Teie konto on keelatud

Kui teid suunati ümber sellele lehele, on teie Google’i konto keelatud.

Põhjuse leidmine

 1. Logige oma Google’i kontole sisse brauseris, näiteks Chrome’is.
 2. Kui teie konto on keelatud, esitatakse teile selgitus.

Mis juhtub, kui teie konto on keelatud?

 • Te ei saa Google'i teenustesse sisse logida ega kasutada valikut Logige sisse Google’i kontoga. Kui üritate sisse logida, saate veateate või teid saadetakse sellele lehele.
 • Mõnel juhul saate Google’ilt e-kirja või tekstsõnumi teatega, et teie konto on keelatud.

Paluge meil konto taastada

Kui olete konto omanik, võite sellele uuesti juurdepääsu taotleda.

 1. Logige oma Google’i kontole sisse brauseris, näiteks Chrome’is.
 2. Tehke valik Ülevaatuse taotlemine.
 3. Järgige juhiseid.

Kui teil on nende juhiste täitmisega probleeme, siis täitke see vorm.

Keelatud kontolt andmete allalaadimine

Kui te oma kontole juurde ei pääse, võite mõnes Google'i teenuses võib-olla oma konto andmed alla laadida ja salvestada.

Andmete allalaadimise proovimiseks logige tavalisel moel oma kontole sisse. Seejärel võite näha valikut oma andmete allalaadimiseks.

Teatud rikkumiste eest võidakse kontod ilma andmete allalaadimise võimaluseta keelata. Sellised põhjused on muu hulgas järgmised. 

 • Kehtivad juriidilised taotlused
 • Konto kaaperdamine
 • Rängad sisurikkumised, sealhulgas lapse seksuaalne väärkohtlemine ja ärakasutamine ning terrorismi puudutav sisu

Miks kontosid keelatakse?

Google’i kontod keelatakse tavaliselt siis, kui konto omanik ei ole järginud meie eeskirju. Google’i eeskirjade hulka kuuluvad:

Siin on mõned tavapärased põhjused kontode keelamiseks. Kõik Google’i teenused ei keela kontot nendel põhjustel.

Konto häkkimine või kaaperdamine

Ärge logige sisse ega kasutage teise isiku kontot, välja arvatud juhul, kui teil on tema sõnaselge luba.

Automaatsed kõned või sõnumid

Ärge kasutage Google’i teenuseid, et automaatselt telefonikõnesid teha või sõnumeid saata (robotvalimine).

Robotkõned on telefonikõned, mis kasutavad eelsalvestatud sõnumite saatmiseks arvutistatud automaatvalijat.

Toote-eeskirjade rikkumine

Mõnel Google’i teenusel on oma tegevusjuhised või teenusetingimused, sealhulgas järgmised.

Kui keegi ei järgi neid eeskirju, võime takistada sellel isikul:

 • ainult selle teenuse kasutamist;
 • sisselogimist mistahes Google’i teenustesse.
Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine

Ärge kasutage Google’i teenuseid viisil, mis väärkohtleb või ahistab lapsi.

Eemaldame järgmist laadi sisu:

 • laste seksuaalse väärkohtlemise materjal, sealhulgas multifilmid;
 • laste seksuaalne ahvatlemine (nt lapsega veebis või veebiväliselt sõbrunemine eesmärgiga saavutada seksuaalne kontakt ja/või vahetada selle lapsega seksuaalset pildimaterjali);
 • seksuaalne väljapressimine (nt lapse ähvardamine või väljapressimine, kasutades ehtsat või väidetavat juurdepääsu lapse intiimsetele piltidele);
 • alaealise seksualiseerimine (näiteks pildid, mis kujutavad, julgustavad või soodustavad laste seksuaalset väärkohtlemist või laste kujutamine viisil, mille tulemuseks võib olla laste seksuaalne väärkohtlemine);
 • lastega seotud inimkaubandus (nt lapse reklaamimine või ahvatlemine äriotstarbelise seksuaalse ärakasutamise eesmärgil).

See sisu hõlmab kõike, mida luuakse, jagatakse, saadetakse või laaditakse üles Google’i teenuseid kasutades.

Kui avastame laste ärakasutamise, võtame asjakohased meetmed. Meetmed võivad hõlmata riikliku kadunud ja ärakasutatud laste keskuse (National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC) ning õiguskaitseasutuste teavitamist.

