Správa hesla účtu Google

Zapomenuté heslo

Pokud neznáte heslo svého účtu Google, pomocí níže uvedeného postupu nastavíte nové.

  1. Přejděte na stránku pro problémy s přihlášením.
  2. Vyberte možnost Nepamatuji si svoje heslo.
  3. Zadejte svoji e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna hesla

Heslo účtu Google můžete kdykoli změnit. Chcete-li svůj účet více zabezpečit, doporučujeme měnit heslo pravidelně.

  1. Přihlaste se na stránku Nastavení účtu.
  2. V sekci Přihlašování vyberte Heslo.
  3. Změňte heslo podle pokynů.

Poznámka: Nové heslo účtu Google bude třeba použít při příštím přihlášení do ostatních služeb Google, jako je Gmail nebo YouTube.

Důležité: Máte-li zařízení s platformou Android verze 5.1 nebo vyšší a potřebujete obnovit tovární nastavení, bude možné to provést až za 72 hodin po změně hesla. Pokud bylo heslo změněno v průběhu předešlých 72 hodin, z bezpečnostních důvodů není možné po provedení obnovení nastavit zařízení pomocí účtu. Další informace o ochraně zařízení

Požadavky na heslo

Hesla účtu Google musejí mít alespoň osm znaků. Mohou zahrnovat následující znaky:

  • Velká a malá písmena. V heslech jsou velká a malá písmena rozlišena, „G“ tedy není totéž co „g“.
  • Čísla.
  • Tyto symboly: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
  • Mezery.

Připomínáme, že heslo, které jste použili v minulém roce, nelze použít znovu. Rovněž jsme zablokovali hesla, která lze snadno uhodnout, např. 12345678.

Další informace o vytváření silných hesel