Kontot har inaktiverats

Om du omdirigeras till den här sidan har hela ditt Google-konto inaktiverats.

Ta reda på anledningen

 1. Logga in på ditt Google-konto i en webbläsare, t.ex. Chrome.
 2. Om kontot har inaktiverats visas en förklaring.

Detta händer när kontot inaktiveras

 • Du kan inte logga in på Googles tjänster eller använda Logga in med Google. När du försöker logga in visas ett felmeddelande, eller så kommer du till den här sidan.
 • I vissa fall får du ett e-postmeddelande eller ett sms från Google om att kontot har inaktiverats.

Be oss att återställa kontot

Om du äger kontot kan du begära att få åtkomst till det igen.

 1. Logga in på ditt Google-konto i en webbläsare, t.ex. Chrome.
 2. Välj Påbörja överklagande.
 3. Följ anvisningarna.

Om din överklagan inte godkänns förblir hela ditt Google-konto otillgängligt. Om du inte vidtar några ytterligare åtgärder kommer kontot att inaktiveras permanent och kan raderas.

Om du bor inom EU eller är EU-medborgare kan ytterligare lösningar vara tillgängliga. Läs mer.

Högsta antalet överklaganden som granskas för vissa policyöverträdelser

För vissa policyöverträdelser granskar Google upp till två överklaganden. Om det första överklagandet inte godkänns kan du skicka in ett andra överklagande med mer information. Det utvärderas på nytt av en Google-granskare. Alla överklaganden efter det avslutas.

Om detta gäller ditt överklagande ser du ett meddelande om det högsta antalet överklaganden som Google granskar för denna typ av policyöverträdelser innan du skickar in det.

Ladda ned data från ett inaktiverat konto

Om du inte kommer in på kontot kanske du kan ladda ned och spara kontodata från vissa Google-tjänster.

Om du vill testa att ladda ned din data loggar du in på kontot som vanligt. Då kanske du får alternativet att ladda ned data.

Konton kan inaktiveras utan att du får möjlighet att ladda ned data vid vissa överträdelser, inbegripet men inte begränsat till

 • giltiga juridiska förfrågningar
 • kontokapning
 • allvarliga innehållsöverträdelser, bl.a. sexuella övergrepp mot barn, utnyttjande och terroristinnehåll.

Därför inaktiveras konton

Om ett Google-konto inaktiveras beror det i de flesta fall på att kontots ägare inte har följt vår policy. Till Googles policyer hör följande:

Det här är några vanliga orsaker till att konton inaktiveras. Konton inaktiveras inte av dessa anledningar i alla Googles tjänster.

Hackade eller kapade konton

Logga inte in på och använd inte någons annans konto om ägaren inte uttryckligen har gett sitt tillstånd till det.

Automatiska samtal eller meddelanden

Använd inte Googles tjänster till robotsamtal eller automatiska sms.

Robotsamtal är telefonsamtal där en dator ringer upp automatiskt och skickar förinspelade meddelanden.

Brott mot en produktpolicy

Vissa av Googles tjänster har egna uppförandekoder eller användarvillkor. Exempel:

Om någon inte följer en sådan policy kan vi hindra den personen från att

 • använda tjänsten i fråga
 • logga in på alla Googles tjänster.
Sexuella övergrepp mot och utnyttjande av barn

Använd inte Googles tjänster på något sätt som exploaterar eller utnyttjar barn.

Vi vidtar åtgärder för följande typer av innehåll:

 • material som visar sexuellt utnyttjande av barn, även tecknat
 • gromning av barn, till exempel att bli vän med ett barn online för att, antingen online eller offline, möjliggöra sexuell kontakt och/eller utbyte av sexuella bilder med barnet
 • utpressning i sexuellt syfte, till exempel att hota eller utpressa ett barn genom att använda verklig eller påstådd åtkomst till ett barns intima bilder
 • sexualisering av minderåriga, till exempel bilder som visar, uppmuntrar till eller främjar sexuellt utnyttjande av barn, eller att framställa barn på ett sätt som kan leda till sexuellt utnyttjande av barn
 • trafficking med barn, till exempel annonsering om eller förledande av ett barn för sexuell exploatering i kommersiellt syfte.

Allt som skapats, delas, skickas eller laddas upp på Googles tjänster omfattas av detta.

Vi vidtar åtgärder mot utnyttjande av barn när vi upptäcker det. Till exempel kan vi rapportera utnyttjande av barn till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) och till myndigheterna samt inaktivera konton.

Observera att följande gäller för vissa av våra kommunikationstjänster:

Inom EU identifierar vissa av våra kommunikationstjänster sexuella övergrepp mot barn online enligt förordning (EU) 2021/1232, vilken ger dispens från konfidentialitet vid kommunikation enligt direktiv 2002/58/EG. Detta görs i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn online. Om du tror att ditt konto har inaktiverats av misstag kan du enligt förordning 2021/1232 utöver att begära granskning även skicka in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet i ditt land. Du har även rätt till juridisk gottgörelse i en behörig domstol.

