Paskyra išjungta

Jei esate peradresuojami į šį puslapį, visa jūsų „Google“ paskyra buvo išjungta.

Sužinokite priežastį

 1. Naršyklėje, pvz., „Chrome“, prisijunkite prie „Google“ paskyros.
 2. Jei paskyra išjungta, bus pateiktas paaiškinimas.

Kas nutinka išjungus paskyrą

 • Negalite prisijungti prie „Google“ paslaugų arba naudoti parinkties „Prisijungimas naudojant „Google“. Kai bandysite prisijungti, gausite klaidos pranešimą arba būsite nusiųsti į šį puslapį.
 • Tam tikrais atvejais gausite pranešimą el. paštu arba teksto pranešimą iš „Google“, kuriame bus nurodyta, kad jūsų paskyra išjungta.

Paprašykite atkurti paskyrą

Jei paskyra priklauso jums, galite vėl pateikti prieigos prie jos užklausą.

 1. Naršyklėje, pvz., „Chrome“, prisijunkite prie „Google“ paskyros.
 2. Pasirinkite Pateikti apeliaciją.
 3. Vadovaukitės instrukcijomis.

Jei apeliacija nebus patvirtinta, visa „Google“ paskyra liks nepasiekiama. Jei nesiimsite jokių veiksmų, paskyra bus visam laikui išjungta ir svarstoma dėl ištrynimo.

Jei gyvenate Europos Sąjungoje (ES) arba esate ES pilietis, gali būti pasiekiamos papildomos sprendimo parinktys. Sužinokite daugiau.

Maksimalus peržiūrimų apeliacijų dėl tam tikrų politikos pažeidimų skaičius

Dėl kai kurių politikos pažeidimų „Google“ peržiūrės daugiausia dvi apeliacijas. Jei pirmoji apeliacija nepatvirtinama, galite pateikti antrą apeliaciją, nurodydami daugiau informacijos, kurią „Google“ apžvalgininkas įvertins iš naujo. Po to visos apeliacijos bus uždarytos.

Jei tai taikoma jūsų apeliacijai, prieš ją pateikdami matysite pranešimą apie maksimalų apeliacijų, kurias „Google“ peržiūri dėl šio tipo politikos pažeidimo, skaičių.

Duomenų atsisiuntimas iš išjungtos paskyros

Jei negalite prisijungti prie paskyros, galbūt galėsite atsisiųsti ir išsaugoti paskyros duomenis iš kai kurių „Google“ paslaugų.

Jei norite pabandyti atsisiųsti duomenis, įprastai prisijunkite prie paskyros. Tada jums gali būti pateikta parinktis atsisiųsti duomenis.

Paskyros gali būti išjungtos, neleidžiant atsisiųsti duomenų, jei yra tam tikrų pažeidimų, įskaitant nurodytus toliau (bet jais neapsiribojant).

 • Galiojančios teisinės užklausos
 • Paskyros užgrobimas
 • Rimti turinio pažeidimai, įskaitant seksualinę prievartą prieš vaikus ir išnaudojimą bei teroristinį turinį

Kodėl paskyros išjungiamos

„Google“ paskyros paprastai išjungiamos, jei paskyros savininkas nesilaikė mūsų politikos. „Google“ politika apima:

Pateikiamos kelios dažniausiai pasitaikančios paskyrų išjungimo priežastys. Ne visų „Google“ paslaugų paskyros išjungiamos dėl šių priežasčių.

Įsilaužimas į paskyrą arba jos užgrobimas

Neprisijunkite prie kito asmens paskyros ar jos nenaudokite, nebent turite aiškų leidimą.

Automatiniai skambučiai ar pranešimai

Nenaudokite „Google“ paslaugų telefonų skambučiams atlikti ar pranešimams siųsti automatiškai (numerių rinkimas naudojant robotus).

Naudojant robotus atliekami skambučiai – tai telefonų skambučiai, kuriems naudojamas kompiuterizuotas automatinis numerių rinkiklis iš anksto įrašytiems pranešimams siųsti.

Produktų politikos pažeidimas

Naudojant tam tikras „Google“ paslaugas taikomi jų elgesio kodeksai ar paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant nurodytas toliau.

