Uw account is uitgeschakeld

Als u wordt omgeleid naar deze pagina, is uw Google-account uitgeschakeld.

Nagaan waarom uw account is uitgeschakeld

 1. Log in op uw Google-account in een browser, zoals Chrome.
 2. Als uw account is uitgeschakeld, wordt er uitleg gegeven.

Wat er gebeurt als uw account is uitgeschakeld

 • U kunt niet inloggen bij Google-services. Als u probeert in te loggen, wordt er een foutmelding weergegeven of wordt u omgeleid naar deze pagina.
 • In sommige gevallen ontvangt u een e-mail of sms van Google om u te laten weten dat uw account is uitgeschakeld.

Een verzoek indienen om uw account te herstellen

Als u de eigenaar van het account bent, kunt u een verzoek indienen om weer toegang te krijgen.

 1. Log in op uw Google-account in een browser, zoals Chrome.
 2. Selecteer Probeer te herstellen.
 3. Volg de instructies.

Als u problemen ondervindt met deze stappen, vult u dit formulier in.

Gegevens downloaden vanuit een uitgeschakeld account

Als u geen toegang heeft tot uw account, is het wellicht toch mogelijk de accountgegevens van sommige Google-services te downloaden en op te slaan.

Als u wilt proberen uw gegevens te downloaden, logt u in op uw account zoals u normaal doet. Vervolgens heeft u mogelijk de optie om uw gegevens te downloaden.

Waarom accounts worden uitgeschakeld

Google-accounts worden meestal uitgeschakeld als de eigenaar van het account ons beleid niet heeft gevolgd. Het beleid van Google omvat:

Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen waarom accounts worden uitgeschakeld. Niet alle Google-services schakelen een account uit om deze redenen.

Gehackt account

Het is niet toegestaan in te loggen op het account van iemand anders of een dergelijk account te gebruiken, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van deze persoon.

Automatische gesprekken of berichten

Gebruik Google-services niet om automatisch telefoongesprekken te voeren of berichten automatisch te versturen (robodialing).

Robocalls zijn telefoongesprekken die gebruikmaken van een computergestuurde gesprekskiezer die vooraf opgenomen berichten verstuurt.

Schending van productbeleid

Bepaalde Google-services hebben hun eigen gedragscodes of servicevoorwaarden, waaronder:

Als iemand het beleid niet volgt, kunnen we voorkomen dat deze persoon:

 • die service gebruikt,
 • inlogt bij Google-services.
Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen

Gebruik Google-services niet op een manier die kinderen uitbuit of misbruikt.

We verwijderen de volgende soorten content:

 • Materiaal met daarop seksueel misbruik van kinderen, waaronder tekenfilms
 • Kinderlokken (bijvoorbeeld online vriendschap sluiten met een kind om online of offline seksueel contact mogelijk te maken en/of seksuele beelden uitwisselen met dat kind)
 • 'Sextortion' (bijvoorbeeld een kind bedreigen of chanteren door echte of vermeende toegang tot intieme afbeeldingen van het kind te gebruiken)
 • Seksualisering van een minderjarige (bijvoorbeeld afbeeldingen die seksueel misbruik van kinderen laten zien, aanmoedigen of promoten of kinderen weergeven op een manier die kan leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen)
 • Kinderhandel (bijvoorbeeld een kind aanbieden of lokken voor commerciële seksuele uitbuiting)

Deze content omvat alles wat wordt gemaakt, gedeeld, verstuurd of geüpload in Google-services.

Als we kindermisbruik tegenkomen, nemen we passende maatregelen. We kunnen melding maken bij instanties voor kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte doen bij de politie.

Een valse identiteit maken om mensen te misleiden

Gebruik Google-services niet om een valse identiteit te maken om mensen tot handelingen te misleiden (social engineering). Het is niet toegestaan om een Gmail-adres te maken dat impliceert dat iemand werkt voor een niet-gerelateerd bedrijf of niet-gerelateerde overheidsinstantie.

Het is echter wel toegestaan om een account voor fanmail te maken uit naam van een beroemdheid.

Intimideren, kwetsen en bedreigen

U mag anderen niet intimideren, kwetsen of bedreigen. We staan niet toe dat Google-services worden gebruikt voor deze activiteiten of om anderen aan te sporen tot dergelijke activiteiten.
Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen illegaal is en ernstige offline gevolgen kan hebben.
We kunnen gepaste actie ondernemen als we op de hoogte worden gesteld van bedreigingen of andere gevaarlijke situaties, waaronder aangifte doen bij de relevante autoriteiten.
Grote hoeveelheden gesprekken

Gebruik Google-services niet om grote hoeveelheden gesprekken naar een telefooncentrale te versturen voor financieel gewin (opvoeren van verkeer of 'traffic pumping').

Nabootsing van identiteit en verkeerde voorstelling van identiteit

Doe u niet voor als een persoon of organisatie en geef geen verkeerde voorstelling van uzelf.
We staan parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen toe. Vermijd content die uw publiek waarschijnlijk misleidt over uw ware identiteit.
Malware, phishing en andere schadelijke activiteiten

Gebruik Google-services niet voor het volgende:

 • Malware: schadelijke of ongewenste code of software (zoals virussen) sturen.
 • Phishing: persoonlijke informatie stelen of mensen misleiden zodat ze persoonlijke informatie delen.
 • De netwerken, servers of andere systemen van Google beschadigen of verstoren (bijvoorbeeld cyberaanvallen).

Seksueel expliciete content

Verspreid geen seksueel expliciete content, waaronder:
 • Naaktheid
 • Expliciete seksuele handelingen
 • Pornografische content
 • Meer verkeer genereren naar commerciële pornosites
We staan content toe voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.
Spammen

Gebruik Google-services niet om iemand ongewenste content (zogenaamde spam) te sturen.

Spam kan bestaan uit e-mails, reacties, foto's, recensies of andere content die wordt gemaakt of gedeeld in Google-services.

Hier volgen enkele algemene vuistregels:

 • Stuur geen ongewenste promoties of commerciële content.
 • Stuur geen content naar mensen die u niet kent of naar veel mensen tegelijk.
Terroristische content

Gebruik Google-services niet om content te delen die is bedoeld voor het volgende:

 • Rekruteren voor terroristische organisaties
 • Aanzetten tot geweld
 • Verheerlijking van terroristische aanslagen
 • Promotie van terroristische acties
Gebruik van meerdere accounts voor misbruik
 • Het is niet toegestaan meerdere accounts te maken of te gebruiken om het beleid van Google te schenden.
 • Gebruik geen programma's (zogenaamde bots) om nepaccounts te maken.

Veel mensen hebben meer dan één Google-account, zoals een persoonlijk account en een werkaccount. Dergelijk gebruik van meerdere accounts is toegestaan.

Geldige juridische verzoeken

Op verzoek ondernemen we soms actie op basis van toepasselijke wetgeving of als reactie op een rechterlijk bevel. Juridische verzoeken kunt u hier indienen.

Soms moeten we een account annuleren en verwijderen. We proberen hierbij de situatie zo goed mogelijk in te schatten. In bepaalde dringende of extreme gevallen kunnen we een account zonder kennisgeving annuleren en verwijderen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?