Skapa en falsk identitet för att lura andra

Använd inte Googles tjänster till att skapa en falsk identitet i syfte att lura andra att göra något (manipulation). Det strider mot våra regler att skapa en Gmail-adress som antyder att någon arbetar för ett annat företag eller annan statlig organisation än vad som är fallet.

Att till exempel skapa ett e-postkonto i en kändis namn som fan till den kändisen går däremot bra.

Överträdelser av export- eller sanktionslagar

Använd inte Googles tjänster eller ditt konto på ett sätt som kan leda till eller utgöra en överträdelse av tillämpliga export- eller sanktionslagar.

Om du eller din organisation är en sanktionerad part eller agerar på uppdrag av en sanktionerad person eller organisation kan ditt konto och eventuella associerade konton inaktiveras.

Trakasserier, mobbning och hot
Trakassera inte, mobba inte och hota inte andra. Vi tillåter inte att någon ägnar sig åt sådant i Googles tjänster eller uppmuntrar andra att göra det.
Kom ihåg att trakasserier online är olagligt på många håll och kan få allvarliga konsekvenser offline.
Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi får information om hot som kan leda till skador eller andra farliga situationer, vilket kan innebära att du anmäls till berörda myndigheter.
Hög samtalstrafik

Använd inte Googles tjänster till att dirigera stora mängder samtal till en telefonväxel i syfte att tjäna på detta (s.k. traffic pumping).

Identitetsstöld och felaktig framställning av identitet
Utge dig inte för att vara någon annan och utge dig inte falskeligen för att representera en organisation.

Du får inte dölja eller felaktigt framställa ditt ursprungsland och skapa eller distribuera innehåll om politik, samhällsfrågor eller frågor av allmänt intresse till användare i ett annat land än ditt eget på ett vilseledande sätt.

Parodi, satir och att skriva under pseudonym är tillåtet. Undvik innehåll som sannolikt ger en vilseledande bild av din verkliga identitet.
Skadlig programvara, nätfiske och annan skadlig aktivitet

Googles tjänster får inte användas till följande:

 • Skadlig programvara: skicka skadlig eller oönskad kod eller programvara, som virus.
 • Nätfiske: stjäla privata uppgifter eller lura användare att dela dem.
 • Skada eller störa Googles nätverk, servrar eller andra system (t.ex. cyberattacker).
Sexuellt explicita bilder som publicerats utan samtycke och utpressning i sexuellt syfte

Du får inte hota att läcka eller sprida explicit, intimt eller pinsamt innehåll av sexuell natur som inbegriper en annan person utan samtycke.

Du får inte framtvinga (genom makt, inflytande eller påtryckningar), uppmuntra eller begära ekonomisk vinning eller annat sexuellt innehåll från en fysisk person genom att hota att sprida explicit, intimt eller pinsamt material av sexuell natur.

Trakasserier online är olagligt på många håll och kan få allvarliga konsekvenser offline.

Sexuellt explicit innehåll
Distribuera inte sexuellt explicit innehåll, t.ex. av följande slag:
 • Nakenhet
 • Bilder med sexuellt innehåll
 • Pornografi
 • Att leda trafik till kommersiella pornografiska webbplatser
Vi tillåter innehåll som har pedagogiska, dokumentära, vetenskapliga eller konstnärliga syften.
Spam

Använd inte Googles tjänster för att skicka oönskat innehåll, s.k. spam, till någon.

E-postmeddelanden, kommentarer, foton, recensioner och vad som helst annat som skapas eller delas på Googles tjänster kan vara spam.

Här är några bra allmänna regler:

 • Undvik att skicka reklam eller kommersiellt innehåll som mottagaren inte har bett om.
 • Skicka inte något till någon du inte känner eller till många samtidigt.
Terroristinnehåll

Använd inte Googles tjänster till att dela något i syfte att

 • rekrytera till terroristorganisationer
 • uppmuntra till våld
 • förhärliga terroristattacker
 • främja terrordåd.
Okvalificerad utbildningsinstitution
 • Utge dig inte för att vara en utbildningsinstitution när du skapar ett Google Workspace for Education-konto.
 • Framställ inte dina kvalifikationer felaktigt när du ansöker om ett Google Workspace for Education-konto. Läs mer om kvalifikationer.
Otillåten användning av flera konton
 • Skapa inte och använd inte flera konton för att bryta mot Googles policy.
 • Skapa inte falska konton med program (s.k. botar).

Google identifierar och inaktiverar automatiskt konton som har skapats för otillåten användning.

Många har fler än ett Google-konto, till exempel ett privat konto och ett jobbkonto. Att använda flera konton på det sättet går bra.

Giltiga juridiska förfrågningar
På begäran vidtar vi ibland åtgärder utifrån tillämplig lagstiftning eller till följd av ett domstolsbeslut. Du kan skicka en juridisk begäran här.

Se ändringarna i policyn för inaktiverade konton

Läs mer om ändringarna i policyn för inaktiverade konton.

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7508018691799825150
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
70975