Jei asmuo nesilaiko šios politikos, galime uždrausti jam:

 • naudoti tik tą paslaugą;
 • prisijungti prie bet kurios „Google“ paslaugos.
Seksualinė prievarta prieš vaikus ir vaikų išnaudojimas

Nenaudokite „Google“ paslaugų siekdami išnaudoti vaikus ar piktnaudžiauti jų atžvilgiu.

Imamės veiksmų, aptikę šių tipų turinio:

 • seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos, įskaitant animacinius filmus;
 • vaikų viliojimo turinio, pvz., susidraugavimas su vaiku internetu, siekiant internetu arba ne internetu užmegzti seksualinio pobūdžio kontaktą ir (arba) keistis seksualinio pobūdžio vaizdais su tuo vaiku;
 • seksualinio prievartavimo turinio, pvz., grasinimas vaikui ar jo šantažavimas naudojant realią arba tariamą prieigą prie vaiko intymių vaizdų;
 • nepilnamečius seksualizuojančio turinio, pvz., vaizdų, kuriuose vaizduojama, skatinama ar reklamuojama seksualinė prievarta prieš vaikus arba vaikai vaizduojami taip, kad gali būti imtasi seksualinio vaikų išnaudojimo;
 • prekybos vaikais turinio, pvz., vaiko reklamavimas arba siūlymas seksualiai išnaudoti komerciniais tikslais.

Šis turinys apima bet kokį turinį, kuris kuriamas, bendrinamas, siunčiamas ar įkeliamas naudojant „Google“ paslaugas.

Kai aptinkame vaikų išnaudojimo atvejų, imamės atitinkamų veiksmų. Galime pranešti apie vaiko išnaudojimą Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui arba teisėsaugos institucijoms bei išjungti paskyras.

Pastaba dėl tam tikrų mūsų ryšio paslaugų

Europos Sąjungoje tam tikros mūsų ryšio paslaugos aptinka seksualinę prievartą prieš vaikus internete, kaip numatyta reglamente (ES) 2021/1232, kuriuo siekiama išvengti ryšių konfidencialumo pagal direktyvą 2002/58/EB, siekiant kovoti su internetu vykdoma seksualine prievarta prieš vaikus. Jei pagal 2021/1232 reglamentą manote, kad jūsų paskyra buvo išjungta per klaidą, galite ne tik pateikti peržiūros užklausą, bet ir pateikti skundą atitinkamai savo šalies duomenų apsaugos institucijai. Taip pat galite pasinaudoti teismine teisės gynimo priemone iki kompetentingo teismo.

Apgaulingos tapatybės kūrimas norint apgauti žmones

Nenaudokite „Google“ paslaugų apgaulingai tapatybei kurti, siekdami apgauti žmones (socialinės inžinerijos tikslais). „Gmail“ adreso, pagal kurį galima manyti, kad asmuo dirba nesusijusioje įmonėje ar vyriausybinėje organizacijoje, kūrimas laikomas pažeidimu.

Tačiau galima, pvz., kurti gerbėjo el. pašto paskyrą įžymybės vardu.

Eksportavimo arba sankcijų įstatymų pažeidimai

Nenaudokite „Google“ paslaugų ar paskyros taip, kad galėtumėte pažeisti galiojančius eksportavimo ar sankcijų įstatymus.

Jei jums ar jūsų organizacijai taikomos sankcijos arba veikiate asmens ar organizacijos, kuriems taikomos sankcijos, vardu, jūsų paskyra ir visos susijusios paskyros gali būti išjungtos.

Priekabiavimas, patyčios ir grasinimai
Nepriekabiaukite, nesityčiokite ir negrasinkite kitiems. Neleidžiame „Google“ paslaugų naudoti siekiant įtraukti ar skatinti kitus vykdyti šią veiklą.
Atminkite, kad priekabiavimas internete daugelyje šalių yra neteisėtas ir gali turėti rimtų pasekmių realiame gyvenime.
Galime imtis atitinkamų veiksmų, jei mums bus pranešta apie žalos grėsmę ar kitas pavojingas situacijas, įskaitant pranešimą apie jus atitinkamoms institucijoms.
Daug skambučių

Nenaudokite „Google“ paslaugų dideliam skaičiui skambučių generuoti (srautui pritraukti) siekdami finansinės naudos.

Apsimetinėjimas ir klaidinantis tapatybės pristatymas
Neapsimetinėkite kitu asmeniu ar organizacija, neprisistatykite klaidinamai.

