החשבון מושבת

אם הופניתם לדף הזה, סימן שחשבון Google שלכם הושבת השבתה מלאה.

הסיבה להשבתה

 1. נכנסים לחשבון Google בדפדפן, למשל ב-Chrome.
 2. אם החשבון מושבת, תוצג לכם הסיבה.

מה קורה כשהחשבון מושבת

 • אין לכם אפשרות להיכנס לשירותי Google או להשתמש בתכונה כניסה באמצעות חשבון Google. כשתנסו להיכנס, תקבלו הודעת שגיאה או תועברו לדף הזה.
 • במקרים מסוימים, תקבלו מ-Google עדכון באימייל או בהודעת טקסט שהחשבון שלכם מושבת.

בקשה לשחזור החשבון

אם אתם הבעלים של החשבון, תוכלו לבקש גישה אליו.

 1. נכנסים לחשבון Google בדפדפן, למשל ב-Chrome.
 2. בוחרים באפשרות התחלה של תהליך ערעור.
 3. פועלים לפי ההוראות.

אם הערעור לא יאושר, לא תהיה לכם גישה לאותו חשבון Google יותר. אם לא תעשו שום דבר נוסף, החשבון יושבת באופן סופי ויכול להיות שהוא יימחק.

איך מורידים נתונים מחשבון מושבת

אם אתם לא מצליחים להיכנס לחשבון, יכול להיות שתוכלו להוריד ולשמור נתונים מהחשבון משירותים מסוימים של Google.

כדי לנסות להוריד את הנתונים, נכנסים לחשבון כרגיל. לאחר מכן, יכול להיות שתוצג אפשרות להורדת הנתונים.

יש מקרים שבהם חשבונות מושבתים ואי אפשר להוריד מהם נתונים בגלל עבירות שונות, לרבות, אך לא רק:

 • בקשות משפטיות תקפות.
 • פריצת החשבון.
 • הפרות חמורות של מדיניות התוכן, לרבות תוכן שכולל התעללות מינית בילדים וניצול מיני של ילדים, וכן תוכן שקשור לפעילות טרור.

הסיבות להשבתת חשבונות

בדרך כלל, חשבונות Google מושבתים אם הבעלים של החשבון לא פעלו בהתאם למדיניות שלנו. מדיניות Google כוללת את:

הנה כמה סיבות נפוצות לכך שחשבונות מושבתים. חשבונות מושבתים מהסיבות האלה רק בחלק משירותי Google.

פריצה לחשבונות

אין להיכנס לחשבון של משתמש אחר ואין להשתמש בחשבון כזה, אלא אם קיבלתם אישור מפורש לכך.

שיחות או הודעות אוטומטיות

אין להשתמש בשירותי Google כדי לבצע שיחות טלפון אוטומטיות או כדי לשלוח הודעות כאלה.

שיחות אוטומטיות הן שיחות שבהן משתמשים בחייגן אוטומטי ממוחשב כדי לשלוח הודעות שהוקלטו מראש.

הפרת מדיניות של מוצרים

לחלק משירותי Google יש קודי התנהגות או תנאים והגבלות משלהם, למשל:

אם מישהו לא יפעל לפי תנאי המדיניות האלה, יכול להיות שנמנע ממנו לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • להשתמש באותו שירות בלבד
 • להיכנס לכל שירותי Google
פגיעה מינית בילדים וניצול של ילדים

אין להשתמש בשירותי Google כדי לנצל ילדים או לפגוע בהם.

אנחנו מבצעים את הפעולות המתאימות בתגובה לסוגי התוכן הבאים:

 • תכנים שמתארים התעללות מינית בילדים, כולל סרטים מצוירים.
 • תכנים שכוללים פיתוי קטינים (למשל: להתיידד עם ילדים באינטרנט במטרה לקדם מגע מיני באינטרנט או מחוצה לו ו/או לשלוח תמונות מיניות לילדים ולקבל מהם תמונות כאלה).
 • תכנים שכוללים סחיטה מינית – לדוגמה, שימוש בגישה אמיתית או בגישה לכאורה לתמונות אינטימיות של ילדים כדי לאיים או לסחוט אותם.
 • תכנים שכוללים התייחסות לקטינים באופן מיני – למשל תמונות שמופיעה בהן פגיעה מינית בילדים, או שמעודדות או מקדמות פגיעה כזו, או הצגה של ילדים בדרכים שיכולות להוביל לניצול מיני של ילדים.
 • תכנים שכוללים סחר בילדים – לדוגמה, פרסום או שידול של ילדים לטובת ניצול מסחרי למטרות מין.

התוכן הזה יכול לכלול כל מידע שנוצר, שותף, נשלח או הועלה באמצעות שירותי Google.

אם ניתקל במקרים של ניצול ילדים, נפעל בדרכים המתאימות. יכול להיות שהפעולות שלנו יכללו דיווח על ניצול של ילדים למרכז הלאומי לילדים נעדרים ונפגעי פגיעה מינית בארה"ב ולרשויות החוק, והשבתת חשבונות.

