Správa hesla účtu Google

Heslo účtu Google je stejné heslo, pomocí kterého se přihlašujete do ostatních služeb Google, jako je Gmail nebo YouTube.

Zapomenuté heslo

Pokud si heslo účtu Google nepamatujete, pomocí následujícího postupu nastavíte nové.

  1. Přejděte na stránku určenou pro problémy s přihlášením.
  2. Vyberte možnost Nepamatuji si svoje heslo.
  3. Zadejte svoji e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna hesla

Heslo účtu Google můžete kdykoli změnit. Doporučujeme měnit jej pravidelně, aby byl účet lépe zabezpečen.

  1. Přihlaste se na stránku nastavení účtu Google.
  2. V sekci Přihlášení vyberte Heslo.
  3. Změňte heslo podle uvedených pokynů.

Důležité: Máte-li zařízení se systémem Android 5.1 nebo vyšším a potřebujete obnovit tovární nastavení, je třeba po změně hesla počkat 72 hodin, než bude možné obnovení provést. Po obnovení nelze z bezpečnostních důvodů pomocí účtu nastavit zařízení, pokud jste během posledních 72 hodin změnili heslo. Přečtěte si, jak zařízení chránit.

Požadavky na heslo

Hesla účtu Google musí mít minimálně osm znaků. Mohou obsahovat následující znaky:

  • Malá a velká písmena. V heslech se rozlišují velká a malá písmena, proto „G“ je něco jiného než „g“.
  • Čísla.
  • Tyto symboly: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
  • Mezery: Na začátku a na konci hesla mezeru použít nelze, na ostatních místech ano.

Připomínáme, že heslo, které jste použili v minulém roce, nelze použít opětovně. Rovněž jsme zablokovali určitá hesla, která lze snadno uhodnout, například „12345678“.

Další informace o vytváření silných hesel

hc_author_kelly

Kaley je členem týmu podpory služby Účty a autorkou této stránky nápovědy. Níže jí můžete sdělit návrhy, jak by tento článek mohla zlepšit.