Změna nebo obnovení hesla účtu Google

Heslo účtu Google je stejné heslo, pomocí kterého se přihlašujete do ostatních služeb Google, jako je Gmail nebo YouTube. Pokud jste své heslo zapomněli a chtěli byste ho obnovit nebo heslo chcete změnit z bezpečnostních důvodů, použijte následující postup. 

Zapomenuté heslo

Pokud si heslo účtu Google nepamatujete, pomocí následujícího postupu nastavíte nové.

 1. Přejděte na stránku určenou pro problémy s přihlášením.
 2. Vyberte možnost Nepamatuji si svoje heslo.
 3. Zadejte svoji e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna hesla

Heslo účtu Google můžete kdykoli změnit. 

 1. Přihlaste se na stránku Můj účet.
 2. V sekci Přihlášení a zabezpečení vyberte možnost Přihlášení do Googlu.
 3. Zvolte možnost Heslo.
 4. Zadejte nové heslo a vyberte možnost Změnit heslo.

Důležité: Máte-li zařízení se systémem Android 5.1 nebo vyšším a potřebujete obnovit tovární nastavení, je třeba po změně hesla počkat 24 hodin, než bude možné obnovení provést. Po obnovení továrních nastavení nelze z bezpečnostních důvodů nastavit zařízení pomocí účtu, u kterého bylo během posledních 24 hodin změněno heslo. Přečtěte si, jak zařízení chránit.

Požadavky na heslo

Hesla účtu Google musí mít minimálně osm znaků. Mohou obsahovat následující znaky:

 • Malá a velká písmena. V heslech se rozlišují velká a malá písmena, proto „G“ je něco jiného než „g“.
 • Čísla.
 • Tyto symboly: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Mezery: Na začátku a na konci hesla mezeru použít nelze, na ostatních místech ano.

Připomínáme, že heslo, které jste použili v minulém roce, nelze použít opětovně. Rovněž jsme zablokovali určitá hesla, která lze snadno uhodnout, například „12345678“.

 

Další informace o vytváření silných hesel