Neklaidinkite ir neslėpkite kilmės šalies bei nekurkite ir neplatinkite turinio apie politiką, socialines problemas ir visuomenei svarbius klausimus naudotojams ne savo klaidingai nurodytoje šalyje.

Leidžiame parodijas, satyras ir naudoti pseudonimus ar slapyvardžius. Venkite turinio, kuris gali klaidinti auditoriją dėl tikrosios jūsų tapatybės.
Kenkėjiškos programos, sukčiavimas ir kita žalinga veikla

Nenaudokite „Google“ paslaugų:

 • kenkėjiškoms programoms – žalingam ar nepageidaujamam kodui ar programinei įrangai, pvz., virusams, siųsti;
 • sukčiavimui – privačiai informacijai pasisavinti, bandant ją pavogti ar apgaule priversti žmones ją bendrinti;
 • norėdami pakenkti „Google“ tinklams, serveriams ar kitoms sistemoms arba trikdyti jų veiklą, pvz., kibernetinėms atakoms.
Be sutikimo užfiksuoti ar bendrinti nepadorūs vaizdai ir seksualinis prievartavimas

Negrasinkite be sutikimo atskleisti ar platinti kito asmens seksualinio pobūdžio nepadoraus, intymaus ar gėdingo turinio.

Nepriekabiaukite (naudodami galią, įtaką ar spaudimą), neskatinkite ir neprašykite finansinės naudos ar kito asmens seksualinio turinio, grasindami platinti nepadorų, intymų ar gėdingą seksualinio pobūdžio turinį.

Priekabiavimas internete daugelyje šalių yra neteisėtas ir gali turėti rimtų pasekmių realiame gyvenime.

Nepadorus seksualinis turinys
Neplatinkite seksualinio pobūdžio turinio, įskaitant:
 • nuogybes;
 • atvirus lytinius aktus;
 • pornografinį turinį;
 • srauto nukreipimą į komercines pornografijos svetaines.
Leidžiame turinį švietimo, dokumentiniais, mokslo ar meno tikslais.
Šlamšto siuntimas

Nenaudokite „Google“ paslaugų nepageidaujamam turiniui, pvz., šlamštui, siųsti.

Šlamštas gali būti el. laiškai, komentarai, nuotraukos, atsiliepimai ar bet koks kitas turinys, kuris kuriamas ar bendrinamas naudojant „Google“ paslaugas.

Pateikiamos kelios geros bendrosios taisyklės

 • Nesiųskite nepageidaujamo reklaminio arba komercinio turinio.
 • Nesiųskite turinio nepažįstamiems žmonėms arba daug žmonių tuo pačiu metu.
Teroristinis turinys

Nenaudokite „Google“ paslaugų bendrindami turinį, skirtą:

 • verbuoti į teroristines organizacijas;
 • smurtui skatinti;
 • teroristiniams išpuoliams garsinti;
 • teroristinėms atakoms reklamuoti.
Nekvalifikuota švietimo įstaiga
 • Kurdami „Google Workspace for Education“ paskyrą neapsimetinėkite švietimo įstaiga.
 • Neteikite klaidingos informacijos apie kvalifikacijas pateikdami paraišką dėl „Google Workspace for Education“ paskyros. Sužinokite apie kvalifikacijas.
Kelių paskyrų naudojimas piktnaudžiaujant
 • Nekurkite ar nenaudokite kelių paskyrų siekdami pažeisti „Google“ politiką.
 • Nenaudokite programų (vad. paieškos serveriais) suklastotoms paskyroms kurti.

„Google“ automatiškai aptinka ir išjungia paskyras, susijusias su piktnaudžiavimu.

Daug žmonių turi kelias „Google“ paskyras, pvz., asmeninę ir darbo paskyras. Toks naudojimas tinkamas.

Galiojančios teisinės užklausos
Gavę užklausą kartais imamės veiksmų vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais arba reaguodami į teismo įsakymą. Čia galite teikti teisines užklausas.

Informacija apie išjungtų paskyrų politikos pakeitimus

Sužinokite apie išjungtų paskyrų politikos pakeitimus.

true
Sveiki! Tai – „Google“ paskyra

Pastebėjome, kad turite naują „Google“ paskyrą. Sužinokite, kaip pagerinti funkcijas naudojant „Google“ paskyros kontrolinį sąrašą.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
16669879738338340968
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
70975