Din konto er deaktiveret

Hvis du omdirigeres til denne side, er din Google-konto blevet deaktiveret.

Find årsagen

 1. Log ind på din Google-konto i en browser som f.eks. Chrome.
 2. Hvis din konto er deaktiveret, får du en forklaring.

Hvad der sker, når din konto er deaktiveret

 • Du kan ikke logge ind på Google-tjenester eller bruge Log ind med Google. Når du forsøger at logge ind, modtager du en fejlmeddelelse eller bliver sendt videre til denne side.
 • I nogle tilfælde får du en mail eller besked fra Google med besked om, at din konto er deaktiveret.

Anmodning om gendannelse af din konto

Hvis du ejer kontoen, kan du anmode om at få adgang til den igen.

 1. Log ind på din Google-konto i en browser som f.eks. Chrome.
 2. Vælg Start appel.
 3. Følg vejledningen.

Hvis din appel ikke godkendes, forbliver hele din Google-konto utilgængelig. Hvis du ikke foretager dig yderligere, deaktiveres din konto permanent og vil muligvis blive slettet senere.

Hvis du bor i et EU-land eller er EU-borger, kan du have adgang til yderligere løsningsmuligheder. Få flere oplysninger.

Det maksimale antal appeller, der gennemgås for visse politikovertrædelser

Ved visse politikovertrædelser gennemgår Google op til 2 appeller. Hvis den første appel ikke godkendes, kan du indsende endnu en appel med flere oplysninger, som evalueres igen af en Google-kontrollant. Efterfølgende appeller lukkes.

Hvis dette gælder for din appel, får du vist en meddelelse, inden du sender den, hvor du kan se det maksimale antal appeller, som Google gennemgår for denne type politikovertrædelse.

Download data fra en deaktiveret konto

Hvis du ikke kan få adgang til din konto, kan du muligvis downloade og gemme kontodataene fra nogle Google-tjenester.

Hvis du vil prøve at downloade dine data, skal du logge ind på din konto som normalt. Derefter vil det måske være muligt at downloade dine data.

Konti kan være deaktiveret uden mulighed for at downloade data som følge af visse overtrædelser, herunder, men ikke begrænset til:

 • Gyldige retslige anmodninger
 • Kontokapring
 • Grove overtrædelser af indholdspolitikken, som omfatter indhold med seksuelt misbrug og udnyttelse af børn samt terrorrelateret indhold

Årsager til deaktivering af konti

Google-konti deaktiveres normalt, hvis kontoens ejer ikke har overholdt vores politikker. Googles politikker omfatter:

Her er nogle almindelige årsager til, at konti bliver deaktiveret. Konti deaktiveres ikke af disse årsager i alle Google-tjenester.

Hacking eller kapring af konti

Du må ikke logge ind på eller bruge en anden persons konto, medmindre du har ejerens udtrykkelige tilladelse.

Automatiske opkald eller beskeder

Du må ikke bruge Google-tjenester til at foretage telefonopkald eller sende beskeder automatisk (automatiske opkald).

Automatiske opkald er telefonopkald, som foretages med computerstyret opkaldsudstyr for at udsende meddelelser, der er indspillet på forhånd.

Overtrædelse af produktpolitikker

Nogle Google-tjenester har deres eget adfærdskodeks eller egne servicevilkår, bl.a.:

Hvis du ikke følger disse politikker, kan vi forhindre følgende:

 • Brug af den pågældende tjeneste
 • Login på alle Google-tjenester
Seksuelt misbrug og udnyttelse af børn

Du må ikke bruge Google-tjenester på en måde, der udnytter eller misbruger børn.

Vi reagerer på følgende typer indhold:

 • Indhold med seksuelt misbrug af børn, herunder tegneserier.
 • Grooming af børn, f.eks. etablering af et venskab med et barn på nettet med henblik på at facilitere seksuel kontakt enten online eller offline og/eller udveksling af seksuelle billeder med det pågældende barn.
 • Seksuel afpresning, f.eks. ved at true eller afpresse et barn med faktisk eller påstået adgang til intime billeder af barnet.
 • Seksualisering af mindreårige, f.eks. billeder, der skildrer, opfordrer til eller promoverer seksuelt misbrug af børn, eller skildring af børn på en måde, der kan resultere i seksuel udnyttelse af børn.
 • Trafficking af børn, f.eks. prostitution eller promovering af børn med henblik på kommerciel seksuel udnyttelse.

Dette indhold omfatter alt, der er oprettet, delt, sendt eller uploadet via Google-tjenester.

Når vi støder på udnyttelse af børn, træffer vi de nødvendige foranstaltninger. Vi kan blandt andet anmelde misbrug af børn til National Center for Missing & Exploited Children eller politiet og deaktivere konti.

Bemærkning vedrørende visse af vores kommunikationstjenester:

Inden for EU registrerer visse af vores kommunikationstjenester seksuelt misbrug af børn på nettet i henhold til forordningen (EU) 2021/1232, som muliggør undtagelse fra kommunikationshemmelighed i henhold til direktiv 2002/58/EF med henblik på at bekæmpe seksuelt misbrug af børn på nettet. Hvis du mener, at din konto er blevet deaktiveret ved en fejl, kan du, ud over at anmode om gennemgang, indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed i dit land i henhold til forordning 2021/1232. Du har også ret til et retsmiddel ved en kompetent ret.

