Změna hesla účtu Google

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli heslo, zadejte své uživatelské jméno na stránce pro problémy s přihlášením. Následně heslo budete moci resetovat.

Změna hesla

Chcete-li změnit heslo účtu Google, přejděte na stránku Změna hesla.

Můžete také použít následující postup:

 1. Přejděte na stránku Nastavení účtu Google.
 2. V sekci Přihlašování klikněte na Heslo.

Upozorňujeme, že změníte-li heslo účtu Google, změní se i hesla ostatních služeb Google, které používáte (například Gmail nebo YouTube). Proto při příštím přihlášení použijte nové heslo.

Požadavky na heslo

Při výběru hesla je nutné dodržovat následující pravidla:

 • Heslo musí mít alespoň 8 znaků.
 • Heslo použité v loňském roce nelze použít znovu.
 • Heslo smí obsahovat následující znaky:
  • Velká a malá písmena (A–Z a a–z). Upozorňujeme, že v heslech se rozlišují velká a malá písmena, proto „G“ je něco jiného než „g“.
  • Čísla (0–9).
  • Mezeru a následující symboly: ! 0–17 0–17 @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Některá hesla, která je možné snadno uhádnout (například „12345678“), použít nelze.

Vytvoření silného hesla

Níže naleznete několik tipů k vytvoření silného hesla pro co nejlepší zabezpečení účtu:

 • Pro každý důležitý účet použijte jiné heslo (například v e-mailu a v internetovém bankovnictví). Pokud byste pro všechny své internetové účty zvolili totožné heslo, bylo by to stejné, jako byste používali stejný klíč ke svému domu, autu i kanceláři – pokud se jeden z nich dostane do rukou zločinci, bude mít přístup ke všemu.
 • Používejte hesla, která se skládají z písmen, číslic a symbolů.
 • Použijte sousloví, které znáte jen vy. Můžete například začít větou „Moji přátelé Pepa a Hana mi každý den posílají jeden vtipný e-mail“ a postupně ji pomocí čísel a písmen pozměnit. Vznikne heslo „MpP&Hmkdp1ve“, které poté můžete různě obměňovat.

Další informace o vytváření silných hesel