Uw account is uitgeschakeld

Als u wordt omgeleid naar deze pagina, is uw Google-account uitgeschakeld.

Nagaan waarom uw account is uitgeschakeld

 1. Log in op uw Google-account in een browser, zoals Chrome.
 2. Als uw account is uitgeschakeld, wordt er een uitleg gegeven.

Wat er gebeurt wanneer uw account is uitgeschakeld

 • U kunt niet inloggen bij Google-services. Wanneer u probeert in te loggen, wordt er een foutmelding weergegeven of wordt u omgeleid naar deze pagina.
 • In sommige gevallen ontvangt u een e-mail of sms van Google om u te laten weten dat uw account is uitgeschakeld.

Een verzoek indienen om uw account te herstellen

Als u de eigenaar van het account bent, kunt u een verzoek indienen om weer toegang te krijgen.

 1. Log in op uw Google-account in een browser, zoals Chrome.
 2. Selecteer Probeer te herstellen.
 3. Volg de instructies.

Als u problemen ondervindt met deze stappen, vult u dit formulier in.

Gegevens downloaden vanuit een uitgeschakeld account

Als u geen toegang heeft tot uw account, is het wellicht toch mogelijk de accountgegevens van sommige Google-services te downloaden en op te slaan.

Als u wilt proberen uw gegevens te downloaden, logt u in op uw account zoals u normaal doet. Vervolgens heeft u mogelijk de optie om uw gegevens te downloaden.

Waarom accounts worden uitgeschakeld

Google-accounts zijn meestal uitgeschakeld als de eigenaar van het account ons beleid niet heeft gevolgd. Het beleid van Google omvat het volgende:

Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen waarom accounts worden uitgeschakeld. Niet alle Google-services schakelen een account om deze redenen uit.

Malware, phishing en andere schadelijke activiteiten

Gebruik Google-services niet voor het volgende:

 • Malware: schadelijke of ongewenste code of software verzenden.
 • Phishing: persoonlijke gegevens stelen of mensen misleiden zodat ze persoonlijke gegevens delen.
 • De netwerken, servers of andere systemen van Google beschadigen of verstoren.
Accounts hacken of kapen

Het is niet toegestaan in te loggen op het account van iemand anders of een dergelijk account te gebruiken, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van deze persoon.

Gebruik van meerdere accounts voor misbruik
 • Het is niet toegestaan meerdere accounts te maken of te gebruiken om het beleid van Google te schenden.
 • Gebruik geen programma's (zogenaamde bots) om nepaccounts te maken.

Veel mensen hebben meer dan één Google-account, zoals een persoonlijk account en een werkaccount. Dergelijk gebruik van meerdere accounts is toegestaan.

Spammen

Gebruik Google-services niet om iemand ongewenste content (zogenaamde spam) te sturen.

Spam kan bestaan uit e-mails, reacties, foto's, recensies of andere content die wordt gemaakt of gedeeld in Google-services.

Hier volgen enkele algemene vuistregels:

 • Verzend geen ongewenste promoties of commerciële content.
 • Stuur geen content naar mensen die u niet kent of naar veel mensen tegelijk.
Kindermisbruik

Gebruik Google-services niet op een manier die kinderen uitbuit of misbruikt.

We verwijderen de volgende soorten content:

 • Beelden van seksueel misbruik van kinderen, waaronder tekeningen
 • Content die kinderen presenteert op een seksuele manier

Deze content omvat alles wat wordt gemaakt, gedeeld, verzonden of geüpload in Google-services.

Wanneer we kindermisbruik tegenkomen, nemen we passende maatregelen. We kunnen melding maken bij instanties voor kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte doen bij de politie.

Een valse identiteit maken om mensen te misleiden

Gebruik Google-services niet om een valse identiteit te maken om mensen tot handelingen te misleiden (social engineering). Het is niet toegestaan om een Gmail-adres te maken dat impliceert dat iemand werkt voor een niet-gerelateerd bedrijf of niet-gerelateerde overheidsinstantie.

Het is echter wel toegestaan om een account voor fanmail te maken uit naam van een beroemdheid.

Terroristische content

Gebruik Google-services niet om content te delen die is bedoeld om te werven voor terroristische organisaties, aan te zetten tot geweld, terreuraanslagen te verheerlijken of anderszins terreurdaden te promoten.

Grote hoeveelheden oproepen

Gebruik Google-services niet om grote hoeveelheden oproepen te versturen naar een telefooncentrale voor financieel gewin (opvoeren van verkeer of 'traffic pumping').

Automatische telefoongesprekken of berichten

Gebruik Google-services niet om automatisch telefoongesprekken te voeren of berichten automatisch te verzenden (robodialing).

Robocalls zijn telefoongesprekken die gebruikmaken van een computergestuurde gesprekskiezer die vooraf opgenomen berichten verstuurt.

Schending van productbeleid

Bepaalde Google-services hebben hun eigen gedragscodes of servicevoorwaarden. Als iemand het beleid niet volgt, kunnen we voorkomen dat deze persoon:

 • die service gebruikt,
 • inlogt bij Google-services.

Bekijk voorbeelden van productbeleid.

Soms moeten we een account annuleren en verwijderen. We proberen hierbij de situatie zo goed mogelijk in te schatten. In bepaalde dringende of extreme gevallen kunnen we een account zonder kennisgeving annuleren en verwijderen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?