Inimeste eksiteele viimiseks valeidentiteedi loomine

Ärge kasutage Google'i teenuseid valeidentiteedi loomiseks, et meelitada inimesi toiminguid tegema (sotsiaalne manipuleerimine). Sellise Gmaili aadressi loomine, mis näitab, et keegi töötab sõltumatu ettevõtte või valitsusorganisatsiooni heaks, on eeskirjade rikkumine.

Siiski on lubatud luua fänni e-posti konto, mis kasutab kuulsuse nime.

Eksportimise või sanktsioonide seaduste rikkumised

Ärge kasutage Google'i teenuseid või oma kontot viisil, mis võib kohaldatavaid eksportimise või sanktsioonide seadusi rikkuda, või viisil, mis võib sellise rikkumise põhjustada.  

Kui teile või teie organisatsioonile on rakendatud sanktsioonid või kui teie või teie organisatsioon tegutseb sanktsioonidega isiku või organisatsiooni nimel, võidakse teie konto ja kõik seotud kontod keelata.  

Ahistamine, kiusamine ja ähvardamine

Ärge ahistage, kiusake ega ähvardage teisi. Me ei luba Google'i teenuste kasutamist teiste kaasamiseks nendesse tegevustesse ega teiste nendele tegevustele õhutamiseks.
Pidage meeles, et võrgus ahistamine on mitmes kohas ebaseaduslik ja sellel võivad olla tõsised võrguvälised tagajärjed.
Me võime rakendada sobivad meetmed, kui meid teavitatakse kahju tekitavatest ohtudest või muudest ohtlikest olukordadest. Muu hulgas võime teist teada anda asjakohastele ametivõimudele.
Kõnede suur hulk

Ärge kasutage Google’i teenuseid, et suunata suurel hulgal kõnesid telefoninumbrile rahalise kasu saamiseks (liikluse kasvatamine).

Esinemine kellegi teisena ja identiteedi kohta valeandmete esitamine

Ärge esinege teise inimese või organisatsioonina ega esitage valeandmeid.
Lubame siiski paroodiat, satiiri ja pseudonüümide või varjunimede kasutamist. Vältige sisu, mis võib tõenäoliselt teie vaatajaskonda teie tegeliku identiteedi kohta eksitada.
Pahavara, andmepüük ja muu kahjulik tegevus

Ärge kasutage Google’i teenuseid järgmiseks tegevuseks.

 • Pahavara. Kahjuliku või soovimatu koodi või tarkvara saatmine, näiteks viirused.
 • Andmepüük. Privaatse teabe hankimine varastamise teel või inimeste pettuse teel meelitamine seda jagama.
 • Google’i võrgustiku, serverite või muude süsteemide kahjustamine või häirimine (nt küberrünnakud).

Varjamatult seksuaalne sisu

Ärge jagage varjamatult seksuaalset sisu, sealhulgas sisu, mis sisaldab järgmist.
 • Alastus
 • Seksuaalakti kujutamine
 • Pornograafiline sisu
 • Liikluse suunamine kaubanduslikele pornosaitidele
Me lubame kasutada sisu hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil.
Rämpsposti saatmine

Ärge kasutage Google’i teenuseid kellelegi soovimatu sisu ehk rämpsposti saatmiseks.

Rämpspost võib olla e-kirjad, kommentaarid, fotod, ülevaated või muu sisu, mis on loodud või jagatud Google’i teenuseid kasutades.

Siin on mõned head üldised reeglid.

 • Vältige reklaam- või kaubandusliku sisu saatmist, mida ei ole palutud.
 • Ärge saatke sisu inimestele, keda te ei tunne, või paljudele inimestele samal ajal.
Terrorismi puudutav sisu

Ärge kasutage Google’i teenuseid, et jagada sisu, mille eesmärk on:

 • terroristlikkesse organisatsioonidesse liikmete värbamine;
 • vägivalla õhutamine;
 • terrorirünnakute ülistamine;
 • terrorismiaktide edendamine.
Mitme konto kasutamine väärkasutuse eesmärgil
 • Ärge looge ega kasutage mitut kontot Google’i eeskirjade rikkumise eesmärgil.
 • Ärge kasutage võltskontode loomiseks programme (nimetatakse bottideks).

Paljudel inimestel on rohkem kui üks Google’i konto, näiteks isiklik ja töökonto. Sellise kasutusega on kõik korras.

Kehtivad juriidilised taotlused

Taotluse puhul tegutseme mõnikord kohalduvate seaduste järgi või kohtuotsuse alusel. Juriidilise taotluse saab esitada siin.
false
Otsing
Tühjenda otsing
Otsingu sulgemine
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
70975
false