ระบบปิดใช้บัญชีของคุณแล้ว

หากระบบเปลี่ยนเส้นทางคุณมายังหน้านี้ แสดงว่าบัญชี Google ของคุณถูกปิดใช้

ดูสาเหตุ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในเบราว์เซอร์ เช่น Chrome
 2. หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน คุณจะได้รับคำอธิบาย

หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้

 • คุณจะลงชื่อเข้าใช้บริการของ Google หรือใช้ฟีเจอร์ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ไม่ได้ เมื่อพยายามลงชื่อเข้าใช้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือระบบจะส่งคุณมาที่หน้านี้
 • ในบางกรณี คุณจะได้รับอีเมลหรือข้อความจาก Google แจ้งว่าบัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน

ขอให้เรากู้คืนบัญชีของคุณ

หากเป็นเจ้าของบัญชี คุณขอสิทธิ์เข้าถึงบัญชีอีกครั้งได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในเบราว์เซอร์ เช่น Chrome
 2. เลือกเริ่มอุทธรณ์
 3. ทำตามวิธีการ

ดาวน์โหลดข้อมูลจากบัญชีที่ถูกปิดใช้

หากเข้าใช้บัญชีไม่ได้ คุณอาจดาวน์โหลดและบันทึกข้อมูลบัญชีจากบริการบางอย่างของ Google ได้

หากต้องการลองดาวน์โหลดข้อมูล ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีตามปกติ จากนั้นคุณอาจมีตัวเลือกในการดาวน์โหลดข้อมูล

บัญชีอาจถูกปิดใช้โดยไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เนื่องจากมีการละเมิดบางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่อไปนี้

 • คำขอทางกฎหมายที่ถูกต้อง
 • การลักลอบใช้บัญชี
 • การละเมิดด้านเนื้อหาอย่างมหันต์ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การหาประโยชน์จากเด็ก และเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

สาเหตุที่บัญชีถูกปิดใช้

บัญชี Google มักถูกปิดใช้งานในกรณีที่เจ้าของบัญชีไม่ปฏิบัติตามนโยบายของเรา โดยนโยบายต่างๆ ของ Google ได้แก่

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้บัญชีถูกปิดใช้งานมีดังนี้ แต่ไม่ใช่ทุกบริการของ Google ที่จะปิดใช้งานบัญชีด้วยเหตุผลเหล่านี้

การแฮ็กหรือการลักลอบใช้บัญชี

อย่าลงชื่อเข้าใช้หรือใช้บัญชีของผู้อื่นหากไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของบัญชีนั้นๆ

การโทรหรือส่งข้อความอัตโนมัติ

อย่าใช้บริการของ Google เพื่อโทรออกหรือส่งข้อความอัตโนมัติ (การโทรจากระบบอัตโนมัติ)

สายจากระบบอัตโนมัติเป็นการโทรที่ใช้เครื่องโทรอัตโนมัติซึ่งตั้งโปรแกรมให้ส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า

การละเมิดนโยบายผลิตภัณฑ์

บริการบางอย่างของ Google มีแนวทางปฏิบัติหรือข้อกำหนดในการให้บริการของตนเอง ได้แก่

หากผู้ใช้ไม่ทำตามนโยบายเหล่านี้ เราอาจห้ามไม่ให้ผู้ใช้รายนั้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

 • ใช้บริการดังกล่าว
 • ลงชื่อเข้าใช้บริการทั้งหมดของ Google
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการหาประโยชน์จากเด็ก

อย่าใช้บริการของ Google ในลักษณะที่แสวงหาประโยชน์หรือล่วงละเมิดเด็ก

เราดำเนินการกับเนื้อหาประเภทต่อไปนี้

 • สื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งรวมถึงการ์ตูน
 • การล่อลวงเด็ก เช่น ผูกมิตรกับเด็กทางออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก
 • การแบล็กเมลทางเพศออนไลน์ เช่น การใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม เพื่อข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็ก
 • การแสดงภาพผู้เยาว์ในทางเพศ เช่น ภาพที่แสดง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการแสดงภาพเด็กในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
 • การค้าเด็ก เช่น โฆษณาเด็กหรือชักชวนเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์

เนื้อหานี้รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่สร้างขึ้น แชร์ ส่ง หรืออัปโหลดในบริการต่างๆ ของ Google

เมื่อพบการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม และการดำเนินการของเราอาจรวมถึงการรายงานการแสวงหาประโยชน์จากเด็กไปยัง National Center for Missing & Exploited Children หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และการปิดใช้บัญชี

ข้อควรทราบเกี่ยวกับบริการสื่อสารบางอย่างของเรา

ภายในสหภาพยุโรป บริการสื่อสารบางอย่างของเราจะตรวจหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโลกออนไลน์ภายใต้กฎระเบียบ (EU) 2021/1232 ซึ่งให้การยกเว้นการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับสำหรับการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับ 2002/58/EC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโลกออนไลน์ ภายใต้กฎระเบียบ 2021/1232 หากคิดว่าการปิดใช้บัญชีเกิดจากความผิดพลาด นอกเหนือจากการขอรับการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ และยังมีสิทธิรับการเยียวยาทางกฎหมายจากศาลที่มีอำนาจอีกด้วย

