תוכל לעשות שימוש חוזר בסיסמה מהשנה החולפת. כמו כן, חסמנו את האפשרות להגדיר סיסמאות קלות לניחוש, כמו “12345678”.

קרא מידע נוסף על יצירה של סיסמאות חזקות.

hc_author_kelly

קיילי היא חברה בצוות התמיכה לחשבונות והיא כתבה את דף העזרה הזה. ציין בהמשך הצעות לשיפור המאמר שלה.