הערה לגבי חלק משירותי התקשורת שלנו:

באיחוד האירופי, חלק משירותי התקשורת שלנו מזהים התעללות מינית בילדים באינטרנט בהתאם לתקנה 2021/1232 של האיחוד האירופי, שמאפשרת חריגה מסודיות התקשורת לפי הוראה ‎2002/58/EC למטרת מאבק בהתעללות מינית בילדים באינטרנט. בכפוף לתקנה 2021/1232, אם לדעתכם החשבון הושבת בטעות, בנוסף לבקשת בדיקה חדשה, אתם יכולים להגיש תלונה לרשות הרלוונטית להגנה על מידע. בנוסף, עומדת לכם הזכות לסעד משפטי בפני בית המשפט שהוסמך לדון בכך.

יצירת זהות בדויה למטרות הונאה

אין להשתמש בשירותי Google כדי ליצור זהות בדויה במטרה לגרום לאנשים במרמה לבצע פעולות מסוימות (הנדסה חברתית). יצירת כתובת Gmail שמשתמע ממנה שאדם עובד בחברה או ארגון ממשלתי שאינם קשורים אליו היא בבחינת הפרה של כללי השימוש.

עם זאת, שימושים אחרים הם תקינים, למשל יצירת חשבון אימייל שנושא את שמו של ידוען שאתם מעריצים.

הפרות של חוקי ייצוא או סנקציות

אין להשתמש בשירותי או בחשבון Google באופן שיכול להפר חוקי יצוא או סנקציות תקפים.

אם מוטלות סנקציות עליכם או על הארגון שלכם, או שאתם פועלים מטעם אדם או ארגון שהוטלו עליהם סנקציות, יכול להיות שהחשבון שלכם, וחשבונות שמשויכים אליו, יושבתו.

הטרדה, בריונות ואיומים
אסור להטריד אנשים, לאיים עליהם או לנהוג כלפיהם בבריונות. אנחנו לא מאפשרים להשתמש בשירותי Google כדי לבצע פעולות כאלה או כדי להסית אחרים לבצע אותן.
חשוב לזכור שהטרדה באינטרנט אינה חוקית במקומות רבים, ושיכולות להיות לה השלכות חמורות בעולם הפיזי.
אם ידווחו לנו על איומים בפגיעה או על מצבים מסוכנים אחרים, נבצע את הפעולות הנדרשות, כולל דיווח עליכם לרשויות הרלוונטיות.
נפח שיחות גדול

אין להשתמש בשירותי Google כדי לבצע נפח גדול של שיחות למרכזיית טלפונים למטרות רווח כספי (הגדלה של תנועת הגולשים).

התחזות ויצירת מצג שווא בנוגע לזהות
אסור להתחזות לאדם או לארגון אחר, או ליצור מצג שווא לגביכם.
אנחנו מתירים פרסום של פרודיה וסאטירה ושימוש בשמות בדויים או שמות עט. יש להימנע מתכנים שעשויים להטעות את הקהל שלכם לגבי זהותכם האמיתית.
תוכנות זדוניות, פישינג ופעילויות מזיקות אחרות

אין להשתמש בשירותי Google למטרות הבאות:

 • תוכנה זדונית: שליחת קוד או תוכנה מזיקים או לא רצויים, כמו וירוסים.
 • פישינג: גניבת מידע פרטי או הטעיית אנשים כדי שישתפו מידע פרטי.
 • פגיעה ברשתות, בשרתים או במערכות אחרות של Google או הפרעה לפעולתם (למשל: מתקפות סייבר).
תוכן מיני בוטה
אין להפיץ תוכן מיני בוטה, כולל:
 • עירום.
 • אקטים מיניים גרפיים.
 • תוכן פורנוגרפי.
 • הפניה של תנועת גולשים אל אתרי פורנוגרפיה מסחריים.
מותר להפיץ תוכן כזה למטרות חינוכיות, תיעודיות, מדעיות או אומנותיות.
הפצת ספאם

אין להשתמש בשירותי Google כדי לשלוח תוכן לא רצוי, שנקרא ספאם.

ספאם יכול להיות הודעות אימייל, תגובות, תמונות, ביקורות או כל תוכן אחר שנוצר או שותף באמצעות שירותי Google.

הנה כמה כללי אצבע טובים:

 • אין לשלוח תוכן קידום מכירות או תוכן מסחרי לא רצוי.
 • אין לשלוח תוכן לאנשים שאינכם מכירים או לאנשים רבים בו-זמנית.
תוכן שקשור לפעילות טרור

אין להשתמש בשירותי Google כדי לשתף תוכן שמטרתו:

 • גיוס אנשים לארגוני טרור.
 • הסתה לאלימות.
 • האדרת מתקפות טרור.
 • קידום פעולות טרור.
התנהלות פוגעת על ידי שימוש במספר חשבונות
 • אין ליצור מספר חשבונות כדי להפר את המדיניות של Google ואין להשתמש בהם למטרה כזו.
 • אין להשתמש בתוכנות (שנקראות 'בוט') כדי ליצור חשבונות מזויפים.

Google מזהה ומשביתה באופן אוטומטי חשבונות שנוצרו למטרות התנהלות פוגעת.

לאנשים רבים יש יותר מחשבון Google אחד, למשל חשבון אישי וחשבון לצורכי עבודה. מותר להשתמש בחשבונות באופן הזה.

בקשות משפטיות תקפות
אם תתקבל בקשה, אנחנו עשויים לבצע את הפעולות הנדרשות על פי הדין החל או בתגובה לצו בית משפט. אפשר להגיש בקשות משפטיות כאן.

איתור שינויים במדיניות שלנו בנושא חשבונות מושבתים

מידע נוסף על שינויים במדיניות שלנו בנושא חשבונות מושבתים

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
70975