Oprettelse af en falsk identitet for at vildlede andre

Du må ikke bruge Google-tjenester til at skabe en falsk identitet for at narre folk til at foretage en handling (social manipulation). Det er ikke tilladt at oprette en Gmail-adresse, der antyder, at nogen arbejder for en virksomhed eller offentlig myndighed, som vedkommende ikke har noget med at gøre.

Du må dog gerne oprette en fanmailkonto med en berømtheds navn.

Overtrædelser af love om eksport eller sanktioner

Du må ikke bruge Googles tjenester eller din konto på en måde, der kan resultere i eller medføre en overtrædelse af gældende love om eksport eller sanktioner.

Hvis du eller din organisation er en sanktioneret part eller handler på vegne af en sanktioneret person eller organisation, kan din konto og eventuelle tilknyttede konti blive deaktiveret.

Chikane, mobning og trusler
Du må ikke chikanere, mobbe eller true andre. Vi tillader ikke, at Google-tjenester bruges til at involvere andre i eller anspore andre til disse aktiviteter.
Vær opmærksom på, at chikane på nettet er ulovligt mange steder og kan have alvorlige konsekvenser i virkeligheden.
Vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger, f.eks. anmeldelse til de relevante myndigheder, hvis vi får besked om trusler om skade eller andre farlige situationer.
Stort antal opkald

Du må ikke bruge Google-tjenester til at sende et stort antal opkald til en telefoncentral for at opnå økonomisk vinding (såkaldt "traffic pumping").

Personefterligning og urigtige oplysninger vedrørende identitet
Du må ikke udgive dig for at være en anden person eller organisation eller give urigtige oplysninger om dig selv.

Du må ikke angive urigtige oplysninger om eller skjule dit oprindelsesland og oprette og distribuere vildledende indhold om politik, samfundsproblematikker eller sager af offentlig interesse til brugere i et andet land end dit eget.

Vi tillader parodi, satire og brug af pseudonymer eller forfatternavne. Undgå indhold, der sandsynligvis vildleder din målgruppe om din sande identitet.
Malware, phishing og andre skadelige aktiviteter

Du må ikke bruge Google-tjenester til:

 • Malware: Afsendelse af skadelig eller uønsket kode eller software som f.eks. virus.
 • Phishing: Anskaffelse af private oplysninger ved at stjæle dem eller narre folk til at dele dem.
 • Beskadigelse eller forstyrrelse af Googles netværk, servere eller andre systemer (f.eks. cyberangreb).
Seksuel afpresning og seksuelt eksplicitte billeder uden samtykke

Du må ikke true med at afsløre eller udbrede eksplicit, intimt eller pinligt indhold af seksuel karakter om en anden person uden samtykke.

Du må ikke aftvinge (ved hjælp af magt, indflydelse eller pres), opfordre til at give eller anmode om økonomiske midler eller yderligere seksuelt indhold fra en person ved at true med at udbrede vedkommendes eksplicitte, intime eller pinlige indhold af seksuel karakter.

Chikane på nettet er ulovligt mange steder og kan have alvorlige konsekvenser offline.

Eksplicit seksuelt indhold
Undlad at distribuere eksplicit seksuelt indhold, herunder:
 • Nøgenhed
 • Udpenslede seksuelle handlinger
 • Pornografisk indhold
 • Dirigering af trafik til kommercielle pornografiske websites
Vi tillader indhold med oplysende, dokumentariske, videnskabelige eller kunstneriske formål.
Spamming

Du må ikke bruge Google-tjenester til at sende uønsket indhold kaldet spam.

Spam kan være mails, kommentarer, billeder, anmeldelser eller andre former for indhold, der oprettes eller deles i Google-tjenester.

Her er nogle gode generelle regler:

 • Send ikke uopfordret promoverende eller kommercielt indhold.
 • Send ikke indhold til personer, du ikke kender, eller til mange personer på samme tid.
Terrorrelateret indhold

Brug ikke Google-tjenester til at dele indhold, der har til formål at:

 • Rekruttere til terrororganisationer
 • Tilskynde til vold
 • Forherlige terrorangreb
 • Promovere terrorhandlinger
Ikke-godkendt uddannelsesinstitution
 • Du må ikke udgive dig for at være en uddannelsesinstitution, når du opretter en Google Workspace for Education-konto.
 • Du må ikke angive urigtige oplysninger om dine kvalifikationer, når du ansøger om en Google Workspace for Education-konto. Få flere oplysninger om kvalifikationer.
Brug af flere konti til misbrug
 • Du må ikke oprette eller bruge flere konti med henblik på at overtræde Googles politikker.
 • Brug ikke programmer (bots) til at oprette falske konti.

Google registrerer og deaktiverer automatisk konti, der er oprettet med henblik på misbrug.

Mange har mere end én Google-konto – f.eks. en personlig konto og en arbejdskonto. Den slags brug er helt i orden.

Gyldige retslige anmodninger
Når vi bliver gjort opmærksomme på det, træffer vi nogle gange foranstaltninger i henhold til gældende lovgivning eller som følge af en retskendelse. Retslige anmodninger kan indsendes her.

Se ændringer af vores politik vedrørende deaktiverede konti

Få flere oplysninger om ændringer af vores politik vedrørende deaktiverede konti.

true
Velkommen til din Google-konto!

Vi kan se, at du har en ny Google-konto. Få flere oplysninger om, hvordan du får en bedre oplevelse med din Google-kontotjekliste.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
3148918857573556821