การสร้างข้อมูลประจำตัวปลอมเพื่อหลอกลวงผู้อื่น

อย่าใช้บริการของ Google ในการสร้างข้อมูลประจำตัวปลอมเพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้ดำเนินการต่างๆ (วิศวกรรมสังคม) การสร้างที่อยู่ Gmail ซึ่งแสดงนัยว่าบุคคลทำงานให้บริษัทหรือองค์กรภาครัฐที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการละเมิดนโยบาย

อย่างไรก็ตาม การใช้งานอย่างเช่นการสร้างบัญชีอีเมลโดยใช้ชื่อคนดังสำหรับบรรดาแฟนคลับไม่ถือว่ามีความผิดแต่อย่างใด

การละเมิดกฎหมายการส่งออกหรือมาตรการลงโทษ

อย่าใช้บริการของ Google หรือบัญชีของคุณในลักษณะที่อาจส่งผลหรือก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมายการส่งออกหรือมาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้อง

หากคุณหรือองค์กรของคุณเป็นฝ่ายที่ถูกลงโทษหรือดำเนินการในนามของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกลงโทษ บัญชีของคุณและบัญชีที่เชื่อมโยงอาจถูกปิดใช้

การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่
อย่าล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ผู้อื่น เราไม่อนุญาตให้ใช้บริการของ Google เพื่อมีส่วนร่วมหรือยุยงให้ผู้อื่นกระทำการในลักษณะนี้
โปรดทราบว่าการล่วงละเมิดทางออนไลน์นั้นผิดกฎหมายในหลายประเทศ/ภูมิภาคและอาจทำให้เกิดผลที่ร้ายแรงตามมาในชีวิตจริง
เราอาจดำเนินการตามความเหมาะสม หากได้รับแจ้งว่ามีการข่มขู่ว่าจะทำอันตรายหรือได้รับแจ้งเรื่องสถานการณ์อันตรายอื่นๆ การดำเนินการของเราอาจรวมถึงการแจ้งเรื่องของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การโทรปริมาณมาก

อย่าใช้บริการของ Google ในการส่งการโทรปริมาณมากไปยังชุมสายโทรศัพท์เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน (กระตุ้นการเข้าชม)

การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตน
อย่าแอบอ้างว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตนเอง
เราอนุญาตให้มีการล้อเลียน เสียดสี และใช้นามแฝงหรือนามปากกา หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่อาจทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณผิด
มัลแวร์ ฟิชชิง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

อย่าใช้บริการของ Google เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • มัลแวร์: การส่งโค้ดหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ เช่น ไวรัส
 • ฟิชชิง: การลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวด้วยการขโมยหรือหลอกล่อให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลดังกล่าว
 • การก่อให้เกิดอันตรายหรือการรบกวนเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบอื่นๆ ของ Google (เช่น การโจมตีทางไซเบอร์)
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
ห้ามเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง ได้แก่
 • ภาพเปลือย
 • ภาพกิจกรรมทางเพศ
 • เนื้อหาลามกอนาจาร
 • การเพิ่มการเข้าชมไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจารเชิงพาณิชย์
เราอนุญาตเนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
การส่งสแปม

อย่าใช้บริการของ Google เพื่อส่งเนื้อหาไม่พึงประสงค์ที่เรียกว่า "สแปม" ให้ผู้อื่น

สแปมเป็นได้ทั้งอีเมล ความคิดเห็น รูปภาพ รีวิว หรือเนื้อหาอื่นใดที่สร้างขึ้นหรือแชร์อยู่ในบริการต่างๆ ของ Google

กฎทั่วไปที่พึงปฏิบัติมีดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการส่งเนื้อหาโปรโมชันหรือโฆษณาไม่พึงประสงค์
 • อย่าส่งเนื้อหาไปให้คนที่คุณไม่รู้จักหรือให้คนจำนวนมากพร้อมกัน
เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

อย่าใช้บริการของ Google เพื่อแชร์เนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • สรรหาคนเข้าองค์กรก่อการร้าย
 • กระตุ้นความรุนแรง
 • ยกย่องการโจมตีของผู้ก่อการร้าย
 • ส่งเสริมการกระทำการก่อการร้าย
การใช้หลายบัญชีเพื่อทำการละเมิด
 • อย่าสร้างหรือใช้หลายบัญชีเพื่อละเมิดนโยบายของ Google
 • อย่าใช้โปรแกรม (ที่เรียกว่าบ็อต) ในการสร้างบัญชีปลอม

ผู้คนจำนวนมากมีบัญชี Google มากกว่า 1 บัญชี เช่น บัญชีส่วนตัวและบัญชีที่ทำงาน ซึ่งการใช้งานในลักษณะนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

คำขอทางกฎหมายที่ถูกต้อง
บางครั้งเราจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามคำสั่งศาลเมื่อได้รับคำขอ ส่งคำขอทางกฎหมายที่นี่

ค้นหาการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ถูกปิดใช้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ถูกปิดใช้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
70975
false