Twoje konto jest wyłączone

Przekierowanie na tę stronę oznacza, że Twoje konto Google zostało wyłączone.

Dowiedz się dlaczego

 1. Zaloguj się na konto Google w przeglądarce, np. w Chrome.
 2. Jeśli Twoje konto zostało wyłączone, otrzymasz wyjaśnienie.

Co się dzieje, gdy konto jest wyłączone

 • Nie możesz logować się w usługach Google. Gdy spróbujesz się zalogować, zobaczysz komunikat o błędzie lub tę stronę.
 • W niektórych przypadkach otrzymasz od Google e-maila lub SMS-a z informacją o wyłączeniu konta.

Prośba o przywrócenie konta

Jeśli jesteś właścicielem konta, możesz poprosić o ponowny dostęp.

 1. Zaloguj się na konto Google w przeglądarce, np. w Chrome.
 2. Wybierz Spróbuj przywrócić konto.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Jeśli masz problemy z wykonaniem tych czynności, wypełnij ten formularz.

Pobieranie danych z wyłączonego konta

Jeśli nie możesz się dostać na swoje konto, być może uda Ci się pobrać i zapisać dane konta z niektórych usług Google.

Aby spróbować pobrać swoje dane, zaloguj się na swoje konto w zwykły sposób. Być może pojawi się wtedy możliwość pobrania danych.

Dlaczego konta są wyłączane

Konta Google wyłączamy zazwyczaj wtedy, gdy ich właściciele nie przestrzegają naszych zasad. Obejmują one:

Oto kilka najczęstszych przyczyn wyłączania kont. Nie we wszystkich usługach Google wyłączamy konta z tych przyczyn.

Przejęcie konta

Nie loguj się na konto innej osoby ani nie korzystaj z niego bez jej wyraźnego pozwolenia.

Automatyczne połączenia i wiadomości

Nie używaj usług Google do automatycznego wykonywania połączeń telefonicznych ani wysyłania wiadomości.

Automatyczne wiadomości telefoniczne to połączenia telefoniczne używające skomputeryzowanego autodialera do wysyłania wcześniej nagranych wiadomości.

Łamanie zasad dotyczących usług

Niektóre usługi Google mają własne zasady postępowania lub warunki korzystania. Mogą to być na przykład:

Jeśli ktoś nie będzie ich przestrzegać, możemy uniemożliwić mu:

 • używanie tylko tej usługi,
 • logowanie się we wszystkich usługach Google.
Wykorzystywanie seksualne dzieci lub naruszanie ich praw

Nie używaj usług Google w żaden sposób, który wiąże się z wykorzystywaniem dzieci lub naruszaniem ich praw.

Usuwamy te rodzaje treści:

 • materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, w tym także kreskówki;
 • uwodzenie dzieci („child grooming”), np. zaprzyjaźnienie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
 • szantaż seksualny („sextortion”), polegający np. na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący takimi zdjęciami nie dysponuje);
 • seksualizacja osób nieletnich, np. poprzez prezentowanie zdjęć przedstawiających lub promujących wykorzystywanie seksualne dzieci bądź zachęcających do niego albo zamieszczanie materiałów wizualnych przedstawiających dzieci w sposób, który może skutkować ich wykorzystaniem seksualnym;
 • handel dziećmi, np. reklamowanie lub pozyskiwanie dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego.

Obejmuje to wszystko, co jest tworzone, udostępniane, wysyłane i przesyłane w usługach Google.

Jeśli wykryjemy jakikolwiek przypadek wykorzystywania dzieci, podejmiemy odpowiednie kroki. Mogą one obejmować przesłanie zgłoszenia do Narodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC) oraz do organów ścigania.

Tworzenie fałszywej tożsamości w celu oszukiwania innych

Nie używaj usług Google do tworzenia fałszywej tożsamości, by nakłonić podstępem inne osoby do podjęcia działania (nazywamy to inżynierią społeczną). Zabronione jest tworzenie adresu Gmail sugerującego, że ktoś jest pracownikiem określonej firmy lub organizacji rządowej, jeśli w rzeczywistości tak nie jest.

Utworzenie fanowskiego konta e-mail w imieniu sławnej osoby jest jednak dozwolone.

Nękanie, dręczenie i kierowanie gróźb

Nie wolno nękać ani dręczyć innych osób, jak również kierować gróźb pod ich adresem. Nie zezwalamy na korzystanie z usług Google w celu namawiania lub zachęcania innych osób do takich działań.
Pamiętaj, że w wielu miejscach nękanie w internecie jest nielegalne i może mieć poważne konsekwencje offline.
Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie działania, np. poinformować stosowne władze.
Duża liczba połączeń

Nie używaj usług Google do wykonywania dużej liczby połączeń z centralą telefoniczną w celu osiągnięcia korzyści finansowych (sztuczne zawyżanie ruchu).

Podszywanie się pod inne osoby i podawanie nieprawdziwych informacji o tożsamości

Nie wolno podszywać się pod inną osobę lub organizację ani podawać nieprawdziwych informacji na swój temat.
Jest to dozwolone jedynie w przypadku parodii i satyry. Zezwalamy też na używanie pseudonimów. Unikaj treści, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do Twojej prawdziwej tożsamości.
Rozsyłanie złośliwego oprogramowania, wyłudzanie informacji i inne szkodliwe działania

Nie używaj usług Google do:

 • rozsyłania złośliwego oprogramowania, np. szkodliwego lub niechcianego kodu bądź programu (wirusów itp.);
 • wyłudzania informacji, tzn. wykradania prywatnych danych lub nakłaniania innych podstępem do ich ujawnienia;
 • uszkadzania sieci, serwerów lub innych systemów Google albo zakłócania ich działania (np. w ramach cyberataków).

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie rozpowszechniaj treści o charakterze jednoznacznie seksualnym zawierających m.in.:
 • nagość,
 • materiały wizualne przedstawiające akt seksualny,
 • treści pornograficzne,
 • przekierowania ruchu do komercyjnych witryn pornograficznych.
Dozwolone są treści o charakterze edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym i artystycznym.
Spamowanie

Nie używaj usług Google do wysyłania komukolwiek niechcianych treści, tzw. spamu.

Spamem mogą być e-maile, komentarze, zdjęcia, opinie i wszelkie inne treści tworzone lub udostępniane w usługach Google.

Oto ogólne zasady, których warto przestrzegać:

 • Unikaj wysyłania niezamówionych treści promocyjnych lub handlowych.
 • Nie wysyłaj treści do osób, których nie znasz, ani do wielu osób naraz.
Treści terrorystyczne

Nie używaj usług Google do udostępniania treści przeznaczonych do:

 • rekrutacji osób do organizacji terrorystycznych,
 • zachęcania do przemocy,
 • gloryfikacji ataków terrorystycznych,
 • promowania działań terrorystycznych.
Używanie wielu kont do nadużyć
 • Nie twórz ani nie używaj wielu kont do łamania zasad Google.
 • Nie używaj programów (robotów) do tworzenia fałszywych kont.

Wiele osób ma więcej niż jedno konto Google, na przykład konto służbowe i prywatne. Jest to dozwolone.

Uzasadnione wnioski prawne

Na żądanie możemy czasem podjąć działania wynikające z obowiązujących przepisów lub w odpowiedzi na orzeczenie sądowe. Wnioski prawne można przesyłać tutaj.

Czasem musimy anulować i usunąć konto. W takich sytuacjach kierujemy się własną oceną. W niektórych pilnych lub szczególnych przypadkach możemy to zrobić bez powiadomienia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?